Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 408
Makale : 40
Ebad : 3 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Ağustos 1999 - sayı 31

Türk Ekonomisi II

Dış Ekonomik İlişkilerYabancı SermayeDış Müteahhitlik HizmetleriTarımSanayi ve TicaretEnerjiTurizmUlaştırmaSosyal Güvenlikİstihdam ve İşsizlikGelir DağılımıDoğu-Güneydoğuİnceleme
 Gelir Dağılımı
 Ekonomik Kriz

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

DIŞ EKONOMİK GELİŞMELER
Dış Ekonomik İlişkiler
Türkiye'nin Dış Ekonomik Gelişmeleri ve Dünya Ekonomisindeki Yeri / Emin ÇARIKÇI [s.531]
Türkiye'nin Dış Ticareti / Erol İYİBOZKURT [s.540]
Türkiye'nin Dış Ticareti, Sorunlar ve Çözümler / Okan AKTAN [s.545]
IMF ile Nereye Kadar? / S. Rıdvan KARLUK [s.553]
Türkiye'nin İthalat Politikası, Değişen Koruma Anlayışı: İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi ve Anti - Damping Vergisi Uygulamaları / M. Sait AKMAN [s.557]
Avrupa Birliği - Türkiye İlişkisi / Bahri YILMAZ [s.563]
Türkiye Dış Ticaretinin Yapısal Değişimi ve Ekonomideki Son Gelişmeler / H. Halil VANLI [s.565]
Dünya Ticaretine Kısa Bir Bakış / Murat YÜLEK [s.673]
Yabancı Sermaye
Türkiye'de Yabancı Sermaye Politikaları ve Yatırımlarda Görülen Gelişme Eğilimleri / Yusuf Ziya İRBEÇ [s.577]
Dünya'da ve Türkiye'de Sermaye Hareketleri ve Yeni Teknolojiler / İ. Doğan KARGÜL [s.582]
2000'lere Doğru Türkiye'de Yabancı Yatırımlar / Abdurrahman ARIMAN [s.586]
Dış Müteahhitlik Hizmetleri
Türk Cumhuriyetleri'nde Ekonomik Gelişmeler ve Türkiye'nin Dış Müteahhitlik Hizmetleri / Emin ÇARIKÇI [s.589]
SEKTÖREL DEĞERLENDİRME
Tarım
Türk Tarımının Genel Görünümü ve Tarımsal Politikalar / Faruk YÜCEL [s.595]
Türk Tarımının Sorunları ve Bazı Çözüm Teklifleri / Rasih DEMİRCİ [s.606]
Türkiye'de Tarım Sektöründe Mevcut durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Kemal ESENGÜN - Adnan ÇİÇEK - Yaşar AKÇAY - Metin AKAY - Meral UZUNÖZ [s.613]
Tarımın Sanayileşmesi / Nazmi DEMİR [s.629]
Sanayi ve Ticaret
Küreselleşme Sürecinde Sanayileşme / A. Kenan TANRIKULU [s.642]
Türkiye Sanayiinin Yeniden Yapılanma Gerekleri / Ergün YENER [s.651]
KOBİ'ler Üzerine Değerlendirmeler / Orhan AYDIN [s.665]
Tekstil ve Hazırgiyim Sektörünün Kısa ve Uzun Vade Perspektifleri / Hasan PARILTI [s.674]
Amazonlaşan Dünyada Türkiye / Veysel BOZKURT [s.684]
Enerji
Türkiye'nin Enerji Sorunları ve Çözüm Öneriler / M. Cumhur ERSÜMER [s.691]
Elektrik Enerjisinde Yatırım Politikaları / Ahmet M. GÖKÇEN [s.699]
Ülkemizin Önemli ve Güncel Konusu Olarak Enerji / Ahmet DEMİR [s.711]
Enerji Kaynakları ve Türkiye'nin Enerji Problemi / Fetullah AKIN [s.719]
Turizm
Turizmin Ekonomideki Yeri ve Önemi, Düne, Bugüne ve Geleceğe Bakış / Nevzat SAYGILIOĞLU [s.742]
2000'lere Doğru Türk Turizmi / Talha ÇAMAŞ [s.746]
Türkiye'de Turizm Yatırımları ve Beklentiler / Oktay VARLIER [s.761]
Turizm ve Tanıtma Üzerine / Münir KUTLUATA [s.764]
Ulaştırma
Ulaştırma Bakanlığı'nın Programında Bulunan Önemli Projeler ve Hedefler / Enis ÖKSÜZ [s.768]
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK POLİTİKALARI
Sosyal Güvenlik
Sosyal Güvenlik Sistemimiz, Sorunları ve Reform Çalışmaları / Yaşar OKUYAN [s.775]
Ücret, Enflasyon, Sosyal Güvenlik Politikaları ve TÜRK - İŞ / Bayram MERAL [s.786]
Türkiye'nin Ekonomik ve Sosyal Sorunlarının Öncelikleri / Salim USLU [s.791]
Emeklilik Fon Hesabı Esasına Dayanan Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Önerisi / Aziz AKGÜL [s.804]
İstihdam ve İşsizlik
Türkiye'de İstihdamın Yapısı ve Gelişimi / Mehmet ZELKA [s.818]
İşsizlik Sorunu ve İstihdam Politikaları / İsmail KARAMAN [s.829]
Gelir Dağılımı
Türkiye'de Gelir Dağılımı ve Vergileme / Mehmet E. PALAMUT [s.838]
Doğu - Güneydoğu
Devlet ve Doğu / Servet MUTLU [s.847]
Doğu'nun Ekonomik Kalkınması ve Bir Model Önerisi / Cevat GERNİ [s.871]
İnceleme
Cumhuriyet Döneminde Türk Tarımına Genel Bakış / İsmail Orhan TÜRKÖZ [s.877]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye