Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1208
Makale : 138
Ebad : 7 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Temmuz-Ağustos 1996 - sayı 10

Yargı Reformu

Yargı Reformu ve Yargıda Yeni ArayışlarYargı Sistemi ve SorunlarıYargı Hakkı, Uluslararası YargıAnayasa ve YargıYargı BağımsızlığıYargının HızlandırılmasıMedenî Hukuk ve Usul ReformuCeza Adaleti Reformuİdarî Yargı ReformuMalî Yargı ve DenetimAdlî Teşkilat, MahkemelerHakimlik, Savcılık, AvukatlıkHukuk EğitimiFelsefeTarih


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Siyaset Adamları
Türk Yargı Sisteminin Sorunları / Mustafa KALEMLİ [s.9]
Yargı Reformu / Şevket KAZAN [s.26]
Yargı Reformu / Mehmet AĞAR [s.27]
Hukuk Bunalımı / Hüsametten CİNDORUK [s.31]
Adli Islahat (Yargı Reformu) / Yasin HATİPOĞLU [s.35]
Anayasa Yargısı Üzerine / Hasan KORKMAZCAN [s.39]
Yargı / Muhsin YAZICIOĞLU [s.42]
Yargı Reformu: Hemen! / M. Seyfi OKTAY [s.48]
Adalet Reformu / M. Oltan SUNGURLU [s.65]
Hukuk - Adalet ve Adliye Üzerine İleriye Dönük Düşünceler / Necmettin CEVHERİ [s.58]
Yargıda Reform Üzerine Düşünceler / Ahmet TEKDAL [s.66]
Avukatlık Kodifıkasyonuna Doğru / Ahmet İYİMAYA [s.69]
Adalet Reformu ve Yargının Hızlandırılması / Necati ÇETİNKAYA [s.77]
Yargıda Sorunlar ve İnsan Unsuru / İ. Önder KIRLI [s.81]
Yargıda Sorunlar / Metin ÖNEY [s.86]
Yargı Reformu Hakkında / Süleyman Arif EMRE [s.90]
Hukuk Reformu / Atilla SAV [s.93]
Malî Yargı Reformu / Biltekin ÖZDEMİR [s.95]
Adalet Reformu Üzerine / Gökhan ÇAPOĞLU [s.100]
Yargılanma Hakkı / Emin KARAA [s.102]
Yargı Sistemimizin Bazı Anayasal Meseleleri / Coşkun KIRCA [s.105]
Yargı Reformu ve Yargıda Yeni Arayışlar
Yargıyı Yenilemek / Yekta Güngör ÖZDEN [s.111]
Yargı Reformu / Müfit UTKU [s.117]
Adalet Reformu / Uğur İBRAHİMHAKKIOĞLU [s.120]
Yargı Reformu / Yıldızhan YAYLA [s.126]
Memleketimizde Adalet Reformu (Farklı Bir Yaklaşım) / Servet ARMAĞAN [s.130]
Adalet Reformu Üzerine Bazı Düşünceler / Uygur AKTALAY [s.136]
Hukuk Reformu üzerinde Düşünceler / Yaşar KARAYALÇIN [s.162]
Adalet-Yargı Alanında Problemler, "Görüş ve Önerilerim" / Nadir Latif İSLAM [s.140]
Hukuk ve Yargı Reformu / Erdoğan MOROĞLU [s.179]
Türkiye'de Hukuku Güncelleştirmede Başvurulacak İlk Yöntemler / Köksal BAYRAKTAR [s.182]
Allah Ne Hekime Ne Hakime Muhtaç Etmesin / İl Han ÖZAY [s.186]
Yargı Reformunda Öncelikler / Tuncay ALEMDAROĞLU [s.191]
Yargıya Bakış / Yıldırım AK [s.194]
Adalet Reformu / M. Ali BULUT - M. Ali HAYTA [s.206]
Yargıya Güven / Ahmet Aydın BOLAK [s.197]
Türkiye ve Hukuk Reformu / Ergun GÖZE [s.209]
Reform, Ama Nerede? / Sami KARAHAN [s.217]
Yargı Reformu Hakkında Düşünceler / Hüseyin ERKENCİ [s.222]
Mevzuatın Toparlanması Gereği / H. Fehim ÜÇIŞIK [s.227]
Hukuk Reformu Mevzuatın Resmen Ayıklanması ve Yürüklükte Olanların Tek Metin Halinde Derlenmesi Çalışmaları ve Sonuçları / Muammer OYTAN [s.232]
Yargı Sistemi ve Sorunlar
Adalette Kusur / Faruk EREM [s.248]
Türk Ceza ve Hukuk Adaletinin Yapısal Analizi / Mustafa Tören YÜCEL [s.251]
Yargının Sorunları / Ahmet KILIÇOĞLU [s.285]
Yargının Saygınlığına Devlet Tarafından Düşürülen Gölgeler / Şener AKYOL [s.299]
Türkiye'de Yargının Tıkanma Nedenleri ve Yargı Reformu / Firuz Demir YAŞAMIŞ [s.305]
Türk Yargı Sisteminde İyileştirme ve Yeniden Yapılanma / Ülkü Türk GÜVEN [s.314]
Âsâyiş Berkemâl Değil; Önce "Kamu Düzeni" Reformu / Ahmet Turan ALKAN [s.321]
Yargıda Yeniden Yapılanma Zorunluluğu / Kani EKŞİOĞLU [s.324]
Yargı Reformu Üzerine / M. Selâmi ÇEKMEGİL [s.334]
Hukukun Üstünlüğü Kavramı ve Ülkemizdeki Uygulanma Sorunları / Nuri POYRAZ [s.339]
Yargı Hakkı, Uluslararası Yargı
Yargıda Temel Sorun Doğru ve Güvenli Yargılanma Hakkı / Çetin AŞÇIOĞLU [s.347]
Adil Yargılanma Hakkı ve Adil Yargılama Yapma Görevi / Yahya K. ZABUNOĞLU [s.358]
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Organlarının Türkiye'deki Etkisi ve Muhtemel Adlî Reform Çalışmaları / Aslan GÜNDÜZ [s.367]
Hukukta ve Yargıda "Nasyonalizm" - "Universalizm" Dilemması ve Türkiye Gerçeği / Bakır ÇAĞLAR [s.373]
Yargı ve Kadının İnsan Hakları / Ülker GÜRKAN [s.381]
Anayasa ve Yargı
Anayasal Yargı / Yılmaz ALİEFENDİOĞLU [s.388]
Türk Anayasası ve Özellikle Adalet Reformu / Turgut ÖNEN [s.401]
Anayasa ile İlgili Görüşler / Kâzım YENİCE [s.403]
Demokratik Devlet İlkesi Açısından Siyasî Partilerin Kapatılmaları ile İlgili Hükümlerdeki Uyumsuzluklar / Mehmet TURHAN [s.414]
Hukuk - Adalet - Yargı ; Yeniden Biçimleme mi, Çağa Uyarlama mı? / Erkan YÜCEL [s.427]
Yargı Bağımsızlığı
Demokrasi, Hukuk Devleti ve Yargı Bağımsızlığı / Şeref ÜNAL [s.430]
Yargı Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı / Gürsel ÖZKAN [s.437]
Yargının Hızlandırılması
Yargının Hızlandırılması / İsmet ONUR [s.442]
Türkiye'de Yargı Reformu Üzerine Düşünceler / Ömer Faruk BATIREL [s.447]
Davaların Geç Karara Bağlanmasının Sebepleri ve Tedbirleri / Hayri DOMANİÇ [s.450]
Türkiye'de Yargılamanın Uzayıp Gitmesinin Sebepleri ve Çözüm Yolları / İlhan POSTACIOĞLU [s.454]
Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yolları Üzerine Düşünceler / Cemal ŞANLI [s.461]
Ağırlaşan Yargılama Sorunları ve Bazı Pratik Çözüm Yolları / Tahsin ERDİNÇ [s.466]
Medenî Hukuk ve Usul Reformu
Aksak Adaletten İşleyen Adalete / Ejder YILMAZ [s.470]
İhtiyari Tahkim Yargısı / Selçuk ÖZTEK [s.503]
Hukuk Davalarında Adil ve Çabuk Yargılama, Aksaklıklar - Çözüm Önerileri / Cevdet İlhan GÜNAY [s.494]
Adalet Reformu ve Medeni Kanun / Aydın ZEVKLİLER [s.527]
20. Yüzyıl Sonunda Medeni ve Usul Hukuku Sorunlarına Bir Bakış / Haluk KONURALP [s.537]
Birden Fazla Parsel Üzerine Yayılmış Yapılardan Oluşan Sitelerde Yönetim Sorunu / Abdülkadir ARPACI [s.549]
Ceza Adaleti Reformu
Ceza Adaleti Sistemimiz Üzerine Düşünceler / Sulhi DÖNMEZER [s.553]
Hukuk ve Yargıda İyileştirme üzerine / Sami SELÇUK [s.561]
Ceza Adaleti Sisteminin Etkinliği, Normal Çalışma Süresi ve Gecikme / Feridun YENİSEY [s.574]
Ceza Adaleti Reformu Çalışmaları / Erdener YURTCAN [s.581]
CMUK Reformu ve Uygulama / Bahri ÖZTÜRK [s.586]
Ceza Yargılamalarının Çabuklaştırılması Sorunu / Nevzat TOROSLU [s.613]
Ceza Adalet Sisteminde Patolojik Gecikme Sorunu / Erol CİHAN [s.616]
Türk Ceza Kanununda 1980'den Sonra Şahıslara Karşı Cürümler Konusunda Yapılan Değişiklikler / M. Emin ARTUK [s.620]
Hukuka Aykırı Surette Elde Edilen Deliller Meselesi / Zeki HAFIZOĞULLARI [s.638]
Cezaevlerimiz ve Sorunları / Cemal Sahir GÜRÇAY [s.644]
Türk İnfaz Sistemi / Melda TÜRKER [s.646]
Geciken Ceza Adaleti ve Çözüm Yolları / Timur DEMİRBAŞ [s.660]
Cezalandırmada Amaç ve Ölüm Cezası / Füsun Sokullu AKINCI [s.672]
Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar ve Alternatif Ceza Yaptırımları / Füsun Sokullu AKINCI [s.679]
Organize Suçlulukla Mücadele ve Tanığın Korunması / Cumhur ŞAHİN [s.690]
Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda ve Tutuklama Koruma Tedbirinde Hürriyetin Sınırlanmasının Kapsamı, Sınırı ve Usulü Üzerine Bir Deneme / Metin FEYZİOĞLU [s.696]
İdarî Yargı Reformu
İdari Yargının Dünü, Bugünü, Sorunlar ve Çözümü / Nuri ALAN [s.707]
1982 Reformundan Bu Yana Temyiz Mercii ve İçtihat Mahkemesi Olarak Danıştay ve İş Yükü / Turgut CANDAN [s.732]
İdari Yargıda Reform / Pertev BİLGEN [s.744]
Türkiye'de İdari Yargının Etkisizleştirilmesi / Ülkü AZRAK [s.747]
Danıştay da Geciken Kararlar / Nur Doğan TOPALOĞLU [s.758]
İdari Yargıya İlişkin Kuruluş Kanunları ile Usul Kanunundaki Değişiklikler ve Değişiklik Tasarıları Hakkında İnceleme / Ali GÜVEN [s.766]
İdari Yargıya İlişkin bir İyileştirme Denemesi / Osman Metin ÖZTÜRK [s.774]
Malî Yargı ve Denetim
Sayıştay ve Yeniden Yapılanma Çalışmaları / Vecdi GÖNÜL [s.785]
Vergiye İlişkin Dava Türleri ve Yargı Mercileri / Adnan TEZEL [s.801]
Malî Denetim ve Türk Sayıştayı / O. Zeki MAHMUTYAZICIOĞLU [s.804]
Adlî Teşkilât, Mahkemeler
Türkiye'de Yargının Yeniden Düzenlenmesi / Güven DİNÇER [s.806]
Üst Mahkemeler Sorunu / Engin DOĞU [s.813]
İş Mahkemelerinde Reform İhtiyacı / Aziz Can TUNCAY [s.816]
Yargısal Kolluk Üzerine / Firuz Demir YAŞAMIŞ [s.823]
Hakem Mahkemeleri / İlker Hasan DUMAN [s.827]
Suç Mağduru ve Suç Faili Çocuklar Açısından Çocuk Mahkemeleri Sistemi / Yusuf Solmaz BALO [s.832]
Hâkimlik, Savcılık, Avukatlık
Savcılık Kurumu / Haluk YARDIMCI [s.849]
Yargı Reformunun Çeşitli Sorunları İçinde "Hakim" / Turhan Tufan YÜCE [s.885]
Yargı Reformu ve Barolar Üzerine... / Eralp ÖZGEN [s.891]
Avukatlık Mesleğinin Şirketleşmesine İlişkin Düşünceler / Ali SANLI [s.895]
Hukuk Eğitimi
Hukuk Eğitimi ve Öğretimi Konusunda Düşünceler / Aysel ÇELİKEL [s.903]
Hukuk Reformu Çalışmaları Arasında Hukuk Eğitiminin Değerlendirilmesi / Duygun YARSUVAT [s.908]
Tarihî Temeliyle Hukuk Eğitimimiz ve Adliye Mesleği / İlber ORTAYLI [s.920]
Yargı Reformu / Sait GÜRAN [s.923]
Hâkimlik Zaten Zor İş / Attila KOÇ [s.925]
Felsefe
Doğru Hukuk / Vecdi ARAL [s.928]
Adalet Kavramı ve Adaletin Gerçekleşmesinde Hakkaniyetin Rolü / Turhan ESENER [s.938]
Adlî Reform Üzerine Düşünceler / Sabahattin ZAİM [s.941]
Yargı Üzerine Düşünceler / Hüseyin HATEMİ [s.946]
Tarih
Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki Belgeler Işığında Türklerde Adalet Anlayışı / İsmet BİNARK [s.950]
Osmanlı Devleti'nde Adlî Teşkilât ve Yargılama Usulleri / Ahmed AKGÜNDÜZ [s.966]
Tanzimat Döneminde Osmanlı Devleti'nde Adlî Islahat / Ercüment KURAN [s.992]
Mecelle / Hayrettin KARAMAN [s.995]
Osmanlı Devleti'nde Hukukî Yapı ve Adlî Teşkilâtta Tanzimat Sonrası Gelişmeler / Ahmet AKMAN [s.1002]
Türk Aile Hukukunun Tarihî Gelişimi / Ali BARDAKOĞLU [s.1019]
Osmanlı'dan Günümüze Değişmeyen Bir Buhranımız: Adalet Sistemi ve Islahı Meselesi / Kemal ÇİÇEK [s.1028]
Çeşitlemeler
Çek Kanunun Nasıl Olmalıdır? / Atalay ŞAHİNOĞLU [s.1032]
Türkiye'de Dernek Kurma Hak ve Özgürlüğünün Anayasal Çerçevesi / Ergun ÖZSUNAY [s.1039]
Yargı Reformunda İnsan Faktörü / Rahmi MAĞAT [s.1043]
Adalet Reformunun Gerekliliği / Hasan Yaşar KAYSERİLİ [s.1045]
Yargı Reformu Üzerine Çeşitlemeler / Turgut İNAL [s.1048]
Zimmet Suçu Bakımından KİT Personelinin Durumu / Mehmet PALA [s.1053]
Araştırmalar
Ceza Adalet Sisteminin İşleyişindeki Etkinlik / Feridun YENİSEY [s.1065]
Adalette Sorunlar ve Çözümler / O. Kadri KESKİN [s.1138]
Yepyeni, Güçlü ve Hızlandırılmış Bir Yargı İçin / Sevgi TAŞPINAR [s.1169]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye