Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 787
Makale : 96
Ebad : 5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Eylül-Ekim 2000 - sayı 38

Avrupa Birliği - I

GENEL DEĞERLENDİRME \ Türk Siyasetinde Avrupa BirliğiAvrupa Birliğine Tarihî BakışAvrupa Birliğine Eleştirel BakışYAPISAL UYUM DEĞERLENDİRMESİ \ Tam Üyelik Sürecinde TürkiyeAvrupa Birliğinin Kurumsal YapısıAvrupa Birliğine Uyum Sürecindde Kurumsal YapıSİYASÎ DEĞERLENDİRME \ Uluslararası İlişkiler ve Stratejik AnalizlerDemokrasi ve İnsan HaklarıHukuk, Anayasa ve EgemenlikAvrupa Birliği ve Güvenlik
 Dünya ve Türkiye - AB - Kıbrıs Üçgeni

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

GENEL DEĞERLENDİRME
Avrupa Birliği Üzerine Görüşler / Ahmet Necdet SEZER [s.11]
Türk Siyasetinde Avrupa Birliği
Türkiye ve Avrupa Birliği / Bülent ECEVİT [s.17]
Son Gelişmeler Işığında AB - Türkiye İlişkileri / M. Recai KUTAN [s.20]
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Tam Üyeliği / Mesut YILMAZ [s.32]
Türkiye Avrupa Birliği Yolunda / Tansu ÇİLLER [s.34]
Hiçbir Fayda, Türkiye'nin Bölünmez Bütünlüğünden Daha Önemli Değildir / Muhsin YAZICIOĞLU [s.37]
Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri / Besim TİBUK [s.44]
AB'ye Hayır: Avrasya Gerçeği / Doğu PERİNÇEK [s.46]
Üyeliğe Doğru / Murat KARAYALÇIN [s.57]
Türkiye'nin Avrupa Birliği Seferi / Uluç GÜRKAN [s.60]
Geçmişten Günümüze Türkiye - AB İlişkileri / Abdullah GÜL [s.63]
Bir Toplum Projesi Olarak Cumhuriyet ve Avrupa Birliği / Ertuğrul KUMCUOĞLU [s.70]
Avrupa Birliği/Şeffaflık? / Birkan ERDAL [s.72]
Avrupa Birliği'nin Geleceğinde Türkiye'nin Konumu / Azmi ATEŞ [s.76]
Avrupa Birliği ve Türkiye / Yılmaz KARAKOYUNLU [s.93]
AB: Girmek mi Zor Kalmak mı? / Cemil ÇİÇEK [s.99]
Avrupa Birliği Yolunda Türkiye / Cevat AYHAN [s.107]
AB Yolundaki Türkiye / Hüseyin KALKAN [s.115]
Avrupa Konseyinden Avrupa Birliğine Uzanan Uzun İnce Bir Yol / Mehmet TELEK [s.118]
Avrupa Birliği Üzerine Bir Analiz / Remzi ÇETİN [s.124]
Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresinde? / Sacit GÜNBEY [s.132]
Bitmeyen Sevda / Köksal TOPTAN [s.136]
AB İkileminde Türkiye / Ertuğrul GÜNAY [s.148]
Avrupa Birliği ve Siyasetin Yepyeni Gündemi / Tunç BİLGET [s.151]
Avrupa Birliği'ne Tarihî Bakış
Diyar - ı Ziyâ vü Zekâya Yönelişimizin Serencamı / Hüseyin ÇELİK [s.160]
Avrupa Birliği'nin Tarihçesi / İsmail BOZDAĞ [s.170]
Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin Üyeliği / Ali IŞIKLAR [s.173]
Avrupa Birliği'nin Doğuşu, Gelişimi ve Genişleme Süreci / Coşkun Can AKTAN [s.176]
Avrupa Tarihinde Oluşturulan Ekonomik Bütünleşmeler ve Para Birlikleri / Emre GÖNEN [s.186]
Avrupa Birliği'ne Eleştirel Bakış
AB Yolunda Türkiye / Mustafa BAŞOĞLU [s.193]
Avrupa birliği Hedefinin Türkiye İçin Gerçekleşebilirliği ve Anlamı / Gökhan ÇAPOĞLU [s.197]
Türkiye'nin Avrupa'ya Katılma Serüveni: Söylem ve Gerçek / Fikret BAŞKAYA [s.200]
Avrupa Birliği'ne Üyelik Ocak mı? / İ. Reşat ÖZKAN [s.206]
Türkiye - AB İlişkilerinde Oynanan Oyun / Erol MANİSALI [s.212]
Avrupa Birliği'ne Neden Evet / Uğur KILINÇ [s.214]
YAPISAL UYUM DEĞERLENDİRMESİ
Tam Üyelik Sürecinde Türkiye
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Ekonomik İlişkilerine Tarihsel Bir Bakış ve Günümüzdeki Gelişmeler / Recep ÖNAL [s.239]
Uyum Süreci Başlangıcında AB ve Türkiye İlişkilerinin Bugünü ve yarını / Bülent AKARCALI [s.245]
Avrupa Birliği ve Türkiye / Volkan VURAL [s.254]
Avrupa Birliği İçindeki Oluşumlar ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinde İzlenen Yol / Ali BOZER [s.259]
Katılım Ortaklığı Belgesi Hazırlıkları / Gündüz AKTAN [s.268]
Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliğine Hazırlık Süreci / Ali TİGREL [s.274]
Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Entegrasyonu / Meral Gezgin ERİŞ [s.283]
Avrupa Birliği Müktesabatı Bağlamında AB - Türkiye İlişkileri / B. Ali BAYRAMOĞLU [s.292]
Helsinki'den Sonra Tünelin Ucu Göründü mü? / Rıdvan KARLUK [s.297]
Tam Üyelik Ne Durumda? / Erdoğan ALKİN [s.230]
Tam Üyelik sürecinde Topluluk Müktesabatına (Acquis Communautaire) Uyum / Can BAYDAROL [s.310]
AB - Türkiye İlişkileri ve Makro Mikro Düzeyde Yapısal Uyumun Değerlendirilmesi / Şevket SAYILGAN [s.338]
Avrupa Birliği'nin Kurumsal Yapısı
Türkiye Avrupa Birliği Etkileşimi / M. Vecdi GÖNÜL [s.353]
Avrupa Birliği'nin Kurumsal Yapısı ve İşleyişi / Hâluk GÜNUĞUR [s.359]
Avrupa Birliği ve Türkiye / Ragıp ŞAHİN [s.368]
Avrupa Birliği Entegrasyonu Çerçevesinde Supranasyonalizm / Adem YILMAZ [s.387]
AB konseyinin 28 Haziran 1999/468 Sayılı "Komitoloji" Kararı / Müjde OKTAY [s.394]
Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Kurumsal Yapı
Küreselleşme Sürecinde DTÖ, AB ve Türkiye'de Teknik Mevzuat / Ramazan MİRZAOĞLU [s.416]
Avrupa Birliği'ne Yönetsel Uyum Süresinde Kurumsal Yapı / Turgay ERGUN [s.424]
Avrupa Birliği İle İlişkilerin yürütülmesinde Eşgüdüm Mekanizmaları / Şener BÜYÜKTAŞKIN [s.427]
Devlet İstatistik Enstitüsü Tarafından Avrupa Birliği'ne İstatistik Konusunda Uyum Amacıyla Yürütülen Çalışmalar / Şefik YILDIZELİ [s.437]
Sınai Malların Serbest Dolaşımında Millî ve Milletlerarası Teknik Düzenlemeler / Ahmet CAFOĞLU [s.446]
Avrupa Birliği'nde Akreditasyon / İlgiz ÖZTÜRK [s.462]
Gümrük İdaresinin Yeniden Yapılanması / H. Cahit SOYSAL [s.467]
SİYASÎ DEĞERLENDİRME
Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler
Türkiye - AB İlişkileri / İsmail CEM [s.475]
Uzun İnce Bir Yol: Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri / Özden SANBERK [s.481]
Türkiye - AB İlişkisinin Stratejik Boyutları / Ahmet DAVUTOĞLU [s.491]
Helsinki Zirvesi Ne Getirdi? / Atila ERALP [s.498]
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Stratejisi / Erdal TÜRKKAN [s.500]
Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri Üzerine / İbrahim S.. CANBOLAT [s.512]
Avrupa Birliği'nin Alternatifi Var mı? / İhsan DAĞI [s.521]
Avrupa'nın Cazibesi ve Avrupa Birliği İdeolojisi / A. Nuri YURDUSEV [s.525]
Küreselleşme - Bölgeselleşme Perspektifinde Türkiye'nin Avrupa Birliği Paradoksu / H. Halil VANLI [s.528]
Vazgeçilmeyen Ada: Kıbrıs / A. Seda SERDAR [s.533]
Avusturya Seçimleri Işığında Avrupa Birliği Bütünleşmesi Hakkında Bir Değerlendirme / Mehmet ÖZCAN [s.556]
Demokrasi ve İnsan Hakları
Avrupa Birliği / Sami SELÇUK [s.569]
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik ve İnsan Hakları / Rüştü Kâzım YÜCELEN [s.579]
Avrupa Birliği'nin Gelişme ve Genişleme Sürecini Etkileyen Toplumsal Dinamikler / Sema Tutar PİŞKİNSÜT [s.588]
Kopenhag Siyasi Kriterleri ve Türkiye / Hüsnü ÖNDÜL [s.595]
İnsan Hakları Açısından AB - Türkiye İlişkileri / Yılmaz ENSAROĞLU [s.604]
Türkiye Avrupa Birliği Eşiğinde (mi?) / Mustafa ERDOĞAN [s.613]
İnsan Hak ve Özgürlükleri, Demokrasi, AB Kriterlerine Uyum ve Çağdaşlaşma İçin, Atatürk'ın 1924 Anayasasını Tekrar Yürürlüğe Koyalım / Kazım BERZEG [s.631]
Avrupa Birliği Sürecinde Millî Güvenlik Politikası ve Ordu - Siyaset İlişkisi / Aydın BAŞBUĞ [s.642]
Avrupa Parlamentosu, İnsan Hakları, Demokrasi ve Türkiye: Başlıca Temalar ve Etkileri / Ömer Faruk GENÇKAYA - Burcu GEZGÖR [s.646]
Avrupa Birliği ve Türkiye'de İnsan Hakları / Turgay UZUN [s.662]
Kopenhag Siyasi Kriterleri Çerçevesinde Türkiye'nin Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programı İçin Öncelikler ve Takvim Önerisi / Hüsnü ÖNDÜL [s.667]
Hukuk, Anayasa ve Egemenlik
AB Süreci ve Türk Yunan İlişkisi / Hikmet Sami TÜRK [s.679]
Avrupa Anayasası Yolunda Avrupa ve Ulusal Anayasa Hukuklarının Karşılıklı Etkileşim / Ayşe Fisun ARSAVA [s.683]
Tarihi Süreçte Türkiye - AB İlişkileri ve AB'nin Hukukî Yapısı / Şeref ÜNAL [s.693]
Avrupa birliği Anayasası ve Türkiye Üzerine Stenografik Notlar / Bakır ÇAĞLAR [s.700]
AB ve Egemenlik / Cem DUNA [s.704]
Ulusal Egemenlik ve Avrupa Birliğine Giriş / Tahsin ERDİNÇ [s.707]
Avrupa Topluluğu Hukunun "Doğrudan Etkisi" Prensibi ve Türk Hukukunda Muhtemel Sonuçları / M. Emin ZARARSIZ [s.713]
Avrupa Topluluğu Kurumlarının Akit - Dış Hukukî Sorumluluğu / Mustafa ATEŞ [s.732]
Avrupa Birliği ve Güvenlik
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde İçişleri Bakanlığı / Saadettin TANTAN [s.751]
AB Sürecinde İyi Yönetim, Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele / Kemal ÇELİK [s.766]
AB - NATO İlişkileri ve Türkiye / M. Tahir KÖSE [s.771]
Avrupa'nın Güvenlik Sorunları / Ramazan GÖZEN [s.772]
Aksak Güç: Avrupa Birliği / Abdülkadir BAHARÇİÇEK [s.777]
Ek
Avrupa Birliği'nde Ortak Bir Ceza Hukuku / Hikmet Sami TÜRK [s.784]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye