Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1154
Makale : 137
Ebad : 7 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Mayıs-Haziran 1997 - sayı 15

Türk Dünyası I

Türk Dünyasının Genel DeğerlendirmesiTürk Dünyasının CoğrafyasıTürk Dünyasının Demografik YapısıDinDilTarihKültürEdebiyatSanatSosyal Yapı AnaliziEğitim ve BilimEkonomik İlişkilerDış TicaretTarım, Sanayi, Enerji, İnşaat, TurizmÇevreSiyasî Analiz ve OrganizasyonEntegrasyonStratejiHukukİletişim
 Türk Dünyası

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

YENİ TÜRKİYE yayın hayatına başladığından beri bir "Türk Dünyası Özel Sayısı" hazırlamayı heyecanla bekliyorduk. Lâkin Türkiye'nin gündeminde hep başka meseleler vardı. Halen Türkiye'nin sıcak gündeminde müdahaleye maruz kalan "zavallı demokrasimiz" bulunuyor. Bu sebeple önümüzdeki "demokrasi" sayısının hazırlıklarına başladık bile... Türk Dünyası ise devamlı olarak önemini muhafaza edecektir. Yeni Türkiye ile yakından ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımız'ın da iş'arlarına uyarak bu sayımızı "Türk Dünyası Özel Sayısı" olarak hazırladık.

"Türk Dünyası Özel Sayısı" ile "Türk Kurultayı" bu defa Yeni Türkiye'nin çatısı altında en geniş katılımla toplandı. Akademik çalışmalar bakımından kendi rekorunu kıran dergimizin bu sayısında 264 yazar, 273 adet bilimsel makale, inceleme ve araştırmayı Yeni Türkiye için hazırladılar. Yazarlarımız arasında, çoğunluğu akademik kariyere sahip 35 lider, devlet ve siyaset adamı (bunlardan 4'ü devlet başkanı, 2'si meclis başkanı, 2'si başbakan, 11'i bakan, 11'i parti başkanı veya cemaat lideri durumundadır), müsteşarlar; iş adamları, bilim adamları ve uzmanlar bulunmaktadır. Türk Dünyası'nın her yönü ile incelendiği, iki cilt halinde yayınladığımız 2200 sayfalık bu dev eserin, temel bir kaynak niteliğinde uzun süre literatürde baş yeri alacağına inanıyoruz.

Dergimizin hazırlıklarını yaparken aramızdan ayrılan, Türk Dünyası'na büyük emeği geçen merhum Alpaslan Türkeş'i, merhum Galip Erdem'i, Dış Politika Özel Sayısı'nda dergimize yazan mücahid liderlerden şehid Cevher Dudayev'i, Sadık Ahmet'i, merhum İsa Yusuf "beyefendi"yi ve merhum Fazıl Demirci'yi rahmetle yâd ediyoruz.

Başta Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Askar Akayev, Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, Çeçenistan Eski Cumhurbaşkanı Zelimhan Yandarbiyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başhanı Doç. Dr. Mustafa Kalemli, Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu, Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Prof Dr. Tansu Çiller, Türk Dünyası ile ilgili Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Doç. Dr. Abdullah Gül, Türk Dünyası denilince akla gelen ilk isim Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek, Kültür Bakanı İsmail Kahraman, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Turizm Bakanı Bahattin Yücel, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Tataristan İttifak Millî Bağımsızlık Partisi Genel Başkanı Fevziye Bayramova, Özbekistan Birlik Halk Hareketi ve Birlik Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Polat, Temsil Edilmeyen Milletler Teşkilâtı Başkanı Erkin Alptekin, Doğu Türkistan Millî Merkezi Koordinatörü E. General M. Rıza Bekin, Irak Millî Türkmen Partisi Genel Başkanı Mustafa Kemal Yayçılı, Batı Trakya Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi Genel Başkanı Işık Sadık Ahmet, Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Erdoğan Saraç, Yugoslavya Türk Demokratik Birliği Genel Başkanı Cemali K. Tunalıgil, Romanya Demokrat Türk Birliği Milletvekili Osman Fedbi, Kültür Eski Bakanları Talât S. Halman ve Agah Oktay Güner, Eski Bakanlardan Ahmet İhsan Kırımlı, Köksal Toptan, Halil Şıvgın ve Aykon Doğan, TBMM Bütçe Komisyonu Başkanı Ertan Yülek, Milletvekilleri Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Dr. Yusuf Ekinci, Ali Coşkun ve Türkistan Araştırma Vakfı Başkanı ve Türk Dünyası ile yakından ilgilenen Prof. Dr. Ahad Andican olmak üzere, değerli yazıları ile dergimizi şereflendiren devlet ve siyaset adamlarına ayrı ayrı teşekkürü borç biliyoruz. Bunca meşguliyet arasında zaman ayırıp dergimize bilimsel makale yazmaları, Türk Milletine mahsus zarafet ve nezaketin emsalsiz bir tezahürü olmuştur.

Ayrıca, dünyanın her yerinde ve özellikle Türk illerinin en ücra köşelerinde okullar açarak yeni alperenlerin yetişmesine ve Türk Dünyası'nın birliğine, bütünlüğüne büyük hizmet veren Fethullah Hoca Efendi'ye, Şeyhülmuharrirîn Ahmet Kabaklı Hocamız'a, bu honuda uluslararası şöhret sahibi ilim adamlarımız Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Prof. Dr. Turan Yazgan, Prof Dr. Nevzad Yalçıntaş, Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Kemal Karpat, Ord. Prof. Dr. Reha Oğuz Türkkan, Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya ve şimdi isimlerini ayrı ayrı sayamadığımız değerli ilim adamlarına, yöneticilere, iş adamlarına, basın yayın mensuplarına, uzmanlara, dernek ve vakıf yöneticilerine çok değerli yazıları için teşekkürü borç biliyoruz.

Diğer taraftan, eserin hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen, devamlı olarak görüşlerine başvurduğumuz Doç. Dr. Abdullah Gül'e, Namık Kemal Zeybek'e, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Turan Yazgan'a, Prof Dr. Mustafa İsen'e, Prof. Dr. Mustafa Kahramanyol'a ve Dr. Zakir Avşar'a ayrıca şükranlarımız sonsuzdur.

Bu eseri hazırlamadan önce de Türk Dünyası'nın önemini ve Türklüğün bütün dünyada ne kadar yaygın olduğunu biliyorduk. Fakat itiraf edelim ki, eseri hazırlarken bu gerçeği bizzat yaşayarak iftiharla müşahade ettik. Yazıların hazırlanabilmesi için dünyanın hemen her yeri ile temasa geçtiğimizde sadece o güzel türkçemizi kullanarak meramımızı ifade edebildik. Bu sayımızı yayına hazırlarken çok duygulandık, çok heyecanlandık ve çok gururlandık... Tarihin ve bugünün en büyük milletine, Türk Milleti'ne mensubiyetin gururunu yaşadık ve atalarımıza duâlar ederek Türk Dünyası'nı ve dünya tarihindeki kendi mâceramızın bir kısmını, uzun ve çileli bir çalışmanın mahsulü olarak huzurlarınıza getirmeye muvaffak olduk.

Türk Dünyası'nı ele alırken, önce birinci ciltte genel bir değerlendirme ile beraber coğrafyasını, demografik yapısını ve temel değerlerini araştırdık. Sosyal, iktisadî ve siyasî tahliller yaptık. İkinci ciltte de bağımsız ve muhtar Türk cumhuriyetlerini, Türk topluluklarını, Osmanlı ailesini ve Türk yerleşimlerini inceledik. Türk Dünyası'na Türkiye Cumhuriyeti'nin bakış tarzının sadece ekonomik olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Türk Dünyası ile münasebetlerimizde ekonomi, elbette çok önemli bir unsurdur ama tek başına belirleyici bir unsur değildir. İlber Ortaylı Hoca'nın dediği gibi, "Orta Asya bizim kültürel idame sahamızdır. Müşterilerle değil ailemizin insanlarıyla yaşamak zorunda olduğumuzu bilmeliyiz."

Türk Dünyası ve Türkiye "İkinci Ergenekon"un arifesindedir.: "21. Asır Türk Asrı olacaktır..." Buna gönülden inanıyoruz. Bu büyük ülküye biraz olsun hizmet edebilmişsek ne mutlu bizlere...

Selam, sevgi ve saygılarımızla.

Güler ERENAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye