Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 949
Makale : 145
Ebad : 6 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Ocak-Şubat 1998 - sayı 19

21. Yüzyıl - I

Bilgi Çağına Genel BakışBilgi Toplumu, Küreselleşme ve DeğişimBilgi Çağı ve Türkiye, Durum, SorunlarUluslararası İlişkiler ve Stratejik AnalizlerSiyasal Sistemde DeğişmeBilgi Çağında Demokrasi ve İnsan HaklarıPostmoderniteKültürel Yapıda DeğişimBilgi Çağında Dinî, Etik ve Global DeğerlerSosyal Yapıda DeğişimBilgi Çağında İnsan ve İnsan KaynaklarıBilgi Çağında EğitimBilgi Çağında Kentleşme, Mimarlık ve Çevre


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

GENEL DEĞERLENDİRME
Bilgi Çağına Genel Bakış
Dünyayı Okumak / Tansu ÇİLLER [s.15]
Değişim Yönetimi Hakkında Giriş / Hasan KORKMAZCAN [s.17]
Bilgi Toplumu Türkiye / İsmail CEM [s.22]
21. Yüzyılda Türkiye ve Bilgi Toplumu / Işın ÇELEBİ [s.24]
Bilgi Toplumunun Neresindeyiz? / Yalım EREZ [s.31]
Bilgi Toplumun Kaçan Bir Tren mi? İnkar Ettiğimiz Medeniyet mi? / Muhsin YAZICIOĞLU [s.35]
21. Yüzyıl: Bilgi Çağı / Besim TİBUK [s.38]
Tam Demokrasi Olmadan 21. Yüzyıl Toplumu Olamayız / Gökhan ÇAPOĞLU [s.41]
Yarının İzlerini Bugünde Aramak / Abdullatif ŞENER [s.46]
Geleceği Düşünmek / Erkan MUMCU [s.48]
Yeni Yüzyıl Türkiyesi / Mehmet GÖLHAN [s.52]
Gelişim Rüzgarlarının Düşündürdükleri / İsmail KARAKUYU [s.56]
Bilgi Çağı Aydınlık Demektir / Ziya AKTAŞ [s.59]
2000'lerde Barış, Özgürlük ve Eşitliğin Egemen Olduğu sömürüsüz Bir Dünyanın Tanığı Olacaktır / D. Fikri SAĞLAR [s.68]
Kentten Köye mi Dönüyoruz? / Necati ÇELİK [s.70]
Bilgi, Sevgi ve Hoşgörü Çağı / Namık Kemal ZEYBEK [s.75]
Özlediğim Türkiye / Abdülkadir AKSU [s.80]
Bilgi Toplumu / Bülent AKARCALI [s.82]
Bilgi Toplumu, Küreselleşme ve Değişim
21. Yüzyıla Doğru / Doğan GÜREŞ [s.86]
Yüzyılın Dönemecinde Dünya / Şaban KARATAŞ [s.89]
Garplılaşmanın (Asıl Şimdi) Neresindeyiz? / Nabi AVCI [s.94]
Modernliğin Ötesi: Yeni Eğilimler / Aytekin YILMAZ [s.99]
Küreselleşen Dünyada Yeniden Yapılanma Çatışmadan Uzlaşmaya Dayatmadan İşbirliğine / Arif ERSOY [s.112]
21. Yüzyıla Girerken Bilgi Toplumu ve Türkiye / Coşkun Can AKTAN - Mehtap TUNÇ [s.134]
Bilgi Toplumu ve Türkiye / Hüsnü ERKAN [s.118]
Değişim, Yeniden Yapılanma ve Türkiye'nin Geleceği / Numan KURTULMUŞ [s.144]
Küreselleşme ve Toplumun İnşasında Bilginin Artan Önemi / Davut DURSUN [s.154]
Türkiye İçin İlmi Bilgiyi Arıyorum / Metin ERİŞ [s.161]
Kavram olarak Küreselleşme / Yusuf ERBAY [s.168]
Bilgi Çağı ve Türkiye? Durum, Sorunlar
Bilgi Toplumu ve Türkiye ya da Jakobenizmin Önlenemez Yıkılışı / Abdullah GÜL [s.174]
Daralan Yol!.. / Köksal TOPTAN [s.176]
Bilgi Çağında Türkiye / Necati ÇETİNKAYA [s.182]
21. Yüzyıla Geri Adımlarla / Nevzat YALÇINTAŞ [s.188]
21. Yüzyılın Çetin Sorunlarını Çözecek Metod: "Uzlaşma" ve "Rıza" / Mehmet DÜLGER [s.194]
Enformasyon Toplumu ve Türkiye / Veysel BOZKURT [s.199]
Global Köyde İnteraktif (Etkileşimli) Sanal Bir Toplum / Yavuz KIR [s.214]
21. Yüzyılda Türkiye / Mithat MELEN [s.226]
21. Asra Girerken Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Dünyası'nın Meseleleri / Ahmet Aydın BOLAK [s.231]
Bilgi Toplumu Olmaya Süratle Yönelmeliyiz / İsmail KARAMAN [s.239]
Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş / Hasan ÇOBAN [s.251]
Türkiye ve Türk İnsanı Bilgi Çağının Neresinde? / Cüneyt ÜLSEVER [s.271]
Geçmişi Planlamanın Dayanılmaz Cazibesi / Ahmet Turan ALKAN [s.277]
SİYASAL DEĞERLENDİRME
Uluslararası İlişkiler ve Stratejik analizler
21. Yüzyılın Güçlü Türkiye'si İçin Lider Ülke Stratejisi: Önemi ve Ana Hatları / Devlet BAHÇELİ [s.283]
Mega Trendler, Yeni Dengeler ve Tarihi Dönüşüm İçinde Türkiye / Oya Akgönenç MUGHİSUDDİN [s.290]
Uluslar arası İlişkilerdeki Gerilim Alanları ve 21. Yüzyıl ile İlgili Projeksiyonlar / Ahmet DAVUTOĞLU [s.303]
Küresel ve Bölgesel Gelişmelerin Işığında Türk Dış ve Güvenlik Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme / Hüseyin BAĞCI [s.312]
Yirmibirinci Yüzyıla Doğru İslam Dünyası / Ekmeleddin İHSANOĞLU [s.321]
Yirmibirinci Yüzyıl'a Bir Bakış / Cengiz ÇANDAR [s.330]
Geleceği Kazanmanın Yolu: Stratejik Yönetim / Coşkun Can AKTAN [s.335]
21. Yüzyıl ve Stratejik Öngörüler / Erol MÜTERCİMLER [s.342]
Bilgiden Korkan Bir Türkiye'nin Bilinç Çağına İhtiyacı Vardır / Erhan YARAR [s.360]
Uluslararası Sistemdeki Yeni Yapılanmaların Türkiye Açısından Yarattığı Bazı Önemli Sonuçlar Üzerine Bir Değerlendirme / Abdulkadir BAHARÇİÇEK [s.374]
Uluslararası Politik Sistemin Değişimi, Yeni Uluslararası Düzen ve Türkiye / Turgay UZUN [s.383]
Diplomatik Temsilcilikler İşevini Yitiriyor mu? / H. Bülent OLCAY [s.398]
Siyasal Sistemde Değişme
Bilgi Zamanın Kuyruğunda; Eşiğimizde: Tak! Tak! Tak! / Meral AKŞENER [s.402]
Demokrasinin Geleceği / Ekrem PAKDEMİRLİ [s.412]
Bilgi Toplumu ve Politik Sistem Üzerinde Etkileri / Sabri TEKİR [s.413]
Parlamento Üzerine / Ahmet İYİMAYA [s.417]
Sanal Partiye Doğru / Hüseyin ERGÜN [s.421]
Üçüncü Bin Yıla Girerken Partizanlığın Olmadığı Partisiz Demokrasi: "Elektronik Demokrasi" / Aziz AKGÜL [s.424]
Küreselleşen ve Moderniteyi Aşan Dünya Artık Temsili Demokrasiyle Yetinemiyor / İlhan TEKELİ [s.429]
Yeni Dünya Düzeni, Klasik Liberalizm ve Bilgi Çağı / Kazım BERZEG [s.437]
Bilgi Toplumu Birey ve Siyasetin Geleceği / Can PAKER [s.444]
Bilgi Çağı ve "Proliferation" Kavramı / Aytunç ALTINDAL [s.446]
Bilgi Çağında Demokrasi ve İnsan Hakları
Yarınki Dünya ve Özgürlükler / Kahraman EMMİOĞLU [s.448]
Günümüzden Geleceğe İnsan Hakları'nın Evrimi / Algan HACALOĞLU [s.451]
Bilgi Toplumu ve Başka Bir Demokrasi / Lutfullah KAYALAR [s.454]
İşaret Taşları / Ayvaz GÖKDEMİR [s.456]
Demokrasi İçin Yenilenme İradesi / Şeref MALKOÇ [s.458]
Üçbinli Yıllara İki Kala Nasıl Bir Demokrasi? / Sami SELÇUK [s.461]
Bilgi toplumu ve Demokrasi / Mustafa ERDOĞAN [s.466]
Bilgi Toplumu ve Demokrasi / Mehmet ALTAN [s.470]
Demokratikleşme İvmesiyle Yeni Bir Yüzyılın Eşiğinde Bulunan Dünyada Türkiye Hangi "Yüz"(üy)le Yerine Alacak? / M. Lutfullah KARAMAN [s.475]
Gelecek Korkusu / Mümtaz'er TÜRKÖNE [s.483]
Bilgi Çağında İdeolojik Devletin Dayanılmazlığı / Ömer ÇAHA [s.485]
Küreselleşme, İnsan Hakları ve Türkiye / Aydın UĞUR - Mücahit BİLİCİ [s.497]
Bilgi Toplumu, İnternet ve Demokrasi. Dijital Alemin Genleşen Kamusal Alanı / İhsan D. DAĞI [s.488]
Despot Kafalar ve Bilgi Toplumu / Nazlı ILICAK [s.503]
Demokrasi ve Medya: İki Yanı Keskin Kılıç / Haluk ŞAHİN [s.506]
SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞERLENDİRME
Postmodernite
Postmodernizm / Süleyman H. BOLAY [s.519]
Modernizmden Postmodernizme Yeni Problemler / Cüneyt BİRKÖK [s.525]
Postmodern Politik Durum ve Aydın Tavrı Üzerine / Zühtü ARSLAN [s.537]
Yirmibirinci Yüzyıla Doğru Bilgi Toplumu: Bir Yapıçözümü Denemesi / Şenol DURGUN [s.553]
Modernizm - Postmodernizm Tartışmaları Çevresinde Toplumsal veYönetsel Açıdan Yaşanılan Değişiklikler / Yasin AKTAY [s.544]
Postmodernizm ve Enformasyon Toplumunun Putları / Sadık GÜNEŞ [s.566]
Kültürel Yapıda Değişim
Bir Dâhinin Öyküsünde Bilgi ve Kültür Ahlâkı... / Yılmaz KARAKOYUNLU [s.574]
Bilgi Toplumu ve Türk Kültüründe Vasatı Aşmak / Enis ÖKSÜZ [s.583]
21. Yüzyıl Bilgi Toplumunun Gerektirdiği Zihniyet Değişimi ve Bireysel Vizyon Oluşturma İmkanları / Erdal TÜRKKAN [s.588]
Bilgi Kullanımı Bir Yaşama Kültürü Gerektirir / Erol GÖKA [s.597]
Teknokültürde Yaşamaya Hazırlanmak: Son Tango. Siberuzamda Yazılan Çok Kişisel Bir Deneme / F. Mutlu BİNARK [s.601]
Göçer Türkler, Uçan Kültürler ve Özlenen Benliğimiz / Nazım GÜMÜŞ [s.605]
21. Yüzyılda Bilgi Toplumunda Türkiye'nin Yeri / Nevval SEVİNDİ [s.626]
Sana (L), Bana(L) ve postmodern Olana Dair / Sadık YALSIZUÇANLAR [s.632]
İletişim Çağında ses Dünyamız / Ruhi AYANGİL [s.635]
Geleceğin Kütüphaneleri / Selçuk HÜNERLİ [s.639]
Bilgi Çağında Dinî, Etik ve Global Değerler
Geleceğimizden Emin miyiz? / Lütfi DOĞAN [s.641]
21. Yüzyıla Bakarken / Rıza AKÇALI [s.645]
21. Yüzyıl (Bilgi Çağı) ve İslamiyet / İ. Ertan YÜLEK [s.647]
Bilgi Toplumu / Sabahattin ZAİM [s.651]
Bilgi Çağında Dini Değerlerin Geleceği / M. Sait YAZICIOĞLU [s.654]
Dinin Geleceği / Hayrettin KARAMAN [s.657]
Bilgi Toplumuna Doğru İslam ve "Yeniden Doğuş" İdeali / Bekir KARLIĞA [s.660]
Değişen Dünya ve Yeni Global Değerler / Coşkun Can AKTAN [s.669]
Çağı Nasıl Atlayacağız? Bilgi Toplumu Yeterli mi? İnsan Faktörü ve Sevgi / Mustafa TEMİZ [s.673]
2000'li Yıllar: Medeniyetlerin Üst Birlikteliği. Tevhid Çağı Mesih Çağı / Gaffar YAKIN [s.690]
Bilgi Toplumu ve İslamiyet / Süleyman AKDEMİR [s.702]
Sosyal Yapıda Değişim
Farklı Hakikatlerin Dünyasına Doğru / M. Naci BOSTANCI [s.710]
İleri Sanayi Toplumu Sınıf Yapıları / Mustafa E. ERKAL [s.718]
Bilgi ve Toplumsal Dinamizm / Sami ŞENER [s.722]
Yeni Bilim, Yeni Toplum, Yeni Toplumbilim / Mustafa ÖZEL [s.728]
İletişim Teknolojisindeki Gelişmeler ve Toplumsal Değişim / Güliz AKSUN [s.736]
21. Yüzyıla Girerken Sağlığımız Nerede? / Mehmet HABERAL [s.742]
Teknolojik Değişme, Bilgi Toplumu ve Ailenin Artan Önemi / Yusuf BALCI [s.747]
Bilgi Toplumuna Doğru Batılılaşma İdeolojisinden Modernleşmeye Geçişin Kavramsal Tenkidi / Adnan GÜL [s.752]
Bilgi Çağında İnsan ve İnsan Kaynakları
2000'li Yıllar, Değişim ve Birey / Meryem KORAY [s.756]
İletişim Teknolojisi ve İnsan / Şengül A. ÖZERKAN [s.763]
Bilgisayarlar ve İnsan Yaşamı Üzerindeki Bazı Etkileri / Yasemin İNCEOĞLU [s.769]
Bilgisayar ve İletişim / Şengül A. ÖZERKAN [s.775]
Bilgi Çağında İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Bileşenleri / Bekir BULUÇ [s.781]
Edilgin İnsandan Etkin İnsana / Candan ÇELİK [s.789]
Bilgi Çağında Eğitim
21. Yüzyılda Eğitim / Mehmet SAĞLAM [s.794]
İkibinli Yıllarda Nasıl Bir Eğitim? / Yusuf EKİNCİ [s.798]
Geleceğimize İhanet / Gülay GÖKTÜRK [s.802]
Geleceğin Dünyasında Eğitim / Necmettin TOZLU [s.805]
Modernizmden Postmodernizme Eğitim Anlayışları ve Okulun Geleceği / Muhsin HESAPÇIOĞLU [s.813]
Gelecekte Eğitim (21. Yüzyılın Okulları Üzerine) / Mahmut TEZCAN [s.821]
Bilgi Toplumunun Eğitim Sistemi ve Geleceğe Yönelik Eğilimleri / Vehbi ÇELİK [s.829]
Eğitimde Küresel Kimlik / Zuhal CAFOĞLU [s.837]
Bilgi Toplumuna Geçişte Üniversitelerin Önemi / Öner KABASAKAL [s.845]
Türkçe Bilgi Ağları / M. Tınaz TİTİZ [s.851]
Bilgi Çağında Eğitim / Aytekin İŞMAN [s.857]
Eğitimde Değişim Nasıl Olmalı? / İrfan ERDOĞAN [s.862]
Bilgi Toplumu Olmanın Getirdiği Eğitim Paradigması / İrfan ERDOĞAN [s.870]
21. Yüzyılda Eğitim (Postmodern Çağda Eğitim) / Mehmet ARSLAN [s.877]
Online Eğitim: Bilgi Aktarımının ve Öğrenmenin Sanallaştırılması / U. WİNAND - H. KORTZFLEİSCH - P. WILFRIED [s.881]
Bilgi Çağında Kentleşme, Mimarlık ve Çevre
İstanbul: Fırsatlar ve Sorunlar / Recep Tayyip ERDOĞAN [s.892]
21. Asrın Eşiğinde... / Burhan ÖZFATURA [s.895]
Küresellik, Yerellik ve Mimarlık Üzerine Düşünceler / Ahmet Vefik ALP - Tarhan ARIKAN [s.901]
Bilgi Çağında Akıllı Kentler ve Binalar / Celal Abdi GÜZER [s.899]
Geleceğimiz İçin Şehirleşme ve Mimari / Turgut CANSEVER [s.905]
Antik Site'den Bilgi Toplumunun Kentlerine, Agoralardan Gökdelenlere Düşünce ve Mekan Arası İlişki / Refik YASLIKAYA [s.910]
Gelecekte Çevre Sorunları İçin Çözüm Önerilerine Bir Bakış / Mustafa ÖKMEN - Mustafa ÇİÇEK [s.933]
Türkiye - Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinde Organizasyon Sorunu / Hülya BAYKA [s.919]
Çevre Gerçeği / H. Hasan SÖNMEZ [s.944]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye