Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 612
Makale : 94
Ebad : 5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Mayıs-Haziran 1995 - sayı 4

Yönetimde Yeniden Yapılanma

Demokrasi, Devlet, Sistem, Felsefe ve YönetimYönetimin Yeniden YapılanmasıMerkezi İdare, Mülki İdareYerel Yönetimlerİl Özel İdareleriBelediyelerBüyükşehir Yönetimleri, ŞehirleşmeTarih
 Türk Siyaseti
 Siyasette Yozlaşma

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Sorun Siyasi Rejim Yapılanması mı? / Prof. Dr.Erdoğan TEZİÇ [s.7]
Türkiye'de Devlet-Toplum İlişkilerine Demokratik Devlet Anlayışı Açısından Bir Bakış / Doç. Dr.Süheyl BATUM [s.13]
Sübzidiyarite İlkesi Üzerine Düşünce Alıştırması / Prof. Dr.Zafer ÜSKÜL [s.22]
Seçilmişler-Atanmışlar / Teoman ÜNÜSAN [s.27]
Demokratik Katılım ve Yeniden Yapılanma / Recep YAZICIOĞLU [s.34]
Sosyal Değişim ve Yeniden Yapılanma Olgusu / Prof. Dr.Arif ERSOY [s.50]
Anayasa Yargısı Açısından Yerel Demokrasi / Dr.Mustafa V. GÖNÜL [s.54]
Yerel Demokrasinin Neresindeyiz? / Prof. Dr.Ruşen KELEŞ [s.66]
Yerel Demokrasi, Özerklik ve Halk Katılımı / Prof. Dr.Cevat GERAY [s.72]
Çağdaşlık Sikkesinin Yazı ve Tuğrası:Bürokrasi ve Demokrasi / Prof. Dr.Cemil OKTAY [s.76]
Devleti Küçültmek / Prof. Dr.İl Han ÖZAY [s.80]
Aykırı Bir Görüş / Dr.Metin ERİŞ [s.82]
Devletin Devletlûleri Biz'ler, Devleti Niye Düşünemiyoruz? / Atilla KOÇ [s.86]
İdare edilenlerin Bakış açısıyla İdare Meselelerimiz / Yrd. Doç. Dr.Ahmet Turan ALKAN [s.90]
İdare Geleneğimiz ve Mahalli İdarelerin "Mülki"liği / Cengiz AYDOĞDU [s.94]
Demokrasi Adalet İçindir! / Orhan ÖZTÜRK [s.99]
İdarenin Sayıştayca Denetlenmesi / M. Vecdi GÖNÜL [s.103]
Türkiye İdaresinin Yeniden Yapılanması Üzerine Bazı Gözlemler / Yıldızhan YAYLA [s.120]
Yönetimin Etkinleştirilmesinde Yetki Genişliği / Bekir AKSOY [s.127]
Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması ve Yerel Yönetimler / Yiğit GÜLÖKSÜZ [s.131]
Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma / Dr.Cahit TUTUM [s.133]
Yönetim Hukukumuz ve Geleceği / Prof. Dr.Tekin AKILLIOĞLU [s.146]
Türkiye'de İdarenin Yeniden Düzenlenmesi / Rıdvan YENİŞEN [s.158]
Kamu Yönetiminde Kırtasiyecilik Çözüm ve Öneriler / Şahabettin HARPUT [s.161]
Türkiye'nin Yönetim Sorunları / Doç. Dr.Şükrü KARATEPE [s.164]
Merkezden Yönetim, İl Sistemi ve Yerel Yönetim Reformu / Ziya ÇOKER [s.174]
Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanmasında Yerinde Yönetim Merkezi Yönetim Dengesine İlişkin Bir Model Denemesi / Yrd. Doç. Dr.Süleyman AKDEMİR [s.190]
Yönetimde Yapılanma ve Çalışma İklimi / Dr.Veysel GANİ [s.206]
Yönetimde Geliştirme ve Reform, Yapılabilirlik Sorunlar ve Sınırlar / Dr.Aytekin YILMAZ [s.208]
Japonya Yönetim Sistemi Üzerine Bir İnceleme / İsmail GÜNDÜZ [s.213]
Kanayan Yara: Merkez Valiliği / Doç. Dr.Mustafa KALEMLİ [s.217]
Mevcut Yönetim Sistemi Türkiye'yi Bölünmeye ve Parçalanmaya Götürüyor! / Ali DİNÇER [s.219]
Mülki İdare Amirliğinin Bugünkü Durumu / Galip DEMİREL [s.222]
Yönetimde Yeniden Yapılanma / Şevki GÖĞÜSGER [s.226]
Başkomutanlık / Yrd. Doç. Dr.Hikmet ÖZDEMİR [s.233]
Kadın Mülki Amir / Dr.Lale AYTAMAN [s.239]
Ekonomik Güçlenmede Hedefler ve İl Sistemi / Saffet Arıkan BEDÜK [s.241]
Türk İdari Sisteminde ve Kamu Personel Rejiminde Yapılması Gereken Yapısal Değişiklikler Üzerine Birkaç Söz / Şinasi KUŞ [s.243]
İç İstihbaratta Aksayan Hususlarla İlgili Rapor / Oğuz BERBEROĞLU [s.248]
İl Sistemi ve Devletin Yeniden Yapılanması / Alâaddin YÜKSEL [s.251]
Türkiye'de İdarenin Yeniden Yapılanması / T. Ziyaeddin AKBULUT [s.255]
Genel İdare ve Mahalli İdareler / Yüksel ÇAVUŞOĞLU [s.259]
21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Kamu Bürokrasisi / Dr.Musa EKEN [s.266]
Mülki İdare Amirliği Sisteminde Reform Yapılmalıdır / Mustafa Tevfik ÖZBİLGİN [s.273]
İlçe Sayılarının Artırılmasına Aykırı Bir Uygulama: Doğu Almanya Örneği / Kadir KOÇDEMİR [s.277]
Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılanması / Nahit MENTEŞE [s.284]
Katılımcı Demokrasi ve Yerel Yönetimler / Mehmet KEÇECİLER [s.289]
Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik / Dr.Burhan ÖZFATURA [s.294]
Yerel Yönetim Anlayışında Gelişmeler ve Yerel Yönetimlerin Önemi / Prof. Dr.Nuri TORTOP [s.299]
Yerel Yönetimlerde Yapılması Gereken Model Değişikliğine İlişkin Görüşlerimiz / Celâl DOĞAN [s.305]
Ülkemizde Mahalli İdareler ve Bu İdarelerin Yeniden Yapılanması / Muzaffer ECEMİŞ [s.310]
İdarenin Yeniden Yapılanmasında Mahalli İdareler / Mustafa B. DEMİRER [s.316]
Büyüyen Türkiye'de Yerinden Yönetim İhtiyacı / Mehmet ERDEMİR [s.322]
Özerk Demokratik Yerel Yönetim / Doğan TAŞDELEN [s.324]
Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Üzerine / Doç. Dr.Kemal GÖRMEZ [s.327]
Yerel Yönetim Sendromu / Doç. Dr.Bilâl ERYILMAZ [s.340]
Mahalli İdare Reformu Üzerine Düşünceler / Enis YETER [s.347]
Yerel Yönetim Sistemine Eleştirel Bir Bakış: Yeni Bir Model Arayışı / Fikret TAKSÖZ [s.352]
Mahalli İdare Birlikleri / Ejder KAYA [s.361]
İngiliz Mahalli İdaresi / Şükrü KARA [s.366]
Mülki İdare Amirleri ve İl Özel İdare Yönetimi Üzerine Bazı Düşünceler / Utku ACUN [s.373]
İl Özel İdareleri Hakkında Düşünceler / Fethi AYTAÇ [s.377]
İl Özel İdarelerimiz / Ahmet BAŞSOY [s.390]
Türkiye'de Kentlerin Yönetim Sorunları ve Belediye Reformu / İsmet SEZGİN [s.398]
Belediyelerin Yetkilerinin Budanması / Abdülkadir AKSU [s.413]
Belediyelerde Personel Problemleri / H. Okan MERZECİ [s.415]
Geleceğin Belediyesi / Muzaffer ÖNDER [s.418]
Yeni Hizmet Döneminde Belediyelerimizin Mali Sorunları ve Merkezi Yönetimle İlişkileri / Dr.Ahmet BİLGİN [s.422]
Üçüncü Bin Yılın Yönetim Teknolojisine İlişkin Gereksinimleri ve Türk Belediyeleri / Doç. Dr.Firuz Demir YAŞAMIŞ [s.427]
Belediyelerimizin Anayasal ve Yasal Güvencelerini Kaldıran Olumsuzlukların Giderilmesi / Sami GÖKDENİZ [s.455]
Belediyelerin 1994 Yılında Genel Durumu / Dr.Hüseyin AKSU [s.459]
Özelleştirme ve Belediyelerde Uygulanma Alanları / Cengiz BULUT [s.464]
Belediyeye Ait Kuruluşların Özelleştirilmesine İlişkin Yasal Prosedür ve Uygulamaları / Sami GÖKDENİZ [s.472]
21. Yüzyıla Girerken Yerel Yönetimler / Turgut ALTINOK [s.476]
Belediye Başkanlarımız / Hasan ÖZHAN [s.478]
Belediyelerimizin Mevcut Durumu ve Çözüm Önerileri / Mesut YILMAZ [s.482]
İstanbul'un Sorunları, Geleceği ve Öneriler / Hayri KOZAKÇIOĞLU [s.487]
İstanbul'a Niçin Yeni ve Özel Bir Kanun / Doç. Dr.Kahraman EMMİOĞLU [s.496]
Metropol Olgusu ve Yönetimi Üzerine Düşünceler / Gökhan AYDINER [s.499]
Düzensiz Kentleşmenin Getirdiği Sorunlar, Çözüm Yolları ve "Yeni Adana" Uygulaması / Aytaç DURAK [s.504]
Gecekondu Sorunu ve Şehirleşme / Doç. Dr.Halil ÜRÜN [s.506]
Diyarbakır İline Genel Bir Bakış (Sorunlar ve Çözüm Önerileri) / M. Doğan HATİPOĞLU [s.511]
Doğu Anadolu Kalkınmasında ve Terörle Mücadelede Van Örneği / Mahmut YILBAŞ [s.515]
HABITAT İkiye Bir Kala "Metropolis"ten "Ekopolis"e / Prof. Dr.Ahmet Vefik ALP [s.529]
Türkiye'de Yerel Yönetimler ve Büyük Şehirler / Doç. Dr.Yusuf Ziya İRBEÇ [s.532]
Türkiye'de Siyasetin Kent Yönetimine Etkisi / Doç. Dr.Zerrin Toprak KARAMAN [s.537]
Devraldığımız Miras / Prof. Dr.İlber ORTAYLI [s.552]
Osmanlı Yönetiminde İnsana ve Hukuka Saygı / Prof. Dr.İsmet MİROĞLU [s.559]
İstanbul'da Belediye Teşkilâtının Kuruluşu ve Gelişmesi / Prof. Dr.Ercüment KURAN [s.567]
İkibine Beş Kala 14 Mayıs Düşünceleri / Prof. Dr.Şaban KARATAŞ [s.570]
Niçin Sürekli Reform Yapmak Gereksinimi Duyuyoruz? / Yrd. Doç. Dr.Kemal ÇİÇEK [s.580]
Türk Belediyeciliğinin Tarihi Gelişimi / Behiç ÇELİK [s.588]
Kutadgu Bilig'e Göre Yönetici / Sait AŞGIN [s.597]
Hz. Ali'den Devlet Adamlarına Öğütler / Seha Neşriyat Tarafından Yayınlanan Aynı İsimli Kitaptan İktibas [s.602]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye