Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1642
Makale : 150
Ebad : 8,3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Eylül-Ekim 2013 - sayı 54

Türk Dünyası- 2

TÜRK CUMHURİYETLERİAzerbaycan CumhuriyetiKazakistan CumhuriyetiKırgızistan CumhuriyetiÖzbekistan CumhuriyetiTürkmenistan CumhuriyetiKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiMUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİKırımDoğu TürkistanTataristanBaşkurdistanÇuvaşistanSaha, Altay, Tuva, HakasGagauz (Gökoğuz)TÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-ORTA DOĞUOrta Doğu’nun Genel Değerlendirmesiİran TürkleriIrak TürkleriSuriye ve Lübnan TürkleriKürtlerTÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-BALKANLARBalkanların Genel DeğerlendirmesiBulgaristan TürkleriBatı Trakya TürkleriMakedonya TürkleriKosova TürkleriBosna Hersek ve SancakArnavutlukMacaristan, Polonya, RomanyaTÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-KAFKASLARKafkasların Genel DeğerlendirmesiGürcistan TürkleriAhıska TürkleriKaraçay-Malkar TürkleriKumuk TürkleriNogay TürkleriÇeçenistanDİĞER TÜRK TOPLULUKLARIAfganistan TürkleriTacikistan TürkleriMoğolistan TürkleriKaray TürkleriDiğerleriTÜRK YERLEŞİMLERİBatı Avrupa TürkleriAmerika TürkleriAvustralya Türkleri
 Türk Dünyası

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TÜRK CUMHURİYETLERİ
Azerbaycan Cumhuriyeti
Ebediyete Yeminli Kardeşlik: Türkiye-Azerbaycan / Aygün Attar [s.1363]
Ermenilerin Azerbaycan Topraklarına Yerleştirilmesi ve Sonuçları (1828-1988) / Musa Qasımlı [s.1370]
Bağımsızlığının 22. Yılında Azerbaycan / Nazim Cefersoy-Araz Aslanlı [s.1389]
Azerbaycanın, Sosyo-Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ekonomik İlişkileri / Gazi Bilgin [s.1413]
Azerbaycan’ın Ulusal Güvenlik Sorunları / Hatem Cabbarlı [s.1419]
Azerbaycan’ın Enerji Stratejisi ve Türkiye / Toğrul İsmayıl [s.1451]
Azerbaycan’ın Devlet Dili Politikası / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.1466]
Azerbaycan / Ceylan Tokluoğlu [s.1476]
Nahçıvan / İbrahim Ethem Atnur [s.1486]
Azerbaycan’ın Küresel Ekonomiye Eklemlenme Çabaları: 1992-2002 Dönemi / Mehmet Dikkaya-Onur Demirci [s.1497]
Kazakistan Cumhuriyeti
Kazakistan ve Türkiye-Dostluk ve Kardeşliğin Örneği / Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Canseyit Tuymebayev [s.1513]
Orta Asya’da Uluslararası Çekim Merkezi Kazakistan / Abdulvahap Kara [s.1516]
Bağımsızlığının 20. Yılında Kazakistan Cumhuriyeti / Orhan Söylemez [s.1547]
Büyük Kazakistan Projesi ve 2050 Stratejisi / Mehmet Seyfettin Erol [s.1564]
Kazakistan’da Dil Uygulamaları / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.1569]
Kazakistan ve Kazaklar / Zeyneş İsmail [s.1586]
Dünden Bugüne Kazakistan / Hüseyin Erdem [s.1600]
Bağımsız Kazakistan ve Türkiye-Kazakistan İlişkileri / Meryem Hakim [s.1613]
Türkiye-Kazakistan Ticarî ve Ekonomik İşbirliği Gelişimi / Mert Sarı [s.1620]
Çok Vektörlü Kazak Dış Politikasının Analizi / Dinmukhammed Ametbek-Kanat Ydyrys [s.1627]
Kazak Türklerinde Evlenme Geleneği / Mehmet Yüce-Gülnar Kokybassova Saygı [s.1640]
Kazak Poemasının Gelişimi Tarihi ve İ. Bayzakov’un ‘Kuralay Sulu’ Poeması / Kunıpiya Alpisbayev [s.1649]
Kırgızistan Cumhuriyeti
Kırgızistan’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Türkiye ile İlişkileri / Mehmet Yüce [s.1655]
Kırgızistan / İsmail Doğan-Ulanbek Alimov-Zuhra Altmışova-Cengiz Buyar [s.1668]
Kırgızistan: Çoğul Toplumda Çoğulcu Demokrasi Denemesi / Y. Emre Gürbüz [s.1684]
Kırgızistan’da Siyasal Yapı ve Birlikte Yaşama / Fazlı Polat [s.1700]
Türkiye-Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret İlişkileri / Ahmet Kaya [s.1706]
Kırgız Dilinin Eski Katmanına Dair / Gulzura Cumakunova [s.1709]
Ana Hatlarıyla Kırgızistan Tarihi ile İlgili Türkçe Çalışmalarının Gelişimi / Fahri Solak [s.1718]
Kırgız Türklerinde Halk Dindarlığı ve Bazı Kırgız Geleneklerinde Dini Motifler / Kemal Polat [s.1727]
Pamir ve Ulupamir Kırgızları / Çetin Pekacar [s.1737]
Özbekistan Cumhuriyeti
Özbekistan Cumhuriyeti / Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ulfat Kadirov [s.1746]
Özbekistan / Çiğdem Balım [s.1752]
Özbekistan Dış Politikasında ‘Aktif Tarafsızlık’ Siyaseti, Rusya ve Olası Gelişmeler / Mehmet Seyfettin Erol [s.1759]
Orta Asya’da Asimetrik Bir Değişken: Bağımsızlık Sonrası Özbekistan Jeopolitiğinin Dinamik Safhaları / Timuçin Kodaman-Haktan Birsel [s.1764]
‘Afganistan Sorunu’na Kerimov Çözümü: 6+3 / Mehmet Seyfettin Erol [s.1776]
Özbeklerin Tarih Sahnesine Çıkışı / Emek Üşenmez [s.1779]
Türkmenistan Cumhuriyeti
Türkmenistan / Türkmenistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Raporu [s.1791]
Türkmenistan’da Dil Politikaları / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.1824]
Yeni Büyük Oyun’da Türkiye-Türkmenistan İlişkileri ve ‘Türkmen Hattı’ / Mehmet Seyfettin Erol [s.1834]
Türkmenistan’ın Toplum Yapısı ve Türkmenistan Cumhuriyeti Üzerine / Durmuş Tatlıoğlu [s.1837]
Türk-Türkmen İş Konseyi Çerçevesinde Türkiye-Türkmenistan İlişkileri / Sefa Gömdeniz [s.1851]
Yeni Türkmen Edebiyatı / Berdi Sarıyev [s.1853]
Mahdumkulu Ekolü / Abdurrahman Güzel [s.1870]
Bir Ailede Yetişen İki Büyük Türkmen Akıl Hocası / Berdi Sarıyev [s.1873]
Ahal-Teke Türkmen Atı / Ali Abbas Çınar [s.1881]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Değişen Dünya Dinamikleri Karşısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Dünü ve Bugünü / Ülker Güzel [s.1887]
Kıbrıs Sorununun Tarihi Arka Planı ve Müzakere Süreçleri / KKTC Ankara Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalı [s.1899]
Kıbrıs Uyuşmazlığını Hazırlayan Siyasî Gelişmeler ve KKTC İlanının Siyasal Dayanakları / Ahmet Zeki Bulunç [s.1906]
MUHTAR TÜRK CUMHURİYETLERİ
Kırım
Anadilde Eğitim ve Millî Kültür ile Kimliğin Muhafazasındaki Problemler / Kırım Tatar Millî Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu [s.1927]
Kırım Tatarları Kimdir? / Hakan Kırımlı [s.1932]
Kırım Tatarları / İsmail Aydıngün [s.1947]
Yok Olmaya Yüz Tutmuş Bir Türk Topluluğu: Kırımçak Türkleri / Nesrin Güllüdağ [s.1959]
Doğu Türkistan
Çinli’lerin Doğu Türkistan Siyaseti / Erkin Alptekin [s.1968]
Doğu Türkistan Meselesinin Dünü ve Bugünü / Erkin Emet [s.1987]
Doğu Türkistan’da Demografik Asimilasyon / Hayati Bice [s.2004]
Tataristan
2013 Yılında Tataristan Cumhuriyeti / Nadir Devlet [s.2009]
Tatarlar ve Tataristan / İlyas Kemaloğlu (Kamalov) [s.2013]
Tatar Medreseleri / Elmira Galiyeva [s.2026]
Başkurdistan
Geçmişten Günümüze Başkurdistan Cumhuriyeti / Fatih Özbay [s.2031]
Başkurdistan, Başkurtlar ve Başkurtça / İsmet Biner [s.2046]
Çuvaşistan
Çuvaşlar ve Çuvaşistan / Bülent Bayram-Oğuzhan Durmuş [s.2053]
Saha, Altay, Tuva, Hakas
Sibirya Türkleri: Kısa Bir Bakış / Ahmet Taşağıl [s.2073]
Son Yirmi Yılda Sibirya’daki Türk Halklarının Dil Durumları / Eyüp Bacanlı [s.2077]
Sahalar (Yakutlar) ve Saha Türkçesi / M. Fatih Kirişçioğlu [s.2092]
Altay Türkleri / İbrahim Dilek [s.2101]
Tuva Cumhuriyeti, Tuva Türkleri / Ekrem Arıkoğlu [s.2111]
Tuva Cumhuriyeti / İlker Tosun [s.2121]
Hakas Cumhuriyeti, Hakas Türkleri / Ekrem Arıkoğlu [s.2131]
Şor Türkleri / Semih Babatürk [s.2142]
Gagauz (Gökoğuz)
Gagauzlar / Mustafa Argunşah [s.2151]
Gagauzlar: Biz Hep Vardık, Her Zaman Olacağız! / Marianna Bogdan [s.2165]
Gagauz Türkçesinde Alfabe ve İmla Problemlerine Dair / Güllü Karanfil [s.2167]
TÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-ORTA DOĞU
Orta Doğu’nun Genel Değerlendirmesi
Türkiye’nin Dış Politika Ekseninde Orta Doğu’daki Türk Varlığı / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2175]
Ortadoğu Türkmenleri / Erşat Hürmüzlü [s.2191]
Türk Dış Politikasında Ortadoğu Türkleri: Yeni Bir Stratejik Vizyon İhtiyacı / Serhat Erkmen [s.2196]
İran Türkleri
İran Türkleri / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2203]
Yeni Bir Çağ Kavşağında İran Türkleri / Aygün Attar [s.2214]
İran Türkleri / Nabi Kobotarian [s.2217]
İran’da Yaşayan Bir Türk Topluluğu: Sungurlar / Abdülkadir Atıcı [s.2228]
İran’ın Unutulan Türkleri Kaşgaylar / Hakan Boz [s.2236]
Irak Türkleri
Irak Anayasasında Kerkük Çıkmazı / Erşat Hürmüzlü [s.2241]
Irak Türkmenleri / Suphi Saatçi [s.2244]
2003 Yılından Bu Yana Irak Türkleri / Mahir Nakip [s.2258]
2003 Sonrası Irak’ta Türkmen Varlığı ve Siyasî Durum / Bilgay Duman [s.2268]
Suriye ve Lübnan Türkleri
Suriye’de İç Savaş Sürerken Suriye Türkleri / M. Fatih Kirişçioğlu [s.2285]
Suriye Türkmenleri / Turgay Mollamusa [s.2299]
Suriye ve Lübnan Türkmenleri / Oytun Orhan [s.2304]
Ortadoğu’daki Metruk ve Kayıp Türkler: Lübnan Türkleri / Özgür Kasım Aydemir [s.2319]
Kürtler
İçimizden / Bizden Biri: Kürtler / Safiye Dündar [s.2330]
Tarihi Dönemler İçerisinde Kürt Tarihinin Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler / İbrahim Yılmazçelik [s.2343]
Türkler, Kürtler, Zazalar / Ali Tayyar Önder [s.2352]
TÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-BALKANLAR
Balkanların Genel Değerlendirmesi
Geçmişten Günümüze Balkan Türkleri / Erhan Türbedar [s.2367]
Balkanlarda Türkçenin Genel Görünümü / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2378]
Tarihsel Süreç içinde Balkanlar’da Türk Varlığı / Didem Ekinci [s.2391]
Balkanlar’da Değişen Yapılar ve Devam Eden Sorunlar / Erhan Türbedar [s.2404]
Güneydoğu Avrupa’da (Balkanlar) Türk İzleri / Özcan Pehlivanoğlu [s.2409]
Balkanlarda Türk Dili ve Edebiyatı / Cevdet Şanlı [s.2421]
Balkanlar’daki Türk Dizilerinin Derin Etkisi / Nedim Emin [s.2433]
Bulgaristan Türkleri
Asimilasyon, Göç ve Demokratik Dönem Azınlık Sorunları Bağlamında Bulgaristan Türkleri / Kader Özlem [s.2436]
Batı Trakya Türkleri
Yunanistan’daki Müslüman Türk Azınlığın Sorunları, Türk-Yunan Dengesi ve Çözüm Yolları / Turgay Cin [s.2444]
Makedonya Türkleri
Makedonya Türkleri / Necati Çayırlı [s.2468]
Makedonya / Rahman Ademi [s.2491]
Makedonya Türklüğünün Ayrılmaz Parçası: Torbeşler / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.2495]
Balkanlar’da Soğuk Savaş Sonrasının Devlet Modeli - Makedonya Örneği / Gözde Kılıç Yaşın [s.2502]
Kosova Türkleri
Balkanlar’da Sırp ve Arnavut Milliyetçiliği Arasında Kosova Türkleri / Didem Ekinci [s.2511]
Kosova Türklerinin Dil(sizliği) ve Hak(sızlık)ları / Ergin Jable [s.2521]
Bosna Hersek ve Sancak
Bosna-Hersek’te Osmanlı İzleri ve Bosna-Hersek ile Türkiye İlişkileri / Didem Ekinci [s.2526]
Bağımsızlık, Özerklik, İkiye Bölünmüşlük Arasında Sancak: Geçmişten Günümüze Genel Bir Bakış / Didem Ekinci [s.2534]
Arnavutluk
1990-2013 Yılları Arasında Arnavutluk’ta Siyasal Hayat / Tayfun Atmaca [s.2540]
Dünden Bugüne Türk-Arnavut İlişkileri / Mustafa Balcı [s.2558]
Yeni Dönem Türk Dış Politikasında Balkan Jeopolitiği ve Çamerya Sorunu / Erjada Progonati [s.2564]
Macaristan, Polonya, Romanya
Türk-Macar Münasebetleri Bağlamında Jeopolitik Bir Tez Olarak ‘Turancılık’ / Erol Cihangir [s.2576]
Polonya’da Türk Unsurlar / Öztürk Emiroğlu [s.2593]
Ronmanya’da Türk Azınlık / Nuray Bozbora [s.2607]
Sekeller Kimdir? / İsmail Doğan [s.2617]
TÜRK TOPLULUKLARI-OSMANLI AİLESİ-KAFKASLAR
Kafkasların Genel Değerlendirmesi
Etnik ve Siyasi Sorunlar Denkleminde Kafkasya / Ufuk Tavkul [s.2623]
Türkiye’nin Kafkasya Siyasetinde Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Önemi / Güner Özkan [s.2637]
Kafkasya’nın Geleceğinde Türkiye-Azerbaycan İlişkileri / Mustafa Budak [s.2647]
Gürcistan Türkleri
Gürcistan’daki Türkler ve Türk Eserleri / Cengiz Alyılmaz [s.2652]
Ahıska Türkleri
Ahıska Türklerinin Dünü, Bugünü ve Yarını / Ayşegül Aydıngün [s.2665]
Ahıskalı Türklerin Uluslararası Alandaki Konumu ve Karşı Karşıya Oldukları Sorunlar Hakkında Bir Değerlendirme / İlyas Doğan [s.2675]
Ahıska ve Ahıska Türkleri Meselemiz / Yunus Zeyrek [s.2680]
Ahıska Türkleri ve Anavatana Dönme Sorunu / Minara Aliyeva [s.2686]
Ahıska Sorununun Gelişim Süreci, Uluslararası Boyut Kazanması ve Son Gelişmeler / Elşan İzzetgil [s.2697]
Karaçay-Malkar Türkleri
Rusya’nın Gölgesinde Üç Devir: Karaçay-Malkar Halkının Siyasi Kaderi / Ufuk Tavkul [s.2707]
Kumuk Türkleri
Kumuklar ve Kumuk Türkçesi / Kamil Veliyev Nerimanoğlu [s.2736]
Nogay Türkleri
Nogay Türklerine Genel Bir Bakış / Dilek Ergönenç Akbaba [s.2740]
Nogay Türkleri / Sami Nogay [s.2750]
Türkiye’de Yaşayan Nogay Türkleri / Hakan Benli [s.2755]
Çeçenistan
Çeçenistan Yaralarını Sarıyor / Atila Doğan [s.2773]
DİĞER TÜRK TOPLULUKLARI
Afganistan Türkleri
Afganistan: 2014 ve Sonrası / Hikmet Çetin [s.2777]
Geçmişten Günümüze Afganistan’da Türkler / Neslihan Durak [s.2780]
Sosyal Entegrasyon Kopukluğundan Siyasal Bölünmüşlüğe Afganistan Türkleri / Fazıl A. Burget [s.2793]
Tacikistan Türkleri
Tacikistan ve Türk Dili Azınlıklar, Etnolinguistik Genel Bir Bakış / Süer Eker [s.2799]
Moğolistan Türkleri
Moğolistan’daki Türk Halkları / Bülent Gül [s.2815]
Moğolistan ve Moğollar / Fevzi Ersoy [s.2825]
Karay Türkleri
Karay Türkleri ve Dilleri / Selma Gülsevin [s.2833]
Diğerleri
Amerika Yerli Kızılderili ve Orta Asya-Sibirya Türk Kültürlerinin Ortak Omurgası: ‘Şamanizm’ / Ahmet Ali Aslan [s.2850]
Amerika’da Yaşayan Meluncanlar / Ahmet Ali Aslan [s.2864]
Mayalar ve Türklük / İsmail Doğan [s.2869]
TÜRK YERLEŞİMLERİ
Batı Avrupa Türkleri
Avrupa’daki Türkler: Tarih, Kurumlar, Başarılar, Sorunlar ve Perspektifler / Özcan Hıdır [s.2873]
Dünyada Türk Olgusu / Faruk Şen [s.2889]
Avrupa’daki Türkler / M. Nail Alkan [s.2898]
Avrupalı Türkler ve Sivil Toplum: Hollanda Örneği / Veyis Güngör [s.2905]
Yükselen Irkçılık ve İslamofobi Gölgesinde Yaşayan Avrupa Türkleri: Almanya Örneği / Oğuzhan Yanarışık [s.2911]
Misafir İşçilikten Lobiciliğe Yurtdışında Yaşayan Türkler / Mustafa Arslan [s.2918]
Amerika Türkleri
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Türk Toplumunun Dilsel ve Kültürel Özellikleri / Kutlay Yağmur-Gülcan Çolak Bostancı [s.2928]
Amerika Birleşik Devletleri’ne Türk Göçü / Işıl Acehan [s.2946]
Avustralya Türkleri
Avustralya’daki Türk Göçmen Grubunun Sosyal ve Dilsel Özellikleri / Kutlay Yağmur [s.2954]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye