Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 788
Makale : 107
Ebad : 23 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Eylül-Aralık 1998 - sayı 26

Cumhuriyet IV (Kültürel Değerlendirme)

Kültürel Yapıda Değişim ve DeğerlerKültür PolitikalarıDin ve LaiklikVakıf KültürüMedyaTürk DiliEdebiyatEstetikSanatMüzikResim ve HeykelMimarlıkSahne SanatlarıSinemaGeleneksel Sanatlar


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Küçük pasajlar göster
KÜLTÜREL DEĞERLENDİRME
KÜLTÜREL YAPI
Kültürel Yapıda Değişim ve Değerler
Sadık TuralCumhuriyet, Değerlere Sahip Çıkmadır  [s.2417]
Yusuf HalaçoğluTarih, Kültür ve Bugün  [s.2424]
Amiran Kurtkan BilgisevenÇağdaşlık nedir  [s.2429]
Nabi AvcıGarplılaşmanın (Asıl Şimdi) Neresindeyiz?  [s.2436]
Tayfun Atay10 Yıldan 75. Yıla Cumhuriyet, Kültür ve Değerler  [s.2441]
Nevval SevindiCumhuriyette Kültürel Yapılanma  [s.2452]
Levent ElpenTürkiye Kültürü: İki Ters-Bir Yüz...  [s.2459]
Vehbi BaşerSosyo-Kültürel Yapı ve Kültürel Çeşitliliğe Yönelik Tutumlar  [s.2466]
Ersin ÖzaslanKültür Hayatımız Üzerine Bazı Dikkatler  [s.2485]
Erdal AtabekGüven ve Güvensizlik Boyutuyla Kültür Hareketlerinde Eğitim Değişiklikleri  [s.2491]
Kültür Politikaları
Talat Sait HalmanTürkiye Kültüriyeti  [s.2494]
Zülfü LivaneliCumhuriyet Kültürü  [s.2496]
Veysel Batmaz75 Yılın Popüler Kültürü  [s.2497]
Adnan GülDemokratikleşme ve Modernleşme Sürecinde Türkiye'de Kültür Politikaları  [s.2499]
Sadık GüneşKültür Politikaları ve Sosyal Erdemlerimiz  [s.2508]
Mimar Türkkahraman - İbrahim DalmışBayramlar ve Genç Kuşak / Araştırma  [s.2512]
Sadık UçanlarEylül'ün Gölgesinde Sisli Bir Tarihten İzlenimler  [s.2520]
Din ve Laiklik
Mehmet Nuri YılmazCumhuriyet, Din, Devlet ve Laiklik  [s.2530]
M. Sait YazıcıoğluDin ve Laiklik Sorununun Neresindeyiz?  [s.2533]
Sami SelçukLaikliği Tanımlama Denemesi ve Tanım Işığında Türkiye'nin Konumu  [s.2536]
Mehmet S. AydınTürkiye'de Din-Devlet İlişkisi ve Laiklik  [s.2542]
Nilüfer GöleOtoriter Laisizm ve İslamcı Politikalar: Türkiye'de Durum  [s.2545]
Servet ArmağanLaiklik Prensibine Bağlı Bazı Meseleler (Dünya Anayasalarından Örnekler) ve Türkiye'deki Uygulama  [s.2557]
Yasin CeylanDin ve Laiklik  [s.2571]
Hayrettin KaramanLaik düzende Müslümanlar  [s.2577]
Yümni SezenTürkiye Cumhuriyetinde Din ve Laiklik  [s.2579]
İbrahim CananCumhuriyetin İslamcası ve Çağdaşcası  [s.2592]
Süleyman AteşŞerî'at ve Laiklik  [s.2606]
Salih AkdemirDin, Şeriat ve Laiklik Hakkında Bazı Düşünceler  [s.2611]
Mevlüt UyanıkTürkiye'deki Kavramsal Kargaşanın Temel Terimleri: "Din", "Millet", ve "Şeriat"  [s.2618]
Mustafa KaraCumhuriyet döneminde Dinî Hayatın Bazı Göstergeleri  [s.2630]
Ömer Faruk HarmanCumhuriyet Döneminde Laiklik ve Azınlıklar  [s.2644]
Zeki AslantürkDini-Siyasi Müesseselerin Yapı ve Fonksiyonları  [s.2651]
Emin IşıkLaikliğin arka Penceresi  [s.2665]
Atilla YaylaTürkiye'de İslâm, Laiklik ve Demokrasi  [s.2673]
Aytunç AltındalSiyasal Kültür, Siyasal Din ve Siyasal İslam  [s.2688]
Fermani AltunDin ve Laiklik  [s.2692]
İdris BalTürkiye Cumhuriyeti ve Alevi Halkın Talepleri  [s.2695]
Ahmet YıldızhanTanımı Yapılmamış Lâiklik  [s.2699]
Seyfi SayLaiklik Tartışmalarında Unutulan "İşlev" Boyutu  [s.2702]
Vakıf Kültürü
Mustafa KetenTürk Vakıf Kültürü ve Yönetimi  [s.2706]
Nazif ÖztürkCumhuriyet Döneminde Vakıflar  [s.2714]
Ülker GüzelVakıflar, Politikaları ve Yozlaşmalar  [s.2729]
Medya
Uğur DemirayCumhuriyeti Kuran Yazılı Basından Sözde Günümüz Çok Sesli Medyasına: Günümüz Medyasının Hedeflediği Bir Sonuç Olarak Arabesk Basın  [s.2738]
Murat Sadullah ÇebiTürkiye'de Siyasal Sistem ve Medya İlişkilerinin Tarihî Boyutu  [s.2746]
Yusuf KaplanTürk Demokrasisi mi? Türk Fallokrasisi mi? Türk Modernleşmesi, "Medya Terörü" ve Fallosentrik Söylem  [s.2752]
Nurettin GüzTek Partili Yönetimde Basın  [s.2768]
Muzaffer ŞahinCumhuriyet'in 75. Yılında Türk Basını Üzerine Tartışmalar  [s.2775]
Ali Murat VuralTürkiye'deki Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Yerel Basının Yüklendiği İşlevler ve Misyonlar  [s.2781]
Özden CankayaCumhuriyetin 75. Yılında Radyo ve Televizyon Yayıncılığı  [s.2796]
Mustafa Çetin BaydarRadyo ve Televizyon Yayıncılığı'nın Cumhuriyet Dönemi Serüveni  [s.2801]
Hilmi BengiTürkiye'de Haber Ajansçılığı ve Anadolu Ajansı  [s.2807]
Nezih DemirkentCumhuriyet Döneminde Basın  [s.2817]
Filiz B. PeltekoğluCumhuriyetin 75. Yıl Etkinlikleri Üzerine  [s.2819]
Aydın ÜnalSözlükteki Cumhuriyet  [s.2822]
DİL, EDEBİYAT VE SANAT
Türk Dili
Ahmet B. ErcilasunCumhuriyetin 75 Yılında Türk Dili  [s.2829]
Oktay SinanoğluCumhuriyet Döneminde Türkçe  [s.2835]
Tuncer GülensoyCumhuriyetin Yetmişbeşinci Yılında Türkçenin Derleme ve Tarama Çalışmalarına Bir Bakış  [s.2841]
Şevki GöğüsgerCumhuriyet'in Dili Olsa!..  [s.2846]
Ahmet F. ÖzokBilim Dili Olarak Türkçenin Gelişimi ve Yüksek Öğretimde Yabancı Dil  [s.2852]
Şiar YalçınEn Kıymetli Hazinemiz ve Bağımsızlığımızın En Büyük Teminatı Dilimizdir  [s.2856]
Dursun DağaşanTürkiye Türkçesinin Güncel Meseleleri Üzerine Bir Değerlendirme  [s.2860]
Tuncer GülensoyCumhuriyetten 75 Yıl Sonra Türk Dili  [s.2866]
Şükrü ÜnalanCumhuriyet Sonrası Dilimizin Hali/Pürmelali  [s.2868]
Yusuf Olgun75. Yılda Türkçe ve Türk Dünyası  [s.2881]
Edebiyat
Şerif AktaşCumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Hakkında  [s.2284]
M. Orhan OkayCumhuriyet Devri Edebiyatı Üzerine Bazı Dikkatler  [s.2891]
Mehmet Atilla MaraşCumhuriyet Devri Türk Şiirine Genel Bir Bakış  [s.2898]
M. Akif İnanAna Hatlarıyla İlk Dönem Cumhuriyet Şiiri  [s.2904]
Ataol BehramoğluCumhuriyetin 75. Yılında Türk Şiirinin Ulusallaşma ve Modernleşme Aşamaları Üstüne  [s.2910]
Alemdar YalçınCumhuriyet Devri Türk Romanı, Genel Değerlendirme  [s.2912]
Mustafa MiyasoğluCumhuriyet Dönemi Türk Romanı  [s.2915]
Ömer LekesizAna Hatlarıyla Cumhuriyet Dönemi Türk Öykücülüğü  [s.2919]
Hasan KaçanCumhuriyet Dönemi Türk Mizahı  [s.2937]
Estetik
Beşir AyvazoğluCumhuriyet'in Estetik Macerası  [s.2947]
Çelik Gülersoyİstanbulun 20 Yılı  [s.2971]
Sanat
MÜZİK
Yılmaz KarakoyunluCumhuriyetin Türk Müziği Politikası  [s.2975]
Gürer AykalCumhuriyet ve Müzik  [s.2983]
Ruhi AyangilCumhuriyetin Müzik Devrimi  [s.2984]
M. Cahit AtasoyCumhuriyet Döneminde Türk Musikîsi  [s.2996]
Bayram Bilge TokelCumhuriyet Dönemi, Devlet, Aydın, Müzik İlişkilerine Genel Bir Bakış  [s.3001]
Yalçın ÇetinkayaDeğişimin Müziği, müziğin Değişimi  [s.3012]
Mehmet ÖzbekCumhuriyet ve Halk Müziği  [s.3018]
Rahmi Oruç GüvençTürk Musikisi-Tarih, San'at ve İlim Bağlantısı  [s.3023]
Önder AytaçMüziksel Gericiliğe Modern Bir Yaklaşım Denemesi: Cumhuriyetin 75. Yılında "10. Yıl Marşına" Geri Dönmek  [s.3025]
RESİM VE HEYKEL
Kıymet GirayCumhuriyet Dönemi Türk Resim ve Heykel Sanat Gelişim Çizgisi  [s.3044]
Ergin İnanCumhuriyetimizin Resimi Üzerine Mülâkat/Röportaj  [s.3061]
MİMARLIK
Cengiz BektaşMimarlığımızın Cumhuriyeti (Cumhuriyet Dönemine Bir Bakış)  [s.3066]
Turgut CanseverCumhuriyet'in 75. Yılında Mimarimizin ve Şehirlerimizin Geleceği  [s.3075]
Sercan YıldırımTürkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunda Mimar ve Mimarlık  [s.3090]
Ahmet Vefik Alp - Alparslan DurukanCumhuriyet'ten Bu Yana Mimarimiz  [s.3097]
A. Ragip BuluçCumhuriyetimizin 75.ci Yılında Türk Mimarlığına Bakışım (Ankara Analizi)  [s.3099]
SAHNE SANATLARI
Serap SağlarTiyatro Bir Ülkenin Uygarlık Düzeyinin Aynasıdır  [s.3102]
Tahsin KonurCumhuriyet döneminde Tiyatromuz  [s.3104]
Ulvi AlacakaptanCumhuriyet'in 75. Yılında Türkiye'de Tiyatro  [s.3125]
Ayla AğabegümTiyatroda Edebi Zorlamak  [s.3130]
Jak DeleonTürk Devlet Balesi  [s.3136]
SİNEMA
Kezban GüleryüzSinema ve Türk'sel Gerçeklik  [s.3155]
Halit RefiğBırakın Oynasın Çocuk  [s.3158]
Atilla DorsaySinemamıza Bir Bakış Denemesi  [s.3162]
İhsan KabilTürk Sinemasının Cumhuriyet Dönemi Zihniyet Yapılanması  [s.3168]
Sevinç BaloğluDüşsel Sinema Platformu  [s.3170]
GELENEKSEL SANATLAR
M. Uğur DermanCumhuriyet Devrindeki Türk Hat Sanatı  [s.3173]
F. Çiçek DermanCumhuriyet Devrinde Tezhip Sanatı  [s.3177]
A. Hikmet BarutçugilGeleneksel Sanatlarımız ve Ebru  [s.3181]
Ekrem KaftanCumhuriyet Döneminde Klasik Türk-İslam Sanatları  [s.3186]
M. Zeki KuşoğluGeleneksel Sanatlarımıza Bir Örnek: Antep Kilimleri  [s.3191]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye