Demokratikleşme ve

Yeni Anayasa Özel Sayısı

Eylül – Aralık 1999
 • Sayı

  29-30
 • Cilt Adedi

  2
 • Sayfa

  728
 • Makale

  98

İçindekiler

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
DEMOKRATİKLEŞME
Devlet, Hukuk ve Demokrasi
Yıldırım AKBULUT Demokratikleşme ve Anayasa Değişikliği9
Sami SELÇUK Adlî Yıl Açış Konuşması15
Ahmet Necdet SEZER Konuşma49
M. Oltan SUNGURLU Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü59
Aytekin YILMAZ Hukuk Devleti ve Demokrasi66
Siyasi Sistem, Demokrasi ve Demokratik Siyaset
Besim TİBUK Demokratikleşme ve Yeni Anayasa74
Şaban KARATAŞ Demokrat Olmak76
Gökhan ÇAPOĞLU Türkiye'De demokrasi Açmazı87
Nazlı ILICAK Demokratik Bir Sosyal Sözleşme90
Köksal TOPTAN Milenyum ve Yeni Bir Anayasa Özlemi92
Seyit Mehmet ŞEN Demokrasi Arayışı103
İlhan KESİCİ Demokrasi Meselemiz113
Süleyman YAĞIZ Mücadelede Yöntem Yanlışlığı115
Ahmet Turan ALKAN Buhar Gücünden Diğital Teknolojiye Bürokratik Vesayetten hukuk Devletine119
Yavuz KIR Demokratik Siyaset, Devlet, Toplum123
Şenol DURGUN Otoriter Devletin Demokratikleşmesi130
Demokrasi, Aydınlar ve Kültür
Hasan Celâl GÜZEL Demokratikleşme, İnsan Hakları ve Yeni Anayasa136
Bülent AKARCALIDemokratik Kültür139
İlter TURAN Türkiye'de Demokrasi Kültürü142
Naci BOSTANCI Aydın ve Demokrasi152
Gonca BAYRAKTAR Demokrasinin Önündeki Engel Zihniyet "Toplum Mühendisliği155
A. Faruk ÖZGÜR Darbe Kültürümüzde İlerlemeler158
Mimar TÜRKKAHRAMAN Aydınlar Demokrasi ve Türkiye163
Caner OCAK Üniversite Gençliğinin siyasi Tutumları Üzerine Bir Araştırma168
Nilüfer NARLI - Yaşar NARLI Türkiye'de Hemşehri Derneklerinin Siyasete Katılması ve Demokratikleşme Sürecine Etkileri: Bursa Örneği176
Demokrasi, Özgürlük, Birey, Toplum, Devlet, Açıklık
Erol AL Özgürlük ve Demokrasi Yasal Bir Sorun mudur?185
Yasin CEYLAN Özgürlük ve Sorumluluk188
Sabri BÜYÜKDÜVENCİ Demokratikleşme Sürecinde Birey ve Toplum İkilemi196
Coşkun Can AKTAN Kahrolsun Demokrasi, Yaşasın Demarşi201
Toktamış ATEŞ Örgütlenme Özgürlüğü207
Sabri TEKİR Demokrasi ve Çıkar Grupları212
T. Ayhan BEYDOĞAN Gizlilik bilgi Edinme ve Demokrasi217
Ziyaeddin AKBULUT İdarede Tam Demokrasi224
Aziz AKGÜL Kamu Yönetim Sisteminin DNA'sını Değiştirme Modeli226
Hakkı ODABAŞ - Abdülkadir GÜLŞEN Anayasal Demokrasi Birey Özgürlüğü ve Politik Eşitlik234
Assar LİNDBECK - Ayça ŞİMŞEK - Özlem KIVRAK İleri Refah Devletinin Sonuçları241
Uluslararası İlişkiler ve Demokrasi
Meral AKŞENER Küreselleşen Değerler ve Perspektif Çarpılması Üzerine257
Rıza AKÇALI Doğru Bir Başlangıç 260
Yalçın ÖZER Helsinki'de Alınan Tarihi Kararlar262
Fehmi KORU Avrupa Birliği Yoluyla266
İhsan Duran DAĞI Demokratikleşmenin Önşartı: Küreselleşme269
Yusuf Ziya İRBEÇ Demokratik Yapılanma ve İktisadi Kalkınmaya Etkileri272
Türkiye'de İslam, Toplum ve Demokrasi
Vehbi BAŞER İslam, Sivil Toplum ve Demekrosi: Hakikat Arayışları ve Toplum Modelleri278
Erkan AKIN İrtica Değil ama Demokratik Basiretsizliğin Dayanılmaz Hafifliği303
Kezban HATEMİ Demokrasi Yolunda324
Cemal FEDAYİ Cumhuriyet, Demokrasi ve Liberal Demokrasi328
Sadık YALSIZUÇANLAR İmkansızdan Söz Açmak333
Mustafa Çetin BAYDAR Anayasaların Anayasası "Fıtrat"334

1. Cilt

YazarMakaleSayfa
YENİ ANAYASA
Anayasa ve Demokrasi
Recai KUTAN Neden Yeni Bir Anayasa347
A. Mesut YILMAZ Yeni Yöneliş... Bireyin Hayat Alanını Teminat Altına Alan Anayasa350
Mustafa ERDOĞAN Türkiye'nin Anayasa Sorunu352
Bakır ÇAĞLAR Türkiye'de "Anayasa Sorunu"nun Yakın Geçmişi Üzerine361
R. Tayyib ERDOĞAN Yeni Bir Anayasa, Yeni Bir Dönem375
Tınaz TİTİZ İnsan Hakları İnsan Haklarının, O da Demokrasinin Kurdudur380
Şükrü KARATEPE Anayasa ve Devletin İdeolojisi385
Metin ERİŞ Anayasalarımız ve Demokrasimiz390
Yeni Anayasa Tartışmaları
Hüseyin HATEMİ Demokratik Hukuk Devletinin Anayasası397
Burhan KUZU Demokratik Süreçte Nasıl Bir Anayasa402
Ali BAYRAMOĞLU Türkiye İçin Demokratikleşme Paketi410
Salim USLU Demokrasi Serüveni ve Sendikalar416
Mustafa BAŞOĞLU Yeni Anayasa Sorunları Çözecek mi?421
Mehmet ELKATMIŞ Derin Devlet ve Anayasa425
Şeref MALKOÇ Türkiye'nin Demokratikleşmesi ve Yeni Anayasa Tartışmaları428
Burhan ÖZFATURA 2000'li Yılların Anayasal Düzeni430
A. Rüştü ÇELEBİ Sivil Anayasa Şarttır434
Hakan TARTAN 2000'li Yıllara Girerken Demokratikleşme Sorunumuz438
Şadi ÇARSANCAKLI Devlet Anlayışımız ve Yeni Anayasa440
Firuz Demir YAŞAMIŞ Türkiye'de Yeni Anayasa Gereksiniminin Gerçek ve Sanal Nedenleri443
Haluk ALKAN - Hakan ALTINTAŞ Başkanlık ve Yarı Başkanlık Sistemleri ve Cumhurbaşkanı'nın Konumu449
Hasan Celâl GÜZEL Türkiye İçin Alternatif Bir Anayasa460
İnsan Hakları ve Yargı
Yılmaz ENSAROĞLU İnsan Hakları ve Demokratikleşme Sorununun Anayasal Boyutu467
Servet ARMAĞAN Türk Anayasa Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetlerin Durdurulması ve Kaybı (Mukayeseli Bir İnceleme)475
İlhan TEKELİ Toplumların Hak Üretme Kapasitesine Sahip Olduklarının Farkında Olmasının Anayasa Tartışmalarına Getirebilecekleri Üzerine488
Münir DEDE Temel Hak ve Hürriyetlerden "İfade Hürriyeti" ve 1982 Anayasası497
İlknur TÜRE 1982 Anayasasının Anti - Demokratik Göstergeleri503
Hacı Ali ÖZHAN Yeni Anayasamızda Yargının Tam Bağımsızlığı ve Halk Tarafından Denetlenmesi508
Hayrettin ÖKÇESİZ İnsan Hakları Işığında Hukuk Oluşturmanın Metodolojisinde Lex Corrupta Sorunu524
Anayasa Yapımı, Meşruiyet ve İlkeler
Arif ERSOY Bürokratik Anayasadan Demokratik Anayasaya530
Yavuz ATAR Anayasa Yapım Sürecinini Demokratik ilkeleri539
Davut DURSUN Anayasa Yapımında Temsil Sorunu557
Zühtü ARSLAN Anayasalar ve Meşruluk Sorunu564
Uğur K. ODABAŞ Niçin Devlet - Nasıl Anayasa?572
Sami KARAHAN Yazılı Anayasa - Yazılı Olmayan Anayasa ve Demokratikleşme578
Birsen ÖRS Türkiye'de Anayasaların Kurumsallaşma Sorunu581
Selami ÇEKMEGİL Demokratikleşme Sürecinde Nasıl Bir Anayasa588
Süleyman AKDEMİR Türkiye'de Anayasa Değişikliği Sırasında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Öncelikler595
Anayasal Demokrasi ve Anayasal İktisat
Coşkun Can AKTAN 21. Yüzyıl ve Anayasal Demokrasi600
M. Vecdi GÖNÜL Parlamento Denetimi ve Sayıştay606
Coşkun Can AKTAN Ekonomik Anayasa Reformuna Kimler Niçin Karşı Çıkıyor 613
Coşkun Can AKTAN Turgut Özal'ın Anayasal Demokrasi ve Anayasal İktisat Üzerine Düşünceleri602
Hakkı ODABAŞ - Kamil GÜNGÖR Yürütmenin Sınırlandırılması ve Anayasal Bütçe Yaklaşımı625
Dilek DİLEYİCİ - Özlem ÖZKIVRAK Dünyadan Örneklerle Anayasal Bütçe Uygulamaları634
Axel LEİJONBUFVUD Adaletin Parasal Alandaki Güç ve Yetkileri Üzerine Anayasal Sınırlamalar644
Craig STUBBLEBİNE Anayasal Bütçe Denksizliğinin Sağlanması mı Yoksa Harcamaların Sınırlandırılması mı?654
Victor J. VANBERG Freiburg Hukuk ve İktisat Okulu ve Ekonomik Anayasa Yaklaşımı659
Enver Alper GÜVEL Ekonominin Dayanılmaz Gücü Adına: Makro İktisat Kuramının, Politik ve Hukuksal Bir Yorumu672
EKLER
Coşkun Can AKTAN Anayasal İktisat Felsefesi ve "Ekonomik Anayasa Reformuna" Yönelik Eleştirilere Cevaplar I688
Coşkun Can AKTAN Anayasal İktisat Felsefesi ve "Ekonomik Anayasa Reformuna" Yönelik Eleştirilere Cevaplar II705

Tüm Sayılar

2020

Özel Yetenekliler – Tarım Politikaları – TBMM 100. Yılı

 

2019

Kültür Politikaları – Azerbeycan – İlk Dönem Türkçe İslami Eserler

 

2018

Hasan Celâl Güzel – Türk Dili

 

2017

İslam Dünyası – Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi – Misâk-ı Milli

 

2016

Bilim ve Teknoloji – Ortadoğu

 

2015

Kafkaslar – Rumeli ve Balkanlar – Çanakkale

 

2014

Ermeni Meselesi – Türk Eğitimi – Türk Musikisi – Yeni Türkiye

 

2013

Türkçe – Türk Dünyası – Yargı Reformu – Başkanlık Sistemi – Yeni Anayasa