Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 975
Makale : 115
Ebad : 4 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Mayıs-Haziran 2014 - sayı 58

Türk Eğitimi- 1

GENEL DEĞERLENDİRMESiyasî BakışUzman BakışıMİLLÎ EĞİTİMİN TEMEL HEDEFLERİ, FELSEFESİ VE DEĞERLER EĞİTİMİTemel HedeflerEğitimin FelsefesiDeğerler EğitimiEĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARISistemin analizi ve SorunlarHayatî Bir Sorun: Yabancı Dille EğitimOkul Öncesi Eğitim ve Aile EğitimiİlköğretimOrtaöğretimMeslekî-Teknik Eğitim ve ÖğretimHayat Boyu Öğrenme ve Yaygın EğitimDin EğitimiYÜKSEK ÖĞRETİMYüksek Öğretim Sistemi İçin Yol HaritasıYüksek Öğretimin Bazı SorunlarıVakıf ÜniversiteleriEĞİTİM REFORMU VE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLERGeleceğin Dünyasında Eğitim ve ReformGeleceğin OkuluÖlçme-Değerlendirme ve Sınav SistemiPsikolojik Danışma ve RehberlikBilgisayar ve Eğitim Teknolojileri
 Eğitim
 Maârif-i Umûmiye Nezâreti Târihçe-i Teşkilât ve İcrâatı - XIX. Asır Osmanlı Maârif Tarihi
 Özlenen Üniversite / Yaşanan Üniversite
 İnsandan Devlete Eğitim

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Birinci cildin içindekiler
Yeni Türkiye Eğitimle İnşa Edilecek / Başbakan Recep Tayyip Erdoğan [s.13]
Okul Bizim Neyimiz Olur? / Millî Eğitim Bakanı Nabi Avcı [s.16]
Türk Eğitim Sisteminde Değişim ve Dönüşüm / Millî Eğitim Bakan Yardımcı Orhan Atalay [s.18]
GENEL DEĞERLENDİRME
Siyasî Bakış
Yeni Türkiye, Yeni Eğitim / Hüseyin Çelik [s.33]
Fatih Projesi / Nimet Baş [s.42]
Geleceğin Eğitimi / Köksal Toptan [s.51]
Eğitim ve Yüksek Öğretim Üzerine Düşünceler / Mehmet Sağlam [s.57]
Eğitim Sistemindeki Dönüşüm: Yeni Düzenlemeler / M. Naci Bostancı [s.60]
Yeni Türkiye Yolunda Yeni Eğitim / Selçuk Özdağ [s.63]
Dünden Bugüne Yüksek Öğretim / Tülay Bakır [s.66]
Geleceğimiz İçin Eğitim / İsrafil Kışla [s.76]
Eğitimde Gelişmeler ve Öncelikler Hakkında Birkaç Not / Nebi Bozkurt [s.80]
Yeni Bir Üniversite Anlayışına Doğru / Muzaffer Çakar [s.87]
Eğitimde Fırsatları Arttırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi / Sevim Savaşer [s.89]
AB Sürecinde Türkiye’de Kültür ve Eğitim Alanında Çalışmalar / Suat Önal [s.93]
Türkiye’nin Millî Eğitim Sistemi ve Sorunları / Nur Serter [s.97]
Ulusal Eğitimde Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam, Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Namık Havutçu [s.110]
Millî Eğitim Belleği / Metin Lütfi Baydar [s.114]
Millî ve Gayri Millî Arasındaki Eğitim Sistemi ve Türkiye / Özcan Yeniçeri [s.116]
‘Eğitim Siyaset Üstü Görülmelidir’ / Ahmet Duran Bulut [s.132]
Uzman Bakışı
Demokratikleşme ve Eğitim Politikalarının İlişkisinin Türkiye Serüveni / Yusuf Tekin [s.135]
Türk Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış: Sorunlar ve Öneriler / M. Emin Zararsız [s.143]
Türk Millî Eğitimine Genel Bir Bakış / Cumaali Demirtaş [s.179]
MİLLÎ EĞİTİMİN TEMEL HEDEFLERİ, FELSEFESİ VE DEĞERLER EĞİTİMİ
Temel Hedefler
Türk Millî Eğitiminin Temel Hedefleri / Hasan Celâl Güzel [s.187]
Millî Eğitimimiz Bir Kimlik Kazandırabiliyor mu? / Alâaddin Korkmaz [s.193]
Eğitimde Millî Hedefler / M. Mehdi Ergüzel [s.196]
Eğitimi Yeniden Yapılandırmak Üzere Bir Politika Önerisi / Alpaslan Durmuş [s.208]
Yüz Yıllık Hikâye: Nasıl Bir Eğitim / İhsan Sezal [s.219]
Eğitimin Felsefesi
Eğitimimizin Felsefî Temelleri / Süleyman Hayri Bolay [s.223]
Memler ve Eğitimdeki Yeri / Ziya Selçuk [s.236]
Türkiye’de Medeniyet Sorunu, Eğitim ve Birlik / Hasan Ünder [s.239]
Ahlâki Açıdan Modern Okulun Açmazı: Eleştirel Bir Bakış / Selahattin Turan [s.246]
‘Maarif’i Anlamsızlaştırmak Yahut ‘Eğitim!’ / D. Mehmet Doğan [s.253]
Değerler Eğitimi
Türkiye’nin Geleceği İçin Önemli Bir Yatırım: Etik Değerler Eğitimi / Ayşen Bakioğlu [s.258]
Küreselleşen Değerlerin Eğitim Anlayışı Üzerine Etkisi / Ercan Tatlıdil-Esma Esgin Günder [s.262]
Değerler Eğitiminde Okul Kültürünün Rolü / Feridun Merter-Battal Göldağ [s.272]
Okulda ve Sınıfta Örtük Program Aracılığıyla Değerler Öğretimi / Feridun Merter [s.285]
Eğitim Kurumu Postmodern Yaklaşımla Ortak Değerleri Yeniden Üreterek Geliştirebilir mi? / Sadettin Elibol [s.296]
Özgün Bir Değerler Eğitimi Modeli: Karakter Okulu / Neriman G. Karatekin [s.300]
Bir Değerler Eğitimi Uygulaması Örnekliği: Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi / Mustafa Özşahin [s.306]
EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI
Sistemin analizi ve Sorunlar
Ekonomide Başarı, Millî Eğitimde Sorunlar Devam Ediyor / Zeki Konukoğlu [s.315]
Millî Eğitimimizin Düşündürdükleri / Metin Eriş [s.317]
Eğitim Sistemimizdeki Değişiklikler ve Belirsizlikler / Güzver Yıldıran [s.326]
Eğitimin Temel Sorunları / Abbas Güçlü [s.337]
Eğitimin Sıcak Tartışmaları / Gülay Göktürk [s.342]
Eğitim Sorunlarımızı Çözerken Neden-Sonuç İlişkisi Kuruyor muyuz? / Sinan Olkun [s.350]
Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Yönelik İlerleme Raporlarının Eğitim Başlığındaki Tespitler ile MEB 2010-2014 Stratejik Planı’nın Karşılaştırılması / Erdal Toprakçı-Gözde Yılmaz [s.355]
Hayatî Bir Sorun: Yabancı Dille Eğitim
Yabancı Dille Eğitimin Sakıncaları / Abdurrahman Güzel [s.371]
Eğitim, Dil ve Türkçe / Fatma Açık-Hatice Vargelen [s.378]
Bir Projenin Defteri Neden Dürüldü? / Vicdan Erkır [s.387]
Eğitimin Dili / Şerif Ali Bozkaplan [s.391]
Eğitim Sistemimiz, Yabancı Dide Eğitim ve Türkçe Eğitimi / Hüseyin Tuncer [s.399]
Dil, Türkçe Eğitimi, Yabancı Dille Eğitim / Erol Oğur [s.416]
Okul Öncesi Eğitim ve Aile Eğitimi
Türkiye’de Aile Eğitim / Diğdem M. Siyez [s.427]
Aile İçi İletişim ve Çocuğun Sosyal Beceri Gelişimi / Esra Ömeroğlu-Yunus Günindi [s.433]
Yetersizlikten Etkilenmiş Çocukların Ailelerinin Eğitimi / Yusuf Ziya Tavil [s.447]
Ana-Baba Okulu / Haluk Yavuzer [s.456]
Türkiye Cumhuriyeti’nde Okul Öncesi Eğitimin Tarihsel Gelişim Süreci / Fatma Alisinanoğlu [s.460]
Erken Çocukluk Eğitimine Genel Bir Bakış / Güler Küçükturan [s.465]
Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Toplum İlişkisinde Erken Çocukluk Eğitimi / Mustafa Buluş [s.470]
Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Okulöncesi Eğitimin Önemi / Meral Taner Derman [s.480]
İlköğretim
İlköğretimin Bireylere Kazandırmak İstediği Ortak Beceriler Açısından Kritiği / Ali Rıza Erdem-Hüseyin Kıran [s.485]
Ortaöğretim
Ülkemizde Eğitimin İlk İki Kademesinde (4+4) Yaşanan Sorunların Öğretmen Görüşleri ve Raporlara Dayalı Olarak Değerlendirilmesi / Ahmet Kurnaz [s.496]
Meslekî-Teknik Eğitim ve Öğretim
Türkiye’de Meslekî ve Teknik Öğretmenin Gelişme Süreci / S. İlhan Sezgin [s.509]
Meslekî Eğitimin Kutup Yıldızı Arayışı / Yusuf Ekinci [s.518]
Türkiye Yeterlikler Çerçevesi Kapsamında İnsan Kaynaklarının Gelişimi / Oğuz Borat [s.528]
Meslekî ve Teknik Eğitimde Yeniden Yapılandırma ve Yüksek Öğretime Geçişte Yeni Bir Yaklaşım / Mustafa Demirezen [s.540]
Meslekî Eğitim Kangren Olmaya Devam Ediyor / Mesut Karaağaç [s.554]
Hayat Boyu Öğrenme ve Yaygın Eğitim
Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi / Meral Uysal [s.557]
Yaygın Eğitim ve Tarihçesi / İlhan Akar [s.563]
Hayat Boyu Öğrenme-Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ve- Türkiye’de Meslekî Eğitim Sistemi / Mustafa Balcı [s.568]
Hayat Çapında Öğrenme ve Yükseköğretim Programlarına Yansımaları / Tuğba Yanpar Yelken [s.577]
Hayat Boyu Öğrenmede Destek Eğitim Kurumlarının Rolü / Yusuf Ekinci [s.586]
Uzaktan Eğitimin Türkiye’deki Uygulamalarına Genel Bir Bakış / Ebru Kılıç Çakmak [s.609]
Din Eğitimi
Hazreti Peygamberin Kur’an-ı Kerim Öğretimi / Mehmet Sürmeli [s.617]
Erken Çocukluk Dönemi Din Eğitimi: Teorik Çerçeve, Yaklaşımlar ve Uygulama Örnekleri / Cemil Oruç [s.621]
Türkiye’de Din Eğitimi Problemleri / Vehbi Karakaş [s.636]
Eğitimin Özgürleşmesinde Din Eğitiminin Rolü / Gökhan Erenoğlu [s.660]
YÜKSEK ÖĞRETİM
Yüksek Öğretim Sistemi İçin Yol Haritası
Büyüme, Kalite, Uluslararasılaşma: Türkiye Yüksek Öğretim Sistemi İçin Bir Yol Haritası / Gökhan Çetinsaya [s.665]
Türkiye’de Yüksek Öğretimin Mevcut Durumu, Sorunları, Gelişmeler ve Öneriler / Durmuş Günay [s.678]
Yüksek Öğretimin Dünü, Bugünü, Yarını / Muhitin Şimşek [s.696]
Nasıl Bir Yüksek Öğretim? Referans, Kapsam ve Araçlar / Metin Toprak-Armağan Erdoğan [s.707]
Neden Yüksek Öğretim Reformu Gerekli? / Zafer Çelik-Bekir S. Gür [s.719]
Yüksek Öğretimin Bazı Sorunları
Türkiye’de Yüksek Öğretim ve Birkaç Temel Sorun / Beril Dedeoğlu [s.725]
Yükseköğretim Mezunlarının İstihdam Sorunu ve Eğitim Fakülteleri / Semih Aktekin [s.728]
Yüksek Öğretim Kurumlarında Sağlık Eğitimi, Öğrenci Alımı, Eğitim, Mezuniyet / Murat Tuncer-Adem Karataş [s.733]
Ekonomi ve Yüksek Öğretim / Mehmet Bulut [s.737]
Türkiye’de Lisansüstü Eğitimdeki Kapasite Genişlemesinin Analazi / Yusuf Alpaydın [s.745]
Yükseköğretimde Cinsiyet Eşitsizliği Tablosu ve Yeniden Yapılanma Süreci İçin Öneriler / Armağan Erdoğan [s.751]
Vakıf Üniversiteleri
Yükseköğretimde Çeşitlilik ve Vakıf Üniversiteleri / Öner Kabasakal [s.761]
Yükseköğretimde Vakıf Üniversiteleri ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Örneği / Tamer Yılmaz [s.767]
EĞİTİM REFORMU VE GELECEĞE YÖNELİK EĞİLİMLER
Geleceğin Dünyasında Eğitim ve Reform
Geleceğin Dünyasında Eğitim / Necmettin Tozlu [s.771]
Eğitimde Yenilenme Zarureti ve Engeller / Abdullah Saydam [s.779]
Millî Eğitim Bakanlığının Yapısı ve İşleyişiyle İlgili Olarak Son Yıllarda Yapılan Bazı Yasal Düzenlemeler Üzerine Bir Analiz / Temel Çalık [s.794]
Geleceğin Eğitim Sistemi Uzaktan Eğitim / Aytekin İşman [s.800]
Avrupa Birliği Yeni Araştırma Programı: HORİZON 2020, Bilim ve Toplum Üzerine Araştırma Öncelikleri ve Türkiye’ye Düşen Görevler / Bülent Çavaş [s.815]
Geleceğin Okulu
Etkili Okul ve Türkiye’de Uygulanabilirliği / Ali Balcı [s.821]
Örgütsel Değişme ve Geleceğin Okulu / Vehbi Çelik [s.834]
Bilgi Toplumunda Eğitim ve Okulun Geleceğine İlişkin Düşünceler / Muhsin Hesapçıoğlu [s.844]
Bilgi Toplumunun Gerçekleri ve Öğreten Okuldan Öğrenen Okula / İlhami Fındıkçı [s.852]
Ölçme-Değerlendirme ve Sınav Sistemi
Nitelikli Eğitimin Temel Bileşeni Ölçme ve Değerlendirme Nasıl Olmalı? / Nükhet Demirtaşlı [s.864]
Ölçme ve Değerlendirme Sistemimiz Üzerine: Neyi ‘Değer’lendiriyoruz? İnsanı mı? / Mustafa Otrar [s.870]
Ölçme Yansızlığı: Türkiye’de Uygulanan Seçme Amaçlı Testlerin Eşitliği Üzerine / Adnan Kan [s.874]
Sınav Tipini Değiştirmek Öğretim Kalitesini Arttırır mı? / A. Ata Tezbaşaran [s.880]
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Türkiye’de ‘Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları ve Öneriler / Galip Yüksel [s.883]
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Birey ve Toplum Hayatımızda Yeri, Önemi ve Açmazları / Kurtman Ersanlı [s.899]
Okullarımızdaki Sorunlar ve Rehberlik Hizmetleri / Filiz Gültekin [s.904]
Öğretmen Eğitimin Önünde Engel Olabilir mi? / Pınar Koç Yıldırım [s.909]
Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri
Gelişen Teknolojiler ve Eğitimdeki Etkileri / Aydın Öztürk [s.915]
Gelecek, Fen ve Teknolojiyle Geliyor / Turgut Kılıç [s.919]
Bilişim ve Eğitim / Tolga Güyer [s.922]
İnovasyon ve Eğitim / Said Taş [s.925]
Bellek Süresinin Organigma’daki Tanımlamalara Dayalı Olarak Görsel İşitsel Medyaların İşlevleri / Yusuf Gürcan Ültanır [s.934]
İnternet Bağımlılığı ve Siber Zorbalık / Füsun Ekşi-Durmuş Ümmet [s.946]
Eğitici Oyunlar Üzerine / Erdem Çakı [s.958]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye