Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 705
Makale : 76
Ebad : 3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Ağustos 2014 - sayı 59

Türk Eğitimi- 2

EĞİTİMİN ASLÎ UNSURU ÖĞRETMENÖğretmen YetiştirmeÖğretmenin TeşvikiSınıf ÖğretmenleriOkullarda Yıldırma ve Şiddet UygulamalarıEĞİTİM PROGRAMLARIGenel Olarak Eğitim ProgramlarıTürkçe ÖğretimiEdebiyat ÖğretimiTarih ÖğretimiCoğrafya EğitimiSosyal Bilimler ÖğretimiYabancı Dil ÖğretimiSanat ÖğretimiFen ve Matematik ÖğretimiFizik ÖğretimiKimya ÖğretimiBiyoloji ÖğretimiÖĞRENME PROBLEMLERİ, ÖZEL EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİMÖğrenme ProblemleriÖzel Eğitimde Temel SorunlarEngellilerin Eğitiminde YöntemlerÖzel Yeteneklilerin EğitimiKişisel GelişimEĞİTİM TARİHİ VE ÇEŞİTLEMELEREğitim TarihiÇEŞİTLEMELERMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU
 Eğitim
 Maârif-i Umûmiye Nezâreti Târihçe-i Teşkilât ve İcrâatı - XIX. Asır Osmanlı Maârif Tarihi
 Özlenen Üniversite / Yaşanan Üniversite
 İnsandan Devlete Eğitim

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

EĞİTİMİN ASLÎ UNSURU ÖĞRETMEN
Öğretmen Yetiştirme
Eğitim Sisteminin Temel Özellikleri ve Öğretmen Eğitiminin Önemi: Yeni Neslin Yetiştirilmesi İçin Bir Analiz / Alipaşa Ayas [s.975]
Dijital Çağın Eğişinde Öğretmen Eğitimi / Mustafa Öztürk [s.983]
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme: Bir Öneri / Selami Aydın [s.996]
Millî Eğitim Bakanı Sayın Profesör Doktor Nabi Avcı’ya Açık Mektup / Hüseyin Hüsnü Tekışık [s.1000]
Türkiye’nin Öğretmen Yetiştirme Serüveni / Feyyat Gökçe-Yar Ali Mete [s.1015]
Türk Eğitim Sisteminin Değişmeyen Karakteri: Açmak ve Kapatmak / İrfan Erdoğan [s.1024]
Öğretmenin Teşviki
Öğretmen Teşvik Projeleri / Hasan Celâl Güzel [s.1028]
Öğretmenlik Mesleğinin Tercih Nedenleri ve Öğretmen Güdülenmesi / Zeynep Kızıltepe [s.1031]
Sınıf Öğretmenleri
Sınıf Öğretmeni Eğitimi: Sorunlar ve Öneriler / Hayati Akyol [s.1037]
Yeni Neslin Mimarları: Sınıf Öğretmenleri / Ömür Sadioğlu [s.1048]
Okul Merkezli Yönetime İlişkin Öğretmen Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma / Ayşen Bakioğlu-R. Şamil Tatık [s.1051]
Okullarda Yıldırma ve Şiddet Uygulamaları
Genç Çocuk ve Çocuklarda Okulda Şiddetin Etkileri: Rehberlik Yoluyla Yapılan Yardımlar / Emel Ültanır [s.1066]
Eğitim Örgütlerinde Yaşanan Yıldırma (Mobbing) ve Başa Çıkma Teknikleri / Necati Cemaloğlu [s.1078]
Okullarda Zorbalık Nedir / Nasıl Başa Çıkılmalıdır? / Erkan Yaman [s.1090]
Sınıf Yönetimini Zorlaştıran Öğretmen Tutumları ve Öğrencilerin İstenmeyen Davranışlarına Karşı Stratejiler / Muhammet Yılmaz [s.1100]
EĞİTİM PROGRAMLARI
Genel Olarak Eğitim Programları
Türkiye’de Eğitim ve Program Geliştirme Çalışmaları: Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler / Orhan Akınoğlu [s.1107]
Türkiye’de Eğitim Programları Anlayışı / Hasan Hüseyin Özkan [s.1113]
Toplumsal Eğitim Önceliğimiz: Ulusal Eğitim Programı / Selçuk Pehlivanoğlu [s.1126]
Türkçe Öğretimi
Dilimizi Kaybediyoruz / Selçuk Özdağ [s.1131]
Dünyada ve Türkiye’de Ana Dili Öğretimi: Yeni Eğilimler / Havva Yaman [s.1135]
Türkçe Eğitiminde Anlama Kavrama Eğitiminde Metnin Önemi ve Tür Öğretimi / Gıyasettin Aytaş [s.1142]
Edebiyat Öğretimi
Yapılandırmacı Yaklaşımla Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımının Önemi / İlyas Yazar [s.1151]
Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanım Formları / İlyas Yazar [s.1157]
Çocuk ve Gençlik Edebiyatına Odaklanmış Bir Kurum: Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) / Sedat Sever [s.1163]
Tarih Öğretimi
Türkiye’de Tarih Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri / İsmail H. Demircioğlu [s.1176]
Değişen Türkiye’de Tarih Öğretimini Yeniden Düşünmek / İbrahim Hakkı Öztürk [s.1187]
Türkiye’de Tarih Öğretimi: Sorunlar ve Fırsatlar / Cevdet Kırpık [s.1193]
Orta ve Lise Tarih Dersleri Örneklerinde Türkiye’de Doğu-Batı İkilimi ve Tarih Eğitimindeki Yansımaları / Erkan Şemşekerci [s.1207]
Coğrafya Eğitimi
Coğrafya Eğitiminin Temel Eksenleri / Servet Karabağ [s.1219]
Türkiye’de Coğrafî Bilgi Sistemleri Eğitimi / Hasan Çukur [s.1225]
Turizm Konusunda Yerel Halkın Bilinç Düzeyinin Önemi / Raziye Çakıcıoğlu Oban [s.1234]
Sosyal Bilimler Öğretimi
Sosyal Bilimler ve Eğitimin Karşılaştığı Zihniyet Sorunları / Hüseyin Köksal [s.1244]
Eğitim ve Sosyal Bilimler Bağlamında Teknolojik Sorun / Vefa Taşdelen [s.1250]
Yabancı Dil Öğretimi
Türkiye’de Yabancı Dil Öğretimi ve Sorunları / Nuray Alagözlü [s.1255]
Sanat Öğretimi
Türkiye’de Sanat Eğitimi / Ayşe Okvuran [s.1260]
Güzel Sanatlar Hakkında / Mustafa Hilmi Bulut [s.1270]
Fen ve Matematik Öğretimi
Fen Okuryazarlığı ve Ülkemizdeki Durum / Aysun Öztuna Kaplan [s.1272]
Fen Öğretiminde Biçimlendirici Değerlendirme ve Etkili Uygulama Örneklerinin Tanıtılması / Mızrap Bulunuz-Nermin Bulunuz [s.1278]
Türkiye’de Eğitim Programları Reformu: Matematik Dersi Öğretim Programlarının Felsefesi, Yaklaşımları ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Şeref Mirasyedioğlu [s.1284]
Fizik Öğretimi
Ülkemizde Fizik Eğitimi ve Yeni Fizik Programlarımız / Salip Çepni [s.1291]
Kimya Öğretimi
İlkokul ve Ortaokul Fen Bilimleri Kapsamında Kimya Öğretiminin Değerlendirilmesi / Zehra Özdilek [s.1297]
Biyoloji Öğretimi
Biyoloji Eğitimi / Teoman İsmail Kesercioğlu [s.1305]
Türkiye’de Biyoloji Eğitimine Genel Bakış / Füsun Eyidoğan [s.1312]
ÖĞRENME PROBLEMLERİ, ÖZEL EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM
Öğrenme Problemleri
Öğrenme Problemleri: Önlenmesi ve Düzeltilmesi, Bir Model Önerisi / E. Rüya Özmen [s.1321]
Tam Öğrenme Yöntemi: Kuram ve Uygulama / Güzver Yıldıran [s.1333]
Türkiye’de İlkokuma ve Yazma Öğretiminin Sorunları / Süleyman Çelenk [s.1340]
Özel Eğitimde Temel Sorunlar
Özel Eğitimdeki Temel Sorunlar ve Olası Çözüm Yolları / Ayşegül Ataman [s.1351]
Türkiye’de ‘Özel Eğitim’in Serencamı / Mehmet Cüneyt Ancın [s.1362]
Öğretmen Yetiştirme: Özel Eğitim Öğretmeni Yetiştirme / Eylem Dayı [s.1368]
İlköğretim Öğretmenlerinin Kaynaştırmaya Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi / S. Sunay Yıldırım Doğru-Süleyman Doğru [s.1374]
Engellilerin Eğitiminde Yöntemler
Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Bireylerin Eğitsel Değerlendirmelerindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Pınar Şafak [s.1383]
Zihinsel Yetersizlikten Etkilenmiş Öğrenciler İçin Sıklıkla Kullanılan Etkili Öğretim Yöntemleri / Çığıl Aykut [s.1391]
Otizm, Aileler ve Bireylerin Eğitimi / Necdet Karasu [s.1397]
Görme Engelli Öğrencilerin Kütüphane Kullanımında Yaşadıkları Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Banu Altunay [s.1402]
Özel Yeteneklilerin Eğitimi
Türkiye’de Üstün Yetenekliler Eğitiminin Durumu / H. Elif Dağlıoğlu [s.1413]
Özel Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi Nasıl Olmalıdır? / Ahmet Kurnaz [s.1425]
Bugünün Özel Yetenekli Çocuklarını Geleceğin Aydını Yapmak İçin Neler Öğretelim? / Ahmet Kurnaz [s.1438]
İhmal Edilen Üstünlere Dönük Yeni Bir Bakış Açısı Denemesi, Türkiye’nin Geleceği, Geleceğin Türkiye’si / Ümit Uncu [s.1450]
Kişisel Gelişim
Kişisel Gelişimin Eğitimindeki Önemi / Aylin Atmaca [s.1463]
Yaratıcı Dramanın Gelişimi ve Eğitimdeki Önemi / Ömer Adıgüzel [s.1472]
EĞİTİM TARİHİ VE ÇEŞİTLEMELER
Eğitim Tarihi
İslam Tarihinde Medeniyet Havzaları ve Klasik Devirde Osmanlı Medreselerinin Akademik Kaynakları / Cahit Baltacı [s.1479]
Ders Programlarının Ortaya Çıkışı ve Gelişmesine Tarihî Bir Bakış / Tayyip Duman-Mustafa Ergün [s.1487]
Osmanlı Eğitim Sisteminde Enderûn Mektebi / Ülker Akkutay [s.1499]
Okumanın Tarihi Süreci ve İnsanın Eğitimine Yansıması / Suat Ungan [s.1507]
II. Abdülhamid’in Eğitim Politikaları: ‘Gidişimiz Saadet ve Terakki Yoludur’ / Ercan Uyanık [s.1516]
19. Yüzyılda Osmanlı Askerî Mektepleri / Mustafa Ergün-Tayyip Duman [s.1524]
Türkiye’de Öğretmen Eğitiminin Tarihsel Dönüşümü / İsmail Güven [s.1543]
Eğitim Birliği Açısından Osmanlı İmparatorluğunda Eğitim / Ruhi Sarpkaya [s.1574]
‘Talim ve Terbiye’nin Türk Eğitim ve Kültür Politikacılarındaki Rolü / Kemal Koçak [s.1584]
Köy Enstitülerinden Kent Enstitülerine / Adil Türkoğlu [s.1601]
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu ve J. J. Rousseam’ya Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım / Cengiz Ertem [s.1605]
İhsan Sungu’nun Hayatı, Eğitimciliği ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı / Bahri Ata [s.1613]
ÇEŞİTLEMELER
Medya ve Eğitim İlişkisi Üzerine / Hakan Aydın [s.1628]
Bilgi Merkezi ve Bilgi Evleri Üzerine Bir Uygulamanın Teorik ve Pratik Yönleri / Erhan Erkan [s.1635]
AB Eğitim ve Gençlik Programları Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Eğitimcilerin Kariyer Gelişimine Etkisi / Ayşen Bakioğlu-Turan Tolga Vuranok [s.1646]
Türk Dünyasından Gelen ve Uludağ Üniversitesinde Öğretim Gören Öğrencilerin Dilsel Farkındalık Üzerine / Minara Aliyeva [s.1657]
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI FAALİYET RAPORU
Millî Eğitim Bakanlığı Faaliyet Raporu / [s.1667]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye