Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 648
Makale : 35
Ebad : 3,7 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Eylül-Aralık 2014 - sayı 64

Ermeni Meselesi Özel Sayısı- V

Mitolojik ve Irkçı BoyutuErmenistan Cumhuriyeti’nin Sorunları Türk, Türkiye ve Ermeni AlgısıERMENİ DİASPORASI VE 2015 YILI HAZIRLIKLARITÜRKİYE’NİN 2015 YILI POLİTİKASI NE OLMALI?ÇEŞİTLEMELER
 Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu
 Osmanlı'dan Günümüze Ermeni Sorunu (Genişletilmiş 3. Baskı)
 Tanıkların Diliyle Ermeni Vahşeti - Bir Sözlü Tarih Denemesi -

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Türk, Türkiye ve Ermeni Algısı
Türk ve Türkiye Algısı Bağlamında Ermenistan / Hasan Oktay [s.3343]
Ermeni Soykırımı İddiası Algısı; Sosyolojik Bir Yaklaşım / Recep Cengiz [s.3350]
Fen Fakültesi Tarih Bölümünden Mezun Formasyon Öğrencilerinin Bakış Açısından ‘Ermeni Meselesi’ / Kadir Ulusoy [s.3360]
Ermeni Tarih Ders Kitaplarında Türk İmgesi / Yıldız Deveci Bozkuş [s.3384]
Agonistik Politika Perspektifinde Türkiye’de Yaşayan Ermenilerin Eğitimsel Sorunlarının Analizi (Agos Gazetesi Üzerinden Nitel Bir Çalışma) / Gözde Yılmaz [s.3429]
ERMENİ DİASPORASI VE 2015 YILI HAZIRLIKLARI
Yeni Dünya Düzeni İçerisinde Ermeni Meselesinin Yeniden Canlandırılması Çalışmaları / Mithat Atabay [s.3459]
1970 Sonrası Ermeni Sorunu / Feridun Eser [s.3469]
Diaspora Kavramı ve Ermeni Diasporası / Özer Özocak [s.3483]
Ermeni Diasporası ve Lobi Faaliyetlerinin Etkinliğine Yeni Bir Bakış / Sedat Laçiner-Arzu Turgut [s.3494]
Ermenistan ve Diasporanın 2015 Yılı Stratejisi ve Türkiye / Mustafa Sıtkı Bilgin [s.3522]
Ermeni Lobilerinin Propaganda Amaçlı İletişim Etkinlikleri: 2015 Yılı Faaliyetlerinden Örnekler / Leyla Budak [s.3530]
Ermeni Diasporası ve Hedef Yılı: 2015 / Soner Karagül [s.3543]
Ermeni Diasporasının Yapısı ve Ortadoğu’daki Ermeni Diasporaları / Halil Özşavlı [s.3555]
1915 Olaylarının 100. Yılına Girerken Ermeni Kilisesi ve Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme / Davut Kılıç [s.3579]
TÜRKİYE’NİN 2015 YILI POLİTİKASI NE OLMALI?
Türkiye Ermeni İddialarını Çürütmek Amacıyla Nasıl Bir Strateji İzlemeli ve Bu Stratejiyi Uygulamak Amacıyla Nasıl Bir Yapılanmaya Gitmelidir? / Şükrü Elekdağ [s.3599]
2015’te Türkiye’nin Başına ‘Ermeni Tsunamisi’ Çökecekmiş! / Pulat Tacar [s.3618]
Ankara’nın Ermeni Sorunu Diplomasisi / Mim Kemal Öke [s.3703]
Ermeni Meselesi ve Türk Diplomasisi / Fahri Sakal [s.3708]
Sevk ve İskânın 100. Yılında Ermeni Sorunu ile Yüzleşmek / Haluk Selvi [s.3719]
‘Sözde Ermeni Soykırımı’ ve Türk-Ermeni Münakaşasının Çözüm Yolları Üzerine / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.3730]
Bağımsızlık Sonrası Türkiye-Ermenistan İlişkileri / Muhammet Örtlek [s.3774]
Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve Dağlık Karabağ Sorunu / Aybars Görgülü [s.3797]
Geniş Karadeniz Havzasında Bir Bölgesel İşbirliği Modeli Olarak KEİB’in Değerlendirilmesi ve Türkiye-Ermenistan Sınır Kapısının Ekonomik Analizi / Ersan Bocutoğlu [s.3803]
Türkiye-Ermenistan Sınır Kapılarını Açmak veya Açmamak, Siyasî ve Ekonomik Bir Değerlendirme / Kerem Karabulut [s.3821]
Avrupa Birliği ve Ermeni Sorunu: Türkiye’nin Üyelik Süreci Bakımından Değerlendirme / Kamer Kasım [s.3832]
Avrupa Birliği, Türkiye-Ermenistan İlişkilerini Nasıl Okuyor?- İlerleme Raporları İtibariyle Genel Bir Analiz / Barış Özdal [s.3843]
Kimlik, Dış Politika ve Uzlaşma: İnşacı Kuram Çerçevesinde Ulusal Kimlikler ve İkili ilişkiler Üzerine Bir Değerlendirme / Ebru Çoban Öztürk [s.3853]
Ermenistan Diplomasisi ve Türkiye / Hasan Oktay [s.3865]
ÇEŞİTLEMELER
Agop ya da Acar İsmail: Kilis Merkeze Bağlı Acar Köyü’nde Bir Ermeni-Fransız Askeri / Hatice Palaz Erdemir [s.3873]
Binbaşı Noel’in Hava Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Arşivlerindeki Gönderilerinde Kürt-Ermeni Münasebetleri / Cengiz Kartın [s.3883]
Türk Dostu Pierre Loti’nin Gözüyle Ermeni Meselesi / Kemal Kurak [s.3895]
Bir Başka Açıdan Ermeni Meselesi / Abdurrahman Dilipak [s.3907]
Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? / Yunus Zeyrek [s.3918]
Üç Kişilik Bir Hikâye / Mahmut Sarıkaya [s.3930]
Konferans / Justin McCarthy [s.3954]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye