Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 922
Makale : 160
Ebad : 6 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Eylül-Ekim 1996 - sayı 11

Medya I

Medyada Yeni ArayışlarMedyanın Yeniden YapılanmasıMedya ReformuGeleceğin MedyasıYeni İletişim TeknolojileriMedya ve EtikMedyanın Yozlaşması, Kirlenmesi ve Medya TerörüMedyanın Saygınlığı ve ÖzeleştiriBasın Hürriyeti ve Basının SorumluluğuÖzel Hayat ve Kişilik HaklarıRTÜK, Denetim, Özdenetim ve SansürPromosyon, Tiraj ve RatingReklam ve TüketimMedyada TekelleşmeMedyanın GücüMedya ve YönlendirmeMedya ve ŞiddetMedyanın SorunlarıMedya ve DemokrasiMedya ve SiyasetSiyasi Pazarlama, Kamuoyu Oluşumu ve Kamuoyu AraştırmalarıMedya ve Dış PolitikaMedyanın Küreselleştirme


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

YENİLİKÇİLİK
Medyada Yeni Arayışlar, Medyanın Yeniden Yapılanması, Medya Reformu
Medyada Reform Şarttır / Abdullah GÜL [s.15]
Basın Yayın Kanununda Yeni Düzenlemeler / Namık Kemal ZEYBEK [s.17]
Daha Kültürlü, Bilgili, Haberli Olabilmek / İsmail CEM [s.19]
Medya Alanında Yeniden Yapılanma Gereği / Hüseyin HATEMİ [s.23]
1996 Yılı Medya İçin Reform Yılı Olmalıdır / Ertan OKTAY [s.26]
Örnek / Güneri CIVAOĞLU [s.29]
Gazetelerimiz ve Toplum Kalite Yönetimi / Osman ULUGAY [s.32]
Medya Nereye / Tuncay ÖZKAN [s.34]
Geleceğin Medyası
Yaşam Kalitesini İyileştirebilmek İçin İletişime Muhtaç Bir Dünya / Yılmaz BÜYÜKERŞEN [s.37]
Geleceğe İlişkin Vizyonlar / Derya SAZAK [s.50]
Hem Hayal, Hem Gerçek / Fehmi KORU [s.52]
Basında Değişen ve Değişmeyen / Zeynep GÖĞÜŞ [s.54]
Geleceğin Medyası / Enis BERBEROĞLU [s.57]
İletişim ve Türkiye'nin Geleceği / Murat BİRSEL [s.59]
Yeni İletişim Teknolojileri
Yeni İletişim Teknolojilerinde Eğilimler: İnternet, GII ve Türkiye / Haluk GERAY [s.61]
Medyada Görsellik ve Etkileşim Çağı / Yurtsan ATAKAN [s.85]
Yeni Teknolojik Gazete Yönetimi / Abdurrahman DİLİPAK [s.96]
E-Medya / Can ATAKLI [s.92]
Geleneksel Gazeteden Elektronik Yayımcılığa / Halil İbrahim GÜRCAN [s.101]
Uydu Projelerinde İleri Teknolojiler / Ahmet ŞAHİNKAYA [s.106]
Sanal Yayın Yönetmeni / Şeref OĞUZ [s.109]
Sayısal Teknolojiler ve Basın Fotoğrafının Doğruluk Değeri / İhsan DERMAN [s.112]
Ülkemizde Bilim Gazeteciliği Var mı? / Orhan BURSALI [s.121]
ELEŞTİREL BAKIŞLAR
Medya ve Etik
Medyanın Sunduğu "Yeni Ahlâk" / Seçil BÜKER [s.127]
Basın ve Etik / Ekrem KARAİSMAİLOĞLU [s.131]
Medya ve Etik / Nazmi BİLGİN [s.134]
Medya ve Ahlâk / İsmail KAPAN [s.136]
Basın Ahlâkı Konusunda Amerika'dan Örnekler ve Türk Basınının Durumu / Sedat ERGİN [s.140]
Temiz Toplum İçin Önce Temiz Medya / Ahmet TEZCAN [s.143]
Avrupa Sınırötesi TV Sözleşmesi ve Medya Ahlâkı / Ertan KARASU [s.147]
Ahlâk ve Onurunu Yitiren Türk Basını / Nezih TAVLAŞ [s.150]
Beni Terbiye Eden Medyayı Kim Terbiye Edecek / Rahim ER [s.159]
Bâb-ı Âli Artık Bir Mekan İsmi Değildir / Ayşe ÖNAL [s.155]
Basın Etiğinin Eti ve Kemiği / Tamer KORKMAZ [s.164]
Gerçek ve Kodları: TV'de Gizli Kamera Kullanımı Üzerine Notlar / Nezih ERDOĞAN [s.166]
Etik ve Çoğulculuk / Seniye ÇALDAĞ [s.169]
Medyanın Yozlaşması, Kirlenmesi ve Medya Terörü
Türkiye'de "Televizyon Rahatsızlığı" / Nevzat YALÇINTAŞ [s.175]
Medya Neyin Arkasında? / Hasan Hüseyin CEYLAN [s.181]
Tür Televizyonu Gerçeği Yansıtmıyor ve Tek sesli / Yavuz KIR [s.196]
Medya Terörü, Kamuoyu Oluşturma veya Oluşturma-ma / Veysel BATMAZ [s.184]
Basında Siyasî Yozlaşma / Yalçın ÖZER [s.198]
Basında Yozlaşma / Behiç KILIÇ [s.200]
Medya Çıkmazı veya Yargı İnfaz Örgütü / Abdurrahim KARAKOÇ [s.202]
Medya ve Yozlaşma / Deniz SOM [s.204]
Kirlenen ve Kirleyen Medya / Ömer Lütfi METE [s.206]
Sivil Bir Medya İçin / Ragıp DURAN [s.210]
Yüksel Moral / Nazmi BARAN [s.215]
Medya Terörizmi / Memduh S. BAYRAKTAR [s.217]
Medyanın Saygınlığı ve Özeleştiri
Özeleştiri / Okay GÖNENSİN [s.221]
Basının Saygınlığı / Mehmet OCAKTAN [s.228]
Basının İade-i İtibarı / Haluk ŞAHİN [s.226]
İtibarımız Sağolsun / Ünal SAKMAN [s.231]
Medya... Medya... Komedya / Erhan AKYILDIZ [s.234]
Kötü Haber İyi Haberi Kovdu, Ya Gazeteci Bizi Isırırsa / Kürşad BAŞAR [s.237]
Basında Konuşulan Basın / Murat DEMİRAY [s.242]
Kendini Sorgulamak / Eser KÖKER [s.245]
Basın Hürriyeti ve Basının Sorumluluğu
Yine Basın Özgürlüğü Üzerine / Sulhi DÖNMEZER [s.247]
Basın Özgürlüğü Diye Bir Kavram Yoktur / Oktay EKŞİ [s.251]
Basında Sorumluluğun Çeşitli Boyutları / Nail GÜRELİ [s.253]
Tartışma Kültürü ve Ötesi / Sami SELÇUK [s.260]
İletişim Özgürlüğü ve Medya Etiği / Uğur DEMİRAY [s.265]
Steril Gazeteci, Pastörize Haber, Diyet Gazete Basın Özgürlüğü / İzzet ÖZGENÇ - Adem SÖZÜER [s.282]
Basın Hürriyeti Kavramı, Basın Yoluyla İşlenen Suçlardan Sorumluluk Rejimi ile Cevap ve Düzeltme Hakkı Üzerine Düşünceler / Umur TALU [s.272]
Basının Özgürlük Savaşı / Rahmi TURAN [s.293]
Basın Özgürlüğü mü, İletişim Özgürlüğü mü? / Hikmet ÇETİNKAYA [s.295]
Milletin Maruz Kaldığı Hürriyet / Mehmet Şevket EYGİ [s.306]
Türk Basınını Kimler Baskı Altında Tutuyor / Mehmet Arif DEMİRER [s.308]
Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'ne Göre: Basın Meslek İlkeleri / [s.309]
Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri / [s.322]
Özel Hayat ve Kişilik Hakları
Özel Hayat ve Medyanın Müdahalesi / Çetin YILDIRIMAKIN [s.323]
Kişilik Hakları ve Korunması/Özel Yaşam/Gazetecilik / Fikret İLKİZ [s.326]
RTÜK, Denetim, Özdenetim ve Sansür
Radyo ve Televizyonun Özelliği / Uluç GÜRKAN [s.355]
RTÜK Kuruluşu ve Kurumlaşma Süreci / Güneş MÜFTÜOĞLU [s.359]
3984 Sayılı "Radyo ve Televizyonların Kuruluşu Hakkında Kanun"un Uygulanmasına İlişkin Sorunlar ve Öneriler / Aysel AZİZ [s.362]
Prematüre Bir Yasa: RTÜK Yasası / Ateş VURAN [s.369]
Korsan TV'den Yasal Korsan TV'ye / Fatih KARACA [s.374]
Radyo-TV Yayıncılığında İlkeler ve Sorumluluk / Orhan UĞUROĞLU [s.372]
Basın ve Özgürlüğü / Suat SEZGİN [s.377]
Basın ve Sansür / Ergun KAFTANCI [s.379]
Yeni Radyo Televizyon Düzeni ve Türkiye / Aytekin CAN [s.381]
Promosyon, Tiraj ve "Rating"
Ratingler, Eleştiriler ve Seçkinler / Kurthan FİŞEK [s.394]
Basında "Promosyon Tartışmaları" "Tencere-Tava" Edebiyatının Tersi: Bütün Mesele Eve Gazete Sokmaktır! / Ahmet Turan ALKAN [s.384]
Takvim-i Vakâyi el Tencere - Tava Promosyon Geleneği Arasında Okuyucusuz Gazeteler ve Gazetesiz Okuyucular Ülkesi Türkiye / Ali Atıf BİR [s.389]
Medyada Promosyon / Kutlay DOĞAN [s.398]
Medya'da Zinciri Kırmak / Mehmet TÜRKER [s.403]
Promosyon Çılgınlığı / Ayla Tamar SELIŞIK [s.404]
Televizyonlar, Rating, RTÜK ve Toplum / Süleyman YAĞIZ [s.409]
Medya - Tiraj - Promosyon ve Gazete Halk Diyalogu / Emre DAĞDEVİREN [s.406]
Türkiye7de ve Bazı Ülkelerde Promosyon Uygulaması / Hilmi TUTAR [s.415]
Medya: Dün ve Bugün / Altemur KILIÇ [s.427]
Tavuk Yumurta Hikâyesi / Abbas GÜÇLÜ [s.430]
Reklam ve Tüketim
Reklama Nasıl Bakalım? / Haluk GÜRGEN [s.432]
Reklam Etkililiği ve Özel Televizyonların Geleceği / Ferruh UZTUĞ [s.437]
Basında Reklam ve Tüketim Olgusu / Nur TOPÇUOĞLU [s.445]
Medyada Tekelleşme
Türk Basını Kalite ve Güven Krizi Yaşıyor / İlhan SELÇUK [s.477]
Medyada Vaziyet ve Manzara-i Umumiye... / İlnur ÇEVİK [s.474]
Yeni İletişim Düzensizliği İçinde Türk Basını / Hıfzı TOPUZ [s.480]
Basında Tekelleşme ve Basın Ahlâkının Çöküşü / Halil NEBİLER [s.486]
Pembe Değil Güneş Gözlüklü Gazetecilik / Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ [s.489]
Sansürün İkiz Kardeşi / Emin PAZARCI [s.492]
Medyanın Delisi / Lütfü OFLAZ [s.494]
Televizyonda Sermaye ve Haber / Neşe KARS [s.495]
Medyanın Gücü
Kitle İletişim Araçlarının Artan Gücü / Sevil UZOĞLU - R. Ayhan YILMAZ [s.523]
Medyanın Gücü / Metin ERİŞ [s.520]
Medya Gücü Yok, Güçlerin Medyası Var / Mustafa BALBAY [s.529]
Medyanın İşlevi / Fikrat BİLÂ [s.531]
Meydan Medyanın / Zeynep ATİKKAN [s.533]
Medya ve Yönlendirme
Debord ve Baudrilland Üzerinden Gösteri Toplumu ve Yalanın Yalanı / Levent CANTEK [s.536]
Gerçek Demokrasiye Ulaşmak İçin / A. Zahid AKMAN [s.542]
Medya ve Yönlendirme / Alper TAN [s.545]
Medya ve Şiddet
Basın Meslek İlkeleri, Medya ve Şiddet / Doğan HEPER [s.547]
Medya ve Şiddet / Özcan ÖZAL [s.550]
TV ve Şiddet / Sezer AKARCALI [s.553]
Göstergesel Şiddet (Ekrandan Sıçrayan Kan) / Suat GEZGİN [s.558]
Haberin Gizli Tüketicisi Çocuk / Nurdoğan RİGEL [s.561]
Reality Show ve Haber Programlarının 1994-1995 Karşılaştırmalı Etki Analizi / Nurdoğan RİGEL [s.593]
Medyanın Sorunları
Yirmibirinci Asır Eşiğinde Medyamız / Şaban KARATAŞ [s.636]
Medya Çalışanlarının Sorunları / Ziya SONAY [s.647]
İnsan Manzaraları / Rauf TAMER [s.653]
Medyanın Sorunları / Orhan DURU [s.655]
Basın Yayın Ağacının Yetiştiği Toprak, Verdiği Meyve ve Dünü, Bugünü / Hekimoğlu İSMAİL [s.657]
Türkiye'de Demokrasi, Medya ve Sorunları / Şahin ALPAY [s.660]
DEMOKRASİ, SİYASET VE MEDYA
Medya ve Demokrasi
Açık Toplum, Demokrasi, Kitle İletişim Araçları / Nükhet GÜZ [s.669]
Basın ve Demokrasi / Hakan TARTAN [s.677]
Medyakrasi ve Demokrasi: Refahyol'un Medyatik Hikâyesi / Erol MUTLU [s.679]
Medya / Mehmet ALTAN [s.700]
Basın ve Hoşgörü / Alaaddin KAYA [s.703]
Hoşgörü ve Medya / Hüseyin GÜLERCİ [s.706]
Demokratikleşme Sürecinde Medyanın Rolü / Savaş KIRATLI [s.709]
Medya ve İdeoloji / Yavuz GÖKMEN [s.711]
Medya ve Demokrasi / Yaşar KAPLAN [s.730]
Medya - Devlet ve Demokrasi / Süleyman IRVAN [s.720]
Kitle İletişimi, Demokrasi, Yeni Dünya Düzeni ya da Şizofreni / Ufuk KÜÇÜKCAN [s.736]
Medya ve Siyaset
İletişim, Halkla İlişkiler ve Siyasal Kültür / Melda Cinman ŞİMŞEK [s.740]
Medya ve Siyaset / Metin IŞIK [s.756]
Medya ile Politika / Orhan ERİNÇ [s.759]
Medya, Siyaset ve Beşer / Taha AKYOL [s.762]
Basın Muhalefet Partisi mi? / Melih AŞIK [s.765]
Gazeteci ve Politikacı İlişkileri / Tayyar ŞAFAK [s.767]
Siyaset Medya İlişkileri / Kadir ÇELİK [s.774]
Parti Gazetelerinden Gazete Partilerine / Zeki CEYHAN [s.776]
Türk Siyaseti ve Medya Üzerine / Taner KIDIR [s.779]
Edep İmanın Dış Görünüşüdür / Murad SÖKMENOĞLU [s.781]
Siyasetin Öznesi ve Nesnesi Olarak Medya / Cemalettin N. TAŞÇI [s.784]
Siyasal İletişim ve 24 Aralık 1995 Genel Seçimi / Zeynep Karahan USLU [s.790]
Medya ve Siyasal Bilgilenme / Sadık GÜNEŞ [s.803]
Türk Seçmenin Medya Tercihi / Zakir AVŞAR [s.826]
Siyasî Pazarlama, Kamuoyu Oluşumu ve Kamuoyu Araştırmaları
Siyasal Kampanya Planlamasında Pazarlama Yaklaşımı (Siyasî Pazarlama) / Ferruh UZTUĞ [s.844]
Kamuoyu Oluşumunda Kitle İletişim Araçları / Alâeddin ASNA [s.854]
Medyatik Lider ve Medyatik Seçim Kampanyaları / Veli POLAT [s.860]
Kamuoyu: Basında Kamuoyu Araştırmaları / Necdet ATABEK [s.864]
RP'de Halkla İlişkiler ve Reklam / N. Melda Cinman ŞİMŞEK [s.874]
Medya ve Dış Politika
Medya ve Dış Politika / Sami KOHEN [s.881]
Medya ve Dış Politika / Zafer ATAY [s.886]
Politikamız Yeterli mi? / M. Necati ÖZFATURA [s.890]
Medyanın Küreselleşmesi
Basının Sorun Yaratma Özgürlüğü / Yılmaz KARAKOYUNLU [s.893]
Türk Yayın Sisteminin Avrupa Yayın Sistemine Uyumu / Sacide VURAL [s.897]
Televizyon Yayınlarının Demokratikleşmesi ve Küreselleşmesi / Sinan BOZOK [s.911]
Şiirsiz Küreselleşme / İrfan ÇİFTÇİ [s.916]
Küreselleşme ve Medya / Ahmet KOT [s.919]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye