Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 725
Makale : 106
Ebad : 5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Kasım-Aralık 1996 - sayı 12

Medya II

GazetecilikTelevizyonculukRadyoculukYerel BasınHabercilikToplumsal Olaylar, Terör ve MedyaHalkla İlişkiler ve TanıtımSanat, Müzik, Sinema, VideoMedya ve İzleyiciAile, Kadın, Çocuk ve MedyaMedya ve EğitimHukuk ve MedyaEkonomi ve MedyaMedya ve DilMedya ve MizahMedya ve Spor Medya ve PsikolojiMedya ve DinKültür ve Sosyal DeğişimFelsefe, İdeoloji, Teori ve MetodolojiTarih


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

İLETİŞİM ARAÇLARI
Gazetecilik
Bir Daha Dünya'ya Gelirsem Asla Gazeteci Olmam / Nezih DEMİRKENT [s.943]
Bizim Mesleğimiz / Hasan PULUR [s.946]
Şu Bizim Şerefli Meslek / Kurtul ALTUĞ [s.949]
Gazetecilik ve Yazarlık Sendromu / Kenan AKIN [s.958]
Türk Hukukunda Polis - İnsan Hakları İlişkisi ve Sanık Hakları / Mustafa ÇALIK [s.952]
Bir Köşe Yazarının İtirafları / Hadi ULUENGİN [s.963]
Gazeteciyim Ama Tedavi Görüyorum / Ahmet KEKEÇ [s.966]
Millî Basın Meselesi / Muhsin METE [s.971]
Bir Röportaj / Yalçın BAYER [s.976]
Türk Basınında Gündem Oluşturma / Nurettin GÜZ [s.982]
Televizyonculuk
Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve TRT / Tayfun AKGÜNER [s.998]
Kamu Hizmeti Yayıncılığı ve TRT Televizyonu / H. Ünlen DEMİRALP [s.1005]
Özelleşme Sürecindeki Türk Televizyonu ya da Avrupa'yı Yeniden Keşfetmek / Cem PEKMAN [s.1014]
O'nun Televizyonu Var Özel mi Özel / Şahin KARASAR [s.1027]
Radyoculuk
Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Radyonun İşlevi / Özden CANKAYA [s.1031]
Türkiye Özel Radyoculuğu / Çetin BAYDAR [s.1037]
Radyo'nun Yeniden Keşfi / Coşkun YILMAZ [s.1044]
Yerel Basın
Yerel Kamuoyunun Kitle İletişim Aracı Olarak Yerel Basın / Ali Murat VURAL [s.1053]
Yerel Basının Sorunları / Şinasi ÜNAL [s.1068]
Anadolu Basını ve Yerel Basın / A. Lütfi AKCAN [s.1073]
Taa Oradakilere Veda / Ümit SEZGİN [s.1075]
Basın Elbette ki Milletin Müşterek Sesi ve Hissidir / Hikmet YURDAGÜL [s.1078]
Ege'de Yerel Basın ve Toplumdaki Yeri / Erkin UZMAN [s.1080]
Habercilik
Medya ve Habercilik / Şakir SÜTER [s.1083]
Televizyon Haberciliği ve Türkiye'deki Uygulamaları / Serap Yazar ÖZTÜRK [s.1086]
Uluslararası Haber Dolaşımının Sorunları / Murat ZEYTİNLİ [s.1101]
Habercilik ve Ajanslar / Fevzi KAHRAMAN [s.1112]
Üç Asırlık Çınar: Anadolu Ajansı / Hilmi BENGİ [s.1119]
Çağımızın Güç Kaynağı Olarak Haber Ajansları / Mehmet Ali BULUT [s.1125]
Toplumsal Olaylar, Terör ve Medya
Toplumsal Olaylar ve Türk Basını / İbrahim CERRAH [s.1135]
Polis Medya İlişkileri / Alaaddin KAYA [s.1147]
Medya, Polis ve Demokrasi / Halil İbrahim KAVGACI [s.1160]
Medya ve Terörizm / Önder AYTAÇ [s.1172]
Kitle Haberleşme Araçlarının Terör ile İlişkisi / Mehmet FİDAN [s.1205]
Türk Medyasının Asıl Düşmanı Kavram Kargaşasıdır / Erhan YARAR [s.1210]
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler (Public Relations) Konusunda Yöneticilere Ön Bilgiler / Alâddin ASNA [s.1221]
Gönüllü Gazetecilik / Suat GEZGİN [s.1227]
Türklerin ve Türkiye'nin Tanıtımı Kendini Tanımaktan Geçer / Taner KARAHASANOĞLU [s.1229]
Sanat, Müzik, Sinema, Video
Medya Sanatı Yaygınlaştırılmalı / Doğan HIZLAN [s.1232]
Çağdaş Bir Sanat Alanı: Televizyon / Kezban GÜLERYÜZ [s.1236]
Müzik ve Medya / Hikmet ŞİMŞEK [s.1242]
Medya ve Müzik / Ruhi AYANGİL [s.1244]
Medyada Müzik mi? / Cinuçen TANRIKORUR [s.1247]
Sinema ve Medya İlişkileri / Türker İNANOĞLU [s.1251]
Türk Sineması, Kadınlar ve Erkekler / Gülseren GÜÇHAN [s.1253]
Video Art / Levend KILIÇ [s.1262]
Modern Sanattan Post Modern Sanata Geçişte Narsist Videonun Yeri / Alper ALTUNAY [s.1266]
Video: Düşsel Anların Yayılımı (Çeviri) / Aslı TUNÇ [s.1273]
İZLEYİCİLER
Medya ve İzleyici
Medya Müşterisi "Aslında" Ne İstiyor? / Mustafa KARAALİOĞLU [s.1294]
İnsan Haklarının Topluluk Hakları Kategorisinden Self - Determinasyon Hakkı'nın (Kendi Kaderini Tayin Hakkı) Uluslararası Hukuktaki Yeri / Deniz TAŞÇI [s.1291]
Medya ve İzleyici / Serhat KAYMAZ [s.1299]
Televizyonda Sahici Adam Var mı? / İbrahim SADRİ [s.1310]
Aile, Kadın, Çocuk ve Medya
Türkiye'de Kadın ve Aile Anlayışı Konusunda Kitle İletişim Vasıtalarının Tahrif (Tahrip) Edici Tesirleri / D. Mehmet DOĞAN [s.1312]
Medyanın Kadına Bakış Açısı / Yazgülü ALDOĞAN [s.1318]
Medya ve Kadın / Duygu ASENA [s.1323]
Kadın Dergileri, Dergi Kadınları / Emre AKÖZ [s.1325]
Çocuk ve Televizyon / Bülent ÇAPLI [s.1334]
Modern Çocukluk Tasarımı ve Medya / Mustafa Ruhi ŞİRİN [s.1338]
Medya ve Eğitim
Dört Duvar Arası Eğitimi Dışarı Çıkarmak İçin Bir Seçenek: Eğitim İletişimi / Murat BARKAN [s.1345]
Bir Eğitim ve Öğretim Konusu Olarak "İletişim Araştırmaları" / Nabi AVCI [s.1360]
Medya ve Eğitim / Veysel GANİ [s.1363]
Eğitim Temeli Açısından İletişim / Ahmet CEMAL [s.1367]
Türkiye'de Sinema ve Televizyon Eğitimi Üzerine Düşünceler / Deniz DERMAN [s.1371]
Trafik Güvenliği, Kamusal Kampanyalar ve Kitle İletişimi / Ahmet TOLUNGÜÇ [s.1375]
Gözardı Edilen Görsel İşitsel Bir Eğitim Ortamı: Okul Tiyatrosu / Feridun AKYÜREK [s.1382]
ÇEŞİTLİ AÇILARDAN MEDYA
Hukuk ve Medya
Hukuk ve Medya / Kezban HATEMİ [s.1399]
Medya Yasaları Düzenlenmesinde Temel Unsurlar / Recep GÜVELİOĞLU [s.1403]
Ekonomi ve Medya
Medya Bilmecesi: Kanal mı Kaynak mı? / Uğur DAİ - Şulecan DALBUDAK [s.1412]
Ülkücülere Arz-ı Hal / Sedat CERECİ [s.1407]
Medya ve Dil
Medya ve Dil / Oktay PİRİM [s.1415]
Kelimelerin Sihiri / Ahmet Rüştü ÇELEBİ [s.1418]
Televizyonda Dil İletişimi Engeli Üzerine Bir Araştırma / Yaprak BÜYÜKERŞEN [s.1421]
Bir Mektup / Ahmet KABAKLI [s.1433]
Medya ve Mizah
Medya ve Siyaset / Levent KIRCA [s.1436]
Medya ve Mizah / Ferit ÖNGÖRÖN [s.1438]
Türk Siyasi Karikatüründe Farklı Bir Yaklaşım / Salih MEMECAN [s.1441]
Medya ve Spor
Spor Gazeteciliği ve Medya / Nezih DEMİRKENT [s.1444]
Spor ve Medya / Hıncal ULUÇ [s.1447]
Medya ve Psikoloji
Gazeteci Milletinin Ruh Halleri / Selahattin DUMAN [s.1449]
Medyanın Ruhunu Okumak / Kemal SAYAR [s.1455]
Medya ve Din
Medya ve İslâm / Niyazi ÖKTEM [s.1460]
İdil-Ural Bölge Türklüğü ve Tataristan / Lütfi ŞEHSUVAROĞLU [s.1458]
Televizyon ve Kutsal / Sadık YALSIZUÇANLAR [s.1466]
Medeniyetler Çatışmasına Hazırlanan Batının Öncü Kolu Medya Tarafından Yaratılan İslâm İmajı / Bülent KENEŞ [s.1475]
Kültür ve Sosyal Değişim
Türkiye Medyası ve Kültür / Beşir AYVAZOĞLU [s.1493]
Sosyal/Kültürel Değişmede ve Yeniliklerin Benimsenmesinde Kitle İletişim Araçlarının Etkisi / Nesrin Aysun YÜKSEL [s.1498]
Medya ve Değişim / Ahmet ERİMHAN [s.1503]
Toplumsal Özgürlük Bilincinin Oluşumunda Basının Rolü / Aylin ÇİFTÇİ [s.1507]
Kültürel Koruma İçin Yeni Yaklaşımlar ve Medya / Levent ELPEN [s.1510]
Felsefe, İdeoloji, Teori ve Metodoloji
İletişim ve İletişimde Çoğulculuğun Koşulları Üzerine Değinmeler / Ünsal OSKAY [s.1515]
İletişim Çalışmalarında Yöndeşme (Convergence) Tartışması / Beybin KEŞANLIOĞLU [s.1519]
İletişim Çalışmaları Alanına Aykırı Bir Bakış / Erol MUTLU [s.1529]
Medya Ulus İlişkisi / Naci BOSTANCI [s.1539]
Haber Söylemi ve İdeoloji / Edibe SÖZEN [s.1543]
Felsefesiz Dünyanın Aynası Medya / Erol GÖKA [s.1549]
Medya Epistomolojisi Görselleştirme, Retorik ve Şiddet / Murat Sadullah ÇEBİ [s.1570]
21. Yüzyıla Tarih Felsefeleri Işığında Bir Atf-ı Nazar / Yusuf KAPLAN [s.1553]
Medyaya Analitik Bir Yaklaşım / Mine Alpay GÜN [s.1582]
Tarih
Türk Matbaacılığının Tarihçesi: Uygurlarda Matbaa / İsmet BİNARK [s.1587]
Matbaanın Türkiye'ye Geç Girişinin Sebepleri / İsmet BİNARK [s.1599]
Ortaçağdan Günümüze Kitle İletişimi / Aytekin CAN [s.1617]
Bir Basın Serencamı... / İlhan BARDAKÇI [s.1622]
Basın ve Parlamento / Nazlı ILICAK [s.1626]
1960'lı Yıllarda Yayınlanan Bir Haftalık Dergi ANT / Osman S. AROLAT [s.1635]
Çeşitlemeler
Bediüzzaman ve Basın / Kâzım GÜLERYÜZ [s.1644]
Zeki Müren ve Medyanın Kalbindeki İroni / Naci BOSTANCI [s.1646]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye