Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1560
Makale : 184
Ebad : 7,7 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Kasım-Aralık 2013 - sayı 55

Türkçe

GENEL DEĞERLENDİRMETÜRKÇENİN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİYazı Öncesinden Yazıtlar ÇağınaAna ve Eski Türkçe Dönemi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar)Karahanlı Dönemi TürkçesiHarezm ve Kıpçak TürkçeleriÇağatay TürkçesiEski Anadolu TürkçesiOsmanlı TürkçesiTÜRK DÜNYASI LEHÇELERİGüneybatı (Oğuz) GrubuKuzeybatı (Kıpçak) GrubuGüneydoğu (Çağatay) GrubuKuzeydoğu (Sibirya) Grubu, Çuvaşça, YakutçaTÜRK DÜNYASINDA ORTAK DİL VE YAZITürk Dünyasında Ortak DilTürk Dünyasında Ortak YazıTÜRKÇENİN YAPISI, İMLÂSI VE ÖZELLİKLERİTürkçenin Yapısı ve İmlâsıEn Eski Dil: TürkçeEn Zengin Dil: TürkçeEn Âhenkli Dil: TürkçeCUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKÇESİ, ARAYIŞLAR VE SORUNLAROsmanlı’dan Cumhuriyet’e Son YüzyılTürk Dil Devrimi ve Atatürk’ün Arayışlarıİnönücü Kültür Devrimi ve Dilde TasfiyecilikTÜRKÇENİN ÖNEMLİ MESELELERİYabancı Dille EğitimTürkçenin YabancılaştırılmasıTürkçenin Yanlış KullanımıDÜŞÜNCE, KÜLTÜR, BİLİM VE EĞİTİM DİLİ TÜRKÇEDüşünce ve DilKültür ve DilBilim Dili TürkçeEğitim Dili TürkçeKİTLE HABERLEŞME ARAÇLARINDA TÜRKÇEKitle Haberleşme Araçlarının EtkisiGörsel MedyaYazılı BasınSosyal MedyaTÜRKÇENİN GELECEĞİDil ve TeknolojiDünyada Türkçenin YaygınlaşmasıDünya Dili TürkçeÇEŞİTLEMELERFANTEZİK YAZILAR
 Türk Dili
 İlk Dönem Türkçe İslâmî Eserler
 Kültür Politikaları

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

GENEL DEĞERLENDİRME
Dilimiz ve Geleceğimiz / Cemil Çiçek [s.11]
Yeni Dünyada Bir Yer / Nabi Avcı [s.14]
Ses Bayrağımız Türkçe / Mustafa Destici [s.16]
Ana Dilimiz Türkçe, Sorunları ve Çözüm Önerileri / Ekrem Erdem [s.19]
Kültürel Etkileşim ve Dilde Irkçılık / Hüseyin Çelik [s.34]
Uluslararası Türkçe Olimpiyatları / Mehmet Sağlam [s.38]
Türkçemiz İçin ‘Milli Misak’ Yaratsak / Talât S. Halman [s.41]
Kendimize Sahip Olmak / Mustafa S. Kaçalin [s.51]
Geçmişten Geleceğe Türkçe / Şükrü Halûk Akalın [s.53]
Türkçe Konuşmak / M. Rifat Hisarcıklıoğlu [s.65]
‘Uydurukça’ Bir Dil Haline Gelmemeli / Bülent Eczacıbaşı [s.68]
Geçmişte Bilim Dili Olan Türkçemiz Bugün Ne Durumda? / Abdurrahman Güzel [s.71]
Türkiye Türkçesinin Sorunları / Mustafa Argunşah [s.101]
İlle de Dil / Sami Selçuk [s.116]
Devlet Adamı ve Dil İlişkisi / Yakup Karasoy [s.127]
Anayasanın Türkçesi: Meseleler ve Öneriler / Ahmet Isparta [s.131]
İlber Ortaylı ile Türkçemiz Üzerine Röportaj / [s.137]
Kimlik ve Dil / Nevzat Kösoğlu [s.141]
TÜRKÇENİN TARİH İÇİNDE GELİŞİMİ
Yazı Öncesinden Yazıtlar Çağına
Tarihten Bugüne Türk Dil Alanı / A. Melek Özyetkin [s.149]
Tarihin Aynasında Türk Dili / Ali Akar [s.167]
Yazının Atasından İnsanın Atasına ‘Adem, Adam, Adamu’ / Mustafa Sarıca - Süleyman Eratalay [s.180]
Altay Dillerinin Akrabalığı Konusu / Emine Yılmaz [s.188]
Türkiye’de ‘Altayistik’ Çalışmaları / Tuncer Gülensoy [s.204]
Ana ve Eski Türkçe Dönemi (Hunlar, Göktürkler, Uygurlar)
Ana Türkçe Dönemi / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.208]
Köktürkçeden Türkiye Türkçesine / Ahmet B. Ercilasun [s.220]
(Kök) Türk Harfli Eski Türk Yazıtları / Cengiz Alyılmaz [s.230]
Orhon Türkçesinin Eskiliği ve Anlatım Gücünün Tanığı bir Fiil: Ber- / Salih Demirbilek [s.239]
Tarihsel Coğrafya, Dil ve Kültür Bağlamında Uygurlar Üzerine Değerlendirmeler / A. Melek Özyetgin [s.244]
Uygur Kağanlığı Dönemi Kağan, Kumandan Yazıtları ve Günümüzdeki Durumları / Osman Mert Ötüken [s.252]
Karahanlı Dönemi Türkçesi
Karahanlı Türkçesi / Galip Güner [s.260]
Türkçenin İlk Âlimi Kaşgarlı Mahmûd ve Eseri Dìvanü Lugati’t-Türk / Mehmet Vefa Nalbant [s.278]
Kutadgu Bilig ve Dili Hakkında / Ferruh Ağca [s.287]
Kutadgu Bilig’in Türkçe Öğretimi Açısından Önemi / Fahri Temizyürek [s.304]
Harezm ve Kıpçak Türkçeleri
Hârizm Türkçesi / Nuri Yüce [s.311]
Kıpçak Türkçesi / Hanifi Vural [s.325]
16. ve 17. Yüzyıllardaki Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi ve Bu Dilde Yazılmış Kıpçakça Belgeler / Nadejda Özakdağ [s.340]
Çağatay Türkçesi
Çağatay Türkçesi / Mustafa Argunşah [s.357]
Türkçenin Harp Sanatıyla İlgili Önemli Bir Yadigârı: Münyetü’l- guzat / Mustafa Uğurlu [s.374]
Eski Anadolu Türkçesi
Oğuz Türkçesi ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Kuruluşu / Zeynep Korkmaz [s.379]
Beylikler Döneminde Tercüme Eserler ve Türkçenin Söz Varlığı / Ahmet Nahmedov [s.410]
Sultan Veled’in Türk Diline Hizmetleri / Ahmet Sevgi [s.417]
Osmanlı Türkçesi
Osmanlı Türkçesi / Ahmet B. Ercilasun [s.419]
Osmanlı Türkçesi / Mertol Tulum [s.428]
Lisan-ı Türkî (Osmanî) / Şemseddin Sami [s.438]
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi’nde Ölüm Örtmeceleri / Erkan Hirik [s.441]
Şer‘iyye Sicillerinin Türk Dili ve Kültürü Açısından Kaynak Değeri / Senem Karagöz [s.452]
TÜRK DÜNYASI LEHÇELERİ
Güneybatı (Oğuz) Grubu
Metne Dayalı Dil Bilgisi (Türkmen Türkçesi Örneği) / Önder Çağıran [s.463]
Afşar Türkleri (Güney Azerbaycan) Ağzı / Talip Doğan [s.470]
İran’da Horasan Türkleri ve Dilleri / Sultan Tulu [s.479]
Günümüzde Gagauzlar ve Gagauzca / Ülkü Çelik Şavk [s.484]
Kuzeybatı (Kıpçak) Grubu
Tatar Türkçesinin Dil ve Düşünce Birliğine Yansıması / G.R. Guliullina [s.492]
Tatar Türkçesinin Öğretimi Hakkında / K.S. Fethullova [s.496]
Güneydoğu (Çağatay) Grubu
Özbek Türkçesi Üzerine / Feridun Tekin [s.499]
Coşkun Özbekçenin Fonetiği / Mustafa Volkan [s.512]
Kuzeydoğu (Sibirya) Grubu, Çuvaşça, Yakutça
Güney Sibirya Türk Dillerinin Ayırdedici Morfolojik Özellikleri Üzerine Bir Deneme / Eyüp Bacanlı [s.524]
TÜRK DÜNYASINDA ORTAK DİL VE YAZI
Türk Dünyasında Ortak Dil
Türk Dünyasının Birliği ve Dayanışması Problemi / Halil İnalcık [s.533]
Türk Dilinin Problemleri, Perspektifleri ve Yapılacak Çalışmalar / Mehman Musaoğlu [s.539]
İslam-Türk Medeniyetinin Ortak Dili Olarak Türkçe / Mehmet Şeker [s.559]
Türk Dünyasında İletişim Dili Meselesi / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.562]
Türk Dünyasında Ortak İletişim Dili Üzerine / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.568]
Türk Dünyası ve Ortak İletişim Dili / Zeki Kaymaz [s.580]
Türk Dünyasında İletişim Dili / Yakup Ömeroğlu [s.585]
Türk Dünyasında Ortak Dil Meselesi / Yahya Akengin [s.588]
Türkçenin Vâdettiği İmkânlar / Alâaddin Korkmaz [s.591]
Tarih Boyunca Türklerin Kullandıkları Ay Adları ve Türk Dünyası Ortak Ay Adları Önerisi / Ünal Kalaycı [s.598]
Türk Dünyasında Ortak Yazı
Türk Dünyasında Ortak Alfabe Arayışları / Nevzat Özkan [s.606]
Ortak Türk Kimliği İçin Ortak Yazı Dili Gereklidir / Yavuz Akpınar [s.629]
XX. Yüzyıl Başlarında Türk Lehçelerinin Söz Varlığındaki Ortaklıklar Üzerine: 1905 Kazan Baskısı Muhammediye Örneği / Şükrü Halûk Akalın - G. L. Faritovna [s.636]
Türk Dünyasında Ortak Bilişim Terimleri Üzerine / Belgin Tezcan Aksu [s.639]
TÜRKÇENİN YAPISI, İMLÂSI VE ÖZELLİKLERİ
Sorun Türçede mi? / Şükrü Halûk Akalın [s.645]
Türkçenin Yapısı ve İmlâsı
Coşkun Türkçede Fonetik-İmlâ ve Morfoloji İlişkisi / Mustafa Volkan [s.662]
Dilimizin Yapısı Işığında İmla / Yazım ve Telaffuz Yanlışları ve Bu Yanlışların Dile Yansımaları / Reşide Gürses [s.673]
Türkiye Türkçesinin ‘Emir Kipi’ Açısından Dünya Dilleri Arasındaki Konumu / Bilgehan Atsız Gökdağ - Çiğdem Usta [s.689]
Türkçe Sıfatların Öğretiminde Terim Seçimi / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.699]
Türkiye Türkçesindeki Deyimler Üzerine Bir Değerlendirme / Ahmet Turan Sinan [s.706]
Kelime Türetmekten Vaz mı Geçtik? / Saim Sakaoğlu [s.727]
Türkçemizde Halk Etimolojisi ve Yerlileştirme / Ali Yıldırım [s.731]
Türkçede Terim Üretme Denemeleri ve Oktay Sinanoğlu Örneği / Şerif Ali Bozkaplan [s.741]
En Eski Dil: Türkçe
Türk Dilinin Yaşı veya Türk Dilinin Tarihî Derinliği / Osman Fikri Sertkaya [s.747]
Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi / Gürer Gülsevin [s.753]
En Eski Dil: Türkçe / Hasan Celâl Güzel [s.759]
En Zengin Dil: Türkçe
Türk Dili ve Kültürünün Zenginliği / Tuncer Gülensoy [s.761]
Dillerin Zenginliği ve Türkçe / Ahat Üstüner [s.775]
‘Dil’in Aidiyet Karakteri ve Türkçenin Gücü Üzerine Bir Deneme / Hüseyin Özbay [s.782]
En Zengin Dil: Türkçe / Hasan Celâl Güzel [s.789]
Türkçenin Renklere Dayalı Söz Varlığı / Salim Küçük [s.791]
En Âhenkli Dil: Türkçe
Türkçe ve Estetik / Ertuğrul Yaman [s.804]
Türkçe’nin Ses Boyutu: ‘TRT Türkçesi’ Savunulmalı mı? / Ahmet Turan Alkan [s.808]
Dil Kültürdür: Kelimedir, Yapıdır, Musikidir / İskender Öksüz [s.810]
En Âhenkli Dil: Türkçe / Hasan Celâl Güzel [s.815]
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKÇESİ, ARAYIŞLAR VE SORUNLAR
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Son Yüzyıl
Türkçe Bağlamında Osmanlı İmparatorluğu Döneminden Günümüze Dil Politikaları / Fatma Açık [s.819]
Harf Devrimi ve Türkçe’nin Evine / Metinlere Dönüşü / Ramazan Korkmaz [s.829]
Türkçenin Son Yüzyılı / Nâzım H. Polat [s.834]
Türk Dil Devrimi ve Atatürk’ün Arayışları
Cumhuriyet Döneminde Türkçe / Şükrü Halûk Akalın [s.840]
Türk Harf İnkılabının Türk Dili ve Türk Kültürüne Katkıları / Kemal Çelik [s.867]
Atatürk ve Dil Devrimi / Hasan Celâl Güzel [s.876]
Türkçenin Makûs Talihi / Beşir Ayvazoğlu [s.878]
Türkiye’de Türk’e ve Türkçeye Tuzak / Yavuz Bülent Bâkiler [s.884]
Maya’nın Mayası: Dil / Lütfü Şehsuvaroğlu [s.894]
Durgunlaşan Türkçe / Yunus Zeyrek [s.914]
İnönücü Kültür Devrimi ve Dilde Tasfiyecilik
‘İnönücü Kültür Devrimi’ ve Dilde Tasfiyecilik / Ahmet Kemal Yahyaoğlu [s.923]
Yasa Resmî Dilde Frenkleşme / Ş. Alpaslan [s.937]
Türkçenin Serencâmı Hakkında / Ömer Tuğrul İnançer [s.952]
Dilde Marksist Tasfiyecilik / Hasan Celâl Güzel [s.956]
TÜRKÇENİN ÖNEMLİ MESELELERİ
Yabancı Dille Eğitim
Yeni Türkiye Nasıl Olacak? / Oktay Sinanoğlu [s.961]
Türk Aydınlanmasının Hızını Kesen En Büyük Engel: Yabancı Dille Öğretim / Aydın Köksal [s.964]
Yabancı Dille Eğitim ve Bilim Dergileri / Mümin Köksoy [s.974]
Yabancı Dille Eğitim ve Basamaklı Kur Sistemi Projesi / Hasan Celâl Güzel [s.981]
Türkçenin Yabancılaştırılması
Türkçe Yeradlarının Değişim Dönüşüm Süreci ve Bu Çerçevede Türkiye’deki Güncel Tartışmalara Bir Bakış / İbrahim Şahin [s.984]
Anadili Eğitimi, Anadiliyle Eğitim ve Resmî Dil ile İlgili Tartışmalar ve Dilbilimsel Yaklaşım Sorunları / H. Ömer Karpuz [s.991]
Dilbilim Açısından Q, W, X / Zeynel Kıran [s.996]
Türk Alfabesine Eklenen ‘Qq-Ww-Xx’ Harfleri ve Tartışmalar / Necati Demir [s.998]
Güncel Alfabe Tartışmaları Hakkında / Nurettin Demir [s.1002]
Türk Ocakları Genel Merkezi’nin ‘Demokratikleşme Paketi’nde Yer Alan Dil ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Açıklaması / [s.1007]
Türkçenin Yanlış Kullanımı
Sözü Anlamına, Telaffuzuna, Cümledeki Yerine ve Yazımına Göre Kullanma / Hamza Zülfikâr [s.1010]
Türkçenin Güncel Sorunları / Cahit Kavcar [s.1022]
Çeviriyazı Yanlışları / Mustafa Canpolat [s.1031]
‘Anlatım Bozukluğu’ Üzerine Düşünceler / Levent Kurgun [s.1034]
Üniversite Öğrencilerinin En Sık Yaptığı Dil Yanlışları: Yazım ve Noktalama / Özden Savaş [s.1050]
DÜŞÜNCE, KÜLTÜR, BİLİM VE EĞİTİM DİLİ TÜRKÇE
Düşünce ve Dil
Düşünce Özrü Bağlamında Dilde Kirlilik ve Kültürel Köksüzleştirme / Ali Güler [s.1057]
‘Millet’ veya ‘Ulus’ Kavramının Tarihi Gelişimi / Ahmet Özgiray [s.1070]
Toplumun Kuruluşunda Dilin Rolü / Ayşe Gül Soncu [s.1073]
Kültür ve Dil
Dili Yeniden Bir Kültür ve Medeniyet Taşıyıcısı Yapmak veya ‘Lâl’ ve ‘Kör’ Olmak / Üzeyir İlbak [s.1085]
Dil, Kültür ve Dil Bilim / İsmet Çetin [s.1099]
Türkçe Öğretiminde Kültür Aktarımı ve Değerler Eğitimin Yeri / Murat Özbay [s.1102]
Kültür Temelli Eğitim Nedir? / Ayşe Derya Eskimen [s.1110]
Halkbiliminin 40. Yılında Türkiye Türkolojisine Stratejik Bakış / Yaşar Kalafat [s.1115]
Bilim Dili Türkçe
Türkçe Bilişim Terimlerinin Yarım Yüzyıllık Öyküsü ve Bilim Dili Türkçenin Türkiye ve Türkler İçin Önemi / Aydın Köksal [s.1120]
Bilim Dili Olarak Türkçe / Muammer Tuna [s.1138]
Bilgisayarlı Dil Bilimi / Eşref Adalı [s.1146]
Eğitim Dili Türkçe
Yabancılara Türkçe Öğretimi / Muammer Nurlu [s.1161]
Batı Avrupa’da Türkçe Öğretiminin Önemi ve Mevcut Uygulamalar / Kutlay Yağmur [s.1173]
Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız ve Türkçe / Kemal Yurtnaç [s.1187]
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Yapılabilecek Etkinlikler / Fahri Temizyürek - Mete Yusuf Ustabulut [s.1192]
İlköğretim ve Ortaöğretimde Dil Öğretimi, Türkiye ve İngiltere Örneği / Yasemin Uzun Tulgar [s.1202]
Geçmişten Günümüze İran’ın İzlediği Dil Politikaları ve Türkçe Öğretimi / Kayhan İnan [s.1207]
Dil Politikaları Bağlamında AB ve Türkiye’de Türkçenin Sorunları / Erhan Durukan [s.1221]
Türkçenin Eğitim ve Öğretiminden Kimler Sorumlu? Kimler Yetkili? / Hüseyin Ağca [s.1229]
KİTLE HABERLEŞME ARAÇLARINDA TÜRKÇE
Kitle Haberleşme Araçlarının Etkisi
Kitle Haberleşme Araçlarının Gençlerin Dil ve Anlam Algısına Etkisi / Ejder Çelik [s.1243]
Görsel Medya
Görsel Medyada Türk Dilinin Kullanımı / Sedat Cereci [s.1257]
İyi Akşamlar Sayın Seyirciler / Şener Mete [s.1271]
Türkçe ve Spikerlik / Bengül Erdamar [s.1282]
Dilimizi Doğru Kullanmak Vatandaşlık Görevidir / Tansu Polatkan [s.1286]
Bu Ülkenin İnsanlarından Koparılan Dilleri ve Görsel ve İşitsel Medyada Dilin Kullanımı / Oğuz Haksever [s.1288]
Çocuklara Yönelik Televizyon Kanallarında Dil Kullanımı / Özgür Kasım Aydemir [s.1292]
Kelime Öğretiminde Çizgi Filmlerin Yeri: Pepee / Zekerya Batur-Tuba Nur Beyret [s.1297]
Yazılı Basın
Medyada Türkçenin Kullanımı Üzerine / Engin Yılmaz [s.1305]
Basın Dili Üzerine Değerlendirmeler / Turgut Tok [s.1316]
Basında İmla Kullanımı: Hata Analizi Çerçevesinde Yazım Kılavuzuna Eleştirel Bir Bakış / Derya Duman [s.1325]
Medyada Dil Kargaşası / Hasan Celâl Güzel [s.1334]
Sosyal Medya
İnternet Haber Sitelerinde Yorumlanan Türkçe / Betül Bülbül Oğuz [s.1337]
Sosyal Medya ve Dil Sorunu / Mehmet Gül [s.1343]
TÜRKÇENİN GELECEĞİ
Dil ve Teknoloji
Yeni Nesil İletişim Araçlarının Nesiller Arası Kültür Transferine Etkileri / Osman Özsoy [s.1355]
Bilgisayarla Sözlük Yapımı / Ceval Kaya [s.1366]
F Klavye ve Türkçe / Şükrü Halûk Akalın [s.1369]
Derlem Dil Bilimi / B. Tahir Tahiroğlu [s.1372]
Bir Kimlik Tutumu ve Bir Ad Seçimi Olarak e-posta Adresleri / A. Mevhibe Coşar [s.1378]
Dünyada Türkçenin Yaygınlaşması
Dünyada Türkçenin Yaygınlaşması / Ali Fuat Bilkan [s.1385]
Yunus Emre Enstitüsü ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi / Hayati Develi [s.1389]
Türkçe Hak Ettiği Yere Gelmeli / Serdar Çam [s.1395]
Türkçenin Yaygınlaşması / Nevzat Yalçıntaş [s.1398]
Yabancılara Türkçe Öğretimi’nde ‘Dilset Yayınları’ Örneği / Tuncay Öztürk [s.1408]
Türkçenin Küresel Aktörü: Anadolu Dil ve Kültür Merkezleri / Tuncay Öztürk [s.1419]
Türk Okullarının Türk Diline Katkıları / Nuh Gönültaş [s.1421]
Dünya Dili Türkçe
Güzel Türkçemiz Dünya Dili Olmalı / Hikmet Özdemir [s.1426]
Türkçe Gider mi? / Mehmet Aydın [s.1433]
Küreselleşme Sürecinde Türkçeyi Etkileyen İki Batı Dili ve XXI. Yüzyılda Türkçe / Adnan Mahiroğulları [s.1440]
Dünyâ Dili Olarak Muhteşem Türkçe / M. Hâlistin Kukul [s.1452]
Dünya Dili Türkçe / Hasan Celâl Güzel [s.1463]
ÇEŞİTLEMELER
Misyoner Şarkiyatçı İl’minskiy’in Çarlık Rusyası’nın Hristiyanlaştırma ve Ruslaştırma Politikalarındaki Yeri / Mehmet Aça [s.1464]
Bahtiyar Vahapzade’nin Ana Dili Uğruna Olan Mücadelesinin Ana Hatları / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.1478]
Mehdiyev Türk Ermeni Dil İlişkileri ve Türkçenin Ermeniceye Etkisi / Gaffar Çakmaklı [s.1482]
Zazalar ve Zaza Dili / Ahmet Buran [s.1491]
Türk İşaret Dili / Şükrü Halûk Akalın [s.1496]
Anadolu’da Gizli Diller / Mahmut Sarıkaya [s.1503]
İki Cinse Ortak Olan Kişi Adları / Emine Gürsoy Naskali [s.1514]
Mizah Dili Olarak Türkçe / Çiğdem Usta [s.1518]
Türkçe’deki Meslekî Yeminlerde Vatandaş(lık) Kavramı / Mustafa Şenel [s.1526]
Türk Sözlükbilimi / Erdoğan Boz [s.1533]
Biz Dili veya Dilde Mutluluk / Nevzat Bayhan [s.1541]
Türkçeyi Sevmek / Aysel Yüksel [s.1547]
FANTEZİK YAZILAR
Bir New York Rüyası / Oktay Sinanoğlu [s.1550]
‘Dil Yâresi’ / Hasan Celâl Güzel [s.1554]
Diliniz Kopsun İnşaallah! / Hasan Celâl Güzel [s.1556]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye