Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi

Özel Sayısı

Mart – Nisan 2017

 • Sayı

  94
 • Cilt Adedi

  1
 • Sayfa

  624
 • Makale

  74

Konu Başlıkları

 • Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine Toplu Bakış
 • Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin Genel Değerlendirmesi
 • Demokrasi, Millî Egemenlik ve Siyasî İstikrar
 • Devlet Organları ve Kuvvetler Ayrılığı
 • Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi Güvenlik ve Ekonomi

Siyaset adamı, siyaset bilimci, uzman, araştırmacı ve STK’ların çalışmalarından oluşan akademik makalelerle, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin ayrıntıları en geniş şekilde incelenmiştir.

İçindekiler

1. Cilt

200 Yıllık Arayışın Ürünü: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Recep Tayyip Erdoğan [s.9]
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİNE TOPLU BAKIŞ
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Numan Kurtulmuş [s.15]
Yeni ve Büyük Türkiye’nin Temellerini Atıyoruz / Bekir Bozdağ [s.23]
Güçlü Türkiye İçin ‘Evet’ / Lütfi Elvan [s.36]
Büyük ve Güçlü Bir Türkiye İçin, İstikrar, İstiklal ve İstikbal / Ahmet Aydın [s.38]
Anayasa Değişikliği ve Referandum Sürecinde MHP’nin Rolü / E. Semih Yalçın [s.43]
Anayasa Süreci ve MHP / İsmet Büyükataman [s.60]
Ülkemizin İstikbali, İstiklâli ve İstikrarı İçin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Mustafa Ataş [s.65]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Çiğdem Karaaslan [s.67]
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ’NİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ
Teknik Analizler
Anayasa Değişikliği Ekseninde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi (Anatomik ve Diyalektik Bir Yaklaşım) / Ahmet İyimaya [s.71]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Hasan Tahsin Fendoğlu [s.90]
Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin Genel Faydaları / Burhan Kuzu [s.110]
Milletin Özne Olduğu Sistem: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Abdulhamit Gül [s.129]
‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ ve Anayasa Değişikliği / Hayati Yazıcı [s.160]
Hukuk-Politik Gerçekliği Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Muharrem Kılıç [s.169]
Neden Evet? Devlet ve Anayasa / Ayhan Yasan [s.183]
Sorularla Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Memur-Sen [s.209]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Haluk İpek [s.235]
Felsefe
Karizmaya Fırsat, Kurumsallaşmaya İmkân / Erol Göka [s.251]
Hukukun Vatanlaşması; Anayasa / Cengiz Aydoğdu [s.258]
Devletin Yeniden Yapılandırılma Gerekliliğinin Düşünsel Altyapısı: ‘Çağa Ayak Uydurmak Değil, Çağa Öncü Olmak’ / Metin Külünk [s.263]
Batı Medeniyeti Sarsılırken, Yeni Türkiye Hayali Kurmak / Kemal Öztürk [s.273]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin İç-Dış Boyutları ve Arka Planı / Alper Tan [s.276]
Tarih
Sistemsizlik Meselesine Çözüm Önerisi Olarak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Cemal Fedayi [s.283]
İnsan, Devlet ve Anayasa / Rahim Er [s.294]
Cumhurbaşkanlığı Sistemi / Hasan Aksay [s.306]
Milletimizin Anayasa ile İmtihanı ve 16 Nisan Anayasa Referandumu / Abdurrahman Dilipak [s.316]
Yeni Türkiye Paradigmaları / Bülent Erandaç [s.325]
200 Yıllık Arayışta Son Durak / Ekrem Kızıltaş [s.345]
DEMOKRASİ, MİLLÎ EGEMENLİK VE SİYASÎ İSTİKRAR
Demokrasi ve Millî Egemenlik
Yerli, Millî, Sivil ve Demokratik Bir Hükûmet Modeli: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Selçuk Özdağ [s.351]
Millî Egemenliğin Hükûmet Sistemine Yansıması / Alper Çağrı Yılmaz-Zühal Topçu [s.370]
Devletin Milletinden, Milletin Devletine Geçiş: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Bülent Turan [s.377]
Devlet İktidarından Millet İktidarına / Aydın Ünal [s.383]
Türkiye’de Neden Sistem Değişikliğine İhtiyaç Var? / Ahmet Sorgun [s.389]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Murat Alparslan [s.393]
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Demokratik Kazanımlar / Mazhar Bağlı [s.397]
Kelâmda Asl Olan Ma’nay-ı Hakikîdir / Umut Erdoğan [s.399]
Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Mesaj Yetkisi ve Mesaj Etkisi / Atay Uslu [s.404]
Bu Sisteme Niçin Mecburuz? / Ahmet Kekeç [s.406]
Siyasî İstikrar
Cumhuriyet Tarihi Boyunca, İstikrarsız Yönetim Örnekleri ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi / Ebubekir Sofuoğlu [s.408]
Vesayeti Kazımak ve İstikrar İçin Sistem Değişikliği / Ali Yalçın [s.415]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine Duyulan İhtiyaç / Lütfiye Selva Çam [s.424]
İstikrar Arayışı ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Cahit Özkan [s.430]
Türk Tipi Başkanlık Sistemi üzerine / Hayri Keser [s.433]
DEVLET ORGANLARI VE KUVVETLER AYRILIĞI
Kuvvetler Ayrılığı
Kuvvetler Ayrılığı ve Yetki-Sorumluluk Çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Erkan Akçay [s.441]
Türkiye’de Sistem Krizinin Çözümü; Cumhurbaşkanlığı Sistemi / Fahrettin Altun [s.458]
Referandumda % 99 Evet, Neden? / Hacı Ali Özhan [s.468]
Yasama
Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Yasama Denetimi / Haluk Alkan [s.471]
Yasama Komisyonları Yönünden Demokratik Sistem Uygulamaları / Şenol Durgun [s.477]
Anayasa Referandumu ve Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi / Gonca Bayraktar Durgun [s.494]
Türkiye Siyasî Tarihinin Dönüm Noktasında Güçlü ve Yeni Türkiye İçin ‘Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ / Mihrimah Belma Satır [s.500]
Temsilî Demokrasinin Yapısı ve ‘Cumhurbaşkanlık’ Sistemi / Ali Murat Özdemir [s.509]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi: Türkiye’de Anayasal Şiddetin Sonu (mu) ? / Serdar Gülener [s.518]
Cumhurbaşkanlığı Sistemi Ne Getiriyor? / Nagehan Alçı [s.522]
Yürütme
Türkiye’ye Özgü Yeni Bir Hükûmet Modeli: Cumhurbaşkanlığı Sistemi / Faruk Bilir [s.525]
Yeni Türkiye Sürecinde Stratejik Yönetim, Liderlik ve Hükûmet Sistemi / Nükhet Hotar [s.531]
Yürütme Üvey Evlat mı? / Mustafa Köse [s.536]
İdare Tek Adamın (Otoritenin) İşidir (İdare Ortak Kabul Etmez) / Ekrem Çelebi [s.540]
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Türkiye’de Bürokrasinin Dönüşümü / Mehmet Zahid Sobacı [s.542]
Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ve Belediyeler / Erol Kaya [s.550]
Cumhurbaşkanlığı Sisteminde Cumhurbaşkanının Siyasî, Hukukî ve Cezaî Sorumluluğu / Serdar Korucu [s.555]
Cumhurbaşkanlığı Sistemi Neler Getirecek? / Nuri Elibol [s.561]
Referandumda Neleri Oylayacağız? / Resul Tosun [s.568]
Bir Tarih Yazılıyor / Ersoy Dede [s.577]
Yargı
Cumhurbaşkanlığı Sistemine Neden Evet? / Salim Uslu [s.582]
Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Türkiye / Fatma Benli [s.586]
CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÛMET SİSTEMİ GÜVENLİK VE EKONOMİ
Güvenlik
Güvenlik Sorunları, Adaptasyon ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi / Nihat Ali Özcan [s.591]
Doğu ve Güneydoğu Bölgelerimizde Varolan PKK-KCK Terör Örgütünün Bertaraf Edilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirler ve Atılması Önerilen Adımlara İlişkin Rapor / Ekrem Çelebi [s.594]
‘EVET’ Son Şansımız Olabilir / Murat Kelkitlioğlu [s.599]
Ekonomi
Ekonomik Fırsat Penceresi Olarak Cumhurbaşkanlığı Sistemi / Şaban Dişli [s.601]
Türkiye’de Sistem Reformu ve Anayasa Değişikliği / Melih Ecertaş [s.604]
Çeşitlemeler
Türkiye’de Başkanlık Sistemi Daha Önce Uygulandı mı? / Muhammet Kutlu [s.608]
MHP’li Muhalefetin ‘Hayır’ Garabeti / Emin Pazarcı [s.616]
Mülteci Perspektifinden Türkiye / Serap Yaşar [s.619]

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa