Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 112
Makale : 18
Ebad : 1x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Kasım-Aralık 1994 - sayı 1

Genel Değerlendirme

BilimSiyasetDemokrasiYeni Dünya DüzeniEkonomiYolsuzlukDoğu Türkistan Dramı


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Dünyada ve Türkiye'de çok hızlı bir değişim yaşanıyor. Geleceğin dünyası ve Türkiyesi bambaşka olacak. Bu değişim sadece bilim ve teknolojide, bilgisayarda, elektronikte, biyokimyada değil; ekonomide, sosyal hayatın her kesiminde, kültürde ve en önemlisi zihinlerde ortaya çıkacak. Gelin görün ki, Türkiyemiz bu değişimi karşılamaya hazır değil.

İlk sayısını okuduğunuz YENİ TÜRKİYE aşağıdaki ilkeler çerçevesinde 21. yüzyılın yeni Türkiyesi'nin yeniden yapılanması için her konuda fikir geliştirmeyi kendisine görev olarak kabul ediyor.

"YENİ TÜRKİYE; Türk Milleti'nin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruyan, kişinin temel hak ve hürriyetlerini hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışan,

Milli iradenin üstünlüğüne inanan, demokrasinin bütün kurum ve kuruluşları ile çalıştırılabilmesinin demokratik katılımcılık ve sivil toplum özelliklerinin gerçekleştirilmesi ve hür düşünce ile olabileceğini kabul eden,

Dürüstlük ve fazileti kendisine rehber edinen; adaleti varlığın, insanlığın ve devletin temeli sayan,

İnsanı Yüce Allah'ın bir emaneti kabul ederek insan hak ve hürriyetlerine gönülden bağlı,

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük Atatürk'ün görüşleri istikametinde muasır medeniyet seviyesine ulaşmayı hedef alan,

Nesiller arasında köprü olan ve yenilikçiliği düstur edinen,

Sosyal adalet anlayışı içinde, gelir dağılımının adil ve yaygın bir şekilde hakka ve hukuka uygun olarak gerçekleştirilmesini benimseyen,

Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında fertlerin teşebbüs gücünü esas kabul ederek, devletin fırsat eşitliği çerçevesinde fertlere yardım etmesini ve yol göstermesini ilke edinen,

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi millî kimliğe sahip, millî ve manevî değerlerimizi benimsemiş, herkese karşı sevgi, saygı ve hoşgörü besleyen yenilikçi birer insan olarak hayata hazırlamayı temel hedef kabul eden,

Gençliğin ve kadının toplumdaki yerini almasını gaye edinen,

Mazide olduğu gibi şahsiyetli, tutarlı, güçlünün değil haklının yanında bir dış politika takip etmeyi esas kabul eden, bir perspektifte yayın hayatına devam edecektir."

Ancak bu ilkeler ve perspektif, yazarlarımız bakımından bağlayıcı ve sınırlayıcı değildir. YENİ TÜRKİYE'de değeri olan her yeni düşünceye yer vardır. Dergimizdeki yazıların her birinin yeni Türkiye'nin şekillenmesinde önemli katkılar sağlıyacağına inanıyoruz.

Değerli Okuyucular,

Geleceğin Türkiyesi, yepyeni bir Türkiye olacaktır.

Asrın başlangıcında; demokratikleşmesini tamamlamış, millî kimlik sahibi, kaynaşmış, bütünleşmiş, sevgi dolu, hür düşünceli insanlardan meydana gelen Yeni Türkiye ortaya çıkacaktır.

Bu Türkiye'de adalet ve barış hâkim olacak, dürüst ve faziletli insanlar siyasetle uğraşacaklar, genç nesiller geleceğe ümitle bakacaklardır.

Bu Türkiye, ekonomik bakımdan müreffeh, vatandaşların eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinin en iyi şekilde görüldüğü, bilim ve teknolojide ileri, insanına değer veren bir ülke olacaktır.

Bu Türkiye, kültür ve sanatta Türk Rönesansı'nı gerçekleştirmiş, iman ve ahlâkta temayüz etmiş; iç politikada huzura, dış politikada hak ettiği itibara kavuşmuş bir Türkiye olacaktır.

Bu Türkiye, Türk ve İslâm Dünyası'nın liderliği mevkiine erişmiş, bütün dünya ülkeleri ile barışçı ve iyi münasebetler tesis etmiş, düşmanlığından korkulan, dostluğu aranan bir devlet olacaktır.

Bu Türkiye, sadece altyapıda, barajda, köprüde, yolda değil; mânâda, sevgide, gönülde Büyük Türkiye olacaktır.

YENİ TÜRKİYE ile hayalinizdeki bu Türkiye'nin doğuşu için çorbada tuzumuz olursa kendimizi bahtiyar sayacağız.

Selâm, sevgi ve saygılarla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye