Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1000
Makale : 110
Ebad : 6 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
   
Mayıs-Haziran 2001 - sayı 42

Sağlık - I

GENEL DEĞERLENDİRME \ Sağlık Sistemi, Tarihçe ve Mevcut DurumSağlık Sorunları ve Çözüm YollarıSağlık PolitikalarıSAĞLIK İNSANGÜCÜ VE EĞİTİMİ \ Tıp EğitimiDişhekimliğiEczacılıkHemşirelikSağlık İnsangücü Planlaması ve Bazı Meslek GruplarıTEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ \ Ana Sağlığı ve Aile PlanlamasıBeslenmeAğız ve Diş Sağlığıİlk Yardım ve Acil Sağlık HizmetleriSigara, Alkol, Uyuşturucu ile Savaş HizmetleriBağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklarla SavaşRuh SağlığıÇevre ve Turizm SağlığıSağlık EğitimiTEDAVİ HİZMETLERİ \ Aile HekimliğiYataklı Tedavi KurumlarıSSK ve Gönüllü Kuruluşların Sağlık HizmetleriÇAĞIN ÖNEMLİ HASTALIKLARI \ Kronik Hastalıklar ve Kalp HastalıklarıKanserAIDSOrgan Nakli


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

GENEL DEĞERLENDİRME
Sağlık Sistemi, Tarihçe ve Mevcut Durum
2000'lerin Türkiyesi'nde Sağlık / Osman DURMUŞ [s.11]
Türk Tıbbı Dünya Tıbbının Neresinde / Mehmet KAYA [s.24]
Kendinize İyi Bakın / Orhan H. ÖZKAN [s.46]
Türkiye'de Sağlık Hizmetleri / Zafer ÖZTEK [s.60]
Türkiye'nin Sağlık Düzeyi ve Bazı Sağlık Sorunları / Sabahat Güven TEZCAN [s.65]
Sağlık Sistemimiz; Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözümler / Bülent KUŞOĞLU [s.81]
Türkiye Sağlık Sistemi, 'Kısa Bir Genel Bakış' / B. Serdar SAVAŞ [s.87]
Türkiye Sağlık Sektörü Sağlık Hizmeti Arz ve Talep Sistemlerinde Mevcut Durum ve Öneriler / A. Erdal SARGUTAN [s.129]
Sağlık Sistemi Üzerine / Kenan ERZURUMLU [s.157]
Temel Sağlık Hizmetlerinin Anlamı ve Bütünlüğü / Resul BUĞDAYCI - Tayyar ŞAŞMAZ - Süha AYDIN [s.174]
Türkiye'de Temel Sağlık Hizmetleri / Nazlı AKYILDIZ [s.183]
Sağlık Sorunları ve Çözüm Yolları
Türkiye'nin Sağlık Sorunları Üzerine / Ertuğrul KUMCUOĞLU [s.188]
Türkiye'de Sağlık Sorunları ve Çözüm Yolları / Hasan Basri ÜSTÜNBAŞ [s.194]
Sağlıktaki Asıl Sorun: Üst Yönetim Yetersizliği / Gaffar YAKIN [s.199]
Ülkemizde Sağlık Sorunları ve Çözümleri / İbrahim KONUKOĞLU [s.201]
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Sağlık Sorunları / Alaattin Sever AYDIN [s.205]
Türkiye'nin Sağlık Sorunları / Mustafa BAŞOĞLU [s.208]
Türkiye'de Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri / Ahmet Feyzi İNCEÖZ [s.213]
Sağlıkta Eşitsizlikler; Nereden Nereye? Hangi Temelde? / Ata SOYER [s.218]
Türkiye'nin Sağlık Sorunları Nasıl Çözümlenir / Zeki KORKUSUZ [s.227]
Ülkemiz Sağlığına Genel Bakış / A. Murat TUNCER [s.232]
21. Yüzyılda Sağlıkta İnsangücü ve Sağlık Sorunları / Gül BALTACI [s.235]
Sağlık Politikaları
Sosyal Devlet / Ali Kemal BAŞARAN [s.241]
Sağlık Politikamız / Mükremin TAŞKIN [s.243]
Türkiye'de Sağlık Politikaları ve Uygulamadaki Sorunlarımız / H. Barış DİREN [s.251]
Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları - Cumhuriyetin Kuruluşundan 1980'li Yıllara Sağlık Politikaları / Yusuf Ekrem ÖZDEMİR [s.257]
Sağlık Reformları - 1980 ve 90'lı Yılların Sağlık Politikaları / Yusuf Ekrem ÖZDEMİR [s.276]
Sağlıkta Kavramlar
Sağlık Kavramı ve Sağlık Hizmetleri / Zafer ÖZTEK [s.294]
Kavramlar ve Sağlık Hizmetleri / Bilâl AK [s.299]
Sosyal Barışıklığın Tutkalı: Sağlık / A. Gürhan FİŞEK [s.312]
Sağlığı Tanımlamak, Dünya Sağlık Örgütü'nün Tanımı Üzerine Düşünceler / M. Hulki UZ [s.321]
SAĞLIK İNSANGÜCÜ VE EĞİTİMİ
Tıp Eğitimi
İnsan Sağlığının Kaynağı ve Eğitim / İhsan DOĞRAMACI [s.325]
Üniversiteler ve Sağlık Eğitimi / Mehmet HABERAL [s.331]
Bitmeyen Senfoni Hekim Sayıları ve Tıp Fakülteleri / Semih BASKAN [s.334]
Cerrahlık Eğitiminde İhmal Edilmiş Zaruretler / Mustafa KAHRAMANYOL [s.342]
Dişhekimliği
Türk Dişhekimliğinde Eğitim - İnsangücü Sorunları ve Çözüm Önerileri / Cihat ÇEKİÇ [s.345]
Dişhekimliğinde İnsangücü / Celâl YILDIRIM [s.354]
Dünden Bugüne Dişhekimliği / Işıl KARAOĞLAN [s.357]
Eczacılık
Eczacılık Mesleği ve İnsangücü / Fethi ŞAHİN - Akın ÇUBUKÇU [s.362]
Hemşirelik
Türkiye'de Hemşire İnsangücü: Planlama, Eğitim ve İstihdam Sorunları / Seçil AKSAYAN - Sevgi OKTAY - Saadet ÜLKER - Gülseren KOCAMAN - Meliha ATALAY - [s.370]
Türkiye'de Hemşirelik Mesleği ve Çözüm Bekleyen Sorunlar / Buyan Özüpak DOĞAN [s.388]
Türkiye'de Hemşireliğe Genel Yaklaşım / Lalezar MÜRŞİTPINAR [s.392]
Sağlık İnsangücü Planlaması ve Bazı Meslek Grupları
Sağlık İnsangücü Planlamasının Önemi ve Hastane Yönetiminde Sağlık İnsangücü Planlaması / Gülfer BEKTAŞ - Fatma ARSLANERER [s.397]
Sağlık İnsangücü / İdris YAŞAR [s.409]
Dünyada ve Ülkemizde Fizyoterapist, Görevleri, Ülkemizdeki Sorunları ve Çözüm Önerileri / Hülya ARIKAN [s.411]
Türkiye'de Psikoloji ve Psikologlar: Genel Bir Bakış / Tarık SOLMUŞ [s.420]
Türkiye'de Spor Hekimliği / Fikret DURUSOY [s.427]
Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programından ya da Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarından Mezun Olan Sağlık Teknikerleri ve Gelecekleri / Hülya Ünalan GEDİK [s.431]
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ
Ana Sağlığı ve Aile Planlaması
Türkiye'de Ana Sağlığı ve Aile Planlaması / İbrahim AÇIKALIN [s.441]
Türkiye'de Nüfus ve Sağlık 1999 / Yaşar YAŞER - Enis BALKAN [s.451]
Türkiye'de Kadınlar, Çocuklar ve Gençlerin Sağlığı, Yeni Türkiye'de Üreme Sağlığının Geliştirilmesi İçin Gereksinimler / Ayşen BULUT [s.459]
Dünyada ve Türkiye'de Üreme Sağlığı / Oya GÖKMEN - Sarp ÖZCAN [s.484]
Çocuk Sağlığı
Çocuklarda Görülen Beslenme Problemleri / Sacit GÜNBEY [s.491]
Türkiye'de Çocukların Durumu / İbrahim ILDIRIM [s.494]
2000'li Yıllarda Türkiye'de Çocuk Sağlığı / Hasan Tahsin TEZİÇ [s.498]
Çocuk Sağlığı Nasıl Kazanılır? / Yıldız ATALAY [s.504]
Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Reformuna İlişkin Öneri / Ayşen BAYKARA [s.510]
Çocukluk Çağı Şişmanlığı / Nilgün KARAAĞAOĞLU [s.515]
Kadın Sağlığı
Geçmişten Bugüne Türkiye'de Kadın Sağlığı / Ayşe AKIN - Dilek ASLAN [s.524]
Türkiye'de Kadın Sağlığı / M. Hakan ŞATIROĞLU [s.535]
İşçi Sağlığı
Türkiye'de İşçi Sağlığı-İş Güvenliği Alanında Sorunlar ve Çözüm Yolları / Bayram MERAL [s.539]
Endüstriyel Teröre Kim Dur Diyecek / Salim USLU [s.543]
Türkiye'nin Sağlık Sorunları / Süleyman ÇELEBİ [s.547]
Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak İşçi Sağlığı ve "İşyeri Hekimliği" / Özcan BARİPOĞLU [s.556]
Çalışanlarda Beslenme ve Solunum Sistemi Hastalıkları / Yasemin BEYHAN [s.567]
Beslenme
Türkiye'de Beslenme Sorunları ve Boyutları: Besin ve Beslenme Politikalarının Önemi / Gülden PEKCAN [s.572]
Sağlıklı Yaşam Sürecinde Fonksiyonel Besinlerin Yeri ve Önemi / Sevinç YÜCECAN [s.586]
Okul Sütü ve Okul Beslenme Programlarının Önemi / Perihan ASLAN [s.596]
Toplu Beslenme Hizmetleri ve Önemi / Muhittin TAYFUR [s.602]
Ağız ve Diş Sağlığı
Türk Dişhekimleri Birliği'nin Ağız ve Diş Sağlığı Sorunlarına Bakışı ve Çözüm Önerileri / Onur ŞENGÜN [s.612]
Ülkemizde Dişhekimliği Açısından Sağlık Sisteminin Değerlendirilmesi / İnci OKTAY [s.616]
Türkiye'de Ağız - Diş Sağlığında Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Cihat ÇEKİÇ [s.629]
Türkiye'de Koruyucu Dişhekimliği / Seval ÖLMEZ [s.635]
İlk Yardım ve Âcil Sağlık Hizmetleri
Acil Tıp Sistemi (ATS) / Ülkümen RODOPLU [s.641]
Acil Servis ve Sorunları / Başar CANDER [s.652]
Türkiyemizde Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi ve Trafik Sorunları / Rıdvan EGE [s.657]
Ev Kazaları / Sibel ERKAL [s.667]
Sigara, Alkol, Uyuşturucu ile Savaş Hizmetleri
Adolesan Sağlığı ve Risk, Faktörleri, Önemli Bir Sorun; Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı / Münevver BERTAN - Hilâl ÖZCEBE - Kadriye YURDAKÖK [s.673]
Tütün ve Politika / Elif DAĞLI [s.687]
Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi - AMATEM / Duran ÇAKMAK - Ahmet TÜRKCAN [s.693]
Bağışıklama ve Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş
Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi / Halil KURT [s.697]
Yirmibirinci Yüzyılda Bulaşıcı Hastalıklar / Levent AKIN [s.700]
Bulaşıcı Sarılıkların Sosyo-Ekonomik Boyutu ve Sarılıktan Korunma / Ahmet ALPER [s.710]
Sıtma, Verem ve Lepra Savaş Hizmetleri
Türkiye'de Verem Savaşı / M. Ferit KOÇOĞLU [s.724]
Verem Nasıl Bir Hastalıktır, Nasıl Bulaşır, Neden Ortadan Kaldırılamamıştır / Emel KİBAROĞLU [s.729]
Türkiye'de Tüberkülozun Durumu / Şeref ÖZKARA [s.734]
Sıtma Mücadelesi Konusunda Yeni Yaklaşımın Yönetimi Perspektifi / Mehmet DEMİRKASIMOĞLU [s.740]
Sosyal Bir Hastalık: Lepra, Günümüzde Dünyada ve Türkiye'deki Durumu / Nihal KUNDAKCI [s.742]
Cinsel Sağlık
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar / Hamdi R. MEMİŞOĞLU - Aydın YÜCEL [s.753]
Türkiye Aile Planlaması Derneği Trabzon'da Toplumun Üreme Sağlığı ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilinçlendirilmesi Projesi / Semra KORAL [s.757]
Ruh Sağlığı
Türkiye'de Ruh Sağlığı Politikaları Üzerine Sorular ve Cevap Arayışları / Bülent COŞKUN [s.765]
Türkiye'de Ruh Sağlığı Sorunları / Murat REZAKİ [s.773]
Çevre ve Turizm Sağlığı
Turizm Açısından Çevre Sağlığının Önemi / Bilâl AK - H. Dilek SEVİN [s.778]
Turist Sağlığı ve Türkiye'de Turizm Sağlığı Çalışmaları / Ahmet AKSU [s.784]
Güneşe Bağlı Hasarlar ve Deri Kanserleri / Ertuğrul H. AYDEMİR [s.792]
Sağlık Eğitimi
Toplum Sağlığı Eğitimi: Sağlık İçin Eğitim / Çağatay GÜLER - Songül VAİZOĞLU [s.795]
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Görev Yapan Öğretmenlerin İlkyardım Bilgi Düzeylerinin Saptanması / Hülya Ünalan GEDİK - Servet BOYACI [s.807]
TEDAVİ HİZMETLERİ
Birinci Basamak Tedavi Hizmetleri, Aile Hekimliği
Kentlerde Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Aile Hekimliği / Hikmet PEKCAN - Özgür UĞURLUOĞLU [s.817]
Aile Hekimliği / Tavbiy Tunga TÜZER - Süleyman GÖRPELİOĞLU [s.845]
Yataklı Tedavi Kurumları
Hastane Sistemi / Bilâl AK [s.853]
Türkiye'de Tedavi Hizmetlerinin Analizi / Cihangir ÖZCAN [s.868]
Akademik Sağlık Kuruluşlarının Riskli Geleceği / Metin ÇAKMAKÇI [s.875]
Yoğun Bakım Nedir, Hastaları Kimlerdir? / Kutay AKPİR [s.879]
SSK ve Gönüllü Kuruluşların Sağlık Hizmetleri
SSK ve Sağlık Hizmetleri / Kemal KILIÇDAROĞLU [s.890]
Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Sağlık Hizmetleri / A. Demirhan ATASOY [s.899]
Türkiye'de Kızılay Derneği Sağlık Hizmetleri / Tevfik ÇEVİKBİLEN [s.915]
Rehabilitasyon Hizmetleri
Sağlık Hizmetlerinde Süreklilik, Evde Bakım Hizmeti / Nuran AKDEMİR [s.926]
Evde Bakım; Sağlık Hizmetlerinde Yeni Bir Olgu / Erdal KARAMERCAN [s.935]
Türkiye'de Özürlülük ve Yaygın Toplumsal Rehabilitasyon / Gülseren AK [s.945]
ÇAĞIN ÖNEMLİ HASTALIKLARI
Kronik Hastalıklar, Kalp Hastalıkları
Gelecek Yılların Önemli Sağlık Sorunu: Kronik Hastalıklar / Nazmi BİLİR [s.953]
Dünyada ve Ülkemizde Kalp ve Damar Cerrahisi / Neyyir Tuncay EREN [s.962]
Kanser
Ülkemizde Kanser Sorununun Boyutu / A. Murat TUNCER [s.964]
Deri Kanseri / Tülin AKAN [s.970]
AIDS
HIV - AIDS; Dünyada ve Türkiye'de Son Durum / Serhat ÜNAL - Gülay Sain GÜVEN [s.975]
Organ Nakli
Dünyada ve Ülkemizde Organ Naklinin Köşe Taşları / Mehmet HABERAL [s.983]
Kan ve Kemik İliği Nakli / Günhan GÜRMAN [s.992]
Organ Nakli / Sadık ERSÖZ [s.995]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye