Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1047
Makale : 136
Ebad : 6,5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Ağustos 1997 - sayı 16

Türk Dünyası II

AzerbaycanKazakistanKırgızistanÖzbekistanTürkmenistanKKTCDoğu TürkistanTataristan, BaşkurdistanKırımÇuvaşistanSaka, Altay, Tuva, HakasGagavuz(Gökoğuz)Ahıska Türkleriİran TürkleriIrak TürkleriSuriye TürkleriAfganistan ve Tacikistan TürkleriDiğer Türk TopluluklarıBalkanların Genel DeğerlendirmesiBulgaristanBatı TrakyaMakedonyaKosova ve SancakBosna HersekArnavutlukRomanya, PolonyaKafkasların Genel DeğerlendirmesiÇeçenistanKaraçay-Malkar TürkleriKumuk TürkleriBatı Avrupa TürkleriAmerika TürkleriAvustralya TürkleriRusya FederasyonuÇinJaponyaİran
 Türk Dünyası

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TÜRK CUMHURİYETLERİ
Azerbaycan
Vahid Azerbaycan Ülküsünün Çağdaş Problemleri / Kamil Veli NERİMANOĞLU [s.1175]
Azerbaycan Petrolünün Ermenistan'daki Etkisi ve Yaşanan Gelişmeler / Sofik HÜSEYİNOV - Aydın İBRAHİMOV [s.1186]
Basın - Siyaset İlişkilerinde Yozlaşma / Nesrin SARIAHMETOĞLU [s.1180]
Karabağ'da Son Durum / Cemalettin TAŞKIRAN [s.1192]
Azerbaycan ve Karabağ Sorunu / Arlan KARABAĞLI [s.1199]
Mehmet Emin Resulzâde'ye Göre Âzerbaycan'ın İşgali / Sebahattin ŞİMŞİR [s.1204]
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti / Reşat GENÇ [s.1207]
Kazakistan
Kazakistan (Kozakların Değil) Kazakların Vatanıdır / Azamet İBADULLAEV - Dosay KENJETAYEV - Kasımhan DAURENKULOV - Nurjan ERBASİNOV [s.1222]
Kazakistan Cumhuriyetinin Ekonomik ve Sosyal Yapısı / Meryem KIRIMLI [s.1214]
Kazakistan, Türkiye ve Globalleşme / Taha AKYOL [s.1232]
Kazak Türklerinde Nevruz / Ali Abbas ÇINAR [s.1236]
Ben Arıs Kazak Türklerinin Beş Yiğidi / Metin KARAÖRS [s.1243]
Kırgızistan
Kırgızistan Geçmişte, Bugün ve Gelecekte / Askar AKAYEV [s.1250]
Kırgızistan Dünü, Bugünü Yarını / Feyzullah BUDAK [s.1254]
Kırgızistan'da Gözlediklerim / Metin ERİŞ [s.1284]
Pamir Kırgız Türkleri / Metin PEKACAR [s.1299]
Özbekistan
Özbekistan'ın Dünü ve Bugününde Siyasi ve Ekonomik Oluşumlar / Nilüfer AVCI [s.1304]
Karakalpak Türkleri ve Bugünkü Karakalpakistan / Salih YILMAZ [s.1320]
Türkmenistan
Bağımsızlık Sürecinde Türkmenistan Cumhuriyeti / Hasan KANBOLAT [s.1330]
Türkmenistan ve Türkiye İlişkileri / Selahattin BAYSAL [s.1347]
KKTC
Kıbrıs Meselesinde Son Gelişmeler / Rauf R. DENKTAŞ [s.1354]
Kıbrıs Girdabında Son Virajlar / Erhan ARIKLI [s.1359]
Soğuk Savaş Sırasında Bölgesel Politikalar ve Kıbrıs / Yakan CUMALIOĞLU [s.1363]
Kıbrıs Sorunu ve Darbe Yorgunu İki Ülke: Türkiye ve Yunanistan / Ali ÖZERENKULU [s.1367]
Hoşgörünün İflas Ettiği Ada: Kıbrıs / Kemal ÇİÇEK [s.1375]
MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ
Doğu Türkistan
Doğu Türkistan Türklerinin Bağımsızlık Mücadelesi / Erkin ALPTEKİN [s.1385]
Doğu Türkistan Gerçeği / M. Rıza BEKİN [s.1391]
Doğu Türkistan'ın Hukuki Durum ve Temel Sorunları / İsmail CENGİZ [s.1396]
Doğu Türkistan Sorunu / Rana TÜRKİSTAN [s.1415]
Doğu Türkistan Türkleri'nin Dramı / Mehmet SARAY [s.1419]
Şarkî Türkistan Tarihinde Mehmet Emin Buğra / Ali BİRİNCİ [s.1423]
Suudî Arabistan'daki Doğu Türkistanlılar / A. Şekûr TURAN [s.1427]
Tataristan, Başkurdistan
Tatarlar ve Tataristan / Yakup DELİÖMEROĞLU [s.1430]
Kazan Tatarları / Fatma ÖZKAN [s.1446]
Tatar Ceditçiliği ve Bugünkü İdil-Ural Bölgesine Bir Bakış / İbrahim MARAŞ [s.1452]
İdil-Ural Bölge Türklüğü ve Tataristan / Erol CİHANGİR [s.1463]
Şairini Bayrak Yapan Ülke: Tataristan / Mustafa ÖNER [s.1469]
İdil-Ural Bölgesinin Dini Problemleri / İbrahim MARAŞ [s.1475]
Finlandiya'da Yaşayan Kazan Türkleri / Naile BİNARK [s.1483]
Kırım
Kırım'daki Siyasi Güçler ve Kırım'ın Geleceği / Mustafa A. KIRIMLIOĞLU [s.1488]
Kırım / Ahmet İhsan KIRIMLI [s.1497]
Kırım'ın Önemi ve Kırım Tatar Millî Hareketi / Zafer KARATAY [s.1510]
Kırım'ın Etnik Yapısı ve Kırım Tatarlarının Problemleri / İsmet YÜKSEL [s.1516]
Stratejik Açıdan Kırım / Kemal ÇAPRAZ [s.1528]
Muhacerette Yaşayan Kırım Türkleri ve Dernekleri / Celâl İÇTEN [s.1534]
Kırım Tatar Türkleri'nden Bir Fıkra: Anlayışlı Eşek / Metin KARAÖRS [s.1536]
Çuvaşistan
Çuvaşistan, Çuvaşlar ve Çuvaşca / Metin YILMAZ [s.1537]
Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin İdari ve Ekonomik Yapısı / Yakup DELİÖMEROĞLU [s.1548]
Saka, Altay, Tuva, Hakas
Sibirya Türkleri / Fatma ÖZKAN [s.1553]
Sahalar (Yakutlar) / M. Fatih KİRİŞCİOĞLU [s.1558]
Tuva Cumhuriyetleri Tuva Türkleri / Ekrem ARIKOĞLU [s.1561]
Hakaslar ve Hakasya / Yakut DELİÖMEROĞLU [s.1570]
Bizi Hatırlayın! Tuva, Uryanhay, Yiş Kızı Türk Cumhuriyeti / Lokman UZEL [s.1588]
Gagavuz (Gökoğuz)
Gagavuzlar / Harun GÜNGÖR [s.1595]
Gagoğuzlar / Günden Peker ÇINAR [s.1603]
Gagavuz Yeri / Oğuzhan BALKANLI [s.1616]
TÜRK TOPLULUKLARI
Ahıska Türkleri
Ahıska Türkleri / B. Zakir AVŞAR [s.1621]
Ahıska Türkleri Üzerine / Feyzullah BUDAK [s.1628]
Ahıska'nın Şanlı Tarihi Huzurunda / Yunus ZEYREK [s.1632]
İran Türkleri
İran'daki Türkler / Mehmet SARAY [s.1640]
Azerbaycan'ın Türkleşmesi ve Azeri Türkçesinin Teşekkülü / Cevat HEY'ET [s.1645]
Kaşgay Türkleri / Muhittin ÇELİK [s.1651]
Irak Türkleri
Irak Millî Türkmen Partisi Penceresinden Irak ve Türkmenler / Mustafa Kemal YAYÇILI [s.1663]
Irak Türkleri'nin Siyasi Kaderi / Ekrem PAMUKCU [s.1666]
65 Yıl Sonra Ayak Bastığımız Coğrafya Kuzey Irak ve Türkmenler / Hasan YILMAZ [s.1670]
Suriye Türkleri
Suriye Türkleri ve Türkiye Suriye İlişkileri / Nafiz ÖZTÜRK [s.1675]
Hicaz'daki Soru İşareti: Suriye Türkleri / Kıvanç Galip ÖVER [s.1686]
Afganistan ve Tacikistan Türkleri
Ellibin Yaşındaki Turan Afganistan Olur mu? / Ergeş UÇKUN [s.1694]
Tacikistan ve Türk-İslam Dünyasındaki Yeri / Cevdet SEYHAN [s.1708]
Diğer Türk Toplulukları
Hazarlar ve Karaylar / Şaban KUZGUN [s.1713]
Moğolistan'da Yaşayan Türk Kültürü / Tuncer GÜLENSOY [s.1720]
Eyyûbîler Devrinde Arap Ülkelerinde Türkler (1169-1250) / Ramazan ŞEŞEN [s.1723]
Amerika Yerli Kızılderilileri Arasında Orta Asya Türk Kültürünün İzleri / Ahmet Ali ARSLAN [s.1729]
OSMANLI AİLESİ - BALKANLAR
Balkanların Genel Değerlendirmesi
Türklük, Milliyetçilik, Osmanlı Havzası (Rumeli ya da Balkanlar) / Cengiz ÇANDAR [s.1737]
Tuhafetül Siyaset / Mustafa KAHRAMANYOL [s.1741]
Balkan Türkleri'nin Dini Meseleleri / Ömer TURAN [s.1744]
Türk Dünyası'nda Balkanlar'dan Hâtıralar / Sabahattin ZAİM [s.1758]
Balkanlar'dan Göç / Nazif BAYDAR [s.1766]
Balkanlar'da Türk Akraba Topluluklarında Eğitim / Abdullah ULUYURT [s.1770]
Bulgaristan
Hayal Değirmenleri Durdu / İsmail ÇAVUŞ [s.1773]
Bulgaristan Türkleri'nin Eğitim ve Kültür Tarihinden Sayfalar / Hayriye S. YENİSOY [s.1781]
Batı Trakya
Bir İnsan Hakları Dramı: Batı Trakya / Işık Sadık AHMET [s.1793]
Batı Trakya Türk Azınlığı / M. Cihat ÖZÖNDER - Halim ÇAVUŞOĞLU [s.1805]
Bosna-Hersek ve Son Durum / İsmail RODOPLU [s.1800]
Batı Trakya Nereye Koşuyor? / Taner MUSTAFAOĞLU [s.1810]
Makedonya
Makedonya Yerel Seçimler 1996 ve Nüfus Sayımı ile ilgili Nihai Veriler / Erdoğan SARAÇ [s.1812]
Makedonya'da Türk Ahalinin Göçleri / Muzaffer TUFAN [s.1817]
Kosova ve Sancak
Yugoslavya Türkleri ve Bugünkü Konumları / Cemali K. TUNALIGİL [s.1826]
Yugoslavya'da Türk Cemaati'nin Dini Meseleleri / Altay Suroy RECEPOĞLU [s.1829]
Bosna Hersek
Yeni Türkiye'ye Mesaj / Aliye İZETBEGOVİÇ [s.1833]
Dayton Uzlaşması ve Bosna Üstündeki Etkileri / Talat SÜLEYMANÎ [s.1838]
Kafkasya-Rusya Federasyonu ve Türkiye / Oya Akgönenç MUGHİSUDDİN [s.1834]
Türklerin Balkanlar ve Bosna'daki Yeni Katkılarına Bir Örnek: Bosna'da Türk Tugayı / Oya Akgönenç MUGHİSUDDİN [s.1845]
Arnavutluk
Tarihten Günümüze Arnavutluk ve Gerçekler / Mustafa Necati ÖZFATURA [s.1853]
Romanya, Polonya
Romanya Türkleri / Osman HORATA [s.1859]
Dobruca Türkleri / Osman FEDBİ [s.1867]
Polonya'da Yaşayan Türkler / İsa ÖZKAN [s.1869]
OSMANLI AİLESİ - KAFKASLAR
Kafkasların Genel Değerlendirmesi
Kafkasya'daki Gelişmeler ve Türkiye / B. Zakir AVŞAR [s.1875]
Karaçay- Malkar Türklerinin Coğrafyası / Abdulhâluk ÇAY [s.1890]
Tarihî ve Etnik Yapısıyla Kafkasya / t [s.1895]
Kuzey Kafkasya'nın Dünü Bugünü / Nadir DEVLET [s.1924]
Kafkasya Kördüğümü ve Yeni Alternatif Yollar / Yasin ASLAN [s.1930]
Rus Sömürge Siyaseti ve Kafkasya / Abdullah SAYDAM [s.1935]
Kafkaslarda Din Meselesi / Yılmaz NEVRUZ [s.1962]
Kafkasya Müridizm Hareketinin Önderi İmam Mansur / Ahmet AKMAZ [s.1970]
Nogay Türkleri ve Edebiyatı / Nesrin GÜLLÜDAĞ [s.1989]
Tarihten Günümüze Kafkaslar'da Rus Emperyalizminin Kanlı İzleri / Mehmet KOÇAK [s.2003]
Çeçenistan
Rusya'nın Kafkasya'daki Varlığı Barış ve İstikrarı Tehdittir / Zalimhan YANDARBİYEV [s.2034]
Dünden Bugüne Çeçenistan / Mustafa BUDAK [s.2037]
Karaçay, Malkar Türkleri
Karaçay – Malkar Türklerinin Coğrafyası / İsmail DOĞAN [s.2055]
Kumuk Türkleri
Kumuk Türkleri / Çetin PEKACAR [s.2062]
Kumuklar ve Kumuk Türkçesi / Zeki KAYMAZ [s.2067]
TÜRK YERLEŞİMLERİ
Batı Avrupa Türkleri
Batı Avrupa Türkleri / Mehmet TÜTÜNCÜ [s.2075]
Avrupalı Türklere Genel Bir Bakış / Talat SARAL [s.2085]
Federal Almanya'daki Vatandaşlarımıza Bakış / Ali ALAYBEYOĞLU [s.2093]
Avrupalı Türkler / Mustafa Turgut ÇAKMAKOĞLU [s.2100]
Euro Türkleri'nin Geleceği / Osman ÖZSOY [s.2101]
Federal Almanya'da Müslümanların Durumu ve Sorunları / Faruk ŞEN [s.2105]
Federal Almanya'da Yabancı Düşmanlığının Başlıca Öğeleri / M. Nail ALKAN [s.2111]
Batı Avrupa Türkleri ve Kültürel Müesseseleşme (Hollanda Örneği) / Veyis GÜNGÖR [s.2119]
İngiltere'deki Türk Toplumu Arasında Gelenek, Etnik Köken, Din ve Sembolik Kimliğin Gelişmesi / Talip KÜÇÜKCAN [s.2123]
Amerika Türkleri
Babavatandan Anavatana Sevgilerle ABD Türk Topluluğu / Talat S. HALMAN [s.2130]
Avustralya Türkleri
Türkiye'den Avusturya'ya Göç / Levent EFE [s.2136]
TÜRK DÜNYASI VE DİĞER ÜLKELER
Rusya Federasyonu
Rus Şovenizmi ve Tehlikesi / Fevziye BAYRAMOVA [s.2141]
Türkiye-Rusya İlişkileri Üzerine Düşünceler / Ahat ANDİCAN [s.2145]
Rus Devrimi Sonrası Siyasal ve Sembolik Değişimlerin Orta Asya Müslüman Toplumları Üzerine Olan Etkileri / Mimar TÜRKKAHRAMAN [s.2148]
Çin
Rusya ve Çin 21. Yüzyıla Elele Ama Ellerinin İçinde Birer Diken Buketiyle Giriyorlar / Erhan YARAR [s.2153]
Türk-Çin İlişkileri Üzerine / Ahmet TAŞAĞIL [s.2157]
Japonya
Japonya'nın Orta Asya ve Kafkasya ile İlgili Ekonomi Stratejileri / Selçuk ESENBEL - Şamil ÜNSAL - Ferda GELEGEN [s.2162]
İran
Orta Asya Devletleri Türkiye ve İran'ın Dış Politikaları / Kemal H. KARPAT [s.2166]
Çeşitlemeler
Türk Dünyasına Açıl(ama)mak / B. Yalçın HATUNOĞLU [s.2179]
Seyahat Notları / Galip ERDEM [s.2182]
Türkistan Günlükleri / Tuncer BAYKARA [s.2189]
Türk Dünyası'nın Sanat, Kültür ve Fikir Hayatı SOS Veriyor / Mehmet Cemal ÇİFTÇİGÜZELİ [s.2196]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye