Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 816
Makale : 91
Ebad : 23 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Eylül-Aralık 1998 - sayı 25

Cumhuriyet III (Sosyal Değerlendirme)

ModernleşmeKimlik SorunuSosyal Yapıda DeğişimNüfus, Aile, Kadın, ÇocukÇalışma ve Sosyal GüvenlikSağlıkEğitimBilim ve TeknolojiKonut,Yerleşme,Kentleşme ve ÇevreSpor


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Küçük pasajlar göster
SOSYAL DEĞERLENDİRME
TÜRK MODERNLEŞMESİ
Modernleşme
Nilüfer GöleTürkiye'de Laiklik ve İslamiyet: Elitlerin ve Karşıt Elitlerin Oluşumu  [s.1601]
Orhan TürkdoğanTürk Modernleşme Modeli  [s.1611]
Korkut TunaDeğişme, Değiştirme, Değiştirilme  [s.1627]
M. Naci BostancıTürkiye'nin Modernleşme Sürecine Dair Bazı Dipnotları  [s.1631]
Büylü DikeçligilDünya, "Modernizm" Diyerek Dönüyor..  [s.1641]
M. Burhan ErdemTürkiye'de Modernleşmenin Kökenleri ve Sınırları Üzerine Kısa Bir Değerlendirme  [s.1649]
Aytekin Yılmazİmparatorluk'tan Cumhuriyet'e, Modernizm'den Post-Modernizm'e  [s.1655]
Celalettin VatandaşKapsam ve Yöntem Açısından Türk Modernleşmesi  [s.1665]
Mehmet KarakaşBatı Gelişme Modeli ve Batı-Dışı Toplum Olmanın Ötekiliği  [s.1691]
Haluk AlkanModernliğin Bunalımları Perspektifinden Cumhuriyet'in 75.Yılında Türk Modernleşmesi  [s.1703]
Cüneyt Ülsever75. Yılında Cumhuriyet'in En Büyük Zaafı: Bilimsel Düşünce Fukaralığı  [s.1717]
Ahmet Güner ElginCumhuriyet ve Modernleşme  [s.1724]
Bilgin ErdoğanAvrupanın Doğu Sınırı Bağlamında Medeniyetler Arası Uzlaşma ve Türkiye  [s.1730]
Alper Yılmaz DedeModernleşme, Cumhuriyet ve Demokrasi Üzerinde Türk Modernleşmesinin Cumhuriyet'le Kazandığı Yeni Kompozisyon ve Günümüz Türkiyesi'nden Bazı Problemler  [s.1735]
Gökhan BacıkCumhuriyet'in Yetmişbeşinci Yılında Türk Çağdaşlaşmasının Tarihselliği ve Geleceği Üzerine Düşünceler  [s.1743]
Kimlik Sorunu
Erol GökaBugün: Dünün ve Yarının İlginç Bir Karışımı  [s.1753]
Melda Cinman ŞimşekTürk Modernleşmesi ve Kimlik  [s.1764]
Teoman DuralıOmurgasızlaştırılmış Türklük  [s.1775]
Selahattin ÖzyurtTürk Kimliği Meselesi  [s.1782]
Orhan Oğuz GürbüzCumhuriyete Perde Olanlar; Aydınlar!  [s.1793]
Kemal SayarTürkiye Kimdir? Üç Değini  [s.1798]
Hüsrev HatemiTürk Modernleşmesi ve Kimlik Sorunu  [s.1801]
Cengiz GüleçCumhuriyet Dönemi Kültür Politikaları ve Kimlik Sorunumuz  [s.1803]
İskender PalaOsmanlı'dan Cumhuriyet'e Şiirde Türk Kimliği  [s.1809]
SOSYAL YAPI VE SEKTÖRLER
Sosyal Yapıda Değişim
Vedat Bilgin75 Yıl Sonra Bir Değişim Programı İhtiyacı  [s.1817]
H. Musa TaşdelenToplumsal Yapımızın dayanışmacı Karakteri ve Değişim  [s.1821]
Dilaver CebeciToplumsal Yapı ve Sosyal değişme Açısından 75 Yılın Muhasebesi  [s.1824]
Erdinç YazıcıTürk Sosyo-Kültürel Yapısında Gözlenen Değişmeler: Karmaşık Bir Dönüşümün Hikayesi  [s.1833]
Mimar TürkkahramanTürkiye'de Siyasal Sosyalleşme: Tarih ve Politika  [s.1848]
Halil İbrahim GürcanCumhuriyetin 75. Yılında Bilgisayarlı Hayatın Toplumumuzdaki Yansımaları  [s.1869]
Nüfus, Aile, Kadın, Çocuk
Ümit Meriç YazanTürkiye'de Nüfus Kontrol Uygulamalarının Sosyo-Kültürel Boyutu yahut "Ceninleri Sever misiniz?"  [s.1873]
Sayit YusufCumhuriyet Döneminde Türkiye'ye Yönelik dış Göç Hareketlerinin Analizi ve Bir Öneri  [s.1879]
Asaf AtasevenTarih Boyu Türk Ailesi  [s.1893]
Güler ErenCumhuriyet, 75. Yıldönümünde Kadın Haklarının Neresinde?  [s.1899]
Mustafa Ruhi ŞirinÇocuk Modernleşmesi mi, Çocuk Sömürgeleşmesi mi?  [s.1903]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Sabahattin ZaimTürkiye'de Demokratik Rejimin İktisadi ve Sosyal Muhtevası  [s.1906]
Toker DereliCumhuriyet Döneminde Endüstri İlişkileri ve 2000'li Yıllar İçin Perspektifler  [s.1916]
Necati ÇelikCumhuriyet'in Kor Zemini: Meşruiyet Krizi  [s.1921]
Mustafa BaşoğluCumhuriyet ve Çalışma Hayatı  [s.1924]
Kadir ArıcıCumhuriyetimizin Yetmişbeşinci Yılında Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde gelinen Nokta  [s.1932]
Yusuf AlperCumhuriyetin 75. Yılında Sosyal Güvenlik: Amele Birliğinden Sosyal Sigortalara  [s.1943]
Sevgi KurtulmuşCumhuriyet'in 75. Yılına Girerken Sosyal Güvenlik Sistemimiz  [s.1949]
Abdullah TekbaşTürkiye'de Stagflasyonla Mücadelede Ücret Politikası  [s.1957]
Recep SeymenOsmanlıdan Günümüze Türk Sosyal Güvenlik Sistemi  [s.1965]
İsmail KöksalTürkiye'de Sağlık sigortasının Tarihi Gelişim  [s.1971]
Sağlık
Remzi AygünTürkiye'de Sağlık Hizmetleri  [s.1976]
Recep AkdurTürkiye'de Sağlık Politika ve Hizmetleri  [s.1984]
S.. Haluk Özsarı - Muharrem VarlıkSağlık Hizmetlerinin Cumhuriyet Döneminde Gelişimi ve Sağlıkda Yeniden Yapılanma  [s.1996]
Füsun SayekTürkiye'de Sağlık, 1998  [s.2022]
Haydar Sur - Hacer GürolCumhuriyetimizin 75 Yıllık Geçmişinde Sağlıkta Yaşananlar  [s.2033]
Eğitim
GENEL DURUM, SORUNLAR, SİSTEM
Mehmet SağlamCumhuriyetin 75. Yılında ğitim sistemimiz  [s.2042]
Avni AkyolMilli Eğitimin gerçekleştiremediği En Değerli Amaçlar..  [s.2046]
H. Nihat Bilgen75 Yıl Cumhuriyet ve Eğitim  [s.2054]
Niyazi KarasarCumhuriyetin 75. Yılında Eğitim ve Bilim  [s.2056]
Cahit BaltacıCumhuriyetin 75. Yılında Türk Eğitim Sistemi  [s.2062]
İrfan ErdoğanEğitimdeki Yenileşme Paradigması Değişmelidir  [s.2070]
Mustafa ErgünCumhuriyet Eğitiminin Genel Değerlendirmesi  [s.2073]
Cihan DuraCumhuriyet'ten 2000 Yılına Eğitimde Hangi Noktadayız?  [s.2078]
Vehbi ÇelikTürk Eğitim Sistemini Yenileşmeye Zorlayan Temel Sorunlar  [s.2090]
Veysi ErkenEğitim Sisteminin genel Bir Değerlendirmesi  [s.2097]
M. Mehdi ErgüzelCumhuriyet'in 75. Yılından 100. Yıla Doğru, Yeni Asrın Eşiğinde: Eğitim Hayatımızda Yüksek Vasıflı Nesillere Hasret  [s.2104]
Öner KabasakalCumhuriyetin 75. Yılında Eğitimimizin Temel Sorun Alanı Vizyon Üzerine Bir Deneme  [s.2112]
EĞİTİM PLANLAMASI, ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETMEN
Ömer OkutanÖğretim Programları ve Eğitim Politikaları  [s.2117]
İlhan AkarCumhuriyetin 75. Yılına Girerken Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdamına Genel Bir Bakış  [s.2127]
Muhsin HesapçıoğluCumhuriyet dönemi Türkiye'de Eğitim Planlaması Çalışmaları: Bir Değerlendirme  [s.2133]
TEMEL EĞİTİM, MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM, ÖZEL ÖĞRETİM
Talat UğurEğitim Sistemi ve Temel Eğitim  [s.2146]
İlhan SezginCumhuriyet döneminde Mesleki ve Teknik Öğretimde Gelişmeler  [s.2149]
Mustafa DemirezenCumhuriyetimizin 75. Yılında Mesleki Teknik Eğitim ve Yeni Perspektifler  [s.2157]
Necdet ÖzkayaTarihin Süzgecinde Özel Öğretim  [s.2171]
YÜKSEK ÖĞRETİM
Hüseyin CoşkunCumhuriyet Döneminde Yükseköğretim  [s.2184]
Yılmaz BüyükerşenCumhuriyetin 75. Yılında Eğitim ve Öğretimde Çağdaşlık Yaklaşımına Bir Uzakdoğu Örneği  [s.2190]
İrfan ErdoğanTürk Yükseköğretim Sisteminde (Özel) Vakıf Üniversitelerin Yeri ve Önemi  [s.2200]
ARAŞTIRMA
Nazım GümüşCumhuriyetin 75. Yılında Stratejik Düşünme Gücüne Sahip Türk İnsan Örneğinin Yetiştirilmesine Yönelik Bir Alan Çalışması  [s.2204]
Bilim ve Teknoloji
Zekai ŞenTürkiye Cumhuriyetinin Bilim Tarihi ve Geleceği  [s.2251]
Şakir KocabaşCumhuriyetin 75. Yılında ilim  [s.2265]
Kemal GüleçTürkiye Cumhuriyeti'nin Bilim ve Teknoloji Politikaları  [s.2273]
İsmail Hakkı YücelTürkiye'de Bilim-Teknoloji Politikalarının önemi  [s.2284]
Murat BarkanBilgi Toplumuna Yönelen Türkiye'de Akademik Yazarın Çelişkisi  [s.2293]
Sedat ÇelikdoğanTürkiye'nin Gelişmiş ve Güçlü Bir Refah Toplumu Olabilmesi İçin Gerekli Yeni Teknoloji Politikası  [s.2306]
Halil KırbıyıkCumhuriyet Türkiyesi'nde Astronomi ve Uzay Bilimleri ve Gelişimi  [s.2312]
Konut, Yerleşme, Kentleşme ve Çevre
Mustafa ArmağanCumhuriyet dönemi Batılılaşmasının Sembol-Mihverlerinden Birisi Olarak "Apartman İdeolojisi"  [s.2318]
Nevin PeynircioğluTürkiye'de Yerleşme ve Konut Meselesi  [s.2325]
Ruşen KeleşCumhuriyet'in 75. Yılında Türkiye Kentleşmenin Neresinde?  [s.2332]
İnan ÖzerTürkiye'de Kentleşme  [s.2334]
Hüseyin ÖzgürTürkiye'de Kentleşme ve Konut Politikalarının Yetmişbeş Yılı  [s.2352]
Metin Sözen21. Yüzyılı 21 Kenti Koruyarak Karşılamak...  [s.2366]
Nuran TaluCumhuriyetin 75. Yılında Türkiye'de Çevre Politikaları  [s.2369]
İstiklal AlparUlusal Çevre Stratejisi ve eylem Planı (UÇEP)  [s.2377]
Akın AtauzCumhuriyet Dönemi Çevre Sorunlarına Toplu Bir Bakış  [s.2386]
Spor
Muhâmmed Nezîh KerîmoğluCumhuriyet'in 75. Yılı'nda Türk Sporu'na Genel Bir Bakış  [s.2395]
Ömer Lütfi MeteTürk Sporunda Aşağılık Kompleksi  [s.2401]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye