Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 582
Makale : 84
Ebad : 4 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Ocak-Şubat 1996 - sayı 7

Eğitim

Eğitim ReformuEğitimde Yeni ArayışlarEğitim SistemiEğitim PolitikalarıEğitim SorunlarıEğitimde ÖzelleştirmeEğitim Ekonomisi ve FinansmanıTemel EğitimMesleki-Teknik EğitimDin EğitimiYüksek ÖğretimÖğretmenEğitim TeknolojisiFelsefeSosyolojiTarihDil
 Türk Eğitimi
 Maârif-i Umûmiye Nezâreti Târihçe-i Teşkilât ve İcrâatı - XIX. Asır Osmanlı Maârif Tarihi
 Özlenen Üniversite / Yaşanan Üniversite
 İnsandan Devlete Eğitim

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Eğitim Reformu, Eğitimde Yeni Arayışlar
Millî Eğitimde Reform / Turhan TAYAN [s.7]
Eğitim Reformu İçin İlk Adım / Yusuf EKİNCİ [s.11]
2000'li Yılların Başında Eğitim Anlayışı / Uygur TAZEBAY [s.17]
Bilgi Toplumunda Eğitim ve Okulun Geleceğine İlişkin Düşünceler / Muhsin HESAPÇIOĞLU [s.21]
Örgütsel Değişme ve Geleceğin Okulu / Vehbi ÇELİK [s.29]
Değişen Eğitim Sistemindeki Değişmezlik / Zühal CAFOĞLU [s.39]
Eğitimde Yeni Arayışlar / Özcan DEMİREL [s.47]
21. Yüzyıla Göre Eğitim / Reha Oğuz TÜRKKAN [s.53]
Küreselleşme, Gümrük Birliği ve Eğitimde Yeniden Yapılanma Süreci / İhsan SEZAL - Semra ERKAN [s.63]
XXI. Yüzyıl Öğretmeni / İsmail BİRCAN [s.58]
Eğitim Reformuna Doğru / Ayhan PALA [s.66]
Şûrâ'dan Şûrâ'ya Eğitimde Arayışlar, Yönelişler... / M. Mehdi ERGÜZEL [s.69]
Eğitim Reformlarımız ve Sosyal Değişme / Feridun MERTER [s.80]
Bir Projenin Defteri Neden Dürüldü?! / Vicdan ERKIR [s.86]
Eğitim Sistemi
Türk Millî Eğitim Sistemi, Sorunlar, Çözüm Önerileri / Nevzat AYAZ [s.90]
2000'li Yıllara Girerken / Ramazan ÇETİNDAĞLI [s.96]
Nasıl Bir İnsan? Nasıl Bir Öğretmen? / Meral AKSU [s.101]
Millî Eğitimde Sistem Arayışları / Veli KILIÇ [s.106]
Eğitimimizde Sınıf ve Ders Geçme Düzenlemesi / Ömer OKUTAN [s.111]
Eğitimde Mükemmellik Muamması / Ziya BURSALIOĞLU [s.117]
Eğitim Sisteminin Yerelleşmesi / İrfan ERDOĞAN [s.120]
Etkili Okul ve Türkiye'de Uygulanabilirliği / Ali BALCI [s.126]
Öğreten Okuldan Öğrenen Okula / İlhami FINDIKÇI [s.140]
Üniversiteye Giriş / Atilla ÖZMEN [s.143]
Ana - Baba Eğitim Modeli: Ana - Baba Okulu / Haluk YAVUZER [s.145]
Yaratıcılığı Geliştiren Bir Yöntem ve Yaratıcı Bireyi Yetiştiren Bir Disiplin: Eğitsel Yaratıcı Drama / İnci SAN [s.148]
Eğitim Politikaları, Eğitim Sorunları
Türk Millî Eğitimi ve Geleceği / Köksal TOPTAN [s.161]
Millî Egemenliğin 75'nci, Cumhuriyetimizin 72'nci Yıldönümünde Millî Eğitim Açısından Sosyal ve Siyasal Durumumuz / Avni AKYOL [s.169]
Türk Millî Eğitiminde Sorunlar ve Tedbirler / Metin EMİROĞLU [s.183]
Eğitimde Beşli İlke / M. Vehbi DİNÇERLER [s.188]
Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine / Necdet UĞUR [s.190]
21. Yüzyıla Girerken Türk Eğitimi Üzerine Görüşler / Orhan OĞUZ [s.193]
Millî Eğitimimiz Üzerine Bazı Düşünceler / Reşat GENÇ [s.196]
Etkili ve Verimli Bir Millî Eğitim İçin Hareket Çerçevesi / Ahmet ERDOĞAN [s.102]
Millî Eğitimimizin Bugünü ve Yarını / Haluk YAVUZER [s.206]
Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikalarının Temel Özellikleri / İlhan AKAR [s.211]
Millî Eğitimimizin Düşündürdükleri / Metin ERİŞ [s.219]
Eğitim Sistemimiz ve Yeni Yaklaşımlar / Veysel GANİ [s.226]
Eğitimde Özelleşme, Eğitim Ekonomisi ve Finansmanı
Tarihin Süzgecinde Özel Öğretim / Necdet ÖZKAYA [s.230]
Paralı Okulların Türk Eğitim Sistemi İçindeki Yeri ve Önemi / Ahmet Aydın BOLAK [s.253]
Vakıflar ve Eğitim-Öğretim / İrfan ERDOĞAN [s.247]
Yüksek Öğretimde Finansman Sorunu / M. Burhan ERDEM [s.259]
Yüksek Öğretimin Finansman Aracı Olarak Öğrenim Ücreti / Öner KABASAKAL [s.263]
Eğitim Nasıl Bir Mal (Hizmet) dır? / İsmail KÖKSAL [s.270]
Türk Eğitim Sistemi İçinde Özel Okulculuğun Yeri ve Bilgi Çağı Eğitim Kurumları İçin Bazı Öneriler / Fehamettin AKINGÜÇ - İlhami FINDIKÇI [s.273]
Temel Eğitim, Meslekî - Teknik Eğitim, Din Eğitimi
Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Genel Ortaöğretimde Mevcut Durumun Değerlendirilmesi ve Öneriler / Talat UĞUR [s.282]
Türkiye'de Meslekî ve Teknik Eğitimde Yeniden Yapılanma / Bener CORDAN [s.287]
Meslekî ve Teknik Eğitimde Niteliğin Yükseltilmesi / S. İlhan SEZGİN [s.293]
2000'li Yıllarda Meslekî ve Teknik Eğitim Politikaları / Mustafa BALCI [s.299]
Millî Eğitimde Yeniden Yapılanma, Meslekî Teknik Eğitim ve Yüksek Öğretime Geçişte Bir Model Önerisi / Mustafa DEMİREZEN [s.303]
Siyasî Sorun Olarak: Din Eğitimi / Mümtaz'er TÜRKÖNE [s.315]
Yüksek Öğretim
Bugünden Yarına Üniversiteler / Şaban KARATAŞ [s.327]
Yüksek Öğretimin Gelişimi, Üniversite Yönetiminde Özerklik ve Demokrasi / İhsan DOĞRAMACI [s.331]
Eğitim ve Yüksek Öğrenim / İsmail KARAMAN [s.350]
Yüksek Öğretim Sistemimizin Sorunları ve Çözüm Önerileri / Hüseyin COŞKUN [s.360]
Üniversitelerimizdeki Tıkanıklıkları Gidermek Hakkında Bazı Görüşler / Sümer ŞAHİN [s.365]
Konservatuarlarımız: Darülbedayi'den Üniversiteyi / Mehmet SAĞLAM [s.368]
Öğretmen
Öğretmen Yetiştirme / Mustafa İSEN [s.371]
Eğitim Düzenimizde Öğretmen Yetiştirme Sorunu / Galip KARAGÖZOĞLU [s.377]
Öğretmen Yetiştiren Eğitim Fakültelerine Öğretim Elemanı Yetiştirilmesi ve Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi / Ayşegül ATAMAN [s.382]
Öğretmen Okulunun Açılışının 146. Yılında: Türk Eğitim Sisteminde Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları / Hüseyin Hüsnü TEKIŞIK [s.390]
Öğretmenlik Mesleğinin Geleceği ve Statüsü - Eğitim Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma / Feridun MERTER [s.396]
Eğitim Teknolojisi
Bilgi Teknolojileri ve Eğitim Sistemimizin Bugünkü Durumu / Aydın ÖZTÜRK [s.413]
Öncelikli Sorunumuz: Eğitim / Yılmaz BÜYÜKERŞEN [s.416]
Felsefe, Sosyoloji
Eğitimimizin Felsefî Temelleri / Süleyman Hayri BOLAY [s.422]
İnsan Yetiştirme Modelimiz, Geleceğimiz ve Eğitim Felsefemiz / Necmettin TOZLU [s.430]
Millî Eğitimde Başarıya Ulaşmanın En Önemli Şartları / Âmiran Kurtkan BİLGİSEVEN [s.437]
Çağdaş ve Demokratik Eğitim / H. Nihat BİLGEN [s.448]
John Dewey'den Bugüne Millî Eğitimimiz / Kemal GÜÇLÜOL [s.453]
Sosyolojik Açıdan Eğitim ve Kültür Aktarımı / M. Emin KÖKTAŞ [s.458]
Tarih
Maarifin Son 150 Yıldaki Serencamı / İlber ORTAYLI [s.462]
Osmanlı Eğitim Sistemi / Cahid BALTACI [s.467]
Türkiye'de Öğretmenliğin Temelleri Sağlam Atılmıştı... / Yahya AKYÜZ [s.471]
Ma'Ârif Tarihimize Ait Bir Rapor / İsmet BİNARK [s.477]
19. Yüzyılda Osmanlı Askeri Okullarının Ders Programları ve Ders Kitapları / Mustafa ERGÜN - Tayyip DUMAN [s.494]
Dil
Eğitim mi, Eritim mi? / Oktay SİNANOĞLU [s.512]
Dilleri Var Bizim Dile Benzemez / Zuhal BALPINAR [s.516]
Türk Dünyasında Dil Birliği Meselesi ve Türk Soylu Öğrencilerin Eğitimi / Dursun DAĞAŞAN [s.520]
Çeşitlemeler
TÜSİAD'ın II. Eğitim Raporu Üzerine / Orhan TÜRKDOĞAN [s.532]
Amerika Birleşik Devletlerinde Eğitim Hakkında Araştırma / Ülkü BİLGEN [s.542]
Beyinsiz Eğitim veya Eğitimsiz Beyin / Aytuğ İZ'AT [s.565]
Zoraki Evlilik / Alaaddin KAYA [s.569]
Osmanlı Topraklarında Fars Dili ve Edebiyatı / Akif ÇEVİK [s.573]
Tarihi Vefa Borcu: Türkmen - Türk Kolejleri / D. Mehmet DOĞAN [s.571]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye