Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 375
Makale : 37
Ebad : 3 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Eylül-Ekim 1995 - sayı 6

Gelir Dağılımı

Dünya'da ve Türkiye'de Gelir DağılımıMilli Gelirin Dağılımında GelişmelerTarımsal Gelir DağılımıAşırı Ölçüde Bozulan Gelir DağılımıYoksulluk Kavramı, Ölçülmesi ve Gelir DağılımıRant Kollama FaaliyetleriKayıt Dışı Ekonominin VergilendirilmesiDPT Gelir Dağılımı ve ÖİK Raporu
 Türk Ekonomisi
 Ekonomik Kriz

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Halk arasında bir söz vardır; "biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar" derler. Türkiye'de hanidir bir avuç "mutlu azınlık" yiyor, milyonlar ise sadece bakıp duruyor ama kıyametin filân da koptuğu yok... Eski solcuları kırpıp kırpıp liboş yaptıklarından beri 'fakir fukara edebiyatı' da demode sayılmaya başlandı artık. Devir piyasa ekonomisi devri ya, liberal takılan allâmeler gelir dağılımını Ricardo ustanın "Tunç Kanunu"nda aramanın verdiği sadist lezzetle Malthusian kötümserliği birleştirip otomatik çözümlere ulaşmanın narsisist neşesi içinde keyif almaktalar... Ancak bu defa gelir dağılımı dilemması "görünmeyen el" ile değil, görünen el ile çözümleniyor. "Komşusu aç yatarken kendisi tok uyuyan", hem de mide fesadına uğrayan "homo economicus', ülkenin adaletsiz düzeninde atını koşturmaya devam ediyor...

Gelir dağılımından söz etmeye çalışıyoruz. Yeni Türkiye'nin bu sayısında ağırlıklı konu "Gelir Dağılımı" oldu. Gelir dağılımı sorununu ekonomik, sosyal ve siyasal yönleriyle değerlendiren bilimsel çalışmaların yanında; Odalar Birliği'nin hiçbir yerde yayınlanmamış "Kayıtdışı Ekonominin Vergilendirilmesi Raporu"nu ve Devlet Planlama Teşkilâtı'nın "Gelir Dağılımı Özel İhtisas Komisyonu Raporu"nu aynen yayınlıyoruz. Gelir dağılımı konusunda son yıllarda yapılan yeni çalışmaları ve bu alanda fikir üreten hemen herkesi bu sayımızda bulacaksınız. Bu münasebetle, çok değerli bilim adamlarına ve DPT uzmanlarına ayrı ayrı teşekkürü borç biliyoruz. Yeni Türkiye'nin Gelir Dağılımı Özel Bölümü, bu konudahi en son verileriyle ve tamamen orijinal analizleriyle gene sahasında kaynak eser olarak anılacaktır. Bu arada genç araştırmacı ve akademisyen Dr. Asuman Altay'ın "Politik Süreçte Yozlaşma ve Rant Kollama Faaliyetleri" başlıklı incelemesini işaret etmeden geçemiyeceğiz.

Dil, tarih, hukuk, sosyoloji, siyaset, yönetim ve medya konularında çok değerli yazıların yer aldığı serbest bölümde, özellikle Prof Dr. Oktay Sinanoğlu'nun birbirini tamamlayan iki yazısının literatüre geçeceğinden eminiz. Bu sayımızda kitaptan çok dergiye benzemeye çalıştık. Sayfa hacmimizi birazcık azalttık ve aktüaliteyi arttırdık; kitap tahlilleri, kongre izlenimleri gibi süreli yayınlarda bulunan yazılara ver verdik. Bir de bizim için çok büyük değeri olan bir belgemiz var. Sadık Ahmet'in Yeni Türkiye'ye Mektubu. O'nu kaybetmeden kısa bir süre önce bize gönderdiği mektubunu içimiz sızlayarak ve bu aziz mücahidimizi rahmetle anarak yayınlıyoruz.

Sevgili Okuyucular, 6. sayımızla birlikte Yeni Türkiye bir yaşını dolduruyor. Yeni Türkiye'nin ilk sayısını yayınlarken vaad ettiğimiz gibi, bu yayın yılında 21. yüzyılın yeni Türkiyesi'nin yeniden yapılanması için her konuda fikir geliştirmeyi kendimize görev kabul ettik. Yeni Türkiye yi yaşatabilmek için desteğinize ihtiyacımız var. Bu dönemde de dergimizin Türkiye çapında dağıtımı devam edecek. Fakat asıl önemli desteğin abonelerden sağlandığını tahmin edersiniz. Onun için mevcut abonelerimizin yenilenmesi ve yeni abonelerin temini, Yeni Türkiye'nin 21. yüzyılın yeni Türkiyesi'ne ulaşmasını gerçekleştirecektir.

YENİ TÜRKİYE olarak yardımlarınızı bekliyor, gelirin âdil bir şekilde dağıldığı, mutluluk ve barış dolu bir Türkiye dileğiyle yeni yılınızı kutluyoruz.

Selâm, sevgi ve saygılarımızla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye