Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 668
Makale : 53
Ebad : 4 x 28 x 20 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : Karton Kapak
Fiyat : 80 TL
  
   
Mart-Nisan 2002 - sayı 47

Türkoloji ve Türk Tarihi Araştırmaları - II

Eski Türklerden Anadolu'yaOsmanlı Siyasî Tarihinden KesitlerI. Dünya Savaşı ve Millî MücadeleCumhuriyet Tarihinden KesitlerTürk Dünyası Siyasî Tarih Araştırmaları
 Kazak Türkleri
 Sanatı, Tarihi, Edebiyatı ve Musikisiyle KIRIM
 Türkiye-Afrika İlişkileri
 Osmanlı

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

YENİ TÜRKİYE DERGİSİ ve YENİ TÜRKİYE ARAŞTIRMA YAYIN MERKEZİ, Türkiye’nin ve dünyanın bütün akademik çevrelerinde ülkemizin en itibarlı kurumlarından biri olarak tanınmaktadır. YENİ TÜRKİYE DERGİSİ’nin 46 cilt ve 32.500 sayfadan meydana gelen sekiz yıllık külliyatı yanında; çoğunluğu demokrasi, siyaset bilimi ve tarih konusundaki akademik kitap yayınları, 1997 yılında yayınladığımız “Türk Dünyası” (2 cilt, 2200 sayfa), 1998 yılında Cumhuriyet’in 75. Kuruluş Yıldönümü münasebeti ile yayınladığımız ve sahasında tek eser olan “Cumhuriyet” külliyatı (5 cilt, 4067 sayfa), 1999 yılında Osmanlı Devleti’nin 700. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla yayınladığımız uluslararası “Osmanlı” araştırması (12 cilt, 9244 sayfa) ve “The Great Ottoman-Turkish Civilisation” (4 cilt, 3670 sayfa) gerçekleştirilmiştir.

Bu defa, Türk tarih, kültür ve medeniyeti konusunda uluslararası “TÜRK PROJESİ” (Türk Tarihini, Kültür ve Medeniyetini Araştırma Projesi) hazırlanmış ve uluslararası akademik indekslere kaydedilmiştir. Türk Milleti, dünya tarihinin en eski kültür ve medeniyetlerinden birine sahiptir. Türkler, tarihin en eski devirlerinden itibaren var olmuş ve dünya tarihinin şekillenmesine tesir etmişlerdir. Kurdukları devletler ve imparatorluklar ile çok geniş bir coğrafyada hüküm süren Türkler, hem siyasî bakımdan, hem de geliştirdikleri kültür ve medeniyet ile tarih sahnesinde yerlerini almışlardır.

Ancak ne yazık ki, Türkler hakkındaki araştırmaların ve yayınların yetersizliği sebebiyle, bu konuda millî tarihimizde ve dünya tarihinde büyük bir boşluk bulunmaktaydı. Türk tarihini, arkeolojik devirlerden itibaren ele alarak günümüze kadar inceleyen ve bütün Türkler bakımından topluca değerlendiren bilimsel araştırma ve yayın hiç yoktu. Bunun için, Türk Milleti’nin tarihini ve medeniyetini gün ışığına çıkaracak bir araştırma projesinin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Kısaca “Türk Projesi” adını verdiğimiz Türk Tarihini, Kültür ve Medeniyetini Araştırma Projesi bu zarûretten kaynaklanmıştır. Uzun ve meşakkatli çalışmalar neticesinde Türk Projesi, dünyanın en büyük tarih araştırma projesi olarak hayata geçirilmiştir.

“Türk-Projesi” ile başlangıçtan günümüze kadar Türk Milleti’nin kurduğu devletlerin; inşa ettiği emsalsiz kültür ve medeniyetin; siyaset, teşkilât, toplum, ekonomi, düşünce, bilim, dil, edebiyat, kültür ve sanat açılarından bütün yönleri ile değerlendirilmesi yapılmıştır. Türk Projesi’nin gerçekleştirilmesi ile dünya tarihinin yeniden gözden geçirilmesi gerekecektir. Bu proje, ortak bir Türk tarihinin yazılmasını ve müşterek kimlik, tarih, coğrafya, kültür ve medeniyet özelliklerinin ortaya konulmasını sağlayarak Türk Dünyası’ndaki bağları güçlendirecek ve uzun vâdede dünya Türklüğü’nün işbirliğinin sağlam temellere oturtulmasına yardımcı olacaktır.

“Türk Projesi”ne, 48 ülkeden 2320 bilim adamı ve uzman çalışmaları ile iştirak etmiştir. Bu araştırma yazılarından 1623 bilimsel çalışma projede yer almıştır. Yayınlanmayan 697 yazıdan (toplam %30’u) büyük çoğunluğu da aslında bilimsel nitelikte olmakla birlikte, tekrarlardan kaçınma, zamanında gönderememe ve şekil şartlarına uymama gibi gerekçeler, yazıların proje içinde yayınlanamamasında etkili olmuştur.

“Türk Projesi”, toplam olarak 37 cilt ve 35.500 sayfalık bir külliyat halinde neşredildi. YENİ TÜRKİYE’nin bu dört sayısında ise, kalan 697 yazından 262’sini seçerek Türk Projesi’ne ek olarak yayınlıyoruz. “TÜRKOLOJİ VE TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARI ÖZEL SAYISI” adını verdiğimiz bu çalışmamızda, Yeni Türkiye Araştırma ve Yayın Merkezi’nin aynı başlık altında gerçekleştirdiği “Uluslararası Sempozyum”un bildirileri ile Türkoloji, dil, edebiyat, kültür, siyasî tarih, teşkilât, toplum, ekonomi, düşünce, bilim ve sanat konularında, daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış orijinal bilimsel yazılar yer almaktadır.

YENİ TÜRKİYE’nin bu dört sayısı ile birlikte Türk Projesi Külliyatı 41 ciltlik ve 38.000 sayfalık dev bir hacime ulaşmış oluyor.

Selâm, sevgi ve saygılarla.

Güler ErenAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye