Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 888
Makale : 56
Ebad : 5 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Eylül-Aralık 2014 - sayı 61

Ermeni Meselesi Özel Sayısı- II

ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞINDA YABANCI DEVLETLERİN ROLÜRusya’nın Rolüİngiltere’nin RolüFransa’nın RolüAmerika’nın RolüAlmanya’nın RolüVilayat-ı Şarkiye IslahatıBatı Basınında Ermeni OlaylarıERMENİ MESELESİNDE ERMENİ KİLİSESİ’NİN VE MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN ROLÜErmeni Kilisesinin RolüMisyonerlik Faaliyetlerinin Ermeni Meselesine EtkisiERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİİstanbul’da Ermeni TerörüErmeni Terör Örgütleri ve Faaliyetleri
 Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Genişletilmiş 3. Baskı)
 Tanıkların Diliyle Ermeni Vahşeti - Bir Sözlü Tarih Denemesi -

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞINDA YABANCI DEVLETLERİN ROLÜ
Ermeni Sorununun Ortaya Çıkışında ve Devamında Yabancı Devletlerin Rolü / Feridun Eser [s.905]
Rusya’nın Rolü
Rus İşgali ve Ermeni Mezaliminin Erzurum’un Sosyal ve Kültürel Hayatına Etkileri / Murat Küçükuğurlu [s.917]
Rusya İmparatorluğu’nun Kafkasya’da Ermenileri İskân Politikası ve Türklerin Göçü / Mustafa Tanrıverdi [s.939]
Türkistan Dergisine Göre: Rusya ve Ermeni Meselesi / Ercan Çelebi Yaş [s.946]
İngiltere ve Rusya’nın Yedeğinde Kurulan ‘Hibrit’ Ermeni Devletinin Uzun Hikâyesi / Ahmet Ali Aslan [s.954]
Kars Vilayetinin Rus İdare Döneminde Etnik ve Dinî Yapısı (1877-1917) / Levent Küçük [s.975]
İngiltere’nin Rolü
Rusya-İngiltere ve Ermeni Meselesi / Timuçin Kodaman [s.988]
Berlin Kongresi Sürecinde İngiltere ve Ermeni Sorunu / Tolga Başak [s.996]
İngiliz Propagandası, Wellington Evi ve Türkler / Justin McCarthy [s.1015]
Millî Mücadele Döneminde İngiliz Yüksek Komiserliği’nin Ermenilerin Yeniden İskânı, Ermeni Kadınları ve Çocukları Meselesindeki Rolü / İsmigül Çetin [s.1033]
Fransa’nın Rolü
Tarihten Günümüze Rusya ve Fransa’nın Türk Dünyasına Karşı Ermeni Hainliği / Elnur İsmayılov [s.1044]
Gizli Belgelerde Fransa’nın Ermeni Politikası / Gürbüz Evren [s.1054]
Fransızlara Ait Kongo Vapurunun Osmanlı Devletindeki Faaliyetleri ve Ermeniler / Durmuş Akalın [s.1061]
Amerika’nın Rolü
Amerika’nın Ermenistan Projesi / Fatma Acun [s.1075]
Ermeni Propagandası Çatısı Altında (1895-1896) Ermeni Olaylarına Genel Bakış ve Amerikan Kızılhaç Heyeti’nin Faaliyetleri / Meral Kuzgun [s.1087]
ABD Yüksek Komiseri Amiral Mark Lambert Bristol’un 1919 Yılı Haziran Ayında Ermenistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Vekili Alexander Hatisyan ile Yaptığı Görüşme / İsmail Köse [s.1115]
1874 Tarihli Tabiiyet Anlaşması ve Tabiiyet Sorunu / Ahmet Akter [s.1129]
Arşiv Belgeleri Işığında Anadolu’dan ABD’ye Ermeni Göçü (Elazığ-Harput İli Örneği) / Erdal Açıkses-Ebru Güher [s.1138]
Dr. Fuad (Umay) Bey’in Amerika Ziyareti ve Ermeniler / Makbule Sarıkaya [s.1148]
Almanya’nın Rolü
Almanya’nın Osmanlı Ermenilerine Yönelik Siyaseti (1888-1918) / H. Bayram Soy [s.1163]
Almanya’nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi / Barış Özdal [s.1184]
Vilayat-ı Şarkiye Islahatı
‘Ermeni Sorunu’ (1877-1896) Üzerine İlk Tartışmalar: Güçlü Yönleri, Zayıf Yönleri, Eksikleri ve İleriye Taşıyacak Fikirler / Brad Denis [s.1197]
Birinci Dünya Savaşı Arefesinde Vilayat-ı Şarkiye Islahatında Rusya’nın Tutumu ve Ermenilerin Beklentileri / Mustafa Bostancı [s.1214]
1890’ların ‘Ermeni Çözüm Süreci’ / Esat Arslan [s.1227]
Türk Yurdu Neşriyatı Özelinde Ermeni Cemaati ve Islahat Meselesi (1912-1914) / Erdem Karaca [s.1234]
Batı Basınında Ermeni Olayları
Avrupa Karikatürlerinin Tasvirlerine Göre Ermeni Meselesi ve Olayları / Necmettin Alkan [s.1263]
Fransız Basını ve Türk-Ermeni Meselesi (1908-1923) / Hicabettin Sarı [s.1277]
Değerli Millî Mücadele Sürecinde Avustralya Basınında Ermeniler (1919-1922) / Esra Sarıkoyuncu [s.1281]
ERMENİ MESELESİNDE ERMENİ KİLİSESİ’NİN VE MİSYONERLİK FAALİYETLERİNİN ROLÜ
Ermeni Kilisesinin Rolü
Hıristiyan Birliği Projeleri ve Ermeniler (XVII. ve XVIII. Yüzyıllar) / Selim Hilmi Özkan [s.1313]
Ermeni Meselesi ve Ermeni Kilisesi Üzerine Düşünceler / Abdurrahman Küçük [s.1320]
Protestanlık Faaliyetleri Çerçevesinde ‘Ermeni Meselesi’ne Genel Bir Bakış / Mehmet Alparslan Küçük [s.1353]
Ermeni Kilise ve Kurumlarının XIX. Yüzyılda Fizikî Genişleme Çabaları ve Osmanlı Devletine Yansımaları / Meral Şahin [s.1373]
Rus Arşiv Belgeleri Işığında Kafkasya’nın Ermeni Ruhbanlarının Osmanlı İmparatorluğundaki İsyanlara Desteği (18890-1896) / Ziyad Amrahov [s.1387]
Kürt Hristiyanlaştırılmasında Ermeni Rolü / Murat Gökhan Dalyan [s.1393]
Ermeni İsyanlarının Ortaya Çıkışında Patrikhane ve Patriklerin Rolü / Ömer Karayumak [s.1402]
Misyonerlik Faaliyetlerinin Ermeni Meselesine Etkisi
Osmanlı Devleti’nde Ermeni Eğitim Kurumları ve Faaliyetleri / Necmettin Tozlu [s.1416]
XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Amerikan Misyonerlerinin Ermeni Okullarına Yönelik Faaliyetleri / Remzi Kılıç [s.1433]
Anadolu’da Misyonerlik ve Yabancı Misyon Faaliyetlerinin Ermeni Meselesine Etkileri: Sivas Vilayeti Örneği / Adnan Mahiroğulları [s.1444]
Amerikan Misyoner Okullarının Ermeni Ayrılıkçı Hareketindeki Etkileri Üzerine Bir İnceleme / Emine Dingeç [s.1467]
Anadolu’da Ermeni Milliyetçiliğinin Ortaya Çıkmasında Amerikan Misyonerlerinin Rolü / Celal Öney [s.1477]
Amerikan Board’un Osmanlı Ermenileri Üzerine Etkisi (1820-1870): Kocaeli Örneği / Resül Narin [s.1503]
Amerikan Misyonerlerinin Anadolu Topraklarındaki Sağlık Faaliyetleri ve Ermeniler / Ercan Haytoğlu [s.1519]
ERMENİ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN FAALİYETLERİ
Ermeni Terörizminin Temel Özellikleri: Retrospektif Analiz / Ramiz Sevdimaliyev [s.1537]
İstanbul’da Ermeni Terörü
Ermeni Terörünün 19. Yüzyılda İstanbul’daki Son Hamlesi: 1897 Olayları ve Düşündürdükleri / Kemalettin Kuzucu [s.1564]
Osmanlı-Rus Savaşı’ndan Abdülhamid Suikastı’na Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü / İbrahim Kâmil [s.1587]
24 Nisan 1915’te Ne Oldu? / Yusuf Sarınay [s.1618]
Ermeni Terör Örgütleri ve Faaliyetleri
Ermeni Örgütlenme Faaliyetleri / Ali Haydar Savranlı [s.1631]
İki Bolşevik Ermeni Aydınının Gözüyle Taşnaklar / Mehmet Perinçek [s.1656]
Stephan Şaumyan’ın Taşnaksutyun ve Ermeni Milliyetçiliğine Bakışı / Nesrin Sarıahmetoğlu [s.1662]
Çarlık Askerî İstihbarat Raporlarında Dünya Savaşının Arefesinde Ermeniler / Mehmet Perinçek [s.1679]
Günümüz Ermeni Diaspora Edebiyatına Yansımalarıyla Birinci Dünya Savaşı ve Ermeniler / Doğanay Eryılmaz [s.1686]
Ermeni Terör Örgütlerinin Türkiye’deki Terör Örgütleriyle İlişkileri / Mehmet Bicik [s.1699]
Ermeni Terör Örgütleri ve ASALA / Mehmet Mert Çam [s.1720]
ASALA Terörü / Ali Haydar Savranlı [s.1737]
ASALA ve ‘Talat’ın Çocukları’ / Mehmet Perinçek [s.1761]
Ermeni Terörünün ve Ermeni Propagandasının Dönüşümü / Hazel Çağan [s.1767]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye