Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 612
Makale : 94
Ebad : 5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Mayıs-Haziran 1995 - sayı 4

Yönetimde Yeniden Yapılanma

Demokrasi, Devlet, Sistem, Felsefe ve YönetimYönetimin Yeniden YapılanmasıMerkezi İdare, Mülki İdareYerel Yönetimlerİl Özel İdareleriBelediyelerBüyükşehir Yönetimleri, ŞehirleşmeTarih
 Türk Siyaseti
 Siyasette Yozlaşma

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Türkiye'nin gündeminde "YENİDEN YAPILANMA" var... 'Islahat', 'inkılap', 'devrim', 'reform' gibi terimler, Türkiyemiz'in tarihinde ve yakın geçmişinde sık sık kullanılmış, halen de kullanılmakta. Sovyetler Birliği'nin çökmesinden önceki dönemde Gorbaçev'in ortaya attığı 'Perestroika', Türkçe'ye 'yeniden yapılanma' olarak çevrilince, değişim rüzgarlarına kendisini kaptırmış aydınımız ve halinden şikayet eden halkımız, diğer terimlerin sonuçsuz kalarak eskimesiyle 'yenilikçi' bulduğu "yeniden yapılanmaya' sarılıverdi. Aydınımız da, halkımız da, bu arayışlarında haklıydılar. Islahat, Osmanlı'nın son dönemindeki dışardan zorlanan birtakım fermanları ve çözülmeleri çağrıştırıyordu. İnkılap denilince, daha çok şekil ve zarfla ilgili zorlayıcı uygulamalar akla geliyordu. Hele devrim'den ve devrimci'den milletin ağzı yanmıştı; anladığı da kan, ateş, anarşi ve terördü. Reform ise çok kullanılmaktan artık eskimiş, siyasi iktidarlar her icraati reform olarak sunmaya başladığından beri doğrusu reformun da tadı kaçmıştı. Buna karşılık, Türkiye'de yönetimden hatta devletten başlayarak bütün siyasi, hukuki, ekonomik ve sosyal kurumlarda köklü değişiklikler gerekiyordu. Bu noktada yeniden yapılanma talepleri gündeme geldi.

Aslında 'yönetimin yeniden yapılanması' Türkiye için yeni bir konu değildir. IV. Murad'a yazdığı idari reform 'risalesi'ni sunan Koçi beyden bu yana, son üçyüz yıldır yeniden yapılanma Türkiye'nin hep gündeminde olmştur. Lakin yeni bir asrın -ve artık anlaşılıyor ki yeni bir çağın- eşiğindeki Türkiye yeniden yaplanmaya mecbur ve mahkumdur. Ve buna da yönetimden başlayacaktır... İşte, YENİ TÜRİYE'nin "Yeniden Yapılanma Özel Sayısı" bu ihtiyaçtan doğmuştur. İdari Reform ve Yönetimin Yeniden Yapılanması konusunda şimdiye kadar çok yazılmış, çizilmiş; dosyalar dolaplar dolusu raporlar hazırlanmıştır. Ancak bu konuda, tarih, felsefe ve sistemden başlayarak yönetimdeki bütün sorunları ve çözüm yollarını değişik bakış açılarından inceleyen bir düşünce forumu, sanırız ilk defa düzenlenmektedir. 'Yönetimde Yeniden Yapılanma Özel Sayısı'ndaki yazılar, gelişigüzel hazırlanmış ve sıralanmış değildir. Dikkatli bir araştırmacı, değişik görüşleri ve ortak noktaları kolayca tesbit edebilecektir. Nitekim, önce bütün yazarlar "katılımcı demokrasi"nin vazgeçilmezliğinde ve bunun da ancak yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi ile mümkün olabileceğinde birleşmişlerdir. Devletin gelecekteki yapısı ve sistemi ile ilgili görüşler, özellikle parlamenter sistem- başkanlık sistemi çerçevesindeki tartışmalar okuyucuya aktarılmış; değerli yazarlar birlik ve bütünlük konusunda hem fikir olmakla beraber yerel demokrasilerin bu noktadaki konumunu incelemişlerdir. Hemen bütün görüş sahipleri, yerinden yönetime ağırlık verilmesi, hizmetlerin en yakın mahallerde görülmesi (subsidiarite) ve idari vesayetin kaldırılması veya gevşetilmesi istikametinde görüş belirtmişlerdir. Bize göre, ileri sürülen görüşlerin bir bakıma bileşkesi, üniter (tekil) devlet ve bütünlüğün korunması şartıyla, yerinden yönetime ve demokratik katılıma ağırlık veren bir yeniden yapılanmanın vakit kaybedilmeden sür'atle gerçekleştirilmesi şeklinde özetlenebilir.

Yönetim konusunda bir kaynak eser olduğuna inandığımız "Yeniden Yapılanma Özel Sayımız"da, 93 yazıyı hepsi de birbirinden değerli siyaset adamları, yöneticiler, bilim adamları ve uzmanlar hazırladılar. Bu konuda daha önce yazılan kitaplarda, hazırlanan raporlarda ve peryodiklerde olduğu gibi sadece belirli siyasal eğilimlerin ya da aynı rezonanstaki kişilerin; atanmışların ve teorisyenlerin görüşleri ile yetinmedik. 'Masa'nın karşı tarafında da bulunmuş, ya da uygulamanın içinde yıllardır mücadele veren, Sayın Cumhurbaşkanımız"ın çok kullandığı deyimle "elini taşın altına koymuşların" ve "damdan düşmüşlerin" de görüşlerine başvurduk. Üniversitelerin ve araştırma kurumlarının kamu yönetimi, idare hukuku ve anayasa hukuku bilim dallarındaki akademisyenlerinden, büyükşehir statüsündeki bütün illerin vali ve belediye başkanlarından, diğer birçok ilimizin ve ilçemizin yöneticilerinden, İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilâtı'ndaki yetkililerden yazmalarını rica ettik. Değerlerinden emin bulunduğumuz yönetici ve uzmanların önemli bir kısmını, yayın imkanlarımızın sınırlılığı sebebiyle ihmal ettiğimizi biliyoruz. Bu vesile ile, YENİ TÜRKİYE'nin sayfalarının çilekeş idarecilerimize ve değerli bilim adamlarımıza daima açık olduğunu belirtmekten mutluluk duyarız. Çalışmalarımızın sonucunda; başta Sayın Nahit MENTEŞE olmak üzere 4 İçişleri Bakanı, 3 İçişleri Müsteşarı, 4 Mahallî İdareler Genel Müdürü, 14 İl valisi ve 5 Merkez valisi, 14 Belediye Başkanı (8'i Büyükşehir, 4'ü İl ve 2'si İlçe Belediye Başkanı, 34 bilim adamı ve uzman, ayrıca vali yardımcıları, kaymakamlar, merkez teşkilâtındaki yöneticiler, değerli görüşlerini YENİ T'ÜRKİYE için yazarak belirttiler.

Dergimiz için yazılarını esirgemeyen, büyük bir zarafet ve tevazu örneği göstererek hazırladıkları yazılarla Dergimizi şereflendiren, başta İçişleri Bakanımız Sayın Nahit MENTEŞE ve TBMM Başkanvekili Mustafa KALEMLİ olmak üzere değerli devlet ve siyaset adamlarına; başta Sayıştay Başkanı Sayın Vecdi Gönül olmak üzere değerli yöneticilere; müsteşarlara, genel müdürlere, valilere, belediye başkanlarına, vali yardımcılarına, kaymakamlara ve Yeni Türkiye'nin yeniden yapılanmasında en önemli role sahip olacaklarına inandığımız değerli bilim adamlarına ve uzmanlara ayrı ayrı teşekkürü borç biliyoruz.

Size bir de müjdemiz var. YENİ TÜRKİYE'nin 'Dış Politika Özel Sayısı" ikinci baskısını yaptı. Bu sayımız, -tevazuu bir an bırakarak söyleyelim- Türkiye'de ve dünyanın birçok bilim ve araştırma merkezinde yankı uyandırdı. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki kütüphaneler ve araştırma kurumları hemen hergün Dergimizi talep ediyorlar. Tabii bu başarıdaki en büyük payın siz değerli okuyucularımıza ait olduğunu biliyor, ilgi ve desteğinizin devamı ricası ile şükranlarımızı sunuyoruz.

YENİ TÜRKİYE olarak, yönetimde yeniden yapılanma sonucunda bir "Türk Rönesansı"nın doğacağına inanıyoruz... Bu büyük doğuşta mütevazi bir katkıda bulunmuşsak kendimizi mutlu hissedeceğiz.

Selâm, sevgi ve saygılarımızla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye