Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1362
Makale : 138
Ebad : 7,3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Temmuz-Ağustos 2013 - sayı 53

Türk Dünyası- 1

TÜRK DÜNYASI CUMHURBAŞKANLARI, LİDERLERİGENEL DEĞERLENDİRME, COĞRAFYA, NÜFUSTürk Dünyasının Genel DeğerlendirmesiTürk Dünyasının CoğrafyasıTürk Dünyasının Demografik YapısıTEMEL ORTAK DEĞERLERTarihDilDinKültür, Edebiyat, SanatBÜTÜNLEŞME VE TEŞKİLÂTLANMATürk Dünyasında EntegrasyonTürk Dünyasında TeşkilâtlanmaSİYASÎ YAPISiyasî Analiz ve StratejiGüvenlikAvrasyacılıkSOSYAL YAPISosyo-Kültürel Yapı AnaliziEğitim ve BilimİKTİSADÎ YAPIEkonomik İlişkiler ve Dış TicaretEnerji, Su, Çevre
 Türk Dünyası

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TÜRK DÜNYASI CUMHURBAŞKANLARI, LİDERLERİ
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi / AZERBAYCAN Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev [s.19]
Türk Dünyasının İki Direği-Kazakistan ve Türkiye / KAZAKİSTAN Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev [s.25]
Türk Devletlerinin Kardeşliğini Pekiştirmeliyiz / KIRGIZİSTAN Cumhurbaşkanı Almazbek S. Atambayev [s.31]
Özbekistan-Türkiye Dostluğu / ÖZBEKİSTAN Cumhurbaşkanı İslam Kerimov [s.35]
Türk Dünyasının Vizyonu ve Geleceği / TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül [s.38]
Türkmen ve Türk Kardeşliği / TÜRKMENİSTAN Cumhuriyeti Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov [s.43]
Kıbrıs Milli Davamızdır / KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu [s.46]
Devletler Farklı, Millet Aynı Millettir / TÜRKİYE Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan [s.50]
Bağımsızlıklarından Bugüne Orta Asya Türk Cumhuriyetleri: Ortak Bir Geleceğe Doğru / TÜRKİYE Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu [s.55]
GENEL DEĞERLENDİRME, COĞRAFYA, NÜFUS
Türk Dünyasının Genel Değerlendirmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi-Orta Asya İlişkileri Üzerine / Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek [s.65]
AK Parti Hükûmetleri Döneminde Yurt Dışındaki Vatandaş, Soydaş ve Akraba Topluluklarla Kurulan Bazı Köprüler / Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ [s.70]
Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Türk Dünyası / Mustafa İsen [s.75]
Türk Dünyası / İlber Ortaylı [s.79]
Türkiye ile Yeni Türk Cumhuriyetleri Arasındaki İlişkiler Nasıl Başladı? Bir Uzmanın Bakışı / Mehmet Saray [s.87]
Yeni Yüzyıla Girerken Türk Cumhuriyetleri / Saadettin Yağmur Gömeç [s.94]
Ana Hatlarıyla Türk Dünyası / Orhan Kavuncu [s.101]
Türkiye’nin, Bağımsızlıkları Sonrası Orta Asya Cumhuriyetlerine Dönük Faaliyetleri / Mustafa Durmuş-Harun Yılmaz [s.110]
Türk Cumhuriyetlerinin Değişen Jeopolitiği’nde Türkiye ile İlişkilerin Geleceği / Hasan Kanbolat [s.137]
Türk Dünyasının Coğrafyası
Türk Dünyası Coğrafyası / Ramazan Özey [s.144]
Türk Dünyasının Coğrafyası / İbrahim Atalay [s.166]
Türk Dünyasının Demografik Yapısı
Yeryüzünde Türk Nüfusun Dağılışı ve Miktarı Sorunu / Ali Yiğit [s.199]
300 Milyonluk Türk Dünyası / Hasan Celâl Güzel [s.224]
TEMEL ORTAK DEĞERLER
Tarih
Türklerin Soy Kütüğü / Salim Koca [s.233]
Tarihte Türk Devletleri / Ramazan Özey [s.239]
Tarihte ‘Türk’ Adı / İbrahim Kafesoğlu [s.248]
Türklüğün En Eski Zamanları / Tuncer Baykara [s.257]
Türk (Dünyası) Birliği-‘Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor’ / Mehmet Metin Hülagü [s.298]
Ortak Tarih Bilincine Doğru / Darhan Kydyrali [s.302]
Türkler / Hasan Celâl Güzel [s.305]
Türk Tarihi Araştırmaları ve Sorunları Üzerine Bir Değerlendirme / Kemal Çiçek [s.312]
Türkiye ve Türk Dünyası İlişkilerinin Dayandığı Tarihî Temeller / Abdullah Gündoğdu [s.319]
Osmanlı Devleti ve Türk Hanlıkları Siyasî Münasebetleri / Nahide Şimşir [s.326]
Türkistan’da Rus İşgalleri / Seyfeddin Buntürk [s.339]
Kafkasya’nın Rus İmparatorluğu Tarafından İşgali / Seyfeddin Buntürk [s.346]
Dil
Türklerde Dil Birliği Yakın mı Uzak mı? / Mustafa S. Kaçalin [s.356]
Türk Dünyasında Dil / Şükrü Halûk Akalın [s.358]
Türk Dili: Geçmiş, Hâl ve Gelecek / Ahmet Bican Ercilasun [s.380]
Türkçenin Tarihten Günümüze Geçirdiği Evreler / Mesut Şen [s.391]
Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bazı Notlar / Gürer Gülsevin [s.412]
Dil Planlaması ve Dil Politikaları Bağlamında Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili / Ertuğrul Yaman [s.426]
Türklerin Kullandıkları Alfabeler / Seyfeddin Buntürk [s.429]
Türk Dünyasında Yazı Birliği: Latin Alfabesi Temelinde Yeni Türk Alfabeleri / Erdal Şahin [s.449]
Tehlikedeki Türk Dilleri ve Değişkeleri Hakkında / Ülkü Çelik Şavk [s.458]
Din
İlim ve Hikmet Yurdu: Avrasya / Mehmet Görmez [s.465]
İslam Öncesi Türklerde Din / Harun Güngör [s.467]
Türkler’in İslâmiyet’i Kabulü / Abdülkerim Özaydın [s.488]
Türklerin Müslümanlığı Meselesine Kuran ve Hadis Işığında Yeni Bir Bakış / Zekeriya Kitapçı [s.498]
Dünden Bugüne İslam Düşünce Geleneğinin Oluşumu ve Gelişimi / Bekir Karlığa [s.507]
Türk Dünyasını Müslümanlaştıran Manevî Dinamik: Tasavvuf ve Tarikatlar / Osman Türer [s.523]
İlk Türk-İslâm Devletlerinde Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü Üzerine Bazı Değerlendirmeler / Nesimi Yazıcı [s.531]
Günümüz Türkistan’ında Sovyet Dini Mirası: Resmi İslâm İrşadı / Seyfettin Erşahin [s.543]
Açmazları ve Açılımları ile Türk Dünyası’nda Dinsellik Üzerine Satırbaşları / Mim Kemal Öke [s.559]
Cumhuriyet’in İslamı Yeniden İnşa Sürecinde Son Dönem Osmanlı Ulema ve Sufiyyesi / Ahmet Yaşar Ocak [s.564]
Kültür, Edebiyat, Sanat
Türk Milliyetinin Atası / Namık Kemal Zeybek [s.568]
İslamiyet Öncesi Türk Eserleri / Cengiz Alyılmaz [s.576]
Türk Dünyasında Rönesans Mümkün mü? / Beşir Ayvazoğlu [s.606]
Dirliğimizin ve Birliğimizin Ortak Kültür Temeli / Yavuz Bülent Bâkiler [s.613]
Dünden Bugüne Türk Edebiyat(lar)ı / Nevzat Özkan [s.620]
Türk Kültür Ekolojisinin Kaynağı Olarak Mitolojimizin Temel Özellikleri / Özkul Çobanoğlu [s.642]
Nevruz Kavramının Tarihî ve Sosyolojik Analizi / Mustafa Aksoy [s.656]
Türkistan’dan Anadolu’ya Koç-Koyun Heykelleri ve Balballar / Mustafa Aksoy [s.664]
Divanu Lugat’it-Türk’te At Kültürü / Ali Abbas Çınar [s.670]
Geleneksel Türk Müziğinde İki Telli Çalgıların İnançlarla İlişkisi Üzerine / İrfan Gürdal [s.678]
Yılın Yazarı Töten Abdik’i Tanıtma Faslından Türk Dünyasına Yönelik Ünsiyet Mesajımızın Algılanması Üzerine Notlar / Lütfü Şehsuvaroğlu [s.682]
BÜTÜNLEŞME VE TEŞKİLÂTLANMA
Türk Dünyasında Entegrasyon
Türk Halkları Asamblesi / Turan Yazgan [s.693]
Türk Kültür Coğrafyası ve Birliğinin Sağlanmasının Temel Taşları / Mustafa Kabakçı [s.695]
Türk Birliği / Nevzat Yalçıntaş [s.699]
Türk Dünyasında Birlik ve Beraberlik Olgusu Yaşamalı ve Yaşatılmalıdır / Abdurrahman Güzel [s.713]
Türklerin Birliği Neden Olmasın? / Nuri Gürgür [s.727]
Avrupa Birliği Modeli ve Türkistan’da Bütünleşme / Turgay Düğen-Sezgin Mercan [s.733]
Türkistan’ı Birbirine ve Türkiye’ye Bağlayan Değerler / Fatma Açık [s.744]
Türk Dünyası’nda Kültür Birliği ve Ortak Tarih Yazımı / Cemalettin Taşkıran [s.758]
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine Yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme / Necmettin Tozlu [s.765]
İdealden Gerçekliğe Türk Birliği / Fırat Purtaş [s.774]
Türk Dünyasında Teşkilâtlanma
Türk Bütünleşmesinin Öncüsü: Türk Konseyi (Türk Keneşi) / Halil Akıncı-Alim Bayaliyev [s.776]
20. Yılında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı (TÜRKSOY) / Düsen Kaseinov [s.789]
TİKA ve Türk Dünyası: Eskimeyen Vizyon, Daimi İşbirliği veya Yardımlaşmada Türk Modeli / Serdar Çam [s.792]
Türkiye’nin Soydaş ve Akraba Topluluklara Yönelik Politikaları / Kemal Yurtnaç [s.800]
Yunus Emre Enstitüsü ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi / Hayati Develi [s.810]
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) / Ahliman Amiraslanov [s.816]
Uluslararası Türk Akademisi / Şakir İbrayev [s.824]
Türk Devletleri ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Vakfı (TÜDEV) / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.827]
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) ve Çalışmalarının Kısa Bir Özeti / Saadet Pınar Yıldırım [s.831]
Diyalog Avrasya Platformu (DAP) / Erkam Tufan Aytav [s.838]
Türk Cumhuriyetleri ile Ortak Geleceğimizin İnşası - İş Dünyası Perspektifi / Bahri Can Çalıcıoğlu [s.842]
Türk Dünyasında Gençlik Örgütleri: Yakın Tarihimize Kısa Bir Bakış / Akram Abdullayev [s.846]
Türk Dünyasının Gönül Mirasıyla Buluşma Noktası: Eskişehir / Güngör Azim Tuna [s.849]
Türk Dünyasında Kültürel-Edebi İlişkiler / Yakup Deliömeroğlu [s.851]
Türk Dünyası ve Edebiyat / Yahya Akengin [s.857]
Türk Milliyetçiliği Tarihinde Türk Ocakları / Mehmet Öz [s.861]
SİYASÎ YAPI
Siyasî Analiz ve Strateji
Türk Cumhuriyetlerine Bakışa Dair Düşünceler / Fatih Ceylan [s.873]
SSCB Sonrası Dönemde Türkiye’nin Orta Asya Politikası: ‘Algılar, Tepkiler ve Yeni Bir Strateji Arayışı’ / Mehmet Seyfettin Erol [s.876]
Sovyet Sonrası Türk Cumhuriyetlerinde Anayasal ve Siyasal Kurumsallaşma / Haluk Alkan [s.887]
Türk Cumhuriyetlerinin ‘Müştereklerde Buluşabilmek’ için Stratejileri Neler Olmalıdır? / Celalettin Yavuz [s.895]
Kamu Diplomasisi ve Türk Dünyası İlişkileri / Hüseyin Kocabıyık [s.908]
Türk Dış Politikasının Gündemi ve Türk Dünyası / M. Ragıp Vural [s.911]
Güvenlik
Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) / Çınar Aldemir [s.921]
Türk Cumhuriyetleri ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü / Alaeddin Yalçınkaya [s.924]
Rusya’nın Orta Asya’yı Kontrol Araçları: KGAÖ ve ‘Gazprom’ / Sabir Askeroğlu [s.936]
Avrasyacılık
Avrasyacılık Düşüncesinde Diller ve Dilbilim / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.941]
Avrasyacılık Akımının Türk Dünyası’ndaki Yeri / Erel Tellal [s.956]
Altın Orda’nın Rusya’ya Etkileri / İlyas Kemaloğlu (Kamalov) [s.961]
Değişen Türk Dış Politikasının Avrasya’ya Yansımaları (2003-2013) / Bekir Günay [s.971]
Rusya’nın Yeni Entegrasyon Anlayışında ‘Avrasya Birliği’: Türk Dünyasına Olası Etkileri ve Öneriler / Aidarbek Amirbek/Almasbek Anuarbekuly [s.984]
SOSYAL YAPI
Sosyo-Kültürel Yapı Analizi
Eski Türklerde Konargöçerlik ve Şehircilik / Cengiz Alyılmaz [s.999]
Sovyet Sonrası Kazakistan’da Toplumsal ve Siyasal Dönüşüm: Kısa Bir Değerlendirme / Ayşegül Aydıngün [s.1009]
Kazakistan’ın Toplumsal Yapısı ve Sosyal Değişimi Üzerine / Hayati Tüfekçioğlu [s.1017]
Küresel Ekonomik Sistem ve Postmodernizm Sürecinde Kazakistan’da Dil Politikaları / Ferhat Karabulut [s.1021]
Azerbaycan’ın Etnik Yapısı / Elnur Ağayev [s.1030]
Ortak Türk Kimliğinde Önemi Yeterince Kavranılamamış Bir Köprü: Halk İnanmaları Kültürü / Yaşar Kalafat [s.1049]
Millî Bütünlüğümüzün Kaynakları: Türkistan’dan Anadolu’ya Gelenek ve İnanışlarımız / Kemal Polat [s.1056]
Azerbaycan’da Millî Kimlik İnşasında Sosyo-Ekonomik Etkenler ve Millet Olgusunun Fikrî Temelleri (19. Yüzyılın Sonu-20. Yüzyılın Başı) / Ali Asker [s.1069]
Türkistan’da Kimlik: Abdurrauf Fıtrat (1886-1938) ve Dönemi / B. Tümen Somuncuoğlu [s.1089]
Eğitim ve Bilim
Türk Dünyasında Doğum Sancısı / Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı [s.1099]
Dünyadaki Türk Okulları / Şerif Ali Tekalan [s.1109]
Türkiye Cumhuriyeti’nin Sınır Ötesi Yüksek Öğretim Tecrübesi: Türk Cumhuriyetleri Örneği / Osman Horata [s.1120]
Kırgızistan’da Eğitim ve Tarihî Gelişimi / Sebahattin Balcı-Akmatali Alimbekov-Kadien Boobekova [s.1127]
Türk Cumhuriyetlerinde Türk Okulları / Ercan Türk [s.1145]
Türk Dünyası Araştırma Vakfı’nın Türk Dünyasına Yönelik Eğitim Faaliyetleri / Mehmet Yüce [s.1148]
Teknoparklarda Yeni Nesil Yapılanma ve Türk Cumhuriyetleri’nin Teknoparklar Ağı ile Yaratabileceği Küresel Güç Fırsatı / Attila Dikbaş [s.1156]
İKTİSADÎ YAPI
Ekonomik İlişkiler ve Dış Ticaret
Türk Dünyası ile Ekonomik ve Ticarî İlişkiler / Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan [s.1167]
Yeni Küresel Sistemde Türk Dünyası ve Ekonomik İşbirliğinin Önemi / M. Rifat Hisarcıklıoğlu [s.1174]
Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Ticarî ve Ekonomik İlişkiler / Tuğrul Erkin-Elnur Osmanov [s.1178]
Türkiye’de ve Türk Cumhuriyetleri’nde Ekonomik Gelişmeler / Emin Çarıkçı [s.1190]
Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin Ticarî İlişkileri / Ahmet Kesik [s.1203]
Türk Dünyasında İktisadî Bütünleşme Arayışları / Ahmet Burçin Yereli [s.1211]
Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkilerinin Ekonomi Politiği / Mehmet Dikkaya [s.1223]
Türk Cumhuriyetlerinde Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumların Gelişmişlik Düzeyi / Kadir Murat Altıntaş [s.1241]
Türkiye’nin Türkî Cumhuriyetlerdeki Dış Yatırımları ve Türk Eximbank’ın Rolü / Emin Akçaoğlu [s.1261]
Orta Asya Cumhuriyetlerinin Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Yaşadığı Sorunlar ve Türkiye ile İlişkileri / Mehmet Celalettin Aktaş-Hasan Yenigül [s.1265]
Enerji, Su, Çevre
Türk Dünyası ve Enerji / Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız [s.1273]
Uluslararası İlişkiler ve Enerji / Osman Göksel [s.1275]
Yarım Kalmış Bir Senfoni-Türkiye ve Hazar Havzası Enerji Politikaları / Hasan Selim Özertem [s.1285]
Hazar Havzası Enerji Güvenliği ve Doğalgaz Boru Hatları / Süreyya Yiğit [s.1294]
Orta Asya Türk Dünyası’nın Geleceğinde ‘Su’yun Önemi / Dursun Yıldız [s.1310]
Türk Dünyası’nda Çevre Sorunları ve Hasarı / Figen Erkoç-Mustafa Keten [s.1323]
Hazar’ın Öte Yakasında Su Problemleri-Aral Faciası / Orhan Kavuncu-Sharifa Jabbarova [s.1338]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye