Çevre Özel Sayısı

Temmuz – Ağustos 1995
 • Sayı

  5
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  776
 • Makale

  117

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
Bu Mektup Duwarmish Kızılderililerinin Reisi Kızılderili Reis' in Mektubu8
İsmet BİNARK Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeki Belgeler Işığında Türkler' de Çevrecilik Anlayışı11
İbrahim CANAN İslâm'da Çevre Çok Buudludur27
Rıza AKÇALI Sürdürülebilir Kalkınma39
Beşir AYVAZOĞLU Meyve Bahçelerinden Taş Ocaklarına45
M. Vehbi DİNÇERLER Çevreciliğin Temeli İnsanoğlunu Korumaktır52
Tınaz TİTİZ Çevre Sorunlarımı, Yoksa "Çevre' de Kristalleşen Sorunlar" mı?57
Hayrettin KARACA Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin İnsan Verimliliği64
Fehmi BAŞARAN Nasıl Bir Çevrecilik?70
Çelik GÜLERSOY Dönülmez Akşamın Ufku72
Akın ATAUZ Gönüllü Ekolojik Tasarruflar Üzerine74
Lütfi ŞEHSUVAROĞLU Newtoncu Medeniyetin Kendini Tatmin Alanı: Çevre77
Cengiz AYDOĞDU Günaha Son Çağrı81
A. Ragıp BULUÇ Teknoloji, Sanat ve Çevre Üzerine Araştırma ve Düşünceler86
Fatih Bülent YAREN Yaşamı Kavrayış Sorunu Üzerine Yapılan Sorun:Çevre Sorunu Değişen Dünya Görüşü/Ekonomi-Ekoloji İlişkileri Bağlamında Ekolojik Kalkınma90
Alan DURNINGDoymak Bilmez Bir Dünya103
Ertekin DURUTÜRK Çevre ve Siyaset123
B. Doğancan AKYÜREK Çevre Sorunları 127
Hasan DİKİCİ Çevre ve İnsan130
Sabri YAVUZ Çevre Üzerine Düşünceler132
İsmail ÖZDAĞLAR Çevre Sorunları Okyanusunda Kısa Bir Gezinti135
Güneş GÜRSELER İnsan Hakları mı? Sanığın Hakları mı?150
Murat Sungur BURSA Çevre Üzerine154
Mustafa KETEN Çevre Korumada Hedef ve Politikalar156
Muzaffer M. EVİRGEN Çevre Nasıl Bakıyoruz?162
Sücaattin KIRIMHAN Türkiye'de Çevre Sorunları ve Çevre Politikası164
Gülerman SÜRÜCÜ Çevre Üzerine168
İrfan ÖNAL Çevre Sorunlarına Temel Yaklaşımlar ve Bazı Çözüm Önerileri172
M. Galip EROĞLU Doğru Bir Çevre Politikası Ülkemiz İçin Bir Lüks mü?175
Zerrin Toprak KARAMAN Globalleşmede Çevre Faktörü ve Çevre Korumacı İdeolojiye Politik Bir Yaklaşım178
Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı Stockholm Deklarasyonu 188
Necmi SÖNMEZ Ortak Geleceğimiz Stockholm 1972-Rio 1992 ve Sonrası194
Nesrin ALGAN Çevre Gerçeğinin Küresel Düzeyde Ele Alınışı210
İmren AYKUT 2000'li Yıllara Doğru Dünyada Çevre Sorunları ve Türkiye 220
Işın ÇELEBİ Avrupa Birliği Çevre Politikaları 224
Ömer Faruk GENÇKAYA Bölgesel İşbirliği ve Çevre Sorunları: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örnek Olayı227
Gülşen KUĞU Sulak Alanların Korunması ve Ramsar Sözleşmesi233
Zeynep ARAT Çevre Yönetimi235
Firuz Demir YAŞAMIŞ Ulusal ve Yerel Çevre Yönetimleri İçin Etkenlik Ölçütleri238
Celal F. GÖKÇAY Çevre Yönetiminde Havza Modeli256
H. İbrahim DAŞÖZ Çevre Yönetimimizin Hukuksal ve Kurumsal Yapısı Üzerine Değerlendirmeler260
İlker ÇETİN Çevresel Kurumlaşmanın Gelişimi264
Mehmet Arif DEMİRER Çevre Bakanlığı Değil Doğal Denge Bakanlığı ve Küresel Komşuluk267
Semra ATABAY Küreselleşme-Yerelleşme Sürecine Uyum ve Ekolojik Bölge Planlama Kavramı272
Murat MEŞHUR Çevre Duyarlı Planlama279
Oktay EKİNCİ En Büyük Çevre Sorunu: Plansızlık296
İsmet KARALAR Çevresel Etki Değerlendirmesi298
A. Öznur ÖZER Çevresel Etki Değerlendirmesini Uygulanabilir Kılmanın Koşulları300
Yılmaz DÜNDAR Çevresel Enformasyon312
İ. Orhan TÜRKÖZ Çevresel Meselelerin Ekonomik Yorumu320
İstiklâl ALPAR Ekonomi ve Çevre Politikalarının Entegrasyonu325
Öner KABASAKAL Ekonomi-Çevre İlişkisi Üzerine Bir Deneme330
Mehmet KARPUZCU Çevre Kirlenmesi Ekonomi ve Toplum339
İ. Sahir ÇÖRTOĞLU Kirleten Öder İlkesi ve Ekolojik Zarar Kavramı347
İ. Turgut BALKAŞ Çevre Kirliliği Kontrolu Planlamasında Ekonomik Uygulamalar "Maliyet-Kârlılık İlişkisi" 353
Mehmet ARDA Uluslararası Ticaret Çevre İlişkileri357
Nuran TALU Çevre ve Ticaret Politikaları ve Türkiye'de Durum363
Veysel ATASOY Enerji ve Çevre369
Mustafa TIRIS Türkiye'de Enerji Tüketimi ve Çevre Kirliliği372
Atilla ÖZMEN Nükleer Enerji ve Çevre383
Noyan ÖZKAN Hukuk Açısından Sinop Nükleer Santral Projesi386
Mustafa BALCI Çevre Sorunları ve Alternatif Enerji Kullanımı392
T. Nejat VEZİROĞLU Hidrojen ve Fosil Yakıt Sistemlerinin Çevresel ve Ekonomik Karşılaştırması394
Taşkın TUNA Doğadaki Hassas Dengeler404
Fahri AKBEN Avrupa Konseyi 1995 Yılını Doğayı Koruma Yılı Olarak İlan Etti406
Tansu GÜRPINAR Türkiye'nin Doğal Çevresine Genel Bir Bakış410
Erdoğan ŞAHİNOĞLU Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri414
Tuna EKİM Türkiye Florası ve Endemikleri417
Yücel ÇAĞLAR Ormanlarımızda ve Ormancılığımıza Neler Oluyor?433
Orhan DOĞAN En Büyük Çevre Sorunu Erozyon440
TEMA VAKFI Türkiye'nin Sessiz Krizi: Erozyon449
Serap KULELİ Su Kaynakları ve Yöntemi461
Metin ERİŞ Çevre Kirliliği Üzerine Düşünceler465
Necdet ARAL İnsan ve Çevre İlişkileri 471
Ülkü YETİŞ Türkiye'de Endüstriyel Kirlenme ve Kontrolü477
Hasancan OKUTAN Türkiye'de Hava Kirliliği ve Kömür Gerçeği483
Mehmet DAZKIR Hava Kirliliği Kontrol Teknolojisi487
Sami AĞIRGÜN Su Kaynaklarının Kirlenmesi, Arıtım Tesisleri ve Ortak Arıtımın Önemi489
H. Zuhuri SARIKAYA Doğal Arıtma Sistemleri492
Ahmet M. SAATÇİ İçme Suyu Arıtımında Ozon Kullanımı496
Yılmaz DAĞCI Denizi Neden Sevmiyoruz?!!! 499
Barış MATER Türkiye ve Kıyıdaş Ülkelerden Karadeniz'e Taşınan Evsel ve Endüstriyel Atıksuların Etkileri502
Gürcü Gürcan YÜLEK Karadeniz'in Kirliliği ve Kirliliğin Tespitinde Uygulanacak Nükleer ve Özotopik Teknikler515
Sema ALPAN Belediyelerdeki Çöp Sorunları Üzerine 520
Zeynep YÖNTEM Tehlikeli Atıkların Yönetimi523
Hanife BÜYÜKGÜNGÖR Tehlikeli Atıklar529
Veysel EROĞLU Çevre ile Uyumlu Şehirleşme534
Ahmet Vefik ALP Çevre Psikolojisi537
Turgut CANSEVER Türkiye Şehirleşmesinde Planlamanın ve Uygulamanın Teknik ve İdari Meseleleri540
Birol ERTAN Ekopolis Çevre ve Kent İlişkisi Temelinde Yaşanabilir Yaşanabilir Kent İçin Düşünceler545
Ahmet SAMSUNLU Nüfus, Şehirleşme, Çevre ve İstanbul Örneği548
Ali Talip ÖZDEMİR Çevre Sorunları553
İ. Reşat ÖZKAN Gelişen Çevre Kavramı ve Türk Boğazlarında Deniz Trafiği Meselesi555
Ferruh ERTÜRK İstanbul'da Hava Kirliliğinin Boyutları ve Kontrolü İçin Alınması Gereken Tedbirler565
Orhan KURAL Hava Kirliliği İstanbul'un Kaderi mi? 575
Erdoğan ŞAHİNOĞLU Ankara'da Gürültü Sorunu ve Motorlu Taşıtlardan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Çözümü İçin Yapılan Çalışmalar585
İ. Melih GÖKÇEK Büyükşehirler, Çevre Değerleri, Yapılması Gerekenler ve Sıkıntılar593
Orhan DOĞAN Başkent ve Kirlenen Ankara Çayı597
Burhan ÖZFATURA İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ile İlgili Çalışmaları605
Aytaç DURAK İnsanlığın Ortak Sorunu: Çevre613
Oğuz BERBEROĞLU Erzurum'da Hava Kirliliği, Çözümleri615
Kemal NEHROZOĞLU Çevre Kirliliği İle Mücadelede Kocaeli Modeli619
Tuncay NEYİŞÇİ Türkiye'de Çevre Hareketi626
Oktay DEMİRKAN Çok Renkli Gönüllü Kuruluşlar ve Sorunları636
Nergis YAZGAN Çevre Sorunları Ne Kadar Önemli?638
Y. Savaş EMEK Havadan Sudan Sohbetler641
Saynur GELENDOST Direniş!..647
Türksen Başer KAFAOĞLU S.O.S. İstanbul Çevre Gönüllüleri Platformunun Perspektif ve İşlerliği649
Metin SÖZEN Çekül651
Berto HULLU Greenpeace ve Çevre652
İrfan ÇİFTÇİ Türkistan'da Kalan Sovyet Atıkları658
Cevat GERAY Çevre Koruma Bilinci ve Duyarlılığı İçin Halkın Eğitimi664
Hasan ASMAZ Türkiye'de Çevre-Eğitim669
Çağatay GÜLER Çevre ve Sağlık675
Çevre Bibliyografyası727

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa