Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1360
Makale : 99
Ebad : 6,5 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Mart-Haziran 2015 - sayı 66

Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı- I

GENEL DEĞERLENDİRMEBALKAN TARİHİ VE BALKANLARDA OSMANLI ÖNCESİ TÜRK VARLIĞIİlkçağOrtaçağOSMANLI'NIN BALKAN FÜTUHATI VE İSKÂNIAkıncılar, Alperenler, DervişlerBalkanlarda Osmanlı HâkimiyetiHoşgörü ve İstimâlet Siyasetiİskân SiyasetiBALKANLARDA SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMELERNüfus YapısıSosyal YapıEkonomik YapıBALKANLARDA OSMANLI YÖNETİMİGenel İdarî YapıVilâyet Sistemi
 Kafkaslar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Yeni Türkiye'nin Rumeli-Balkanlar Sayısı uluslararası bir Balkan araştırması olarak 5 cilt ve 6300 sayfalık dev bir eser oldu. Bu araştırma, bugüne kadar Türkiye'de ve dünyada yapılmış en geniş muhtevalı Balkan çalışmasıdır. Bu eserde 53 adedi yurt dışından ve çeşitli Balkan ülkelerinden olmak üzere toplam 429 akademisyen ve bilim adamı 478 yazı hazırladılar. Bu yazılardan, 384'ü daha önce yayınlanmamış orijinal araştırma yazılarıdır. Yazıların tamamına yakın kısmı akademik ölçülerde hazırlanmış ve başta arşiv kaynakları olmak üzere birincil kaynaklardan faydalanılmıştır.

  • Birinci Cilt'te, Genel Değerlendirme, Balkan Tarihi ve Balkanlarda Osmanlı Öncesi Türk Varlığı, Osmanlı'nın Balkan Fütûhatı ve İskânı, Balkanlarda Sosyal ve Ekonomik Gelişmeler ve Balkanlarda Osmanlı Yönetimi bölümleri bulunmaktadır.
  • İkinci Cilt'te, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, Osmanlı Dönemi'nde Rumeli'de Din, Tasavvuf ve Vakıf Eserleri, Balkanlar'da Kültür, Sanat, Türkçe ve Edebiyat incelenmiştir.
  • Üçüncü Cilt'te, Balkanlardan Kopuş, Siyasî Gelişmeler ve Balkan Savaşları ele alınmıştır.
  • Dördüncü Cilt'te, Balkanlarda Soykırım, Mezalim, Göçler ve Mübadele, Balkan Ülkeleri, Bölgeler ve Halklar anlatılmış;
  • Beşinci Cilt'te ise Balkan Ülkeleri, Bölgeler ve Halklar'ın incelenmesine devam edilmiş; ayrıca, Balkanlarda Uluslararası İlişkiler, Barış, Güvenlik ve İstikrar mercek altına alınmıştır.


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye