Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1154
Makale : 137
Ebad : 7 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Mayıs-Haziran 1997 - sayı 15

Türk Dünyası I

Türk Dünyasının Genel DeğerlendirmesiTürk Dünyasının CoğrafyasıTürk Dünyasının Demografik YapısıDinDilTarihKültürEdebiyatSanatSosyal Yapı AnaliziEğitim ve BilimEkonomik İlişkilerDış TicaretTarım, Sanayi, Enerji, İnşaat, TurizmÇevreSiyasî Analiz ve OrganizasyonEntegrasyonStratejiHukukİletişim
 Türk Dünyası

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

GENEL DEĞERLENDİRME, COĞRAFYA, NÜFUS
Türk Dünyasının Genel Değerlendirmesi
Türk Dünyasında Parlamentolar Arası İlişkiler / Mustafa KALEMLİ [s.17]
Bir Büyük Dünya Kurmak / Necmettin ERBAKAN [s.28]
Avrasya'nın Kalbinde Türk Dünyası / Tansu ÇİLLER [s.30]
Türkiye'nin Türk Dünyasıyla İlişkilerin Genel Bir Bakış / Abdullah GÜL [s.34]
Önce Bilgi ve Bilinç... / Namık Kemal ZEYBEK [s.37]
Mankurt Kimliği ve Güçlü Bir Türk Dünyası / Muhsin YAZICIOĞLU [s.42]
Orta Asya'ya Açılmak / İlber ORTAYLI [s.47]
Türk Dünyasının Temel Sorunları ve 2. Raunda Hazırlanma / Reha Oğuz TÜRKKAN [s.49]
Türk Devrimi ve Türk Dünyası / Suat İLHAN [s.51]
Türk Dünyasının Demografik Yapısı
21. Yüzyılda Türk Dünyası (1950-1925 Demografik İnceleme) / B. Zakir AVŞAR - Ferruh SOLAK - Selma TOSUN [s.]
TEMEL DEĞERLER
Din
Türk Dünyasında Dini Durum / Mehmet Nuri YILMAZ [s.155]
Satuk Buğra Han ve Türklerin İslamiyeti Kabulü / Reşat GENÇ [s.160]
Türk Dünyası'nın Yeniden Yapılanmasında Manevî Boyutun Önemi / Necmettin TOZLU [s.166]
Türk Dünyasında İslâm'ın Yayılması ve Muhafazasında Tasavvuf ve Tarikatların Rolü / Osman TÜRER [s.174]
Türk Dünyası Tarikatları / Coşkun YILMAZ [s.182]
Dil
Tarihten Geleceğe Türk Dili / Ahmet B. ERCİLASUN [s.187]
Türkiye'den Türk Dünyasına Türkçe'nin Geleceği / Oktay SİNANOĞLU [s.192]
Türk Dünyasında Dil Birliği / Emine GÜRSOY - NASKALİ [s.199]
Türk Dünyası ve Ortak Dil / Ertuğrul YAMAN [s.196]
Ortak Türk Alfabesi Hakkında Bazı Notlar / Mustafa ÖNER [s.207]
Türk Asrı İçin Önce Türkçe Asrı Gerekir / Ahmet BURAN [s.212]
Türk Dünyasında İletişim Dili Meselesi / Bilgehan Atsız GÖKDAĞ [s.216]
Türk Dili Tarihine Kısa Bir Bakış / Tuncer GÜLENSOY [s.221]
En Eski Devrelerinden Uygurlara Kadar Türk Dili / Osman Fikri SERTKAYA [s.227]
Türklerin Kullandığı Alfabelerden Gök Türk Alfabeleri / Halil AÇIKGÖZ [s.234]
Türklerin Kullandığı Alfabelerden Kril Alfabeleri / Halil AÇIKGÖZ [s.245]
Tarih
Oğuzlar (Türkmenler) / Faruk SÜMER [s.251]
Türk Tarihi / Kamuran GÜRÜN [s.261]
Başbakanlık Osmanlı Arşivinin Türk Dünyası Tarihi Bakımından Önemi / İsmet BİNARK [s.264]
Türkiye ile Türk Dünyası Arasındaki Münasebetlerin Tarihi Arkaplânı / Abdullah GÜNDOĞDU [s.295]
Osmanlı Devleti ile Türk Hanlıkları Arasındaki Münâsebetler / Nahide ŞİMŞİR [s.300]
Büyük Selçuklu Devleti Kuruluncaya Kadar Selçuklu Ailesi ve Türkmenler / Salim KOCA [s.309]
3. Dünya Milli Komünizm ve Sultan Galiyev / Bahaeddin YEDİYILDIZ [s.344]
Türk Dünyasının Sosyo-Kültürel Entegrasyonunda Vakıfların Rolü / Ercüment KURAN [s.327]
Rusya Türklerinde "Usul-i Cedid" Hareketi / Fahri TEMİZYÜREK [s.338]
Usul-ü Cedit Hareketi ve Gaspıralı İsmail Bey / Erol CİHANGİR [s.340]
Türklerin Hindistanı / Enver KONUKÇU [s.355]
Şark Meselesi Işığında Ermenilere Verilen Rol / A. Mehmet KOCAOĞLU [s.359]
Kültür
Türk Dünyasının Kültürel Bütünleşmesi ve Temel Değerlerimiz / İsmail KAHRAMAN [s.377]
Türk Dünyası ve Kültür Hayatımız / Agah Oktay GÜNER [s.381]
Türk Kimliği Üzerine Bir Deneme / Orhan TÜRKDOĞAN [s.390]
Kültürel Kimlik ve Türk Kimliği / Mustafa E. ERKAL [s.403]
Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Ulusal Kimlik Açısından Bir Yaklaşım / Melda Cinman ŞİMŞEK [s.406]
Türk Dünyası Kültür Çevreleri ve Karşılaştırma Meselesi / Abdulkadir YUVALI [s.426]
Bütün Türk Dünyasına Yazmak / Beşir AYVAZOĞLU [s.431]
Bahşedilmiş - Sözde Bağımsızlıktan Kazanılmış - Gerçek Bağımsızlığa Stratejiler ve Türk Dünyası ile Kültürel İlişkiler / Lütfi ŞAHSUVAROĞLU [s.436]
Kültür Sosyolojisi Açısından Nevruz Kavramı / Mustafa AKSOY [s.447]
Edebiyat
Destanlarda Alperenler / Ahmet KABAKLI [s.463]
Dede Korkut Destanları'nda Ortak Kültür Unsuru Olarak Yaşatılan Coğrafya / Üçler BULDUK [s.466]
Türk Dünyasında Bütünleşmenin Artırılmasında Bir Araç: Edebiyat Projesi / Sadık TURAL [s.471]
Türk Cumhuriyetlerinde Çok Zor Bir Dönem, Çok Zor Bir Edebiyat / Yavuz Bülent BAKİLER [s.476]
Çağdaş Türk Boy ve Toplulukları Edebiyatı / Nevzat ÖZKAN [s.483]
Ahmed- i Yesevî'nin Hayatı, Divan- ı Hikmet'teki Şiirlerdeki Şekil ve Üslûp / Ahmet DOĞAN [s.528]
Manas Destanı - Manas ve Çevresindeki Tipler / Erdoğan ALTINKAYNAK [s.549]
Karaçay - Malkar Türklerinde Nart Destanları / Adilhan ADİLOĞLU [s.575]
Sanat
Ahmet Yesevî Üniversitesi Arkeoloji Araştırma Merkezi İpek Yolu Üzerindeki Çalışmalar Hakkında / Gülçin ÇANDARLIOĞLU [s.592]
Moğolistan'da Türk Anıtları ve Orta Asya'daki Türk Mimarlık ve Sanat Varlığına Yönelik Arkeoloji Notları / M. Oluş ARIK [s.595]
Türk Dünyasının Müziği / Ruhi AYANGİL [s.603]
Türk Musikisi Tarihi ve Tedavi Değeri / Rahmi Oruç GÜVENÇ [s.613]
Türk Dünyası El Sanatları Üzerine / H. Örcün BARIŞTA [s.617]
Tür Bezemesinde Hatayî / Çiçek DERMAN [s.631]
Bir Yangış'ın (Motifin) Düşündürdükleri / Neriman Görgünay KIRZIOĞLU [s.635]
SOSYAL YAPI
Sosyal Yapı Analizi
Bir Analiz Modeli Denemesi: Sosyal Yapı ve Toplumsal Yapı / Büylû DİLEKÇİGİL [s.647]
Türk Cumhuriyetleri ile Sağlık Alanında İşbirliğinin Gelişimi Üzerine Bir İnceleme / Haşmet BAŞAR [s.672]
Orta Asya Cumhuriyetlerinin Sosyal-Ekonomik Görünümü ve İslam Ülkelerinin Sorumlulukları / Nilüfer AVCI [s.667]
Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Sendikacılık ve İşçi Hakları / Mustafa BAŞOĞLU [s.680]
Eğitim ve Bilim
Türk Cumhuriyetleri ile Eğitim İlişkilerimiz / Mehmet SAĞLAM [s.683]
Türk Dünyasında Eğitim / Köksal TOPTAN [s.693]
Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları ile Eğitim Alanındaki İşbirliği / Yusuf EKİNCİ [s.696]
Türk Dünyası ile Eğitim ve Kültür Alanındaki İlişkilerimiz / Sami GÜÇLÜ [s.698]
Türk Dünyasının Yeniden Şekillenmesinde Eğitimin Rolü ve Bunun Bir Uygulaması Olarak Ahmet Yesevî Üniversitesi Deneyimi / Mustafa İSEN [s.701]
Türk Dünyası'na Yönelik En Stratejik Yatırım: Eğitim / Öner KABASAKAL [s.704]
Türk Dünyası'nda Felsefî Düşüncenin Panoraması / Bekir KARLIĞA [s.709]
Bilim ve Teknoloji Politikaları Türk Dünyası ile İlişkileri / Kemal GÜLEÇ [s.718]
Türk Dünyâsında İlim ve Eğitim / Fahri UNAN [s.725]
Bilimde Avrupa Merkezciliği ve Türk Kültürü / Ahmet PİRVERDİOĞLU [s.744]
Türk ve Türk Dünyası / Ayhan PALA [s.748]
İKTİSADİ YAPI
Ekonomik İlişkiler
Türkî Cumhuriyetler ile İşbirliğinin Geliştirilmesi / İ. Ertan YÜLEK [s.753]
Türk Dünyası ve Komşularımızla İlişkiler / Ali COŞKUN [s.759]
Türk Cumhuriyetlerinde Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye'nin Katkıları / Emin ÇARIKÇI [s.765]
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi / Orhan MORGİL [s.773]
Türkiye'nin Türk Dünyası'ndaki Ekonomik Girişimleri / Seyit YUSUF [s.778]
Türkiye'nin Yeni Ekonomik Silahı Dış Türkler / Ertuğrul ÖNEN [s.790]
Türk Dünyası ile Ticarî ve Ekonomik İlişkiler / Ali KANTUR [s.793]
Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Arasında Ekonomik İlişkiler / Turan AYDIN [s.795]
Türkiye'nin Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri İstatistik Kuruluşlarının Yeniden Yapılanması Sürecindeki Rolü / İhsan DEMİR [s.800]
Dış Ticaret
Orta Asya Ülkelerinin Dış Pazarlara Açılımı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilâtının (ECO) Rolü / Aykon DOĞAN [s.803]
Türk Cumhuriyetleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerimizin Mevcut Durumu ve Geleceğine Yönelik Değerlendirme / M. Osman DOĞANGÜN [s.807]
Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Dış Ticareti / Sübidey TOGAN [s.814]
Türk Dünyası / A. Nihat GÖKYİĞİT [s.819]
İhracatımız Açısından Orta Asya Cephesi / Okan OĞUZ [s.822]
Türkistan Pazarında Türk İşletmeleri / Yusuf ERBAY [s.825]
Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin Dış Ticaret İlişkileri / Erdal DEMİRHAN [s.837]
Tarım, Sanayi, Enerji, İnşaat, Turizm
Türk Cumhuriyetleri ve Turizm / Bahattin YÜCEL [s.845]
Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Arasındaki Sanayi, Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Konularına Bakış / Ömer YILDIZ [s.848]
Eski Sovyetler Birliğinden Ayrılan Türk Devletlerinin (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan) Tarımına Genel Bir Bakış / Mümtaz Turgut TOPBAŞ [s.850]
Kobi'lerimiz ve Türk Cumhuriyetleri / Ersen YAVUZ [s.855]
Bir Değerlendirme: Asya Türk Cumhuriyetleri ve Dış Müteahhitliğimiz / Kadir SEVER [s.859]
Türk Dünyası Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi Açısından İnşaat Sektörü ve Politik Risk Sigortası / Mehmet KARABAY [s.862]
Orta Asya Petrolü Üzerine Zor Bir Senaryo: Hazar - Akdeniz Mega Projesi / Aydın AYDIN [s.865]
Çevre
Türkistan'da Ekoloji Problemleri: Kazakistan / Orhan KAVUNCU [s.889]
Türk Dünyasında Çevre Koruma Çıkmazı Üzerine Düşünceler / Mustafa KETEN [s.893]
Orta Asya'da Aral Denizi Krizi ve Çevre Sorunları / Meral AKSOY [s.902]
SİYASî YAPI
Siyasî Analiz ve Organizasyon
Türk Dünyasında Yeni Ufuklara Doğru / Alparslan TÜRKEŞ [s.909]
Tarihi ve Siyasi Açıdan Türk Cumhuriyetleri'nin Geleceği ile ilgili Düşünceler / Ahmet DAVUTOĞLU [s.920]
Orta Asya'daki Dönüşüm, Asya - İçi Dengeler ve Türkiye - Küreselleşme Sürecinde Ekonomi, Yönetim ve Kentleşme / Mediha AKARSLAN [s.913]
Türk Dünyasının Yakın Dönemde Ortaya Çıkış ve Geleceği / Dr.Mehmet DOĞAN [s.925]
Mutlak Türdeşlik ve Siyasal Kültür Çıkmazları Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye / Büşra Ersanlı BEHAR [s.931]
Orta Asya ve Batının Dış Politika Aracı Olarak Türk Modeli / İdris BAL [s.936]
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Hakkında Bir Değerlendirme / Necati UTKAN [s.946]
Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde Organizasyon Sorunu / Halil ŞENER [s.952]
Türk Dünyası-Türkiye Üzerine Düşünceler / Yavuz AKPINAR [s.961]
Orta Asya'daki Türkiye / Hüseyin ERDEM [s.966]
Entegrasyon
Türk Hakları Asamblesi / Turan YAZGAN [s.971]
Türk Birliği / Nevzat YALÇINTAŞ [s.973]
Çağdaş Türk Dünyası Tarihçilerinin "Kızıl Elma"sı: Oryantasyon Ve Projeksiyon / Şahin UÇAR [s.978]
Türk Dünyası Üzerine Düşünceler / Abdurrahman GÜZEL [s.983]
Türkistan:Bugünkü Gerçekler / Abdurrahman POLAT [s.995]
Türk Dünyasında Ekonomik Entegrasyon / Ali Asker DEMİRHAN [s.1001]
Strateji
21.Yüzyılda Türk Dünyası ve Stratejik Önemi / Halil ŞIVGIN [s.1026]
Jeopolitik Gelişmelerin Yönü (Türklerin Yörüngesindeki Dünya'da Yeni Unsurlar) / Suat İLHAN [s.1030]
Geleceğin Türkiyesi ve Dünyadaki Yeri / Seyfi TAŞHAN [s.1047]
Yeni Jeopolitik Türk Kuşağı ve Türkiye / Yasin ASLAN [s.1050]
Siyaset Belirleyicidir / Aytunç ALTINDAL [s.1056]
Karadeniz'de Stratejik Şekillenmeler:Türkiye - Ukrayna İlişkileri / Mahir KAYNAK [s.1053]
Türk Dünyası Gerçeği / Suat KINIKOĞLU [s.1061]
Yönetimde Yozlaşmaya Karşı Yönetsel Etik ve Açıklık / Muzaffer ÖZDAĞ [s.1058]
Gelecekteki Güvenlik Politikalarının Planlanmasının Temelini Teşkil Edecek Bir Grup Analizinin Olasılıkları ve Sorunları / Hüseyin BAĞCI [s.1071]
Hukuk
Çoğulcu Demokratik Hukuk Devleti Düzenine ve Piyasa Geçişte Özel Hukuk Alanında Yapılması Gereken Kanunlar-Kodifikasyonlar / İbrahim KAPLAN [s.1086]
20. Yüzyıl Başlarında İlk Türk Devletlerinin Anayasaları (1917-1934) / Timur KOCAOĞLU [s.1097]
Bağımsızlıklarının Beşinci Yılında Türkiye Cumhuriyetleri ile Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasında İmzalanan Anlaşmalar (1986-1996) / Hasan KANBOLAT [s.1103]
İletişim
Türk Devlet ve Topluluklarının Bütünleşmesi ve Sürecinde Anadolu Ajansı / Ekrem KARAİSMAİLOĞLU [s.1139]
Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde İletişimin Önemi / B. Zakir AVŞAR [s.1142]
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ve Bağımsız Medya / Cem AĞIN [s.1151]
Türklük ve Tatarlık: Osmanlı Devleti ve Kırım Hanlığı / Halil İNALCIK [s.1505]
EKONOMİK YOZLAŞMA
Ekonomi ve Yozlaşma
Banka ve Finans Kesiminde Yozlaşma ve Siyasete Etkileri / Cihan PAÇACI [s.543]
Siyasette ve Toplumda Temizlik / Fuat MİRAS [s.548]
Ekonomik ve Sosyal Yozlaşma / Rıdvan BUDAK [s.551]
Popülist Ekonomi Yönetimi Anlayışı ve Geniş Anlamda Siyasi Kirlenme / Erdal TÜRKKAN [s.556]
Rant ve "Sömürü" / Murat AYGEN [s.576]
Vakıflar, Politikaları ve Yozlaşmaları / Ülker GÜZEL [s.580]
Ekonomik Devletçilik
Hastalığı Kalıcı Olarak Tedavi Etmek / Halis KOMİLİ [s.592]
Siyasette Yozlaşma ve Siyasi Ahlak / Refik BAYDUR [s.594]
Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi, Faiz ve Yozlaşma
Kayıt Dışı Ekonominin Kayıt Altına Alınması / Osman ALTUĞ [s.596]
Ekonominin Yeraltında Kalan Kısmı: Kayıtdışı Ekonominin Ölçülmesi / Kürdaş ÖZGÜLER [s.611]
Kayıt Dışı Ekonomiden Kara Paraya Ekonomik Yozlaşma / İ. İlhan HATİBOĞLU [s.624]
Vergiler ve Faiz Konusunda Devlet Hataları ve Hiçbir Maliyeti Olmayan Sadece Bilen Danışmandan Yararlanmayı Gerektiren Tedbirler / Hayri DOMANİÇ [s.630]
Yozlaşmanın Ekonomik Analizi ve Modeller
Yolsuzluk Olgusu ve Ekonomik Analizi / Ali Osman SALİ - Muttalip ÜNAL [s.655]
Yolsuzluk Analizi ve Yolsuzlukla Mücadelede Alınması Gereken Önlemler / Selçuk CİNGİ [s.643]
Alternatif - Dış Ticaret Rejimleri Altında Rant Avcılığının Ekonomik Politiği / Erinç YELDAN [s.666]
SOSYAL VE KÜLTÜREL YOZLAŞMA
Siyasal Kültür ve Yozlaşma
Felsefe'sizliğin Sefaleti / Yahya Sezai TEZEL [s.681]
Siyasette Yozlaşmalar / Ahmet Aydın BOLAK [s.687]
Siyasal Sistemi İçten Yargılamak ya da Yozlaşma / İlhan TEKELİ [s.692]
Kirli Siyaset / Mahir KAYNAK [s.699]
Siyasal Kültür ve Siyasal Yozlaşma / Hüseyin YAYMAN [s.701]
Sosyal Yozlaşma
Siyasi Ahlak ve Aile / Işılay SAYGIN [s.706]
Her Ağacın Kurdu Özünden Olur / Erkan MUMCU [s.710]
Türkiye'de Siyasi Yozlaşma veya Sosyal Deformasyon / Mehmet ÖZDEMİR [s.716]
Eğitim
Eğitim ve Siyaset / Mehmet SAĞLAM [s.720]
Ahlak Reformu / Süleyman Arif EMRE [s.723]
Türkiye'nin Ana Dertleri / Bedi N. FEYZİOĞLU [s.725]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye