Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 863
Makale : 98
Ebad : 5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Ağustos 1998 - sayı 22

İnsan Hakları II

Haklar ve Özgürlükler ÜstüneDin ve Vicdan ÖzgürlüğüDüşünce ve İfade Özgürlüğüİnsan Hakları ve Medyaİşkence ve İşkencenin ÖnlenmesiÂdil Yargılama Hakkı, Sanık Hakları ve İnfazSiyasal HaklarEkonomik ve Sosyal HaklarEğitim ve Öğrenim Görme HakkıÇalışma Hakkı ve Sendikal ÖzgürlüklerÇocuk HaklarıBir İnsan Hakkı Olarak Çevre ve Kentsel HaklarÇeşitli Haklara İlişkin Tartışmalarİnsan Haklarının Uluslararası Boyutu ve Mülteciler SorunuUluslararası Belgeler ve Koruma Amaçlı MekanizmalarUluslararası Düzeyde İnsan Hakları ve TürkiyeÇeşitli Açılardan İnsan HaklarıTürkiye'de İnsan Hakları İhlalleriİnsan Hakları Kitapları ve İnternette İnsan Haklarıİnceleme
 Türk Demokrasisi
 Sivil Toplum
 Liberalizm
 Demokratikleşme ve Yeni Anayasa

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
Haklar ve Özgürlükler Üstüne
Temel Hak ve Özgürlükler ve Meseleleri / Enis ÖKSÜZ [s.687]
İnsan ve Özgürlük Üstüne Bir Deneme / İsmail KILLIOĞLU [s.690]
Hürriyet Kavramı Ekseninde, İslam ve Demokrasi Üzerine Kısa Notlar / Mithat BAYDUR [s.696]
Hak ve Özgürlükler, Çifte Standartsız Bir Dünya / Ahmet BİLGİN [s.702]
Siyasal Özgürlükler / Mümtaz'er TÜRKÖNE [s.705]
Özgürlük ve Hukuk / Cemal FEDAYİ [s.707]
Din ve Vicdan Özgürlüğü
Din ve Vicdan Hürriyetlerinin Tahribinin Temel Sebebi Çıkar! / Nevzat YALÇINTAŞ [s.712]
Haklarımız Onurumuzdur / Zülfikar GAZİ [s.718]
İnsan Hakları / Niyazi ÖKTEM [s.722]
Dünya Devletleri Anayasalında Laiklik Prensibinin Düzenlenişi / Servet ARMAĞAN [s.732]
İnsan Hakkı Olarak Din Özgürlüğü; Engeller ve Çıkış Yolu / Hamit ERSOY [s.742]
İnsan Hakları ve Kadın, İnsan Başı Örtüsü Sorunu / Kezban HATEMİ [s.750]
Türkiye Cumhuriyeti'nin İmza Koyduğu Uluslararası Metinlere Göre İlkokulda Dahi Başörtüsü Takmak Serbesttir / Ahmet YILDIZHAN [s.755]
Laiklik ve Atatürkçülük Kamuflajında Demokrasi ve İnsan Hakları İhlali / Ş. Yavuz KIR [s.759]
Kur'an da ve Hz. Peygamberin Öğretilerinde İnanç ve İnandığını Yaşama Hürriyeti / İlyas CANİKLİ [s.767]
İnsan Hakları ve Müslümanlar / Hekimoğlu İSMAİL [s.773]
Düşünce ve İfade Özgürlüğü
Düşünce ve Düşünceyi İfade Özgürlüğü Demokrasinin Omurgasıdır... / Algan HACALOĞLU [s.776]
İnsan Hakları ve Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü / Şevket KAZAN [s.780]
Anayasamızda Düşünce ve Düşünceleri Açıklama Hürriyeti / Burhan KUZU [s.783]
Bir Temel İnsan Hakkı: düşünce Özgürlüğü / Yılmaz ALİEFENDİOĞLU [s.804]
Düşünce Özgürlüğü / Mesut KINALI [s.814]
demokrasilerde İfade Hürriyeti / T. Ayhan BEYDOĞAN [s.821]
San'at ve San'atçının Yazgısında İnsan Haklarının İzdüşümü / Ünal EMİROĞLU [s.829]
Düşünceden Değil, Düşüncenin Açıklanmasından Doğan Cezasal ve Hukuksal Sorumluluk / Bülent Hayri ACAR [s.835]
Düşünce ve Anlatım Özgürlüğünün Ulusalüstü Ölçütleri / Hasan GİRİT [s.860]
Düşünce, İfade ve Basın Özgürsüzlüğü: "Gördüklerimi Düşündüklerimi Yazdım, on Ay Hapse Mahkum Ettiler" / Ragıp DURAN [s.871]
İnsan Hakları ve Medya
Düşünce Hürriyeti ve Medya Boyutu / Sabri TEKİR [s.874]
İnsan Hakları, Demokrasi ve Basın / Yaşar OKUYAN [s.878]
Medya ve İnsan Hakları / Gürsel ÖNGÖREN [s.882]
Medya ve İnsan Hakları / Koray DÜZGÖREN [s.898]
İşkence ve İşkencenin Önlenmesi
Türkiye'de İşkence / Selim ÖLÇER [s.904]
Avrupa İşkenceyi Önleme Sözleşmesi ve Denetim Mekanizması: Türkiye'nin Tespit Edilen Sorunları ve Çözüm Önerileri / Fatih KARAOSMANOĞLU [s.907]
İşkence, Eziyet ve İnsan Onuruyla Bağdaşmayan Muamele Yasağı... / Seyithan GÜNEŞ [s.913]
Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı / Cengiz BAŞAK [s.921]
Adil Yargılanma Hakkı, Sanık Hakları ve İnfaz
Yargıda Temel Sorun: Doğru ve Güvenli Yargılanma Hakkı / Çetin AŞÇIOĞLU [s.925]
Adil Yargılanma Hakkı ve Adil Yargılama Yapma Görevi / Yahya K. ZABUNOĞLU [s.936]
Adil Yargılanma Hakkı Ekseninde Yüksek Askeri Şura Kararları / Muhammed Akif EROL [s.945]
Adli Soruşturmalarda Sanığın Görsel Teşhisi ve Sanık Hakları / Aytekin GELERİ [s.950]
Hukuk Devleti, İnsan Hakları, Demokrasi İlkeleri Işığında Sanığın Korunması / Mesut Bedri ERYILMAZ [s.979]
Türk Dünyası - Türkiye Üzerine Düşünceler / Orhan YENER [s.960]
Türk Cezaevlerinde İnsan Haklarının Korunması İçin Adalet Bakanlığına Pratik Bir Öneri: Standartlaştırma Yolu İle İyileştirme / Melda TÜRKER [s.991]
'Suçsuz Teröristeler', İnsan Hakla(mala)rı, Yargı ve Bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı / Önder AYTAÇ [s.1008]
Yargıda Hak İhlalleri / Afet ILGAZ [s.1021]
Yaşar Kaplan Davası / İnsan Hakları Konusunda İbretlik Bir Dava [s.1024]
Siyasal Haklar
Temel Bir İnsan Hakkı Olarak "Seçme Hakkı" Üzerinde Düşünceler / Mehmet DÜLGER [s.1034]
Kamu Görevlilerinin Siyasal Hakları / Turan YILDIRIM [s.1038]
Siyasi Haklar ve Önemsiz Gibi Görülen Haklar / Hacı Ali ÖZHAN [s.1044]
SOSYAL, EKONOMİK HAKLAR VE ÜÇÜNCÜ KUŞAK HAKLAR
Ekonomik ve Sosyal Haklar
İnsan Hakları Çerçevesinde Ekonomik ve Sosyal Hakların Vazgeçilemez Önemi / A. Mehmet KOCAOĞLU [s.1065]
Özgürlüklerin İki Boyutu: Siyasal Özgürlükler ve Ekonomik Özgürlükler / Coşkun Can AKTAN [s.1075]
İnsan Haklarının Ekonomi Politiği / Erol YARAR [s.1090]
Eğitim ve Öğrenim Görme Hakkı
Bir İnsan Hakkı Olarak Eğitim Hürriyeti / Beşir ATALAY [s.1093]
Ulusal ve Uluslararası Hukukta İnsan Hakları Çerçevesinde Eğitim ve Öğretim Hakkı / Muharrem BALCI [s.1097]
Çalışma Hakkı ve Sendikal Özgürlükler
İnsan Hakları: Gerçekten İstiyor muyuz? / Salim USLU [s.1110]
İnsan Hakları Bağlamında İnsanca çalışma Hakkı ve Kamu Çalışanları / M. Akif İNAN [s.1116]
Çalışma Hayatında Çocuk İşçilerin Korunması, Sağlık ve Eğitim İmkanları / Zehra Gönül BALKIR [s.1123]
Çocuk Hakları
Çağdaş Çocuk Hakları Sisteminde Türkiye'nin Konumu / Betül ONURSAL [s.1146]
Çocuk Mahkemeleri ve Suça İtilen Çocukların Yargılanması / Seda AKÇO [s.1164]
İslamda Çocuk Hakları / İbrahim CANAN [s.1180]
Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre ve Kentsel Haklar
5 Haziran 1972 Bildirgesi Işığında insan Hakları ve Çevre / Oktay EKİNCİ [s.1191]
Temel Bir İnsan Hakkı Olarak "Su" / H. Bülent OLCAY [s.1195]
Bir İnsan Hakkı Olarak "Kentsel Haklar" ve Bazı Mülahazalar / Mustafa ÖKMEN [s.1199]
Çeşitli Haklara İlişkin Tartışmalar
Bir İnsan Olarak Haklarını Bilme Hakkı / Uğur Köksal ODABAŞ [s.1208]
Kamu Yönetimi ve Bilgi Edinme Hakkı / Musa EKEN [s.1213]
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE İNSAN HAKLARI
İnsan Haklarının Uluslararası Boyutu ve Mülteciler Sorunu
Eleştirel Uluslararası Hukuk / Necati POLAT [s.1219]
Uluslararası Hukuk Bağlamında İnsan Hakları ve Kültürel Görelilik / Berdal ARAL [s.1227]
Uluslararası Alanda İnsan Haklarının Gelişimi, İdealler, Gerçekler ve Türkiye / Turgay UZAN [s.1231]
İnsan Hakları, sığınmacılar Sorunu ve Uluslararası Güvenlik / İhsan D. DAĞI [s.1250]
Mülteci Sorunu ve Türkiye Gerçeği / Taner KILIÇ [s.1262]
Uluslararası Belgeler ve Koruma Amaçlı Mekanizmalar
11 Nolu Protokol'den Sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi / Feyyaz GÖLCÜKLÜ [s.1272]
Yönetim Hukukunda İnsan Hakları / Tekin AKILLIOĞLU [s.1278]
İnsan Haklarını Uluslararasında Korumanın Başka Bir Yolu: Sivil Toplum Kuruluşları / Turgut TARHANLI [s.1284]
Ulusal ve Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması Mekanizması / Yavuz ATAR [s.1290]
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirliği: İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Kuralı ve Türk Hukuku / M. Emin ZARARSIZ [s.1301]
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) 10. Maddesi İfade Özgürlüğü / Sultan Tahmazoğlu ÜZELTÜRK [s.1316]
İnsan Haklarının Topluluk Hakları Kategorisinden Self Determinasyon Hakkı’nın (Kendi Kaderini Tayin Hakkı) Uluslararası Hukuktaki Yeri / Mustafa ŞAHİN [s.1325]
Uluslararası Düzeyde İnsan Hakları ve Türkiye
İnsan Hakları Konusu: Avrupa Karşısında Türkiye / İlhan LÜTEM [s.1343]
Strazburg'daki İnsan Hakları Mahkemesi Bizim Anayasa Mahkememiz mi Oldu? / Süheyl BATUM [s.1367]
Avrupa İnsan Hak ve Özgürlükleri Hukukunda Türkiye'nin Bitmeyen Serüveni / Aslan GÜNDÜZ [s.1352]
Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Mahkemesi Tarafından Türkiye'deki İnsan Hakları Uygulamaları Konusundaki Tespitler ve Aksaklıklar / Güliz Aksun ULUÇ - Ahsen ARMAĞAN [s.1382]
Türkiye'de Basın İşletmeciliğinin Bugünkü Durumu / Bülent ÇİÇEKLİ [s.1374]
İnsan Hakları, Uluslararası İlişkilerde Kötüye Kullanılması ve Türkiye / İdris BAL [s.1389]
Temel İnsan Hakkı Olarak "Aile Hayatı Hakkı"nın, Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerde Yaşayan Türk Vatandaşlarının "Serbest Dolaşım Hakları" Çerçevesinde Değerlendirilmesi / Arif KÖKTAŞ [s.1400]
ÇEŞİTLEMELER
Çeşitli Açılardan İnsan Hakları
Batı Trakya Tür Azınlığının Sorunları / Demir BERBEROĞLU [s.1411]
Fransa'nın İnsan Haklarına Saygısı, Ermeniler ve Eski Defterleri / Tahsin ERDİNÇ [s.1423]
Bilim ve İnsan Hakları / Zekai ŞEN [s.1435]
AB Ülkelerinde Irkçılık ve Polis: İnsan Hakları Açısından İngiltere ile Türkiye'nin Karşılaştırılması / Ahmet Hamdi AYDIN [s.1437]
Demokrasi, İnsan Hakları, Senirkent ve Biz / Ş. Yavuz KIR [s.1446]
İnsan Kimdir? Hak Nedir? / Sadık UÇANLAR [s.1450]
İnsan Hakları / Hüseyin ÜZMEZ [s.1452]
Temel Hak(sızlık) ve Özgürlük(süzlük)ler... / Memduh BAYRAKTAROĞLU [s.1455]
Türkiye'de İnsan Hakları İhlalleri
İHD'nin Değerlendirmesi / [s.1457]
MAZLUM-DER'in Değerlendirmesi / [s.1473]
Türkiye'de İnsan Hakları Kitapları ve İnternette İnsan Hakları
İnternette İnsan Hakları / Tuba ALBAYRAK [s.1487]
İnsan Hakları Üzerine Bir Kitap Değerlendirmesi / İzzet ÖZGENÇ [s.1492]
İnsan Hakları Kitapları / [s.1499]
İnceleme
Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü / İbrahim Ö. KABOĞLU [s.1502]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye