Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 849
Makale : 86
Ebad : 5 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Kasım-Aralık 2000 - sayı 39

Avrupa Birliği - II

SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞERLENDİRME \ Avrupa Birliği, Kültür ve KimlikGörsel - İşitsel PolitikalarEğitim, Bilim, Teknoloji ve AraştırmaSosyal Politikalar, İstihdam, İşgücü, Serbest DolaşımBölgesel Gelişme PolitikalarıÇevre PolitikalarıEKONOMİK VE MALÎ DEĞERLENDİRME \ Dış Ekonomik İlişkiler ve Gümrük BirliğiRekabet ve Devlet YardımlarıMakro Hedefler, Kalkınma Planı ve Ekonomik ProgramAvrupa Parasal Birliği ve EtkileriBankacılık ve SigortacılıkKamu Maliyesi ve Vergi PolitikalarıSektörel Analizler: Tarım ve OrmancılıkSanayi ve KobilerEnerjiUlaştırmaİnşaatTurizmİnceleme Raporları
 Dünya ve Türkiye - AB - Kıbrıs Üçgeni

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

SOSYAL VE KÜLTÜREL DEĞERLENDİRME
Avrupa Birliği, Kültür ve Kimlik
Avrupa Birliği ve Kültürel Kimlik / M. İstemihan TALAY [s.799]
Uzun Bir Seyahatin İlk Adımı / Mehmet DÜLGER [s.801]
Kimlikler Avrupası Üzerine Düşünceler / Canan BALKIR [s.815]
Avrupa Vatandaşlığı / Mithat BAYDUR [s.822]
Sosyo-Kültürel Yapı Farklılıkları Açısından Türkiye'nin AB Konusundaki Hareket Alanı / İlhan DÜLGER [s.835]
Normatif ve Fonksiyonel Bütünleşme Bağlamında Avrupa Birliği ve Türkiye / Mimar TÜRKKAHRAMAN - Dolunay Şenol ÇEVİK [s.858]
Ötekisiz Öteki / Yusuf KAPLAN [s.863]
Avrupa'nın Bütünleşme Süreci Işığında "Avrupa Kimliği"ne Bir Bakış / Halim NEZİHOĞLU [s.870]
Görsel - İşitsel Politikalar
Avrupa Birliği'ne Girerken Avrupa'da ve Türkiye'de Görsel - İşitsel Politikalar / Fikret N. ÜÇCAN [s.878]
AB Sürecinde Türkiye'nin İletişim Politikası: AB'nin C'si / Zülfikar DUMLUPINAR [s.885]
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile Avrupa Konseyi Ve Avrupa Birliği'nin Medya alanındaki Çalışmaları / Belma Güner ÖRS [s.891]
Eğitim, Bilim, Teknoloji ve Araştırma
Avrupa Birliği adaylık sürecinde Türkiye'de Eğitim / Mehmet SAĞLAM [s.897]
Türkiye - Avrupa Birliği Bilim, Teknoloji ve Araştırma Politikaları / Namık Kemal PAK [s.900]
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği'nin Tıp Etiği KonusundaYaklaşımı ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye'de Yapılması Gerekenler / Şefik GÖRKEY [s.911]
Sosyal Politikalar, İstihdam, İşgücü ve Serbest Dolaşım
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde Sosyal Politikalar / Yaşar OKUYAN [s.926]
Avrupa Birliği Sosyal Politikalarına Uyum Önlemleri / Fikri ŞAHİN [s.938]
Çalışanlar Açısından Türkiye - AB İlişkileri / Bayram MERAL [s.947]
AB Sosyal Politikası ve Türkiye / Salim USLU [s.949]
Avrupa Birliği Normları Bağlamında Türk İş Standartlarının Bir Değerlendirmesi: Uyumlaştırma Sorunu / Toker DERELİ [s.954]
Avrupa Birliği ve Türkiye'de istihdam ve İşgücü Piyasaları / Necdet KENAR - Elif YILMAZ [s.967]
Avrupa Birliği'nde İstihdam Politikası ve Türkiye / Zeki ERDUT [s.979]
Avrupa Topluluğu Adalet Divanı'nın Savaş Davası Işığında AB'deki Türk Müteşebbis veya Serbest Meslek Sahiplerinin Hukuki Durumu / Bülent ÇİÇEKLİ [s.997]
Türk Vatandaşlarının AB Üyesi Devletlerde Serbest Dolaşım Hakkı: Avrupa Topluluğu Adalet Divanı'nın "Savaş" Kararı - İş Adamlarımıza Vize Uygulaması Kalkıyor mu? / Arif KÖKTAŞ [s.1006]
Bölgesel Gelişme Politikaları
Avrupa Birliği'ne Entegrasyon Süreci ve Güneydoğu Sorunu / Yaşar ERYILMAZ [s.1015]
Avrupa Birliği'ne Giriş Sürecinde, Türkiye ve AB Bölgesel Gelişme Politikaları ve Uygulamaları / İsmail BİRCAN [s.1017]
Türkiye Açısından Avrupa Birliği ve Sinerji / Ş. Yavuz KIR [s.1027]
Çevre Politikaları
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile Çevresel Bütünleşmesi / Firuz Demir YAŞAMIŞ [s.1032]
Avrupa Birliği Çevre Politikası ve Türkiye / Nuran TALU [s.1057]
Avrupa Birliği'nde Çevre Politikalarının Gelişimi / M. Nilgün EGEMEN [s.1079]
Türkiye'de Çevre Yönetimi ve AB'ye Uyumu / Sema ALPAN [s.1085]
EKONOMİK VE MALÎ DEĞERLENDİRME
Dış Ekonomik İlişkiler ve Gümrük Birliği
Dış Ekonomik İlişkilerimiz Bakımından Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin Değerlendirilmesi / Tunca TOSKAY [s.1093]
Dünya Ekonomisinde ve Türkiye-AB İlişkilerinde Gelişmeler Kapsamında Yeni Gümrük Kanunu / Mehmet KEÇECİLER [s.1109]
Avrupa Birliği'nde Malların Serbest Dolaşımı / Ekrem PAKDEMİRLİ [s.1114]
Avrupa Birliği Yolunda Gümrük İdaresi / Nevzat SAYGILIOĞLU [s.1118]
Avrupa Birliği'nin Ticarette Açtığı Yeni Ufuk Menşe Kümülasyonu / Recai ŞEN [s.1126]
Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Tamamlanmakta Olan Gümrük Birliği'nin Ana Esasları Üzerine Görüşler / Arif ESİN [s.1131]
Türkiye AB İlişkileri Gümrük Birliğinden Öteye Gidemez / Erol İYİBOZKURT [s.1136]
1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı Çerçevesinde Türkiye'nin Yükümlülükleri Üzerine Bir Değerlendirme / Çınar ÖZEN [s.1143]
Türkiye - Avrupa Gümrük Birliği'nin Dış Ticaretimiz Üzerindeki Yansımaları / Mustafa CESAR [s.1154]
Rekabet ve Devlet Yardımları
Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye'de Rekabet Hukuku ve Politikası / M. Tamer MÜFTÜOĞLU - Tunay KÖKSAL [s.1160]
Avrupa Birliği Süreci ve Teşvikler / Turan SERDENGEÇTİ [s.1169]
Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Dış Ticaret Rejimleri ve Teşvik Politikaları / Aytaç EKER [s.1174]
Avrupa Birliği'ne Giriş/Hamiline Yazılı Ekonomi Rekabet Gücümüz / Osman ALTUĞ [s.1182]
Makro Hedefler, Kalkınma Planı ve Ekonomik Program
AB Kriterleri ve VIII. Beş Yıllık Plan / Bülent ARINÇ [s.1186]
Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri ve VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı / Akın İZMİRLİOĞLU [s.1193]
Türkiye Avrupa Birliği'nin Neresinde / Ali COŞKUN [s.1209]
Ekonomik Program, Avrupa Birliği ve Hazine Müsteşarlığı / Selçuk DEMİRALP [s.1215]
Türkiye'nin AB'ye Tam Üyelik Perspektifi ve Türkiye Ekonomisi / Fuat MİRAS [s.1219]
Türkiye'nin AB'ye Tam Üyelik Meselesi ve Kriterleri / Emin ÇARIKÇI [s.1226]
Türkiye'nin AB'ye Üyeliği Perspektifinde İktisadi ve Siyasi Faktörler İhmal Edilmemelidir / Atalay ŞAHİNOĞLU [s.1237]
Avrupa Parasal Birliği ve Etkileri
AB Yolunda Türkiye / Gazi ERÇEL [s.1240]
Avrupa Parasal Birliği, Euro ve Etkileri / Rıza AYHAN [s.1243]
Parasal Birlik ve Adaylık Süreci / Nahit TÖRE [s.1248]
Zayıf Euro ve Avrupa Birliği'nde Çatlaklar / Ahmet GÖKDERE [s.1254]
Avrupa Birliği'nin Yeni Para Birimi Euro ve Türkiye'nin Dış Ekonomik İlişkilerine Etkileri / Yusuf Ziya İRBEÇ [s.1268]
Genişleme Sürecinde Yaratacağı Etkiler Açısından Avrupa Para Birliği / Özgür TONUS [s.1275]
Avrupa Para Birliği'ndeki Gelişmeler ve Türkiye'de Mali Politikalar / Mustafa SAKAL [s.1281]
Küreselleşme Sürecindeki Avrupa Para Birliği, Euro'nun Beklenen Etkileri ve Türkiye / Hacı Bayram BULGURLU [s.1297]
Bankacılık ve Sigortacılık
Avrupa Topluluğu Bankacılık Düzenlemeleri ile Türk Bankacılık Düzenlemelerinin Karşılaştırılması / Biltekin ÖZDEMİR [s.1312]
Finansal Piyasaların Bütünleşmesi ve Avrupa Birliği Örneği / İlker PARASIZ - Ufuk BAŞOĞLU [s.1315]
Sigortacılık ve Avrupa Birliği / Mehmet AYDOĞDU [s.1322]
Kamu Maliyesi ve Vergi Politikaları
Avrupa Birliği ve Vergiler / Ahmet Rüştü ÇELEBİ [s.1327]
AB ve Türk Vergi Sisteminde Uyum Sorunu / Esfender KORKMAZ [s.1337]
Avrupa Birliği'nin Vergi Politikası ve Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Vergi Boyutundan Değerlendirilmesi / Mürüfet NOHUT [s.1342]
Türkiye'de Kamu Maliyesinin Avrupa Birliği'ne Uyumu / Mircan YILDIZ [s.1357]
Avrupa Birliği'nde Vergi Sistemlerinin Uyumlaştırılması ve Tam Üyelik Sürecinde Türk Vergi Sisteminin Durumu / Ayşe GÜNAY - Özgür SARAÇ [s.1369]
Sektörel Analizler: Tarım ve Ormancılık
AvrupaBirliği ve Ormancılığımız / Nami ÇAĞAN [s.1388]
Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ve Tarım Alanında Türkiye - AB İlişkileri / Sinan VAROL [s.1394]
AB Ortak Tarım Politikası ve Değerlendirme / Faruk YÜCEL [s.1411]
Sektörel Analizler: Sanayi ve KOBİ'ler
AB'ye Tam Üyelik Sürecinde Türk Sanayi ve KOBİ'ler / Zafer ÇAĞLAYAN [s.1421]
Avrupa Birliği ve KOBİ'ler / Orhan AYDIN [s.1429]
KOBİ'lere Yönelik Devlet Yardımlarının Avrupa Birliği ve Türkiye Karşılaştırması / Mehmet Cevdet BAYKAL [s.1433]
Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinde Türk Demir - Çelik Sektörü / Veysel YAYAN [s.1479]
Makine İmalat Sanayii: Dünya'daki ve Türkiye'deki Durum ve Gümrük Birliği'nin Etkileri / Arslan SANIR [s.1486]
Türkiye'deki Otomotiv Sanayii / Ercan TEZER [s.1497]
AB'nin Gıda Sektörüne Katkı ve Zararları, Sektörün Sorunları / Hüseyin AVCI [s.1507]
Sektörel Analizler: Enerji
Enerji Sektöründe Türkiye - AB İlişkilerinin Statüsü / Cumhur ERSÜMER [s.1512]
Türkiye Enerji Sektörü Açısından Avrupa Birliği ile İlişkiler / H. Yurdakul YİĞİTGÜDEN [s.1520]
Avrupa Birliği Enerji Politikaları / Havva ÇAHA [s.1543]
Sektörel Analizler: Ulaştırma
Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum Çalışmalarında Ulaştırma ve Telekomünikasyon Hizmetleri / Enis ÖKSÜZ [s.1553]
Avrupa Birliği'ne Adaylık Sürecinde Türk Sivil Havacılığı / Münir KUTLUATA [s.1561]
Ulaştırma Sektörü Açısından AB Mevzuatına Uyum Çalışmaları / Gülcan DEMİRCİ [s.1566]
Sektörel Analizler: İnşaat
Gümrük Birliği'nin Türk İnşaat Sektörüne Etkileri / Ruhi TARKAN [s.1573]
Sektörel Analizler: Turizm
Avrupa Birliği Turizm Politikaları ve Türkiye / Taha ÇAMAŞ [s.1578]
EKLER: İNCELEME RAPORLARI
Başbakanlık İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Sekreteryası Eşgüdümünde Hazırlanan Rapor / [s.1595]
Devlet Planlama Teşkilatı'nın Raporu: VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Öncesinde Avrupa Birliği'nde Gelişmeler (1996-2000) / [s.1612]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye