Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 827
Makale : 115
Ebad : 5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Mart-Nisan 1998 - sayı 20

21. Yüzyıl - II

Ekonomik Yapıda Değişimİş Yapısı ve Örgütlenmesinde DeğişimEnerji, Ticaret ve Finans Sektöründe DeğişimYönetim Yapısında DeğişimBilgi Çağı ve HukukBilim ve Teknoloji PolitikalarıBilgi ve İletişim Teknolojileri Açısından Bilgi ToplumuİnternetPozitif Bilimlerde, Tıpta ve Mühendislikte GelişmelerMedyatik Bilgi ve EnformasyonFütürolojiEleştirel BakışlarFelsefeEk Kitap


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

EKONOMİK DEĞERLENDİRME
Ekonomik Yapıda Değişim
Ulusaldan Küresel Ekonomiye / Biltekin ÖZDEMİR [s.967]
20. Asır'dan 21. Yüzyıl'a Dünya Ekonomisi ve Türkiye / Emin ÇARIKÇI [s.971]
Sınırötesi Bütünleşmede Teknoloji, Emek ve Sermaye / Hasan TEKELİ [s.978]
Küreselleşme ve Bilgi Çağında Yeni Ekonomi / M. Burhan ERDEM [s.983]
2000'li Yıllarda Türkiye Ekonomisi / Orhan MORGİL [s.987]
Ulusal Ekonomiden Küresel Ekonomiye Geçerken Milli Devlet / İlhan DÜLGER [s.994]
Avrupa'nın "İkinci Rönesans" Arayışı / Veysel BOZKURT [s.1010]
Bilgi Toplumunda İktisat: Bilgi Ekonomisi ve Bilgi İktisadı / Ömer DEMİR [s.1018]
Bilgi Toplumu ve Ekonomik Büyüme / Havva ÇAHA [s.1034]
İş Yapısı ve Örgütlenmesinde Değişim
Klasik Sistemlerin Sonu / Erol YARAR [s.1059]
Bilgi Toplumu, Emek ve Sendikalar / Salim USLU [s.1065]
Yeni Binyılda Özgür ve Demokratik Türkiye / Rıdvan BUDAK [s.1071]
Değişim. Değişimin Toplum, İşletmeler, İşçiler ve Çalışma Hayatına Etkileri / Erdoğan KARAKOYUNLU [s.1073]
Bilgi Çağında Değişim / Salih KILIÇ [s.1080]
Bilgi Çağında İstihdam, Çalışma İlişkileri ve Sendikalar / Toker DERELİ [s.1086]
Bilgi Toplumuna Doğru İstihdam ve Meslek Eğilimleri / Cihan DURA [s.1090]
Bilgi Çağında Endüstri İlişkileri / Tankut CENTEL [s.1098]
Endüstriyel Demokrasi Sürecinde Gencel Değişimler / Murat ŞEKER [s.1103]
Enerji, Ticaret ve Finans Sektöründe Değişim
Enerji Sektörlerindeki Gelişmeler / M. Cumhur ERSÜMER [s.1106]
Kalkınmanın ve Sanayileşmenin Ana Unsuru Enerji / M. Recai KUTAN [s.1112]
Ekonomik Yapıdaki Dönüşüm / Cihan PAÇACI [s.1121]
Hazar Petrol ve Gazları ile İhraç Yolları / Hayrettin UZUN [s.1124]
İnternet Teknolojisi ve Elektronik Ticaret Potansiyeli / Uğur DOĞAN [s.1132]
Azerbaycan İktisadi Yapısının Değişiminin Başlıca Sorunları / Aziz AKGÜL [s.1128]
2000'li Yıllarda Tür Sigorta Sektörü / Mehmet AYDOĞDU [s.1135]
Sigortacılığımızın Bugünü ve Yarını / Fazıl KARAMAN [s.1144]
Dünya'da ve Türkiye'de Menkul Kıymetler Borsaları'nın Geleceğine Yönelik Beklentiler / Suat SEZGİN [s.1161]
YÖNETSEL DEĞERLENDİRME
Yönetim Yapısında Değişimi
Geleceğin Dünyasına Hazırlanmanın ve Radikal Değişimi Başarmanın Yolu: Değişim Mühendisliği / Coşkun Can AKTAN [s.1167]
Bilgi Toplumunda Yönetim Bilişim Sistemlerinin Gelişimi / Ercan ÖZTEMEL [s.1175]
Devletin Ekonomi İçindeki Ağırlığı ve Yerinden Yönetim / Recep YAZICIOĞLU [s.1182]
21. YY.'da Yerel Hizmetlerin Sunumu: Gerçek Belediyecilik / Halil ÜRÜN [s.1188]
Organizasyonel, Toplumsal Dönüşümün ve Uygarlığın Mimarı Olan Kurum: Liderlik / Melih ARAT [s.1197]
Bilgi Çağı ve Örgütsel Liderlik / Bekir BULUÇ [s.1205]
Değişim Yönetiminde Yeni Arayışlar / Yener TUGAY [s.1214]
Bilgi Toplumunda Örgütlerin Yeniden Yapılanma Sürecinde Etik Sorunları / Hidayet ATASOY [s.1218]
Öğrenen Örgütler Teorisi ya da Öğrenmeyi Öğrenmek / Cemal FEDAYİ [s.1230]
Bilgi Çağında Yeni Bir Organizasyon Modeli Olara Şebeke Organizasyonlar / Fatma Gülcan ÖZDEMİR [s.1240]
21. yy. Bilgi Toplumu Polisliğinde Kişisel Gelişim, Motivasyon, Verimlilik ve Grup Çalışması / Önder AYTAÇ - İhsan BİLİR [s.1253]
Bilgi Çağı ve Hukuk
Hukuk Toplumu / İbrahim O. KABOĞLU [s.1269]
Teknolojik Gelişmelerin Anayasal Değişmeye Etkisi / Yavuz ATAR [s.1272]
İletişim Çağı, Hukuk ve Türkiye / Levent KORKUT [s.1280]
Küresel Doğal Kaynakların Yönetiminde Yeni Bir Dünya Düzeni / Kemal BAŞLAR [s.1283]
BİLGİ ÇAINDA BİLİM, TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM
Bilim ve Teknoloji Politikaları
Bilimsel Düşüncenin Gelişmesi ve Geleceği / Zekai ŞEN [s.1297]
Bilim ve Medeniyetler / Zekai ŞEN [s.1303]
Türkiye'nin Bilim ve Teknoloji Politikası Var mı? / Ferruh MÜFTÜOĞLU [s.1308]
Ulusların Yaşamında Bilimin Rolü / Ahmet F. ÖZOK [s.1318]
Bilgi Toplumu mu? Bilen Bir Ulus mu Olmalı? / Şakir KOCABAŞ [s.1324]
Bilim - Teknoloji Politikaları ve 21. Yüzyılın Toplumu / İsmail Hakkı YÜCEL [s.1334]
21. Yüzyıla Girerken Bilim - Sanayi - Pazar Zincirine Genel Bir Bakış / Soner AKSOY [s.1352]
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Açısından Bilgi Toplumu
Bilişim Toplumu / Aydın KÖKSAL [s.1378]
Bilgi Teknolojileri Penceresinden Geleceği Bir Bakış / Aydın ÖZTÜRK [s.1382]
İletişim Uygarlığı / Yılmaz BÜYERŞEN [s.1386]
Bilgi Toplumuna Yöneliş / Erol ARKUN [s.1388]
Bilişim Toplumu / Kılıçarslan AYTAÇ [s.1392]
Parmakucu Toplumu / Nurdoğan RİGEL [s.1396]
Gelecek Bin Yılın Oluşum Sürecinden Türkiye / Şeref OĞUZ [s.1401]
Enformasyon Toplumu ve Türkiye: Erişim Açısından Bir Değerlendirme / Haluk GERAY [s.1415]
İnternet
Net Kimlikleri / İhsan DERMAN [s.1429]
Uzayda Uydu Yarışı, İnternet ve Veri İletişimi / Ahmet ŞAHİNKAYA [s.1440]
İnternet, Küreselleşme ve Sanal Toplum / Halil İbrahim GÜRCAN [s.1445]
Siyaset Bilim Derslerinde Bir Eğitim Aracı Olarak İnternet / Ömer Faruk GENÇKAYA [s.1448]
Küresel Toplumun Kolektif Devrimi: İnternet! / Ceyhun CANBAZOĞLU [s.1455]
20+21 Kere Maaşallah / Yurtsan ATAKAN [s.1458]
Yeni Medyanın Doğuşu / Şahin ARTAN [s.1461]
Bilgi Toplumu Türkiyesi'nde İnternet Yapılanması / Atıf ÜNALDI [s.1465]
Pozitif Bilimlerde, Tıpta ve Mühendislikte Gelişmeler
Tarım, Ekoloji, Enformasyon / Orhan KAVUNCU [s.1468]
Matematik ve İstatistik Bilimlerindeki Gelişmeler / Zekai ŞEN [s.1471]
Uzay Bilimleri ve 21. Yüzyılda Muhtemel Gelişmeler / Halil KIRBIYIK [s.1475]
2000'e Doğru Analitik Kimya / O. Yavuz ATAMAN [s.1485]
Gelişmekte Olan Enfeksiyon Hastalıkları / Ahmet ŞAHİN - Uğur ÇİFTÇİ - Yahya LALELİ [s.1490]
Genetik Mühendisliği / Semra KOCABIYIK [s.1499]
Bilgi Çağı 21. Yüzyıl ve Biyoteknolojik Gelişmeler / Ufuk GÜNDÜZ [s.1502]
Bitki Biyoteknolojisinde Son Gelişmeler / Fulya PAK - Henrik PEDERSEN - Chin CHEE - KOK [s.1505]
21. Yüzyılın Eşiğinde Kimya Mühendisliğinde Beklenen Gelişmeler / Zeynep İlsen ÖNSAN [s.1513]
Biyo-Çeşitliliğin Değeri ve Korunması Gerekliliği / Meral KENCE [s.1516]
Metrolojinin Türkiye'deki Yeri, Önemi ve Geleceği / Funda PARLAKTÜRK - Hayrettin PARLAKTÜRK [s.1518]
Medyatik Bilgi ve Enformasyon
Bilginin Pazarlanmasında Ahlaki Sorumluluk / Ömer TORLAK [s.1522]
Epistemolojik ve Etik Bağlamda Bilgi Toplumu ve Bir Medya Okuması / Orhan Oğuz GÜRBÜZ [s.1533]
Medya ve Bilginin Değiştirilmesi / Füsun ALVER [s.1537]
Bilgi Toplumunda İletişim / M. Erdoğan TÜZÜN [s.1544]
Üçüncü Millennium'da İstihbaratın Değişen Yüzü / Bülent KENEŞ - Mehmet YILMAZ [s.1547]
Fütüroloji
21. Yüzyıl Ufku / Reha Oğuz TÜRKKAN [s.1555]
Bilim Adamlarının Gözüyle 21. Yüzyıl Ortaları / İsmail ÖZDAĞLAR [s.1565]
Siber Savaş / Emre AKÖZ [s.1570]
21. Yüzyıl: Bilgi Aistokrasisinin Doğuşu / Abdurrahman DİLİPAK [s.1574]
Gelecek Asırda Eğitim: İnsan Gerçeğinin Bilimsel Keşfi / Aytuğ İZ'AT [s.1577]
Bizim Ütopistler / Beşir AVYAZOĞLU [s.1580]
ELEŞTİREL BAKIŞLAR VE ÇEŞİTLİ AÇILARDAN BİLGİ ÇAĞI
Eleştirel Bakışlar
Bilgi Çağı Toplumu / Hüseyin HATEMİ [s.1591]
İletişim Teknolojisi Ürünleri Pazarlamasında Kampanya Sloganı: "Bilgi Toplumu" / Murat BARKAN [s.1595]
Bilgi Çağı: Doğrular ve Yanlışlar / Atilla YAYLA [s.1602]
Bilgi Toplumuna Bilgiden Yana Reddiye / Kadir CANGIZBAY [s.1607]
İşimiz Üç Sanalla Bir Databanka Kaldı / Talât HALMAN [s.1613]
Modern Teknolojiye Gözümüzkara Açığız / Asu AKSOY [s.1616]
Bilgi Çağında Balık Tutmak... / Umur TALU [s.1623]
Bilgi Toplumu Kaçan Bir Tren mi? Bilgi Toplumu Teorilerine Paradoksal Yaklaşımlar / Lütfi ŞEHSUVAROĞLU [s.1626]
Bilgi Toplumu (Efsanesi) Üzerine / Murat ZEYTİNLİ [s.1642]
Evet, Bilgi! Ama Ne İçin? / C. Hakan ARSLAN [s.1648]
Felsefe
Bilgi Üzerine Çeşitlemeler / Sabri BÜYÜKDÜVENCİ [s.1651]
İslâmi Rasyonellik Üzerine Bazı Düşünceler / Mehmet S.. AYDIN [s.1657]
Bilim ve Metafizik / Yasin CEYLAN [s.1662]
Bilgi Sağlığı / Ahmet İNAM [s.1665]
En Son Demokratikleşecek Şey Bilgi Olacak / Mehmet Ali KILIÇBAY [s.1670]
Her Sosyal Kurum Bir Bilgi/Bilişim Sistemidir / Durmuş HOCAOĞLU [s.1681]
Tacikistan ve Türk-İslam Dünyasındaki Yeri / Emin Doğan AYDIN [s.1674]
Çeşitlemeler
Bir Tereddüdün Küreselleşmesi / Cengiz AYDOĞDU [s.1684]
Bilim Çağı, Bilim Toplumu ve Biz / İ. Orhan TÜRKÖZ [s.1689]
Onuncu Yıl Marşından Bilgi Çağına / Emin ŞİRİN [s.1695]
Üçüncü Dalga / Rahim ER [s.1697]
Tek Sayfalık Bilgi Notu / Selman GEMUHLUOĞLU [s.1699]
Bilginin Erimi, Bilgi Toplumu ve Türkiye / Faik KANATLI [s.1700]
Malumat Toplumunun Marjinleri / Ali BİZDEN [s.1703]
Enformasyon Toplumu Üzerine / Murat YILMAZ [s.1705]
21. Yüzyıl, Bilgi Toplumu ve Türkiye / Halil ŞENER [s.1707]
Ek Kitap
Bilgi Teknolojilerinin Bugünü ve Yarınına Genel Bir Bakış / Türker CANBAZOĞLU [s.1711]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye