Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1160
Makale : 148
Ebad : 6,5 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Ocak-Şubat 2014 - sayı 56

Yeni Türkiye

Yeni Türkiye’nin İlke ve HedefleriYeni Türkiye’de Demokrasi ve İnsan HaklarıYeni Türkiye’de Hukuk, Adalet ve YargıYeni Türkiye’de Siyaset ve YönetimYeni Türkiye’de Sosyal ve Kültürel DeğişimYeni Türkiye’de Dış Politika ve StratejiYeni Türkiye’de Ekonomi, Ticaret ve GümrükYeni Türkiye’de Eğitim, Kültür ve GençlikYeni Türkiye’de Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Aile PolitikalarıYeni Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve UlaştırmaYeni Türkiye’de Enerji, Su ve OrmanYeni Türkiye’de Millî Savunma ve Savunma SanayiiYeni Türkiye’de Bilim, Teknoloji, Bilgi ve MedyaYeni Türkiye’de Din, Dinî Hayat, Ahlâk ve ManeviyatYeni Türkiye ve Türk DünyasıGenel Değerlendirme, Tarih, Çeşitlemeler


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

içindekiler
Yeni Türkiye / Recep Tayyip Erdoğan [s.9]
Yeni Türkiye’nin İlke ve Hedefleri
Yeni Türkiye’nin Oluşumunda Bazı İlke ve Hedefler / Cemil Çiçek [s.12]
Yeni Türkiye’nin İnşası ve ‘Duygu’ Kavramı / Emrullah İşler [s.27]
Yeni Türkiye: Doğal Bir Süreç mi, Ulaşılmaya Çalışılan Bir Vizyon mu? / Cevdet Yılmaz [s.32]
Yeni Türkiye’nin Hedefleri / Nevzat Yalçıntaş [s.41]
Yeni Türkiye’nin Parametreleri Üzerine / Abdülkadir Aksu [s.46]
Yeni Türkiye / Ali Şahin [s.52]
‘Yeni Türkiye’ Vizyonu / Mustafa Erdoğan [s.58]
Yeni Türkiye: Bir Kızıl Elma Mefkûresi / Hasan Celâl Güzel [s.66]
Yeni Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları
Demokratikleşme Süreçleri ve Değişen Devlet Anlayışı / Beşir Atalay [s.71]
Umudun ve Özgürlüğün Ülkesi, Herkesin Türkiye’si / Umut Oran [s.82]
Yeni Türkiye Nasıl Olmalı? / Altan Tan [s.85]
Türkiye’de Sivil Toplum-Siyaset İletişimindeki Sorunlar: Bir Çözüm Yolu Olarak Müzakereci Demokrasi / M. Şükrü Hanioğlu [s.87]
Yeni Türkiye’de Demokrasinin Sosyolojik Dinamikleri / Yasin Aktay [s.92]
Yüzüncü Yıla Doğru ‘Doğrudan Demokrasi’ Temelleri: Özgürlük, Eşitlik ve Eğitim / M. Cüneyt Birkök [s.105]
Benim Yeni Türkiye’m / Gülay Göktürk [s.110]
Yeni Türkiye’de Hukuk, Adalet ve Yargı
Hukuk Devletinde Oyunu Kurallar(ın)a Göre Oynamak: Hukukî Güvenlik İlkesi / Haşim Kılıç [s.115]
Hukuk Devleti / Ali Alkan [s.122]
Yeni Türkiye’de Hukuk, Adalet ve Yargı Üzerine… / Röportaj / Ahmet İyimaya [s.130]
21. Yüzyıl; Türk Yüzyılı, MHP ve Millî Yargı Projesi / Faruk Bal [s.138]
Yeni Türkiye’de Siyaset ve Yönetim
Yeni Türkiye’de Demokrasi ve Bürokrasi / Efkan Ala [s.156]
Kamu Yönetiminde Zihniyet Meselesi: Yeni Bir Türkiye, Yeni Bir Zihniyetle Kurulur / Ömer Dinçer [s.162]
Türkiye’yi Doğru Okumak ve Değişim Süreci: ‘İdeal Devlet’ / Mustafa Destici [s.177]
Yeni Türkiye’de Siyaset ve Ekonomi / Numan Kurtulmuş [s.181]
Yeni Türkiye’de Seçmen(ler)i Anlamak / Necdet Ünüvar [s.190]
Gelecek Perspektifinden Mülkî İdare Sistemi / Selim Çapar [s.199]
Yeni Türkiye’nin Hedefi Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Siyaset Olmalı / Aytekin Yılmaz [s.209]
10 Yıllık Tecrübe Işığında Yeni Türkiye’nin Sancılı Yürüyüşü / Mustafa Karaalioğlu [s.217]
Terörizmi Anlamak / Ercan Çitlioğlu [s.219]
Yeni Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Değişim
21. Yüzyıl Türkiyesi / Ömer Çelik [s.228]
Yeni Kelimesinin Çelişik Dünyası / Naci Bostancı [s.233]
Türkiye 20 Yıl Önce, 20 Yıl Sonra: Sarkaç Durmuyor / Nur Vergin [s.236]
Yeni Toplum, Yeni Türkiye / Vedat Bilgin [s.240]
Yeni Türkiye, Yeni Orta Sınıflar / E. Fuat Keyman [s.249]
Modern Türkiye’den Yeni Türkiye’ye / Davut Dursun [s.255]
Mağlubiyet İdeolojisinden Yeni Türkiye Çıkarmak / D. Mehmet Doğan [s.260]
Yeni Türkiye, Adım Adım Şekilleniyor / Erol Göka [s.267]
Nasıl Bir Türkiye? / Doğu Ergil [s.273]
Eski Türkiye’den Yeni Türkiye’ye / Hatem Ete [s.280]
‘Yeni Türkiye’ Üzerine Üç Kritik Soru: ‘Hangi Türkiye, Nasıl Bir Türkiye, Kimin Türkiyesi?’ / Mehmet Seyfettin Erol [s.286]
Yeni Türkiye Üzerine Notlar / Merve Kavakçı İslam [s.294]
Öğün Türkiye’nin İç ve Dış Dinamikleri Üzerine / Röportaj / Süleyman Seyfi [s.298]
Türkiye’nin Dünü, Bugünü ve Yarını Üzerine / Röportaj / Alev Alatlı [s.303]
Zorakî Değişim / Mustafa Koca [s.309]
Yeni Türkiye’de Dış Politika ve Strateji
Yeni Türkiye’nin Dış Politikası / Ahmet Davutoğlu [s.313]
Yeni Türkiye AB Hedefine Bağlıdır / Mevlüt Çavuşoğlu [s.317]
Yeni Dönemde Türk Dış Politikası Nasıl Olmalıdır? / Osman Taney Korutürk [s.319]
Yeni Bir Türkiye Hamlesi İçin Yeni Bir Strateji / Özcan Yeniçeri [s.326]
Kaygıyla Umudun Arasında Türkiye’nin Geleceği Hakkında Bir Değerlendirme / Sinan Oğan [s.344]
Bugünün Dünya Jeopolitiğine İlişkin Boşluklar ve Farklı Verilerle Değişen Perspektif / Haluk Ahmet Gümüş [s.350]
Yeni Türkiye’ye AB Katkısı / Mehmet Tekelioğlu [s.355]
Yeni Türkiye ve Avrupa Birliği-Türkiye İlişkilerinin Geleceği / Pelin Gündeş Bakır [s.359]
Yeni Türkiye ve Asya / Emin Önen [s.377]
Türkiye’nin Yeni Dış Politikası Şekillenirken / Oya Akgönenç [s.387]
Muhtemel Küresel Güç Dengeleri ve Türkiye İçin Senaryolar / Beril Dedeoğlu [s.398]
Yeni Bir Avrupa Vizyonu / Sinan Ülgen [s.403]
Hedefteki ‘Yeni Türkiye’ ve Yeni Bir Dış Politikaya Duyulan İhtiyaç / Mehmet Seyfettin Erol [s.407]
21. Yüzyılın Türkiyesinin Doğu-Batı Ayrışmasında Yeni (Bir Konum/Kimlik Kazanan) Dış Politikası: ‘Okuma Notları’ Üzerinden (Kipling’e Nazire Olarak) Bir Değerlendirme Denemesi / M. Lutfullah Karaman [s.411]
21. Yüzyıl Başında Türkiye’nin Yakın Çevresinde Durum ve Riskler / Yalçın Sarıkaya [s.421]
Büyük Güçler, Ortadoğu ve Türkiye / Mustafa Sıtkı Bilgin [s.430]
Türkiye’nin Doğuya Açılan Kapısı Kafkasya’ya Stratejik Bir Bakış / Hasan Oktay [s.435]
Türkiye’nin Yumuşak Gücünün Kırılma Noktası: Gezi Olayları / Atilla Sandıklı [s.445]
Balkanlar Gelecekte Neleri Yaşar? / Özcan Pehlivanoğlu [s.459]
Post-Sovyet Coğrafyasında Türkiye’nin Dış Politika Değerlendirmesi ve Gelecek Dönem Perspektifleri / Elnur İsmayilov [s.465]
Yeni Türkiye’de Ekonomi, Ticaret ve Gümrük
Son Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi / Ali Babacan [s.471]
Türkiye’nin Uzun Vadeli Görünümü / Mehmet Şimşek [s.474]
Yatırım ve Dış Ticarette 2023’e Doğru Türkiye / Nihat Zeybekçi [s.482]
1923’ten Günümüze Gümrük ve Ticaret / Hayati Yazıcı [s.490]
Bir Başarı Öyküsü… Türkiye Tarımında Değişim ve Dönüşüm / Mehmet Mehdi Eker [s.499]
İstikrar İçinde Büyüyen Türkiye: Hedef 2023 / Bülent Gedikli [s.513]
Jeostratejik ve Jeopolitik Açıdan Türkiye’nin 2023 Perspektifi / Ülker Güzel [s.523]
Yeni Türkiye, Yeniden Türkiye / M. Rifat Hisarcıklıoğlu [s.532]
Türkiye ve Dünyada Ekonomik Gelişmeler, Hedefler ve Beklentiler (2009-2015) / Emin Çarıkçı [s.535]
Ekonomide Yeni Türkiye’ye Geçişin Temel Koşulları / Erdal Türkkan [s.555]
Yeni Türkiye’de Eğitim, Kültür ve Gençlik
Yeni Türkiye’de Eğitim, Yeni Bir Dünya Kuruluyor / Nabi Avcı [s.572]
Bahar Bereketi, Bereketin Ülkesi / Akif Çağatay Kılıç [s.575]
Yeni Türkiye ve Değişen Üniversite Anlayışı / Şenol Durgun [s.577]
Eğitimde Değişim İhtiyacı ve Yeni Yönelimler / Vehbi Çelik [s.593]
2023’e Doğru Türkiye’nin Eğitim Tasavvuru / İrfan Erdoğan [s.598]
Eğitimde Bilişim Teknolojileri / Aytekin İşman [s.607]
Türkiye İçin Kültür ile Yoğrulmuş Eğitimin Önemi / Zekâi Şen [s.621]
Yeni Türkiye’de Türkçe / Şükrü Halûk Akalın [s.634]
Özgür Birey ve Demokratik Toplum İçin Özgürlüğü ve Demokrasiyi İçselleştiren Eğitim Sistemi / Ahmet Gündoğdu [s.640]
Eğitim Meselesi-300 Yıldır Çözemediğimiz Temel Sorunumuz / Nuri Gürgür [s.649]
Yeni Türkiye’nin Eğitimi, Eğitimin Yeni Türkiyesi / Zafer Çelik [s.653]
Yeni Türkiye’de Sivil Toplum ve Eğitim / İsmail Cenk Dilberoğlu [s.658]
Türkiye’de ve Dünyada Popüler Kültür Olgusuna Yönelik Eleştirel Bir Analiz / Ali Murat Kırık-Ali Özcan [s.663]
Yansımalar… / Sadık Gültekin [s.672]
Yeni Türkiye’de Sağlık, Sosyal Güvenlik ve Aile Politikaları
2023 Vizyonu Perspektifinde Sağlık / Mehmet Müezzinoğlu [s.676]
Yeni Türkiye’de Sosyal Güvenlik / Faruk Çelik [s.684]
Aile Politikaları ve Gelecek Perspektifi / Ayşenur İslam [s.699]
Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sağlığımızın Geleceği / Recep Akdağ [s.702]
Son On Yılda Sağlık ve Sosyal Politikalardaki Değişim ve Dönüşüm / Cevdet Erdöl [s.713]
Yeni Türkiye’nin İnşasında Sivil Toplum ve Sosyal Politikalar / Salim Uslu [s.721]
Sosyal Hak ve Özgürlükler Gelişmeden Yeni Türkiye Kurulamaz / Ergün Atalay [s.724]
Yeni Türkiye’de Çalışma Hayatına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Mahmut Arslan [s.727]
Yeni Türkiye’nin Yoksulluğu Azaltma Stratejisi: Yoksulların Sahip Olduğu ve Sadece Yoksullara Mikrokredi Veren Damlabank ile Sosyal İşletmecilik Uygulaması / Aziz Akgül-Bengisu Yayla [s.732]
21. Yüzyıl Türkiyesi’nde Kalıcı Bir Sorun Olarak Yoksulluk: Nedenleri ve Önlemeye Yönelik Uygulanan Politikalar / Havva Çaha [s.741]
Yeni Türkiye’de Çevre, Şehircilik ve Ulaştırma
Yeni Türkiye’de Çevre ve Şehircilik / İdris Güllüce [s.750]
Türkiye’yi 2023 Hedeflerine Hazırlıyoruz / Lütfi Elvan [s.754]
Yeni Türkiye’de Çevre Koruma ve Şehirler / Erol Kaya [s.760]
Büyükşehircilik Dönemi Bitmiştir / Birgül Ayman Güler [s.774]
Şimdi Yeni Şehirler Lazım: ‘Ekokentler…’ / Ahmet Vefik Alp [s.778]
İstanbul’un Küresel Şehir Endekslerindeki Yeri / Recep Bozlağan [s.780]
Yeni Türkiye’de Enerji, Su ve Orman
Türkiye’nin Enerji Stratejisi / Taner Yıldız [s.787]
Su Kaynaklarının İdaresi ve Ormancılık Faaliyetlerinin 2023 Hedefleri / Veysel Eroğlu [s.791]
Elektrik Enerjisi ve Türkiye / Ahmet Rumeli [s.801]
Yeni Türkiye’de Millî Savunma ve Savunma Sanayii
Millî Savunmamız Millî Gücümüze Dayanacaktır / İsmet Yılmaz [s.811]
Türkiye’nin Geleceğine İlişkin Öngörüler / M. Vecdi Gönül [s.814]
Yeni Dünya Düzeninde Türk Savunma Sanayiinin Gelişimi ve Rolü / Ersan Ergür [s.820]
Yeni Türkiye’de Bilim, Teknoloji, Bilgi ve Medya
Türkiye’nin Bilim ve Teknoloji Vizyonu / Fikri Işık [s.825]
İnternet’e Deli Gömleği yahut Türkiye’nin Yönetişim Açığı / Aykan Erdemir-Muharrem Erdem [s.833]
Bilişim Devriminde Türkiye: Ülkemizi Orta Gelir Tuzağından Kurtaracak Kaldıraç; Yazılım ve Üretim Endüstrimizdir! / Aydın Köksal [s.838]
Bilgi Toplumuna Geçiş ve Türkiye’nin Yüksek Hızlı Bilgi Otobanları ile Örülmesi / Yusuf Balcı [s.855]
Bilgi Toplumu ve Türkiye / Hayriye Atik [s.860]
Yeni Türkiye’de Bilginin Rolü ve Geleceği / Sami Şener [s.873]
Bilgi Yoğun Yaşamın Sosyal Etkileri / Ercan Öztemel [s.882]
İkinci El Yaşam: e-hayat / Nurdoğan Rigel [s.890]
Enformasyon Toplumu Kuramları ve Türkiye’nin Dönüşümü / Şenol Baştürk-Veysel Bozkurt [s.894]
Türkiye ve Dünya Genelindeki Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Uydu Sistemlerinin Kullanımı / Ahmet Şahinkaya/Ali Murat Kırık [s.904]
Yeni Türkiye’de Halka Açık Medya Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Uygulamaları / Türkân Uğur Dâi-İnci Tarı [s.911]
Yeni Medya ve Enformasyona Özgürce Ulaşma Bağlamında Gazetecinin Bilişimciye Dönüşümü / Cem S. Sütçü [s.924]
Uzay Bilimlerinde Gelişmeler / Halil Kırbıyık [s.929]
Nicelikten Niteliğe Yeni Türkiye / Şeref Oğuz [s.940]
Yeni Türkiye’de Din, Dinî Hayat, Ahlâk ve Maneviyat
Modern Dönemde Din ve Dindarlık / Ali Bardakoğlu [s.945]
Din Anlayışımızın Geleceği Üzerine / Mustafa Sait Yazıcıoğlu [s.956]
Çağı Nasıl Atlayacağız? Bilgi Toplumu Yeterli mi? İnsan ve Sevgi Faktörü / Mustafa Temiz [s.962]
Doğru, Fıtrî Bir Eğitim ve Dayandığı Usul: Sevgi / Necmettin Tozlu [s.980]
Büyük Oyun ya da Neo-Con ve Evangelik İttifakı / Bekir Karlığa [s.993]
Yarınki Türkiye / Abdurrahman Dilipak [s.1000]
Yeni Türkiye’nin Manevî Temelleri Sağlam Olmalı / Abdülkadir Selvi [s.1005]
Yeni Türkiye ve Türk Dünyası
2023’e Doğru Türkiye-Türk Dünyası Bütünleşmesi / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.1009]
Türkiye’de Bir İlk: Türk Dünyası Kültür Başkentliği ve Eskişehir / Güngör Azim Tuna [s.1035]
Yeni Türkiye’de TİKA / Serdar Çam [s.1038]
Türkiye’nin Orta Asya ve Balkanlar Politikası; Söylemden Stratejik Hedeflere / Kemal Yurtnaç [s.1041]
Türk Dünyasının Yarını ve Türkolojide Yeniden Yapılanma / Kamil Veli Nerimanoğlu [s.1044]
Türk Dünyasının Geleceği Üzerine Düşünceler / Nevzat Özkan [s.1050]
Yeni Bin Yılın Eşiğinde Millî Mefkûrenin İmkân ve Kabiliyetlerine Eleştirel Bir Bakış / Kemal Üçüncü [s.1056]
Küresel Adaleti Türkler Gerçekleştirdi, Türkler Gerçekleştirecektir / Orhan Kavuncu [s.1074]
Genel Değerlendirme, Tarih, Çeşitlemeler
Türkiye, ‘Yeni Türkiye’ Olmalı / Soner Aksoy [s.1079]
Yeni Türkiye: Hayal mi, Gerçek mi? / Edibe Sözen Yavuz [s.1095]
Yeni Türkiye Ne Demektir ve Nasıl Ulaşılır? / Işın Çelebi [s.1097]
Yeni Türkiye ve Önümüzdeki 10 Yıl / Süleyman Şensoy [s.1099]
Geleceğin Yeni Türkiyesi İçin Büyük Düşünmek / Fevzi Demir [s.1102]
‘Eski Sınıf ’ Despotizminden Demokratik ‘Yeni Türkiye’ye / Kazım Berzeg [s.1115]
Yeni Türkiye ve Muasır Medeniyet / Ahmet Kemal Yahyaoğlu [s.1136]
‘Yeni Türkiye’nin Yeni Türkiye Modernleşme Projesi / Elnur Ağayev [s.1145]
Uluslararası Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu’nun Düşündürdükleri / Yaşar Kalafat [s.1153]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye