Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1320
Makale : 99
Ebad : 6,2 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Mart-Haziran 2015 - sayı 69

Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı- IV

BALKANLARDA SOYKIRIM, MEZÂLİM, GÖÇLER VE MÜBADELEBalkanlarda Soykırım, Katliam ve MezâlimRumeli Göçleri ve GöçmenleriMübadeleBALKAN ÜLKELERİ BÖLGELER VE HALKLARBulgaristanYunanistanBatı TrakyaMakedonyaArnavutlukKosova
 Kafkaslar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

BALKANLARDA SOYKIRIM, MEZÂLİM, GÖÇLER VE MÜBADELE
Balkanlarda Soykırım, Katliam ve Mezâlim
Bulgar Mezâlimi / Ahmet Halaçoğlu [s.3805]
Carnegie Vakfı Uluslararası Komisyon Raporu’na Göre Balkan Savaşları / İsmet Türkmen [s.3815]
Balkan Savaşları’nda Bulgaristan Yönetiminin Türk Nüfusa Yönelik Uyguladığı Politikalar / Zeki Çevik [s.3829]
J. E. Blunt’ın İngiltere Hükümeti İçin “Rumeli’nin Ruslar Tarafından İşgalinin Etkileri Üzerine” Hazırladığı Gizli Raporda Zikredilen Katliama Maruz Kalmış Bazı Türk Köyleri / Eftal Irkıçatal [s.3845]
Sürgün ve Soykırımla Kaybedilen Vatan, Balkanlar / Süheyl Çobanoğlu [s.3858]
Balkan Türklerine Yapılan Bulgar Zulmünün Ömer Seyfettin’in “Beyaz Lale” Hikâyesine Yansıması / Rıza Bağcı [s.3871]
Balkan Coğrafyasında Göçler, Ölümler ve Travmalar / Merve Suna Özel [s.3879]
Balkan Savaşlarında Bulgaristan’da Yaşayan Türklere Yapılan Mezalim / Demet Yener [s.3892]
Bulgaristan Türklerine Uygulanan Asimilasyon ve 1989 Göçü / Nevin Türker Yıldız [s.3900]
Bosna Savaşı’nın ve Soykırımı’nın Anatomisi, “Podrinje Projesi” / Ufuk Süslü [s.3908]
Rumeli Göçleri ve Göçmenleri
1687’den Günümüze Rumeli’den Türk Göçlerinin Genel Değerlendirmesi / H. Yıldırım Ağanoğlu [s.3917]
Osmanlıların Rumeli’ye Geçişi ve İlk Fetihler / İbrahim Sezgin [s.3948]
İlk Yunanistan Muhacirlerinin Sorunları (1829-1844) / Ali Fuat Örenç [s.3954]
Türklerin Unutmak İstediği Büyük Acılar: Rumeli’den Bursa’ya Göçler / Raif Kaplanoğlu [s.3978]
Bosna-Hersek’ten Osmanlı Topraklarına Göçler ve İlk Göçmenler (1879-1908) / Tufan Gündüz [s.4044]
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı Nedeniyle Osmanlı Memleketine Gelen Balkan Göçmenleri / Mehmet Demirtaş [s.4055]
Cumhuriyet Döneminde Balkan Ülkelerinden Ankara’ya Yapılan Göçler / Yusuf Sarınay [s.4061]
1923-60 Arası Bulgaristan’dan Türk Göçleri ve Göçmenlerin Türkiye’de Karşılaştıkları Problemler / Kadir Şeker [s.4077]
Türk-Bulgar İlişkileri Çerçevesinde Türkiye’nin Bulgaristan’da Yaşanan Gelişmelere ve Bulgaristan Türklerine Yönelik Politikası (1823-1950) / Zehra Arslan [s.4085]
Bulgaristan’daki Müslüman Türk Azınlığa Baskılar ve Göç (1934-1939) / Bülent Yıldırım [s.4095]
Ankara-Bükreş-Sofya ve Londra Hattında Bulgaristan ve Romanya’dan Soydaş Göçü (1935-1936) / Ufuk Erdem [s.4103]
Romanya Büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver’in Raporları ile 30-40 Yılları Arasında Romanya’da Yaşayan Türklerin Karşılaştığı Sorunlar ve Türkiye’ye Göçleri / Kadir Şeker [s.4109]
Torbalı Nüfus Esas Defter Kayıtlarında Rumeli-Balkan Göçleri [R(umi). 1321-1338-M(iladi). 1905-1922)] / Necat Çetin [s.4119]
1950-1990 Yılları Arasında Arnavutların Türkiye’ye Göçü / Zeqir Kadriu [s.4146]
Bulgaristan Türklerinin İkinci Dünya Savaşı Ardından Anadolu’ya Göçleri / Sabit Dokuyan [s.4154]
Bulgaristan Türklerinin Kadirli’ye İskânı (1951) / Erdem Çanak [s.4163]
Bulgaristan Türklerinin Son Büyük Göç Dalgasının Etki ve Yansımaları / Abdullah Soykan - Emin Atasoy [s.4172]
1989 Göçü ve Türkiye’nin İzlediği Politika / N. Aslı Şirin Öner [s.4186]
Göçmen/Vatandaş Konularında Değişen Algılar (1989 Bulgaristan Göçmenleri Örneği) / Sevim Hacıoğlu [s.4195]
Mübadele
Son On Beş Yılda Nüfus Mübadelesi Üstüne Yunan Tarihyazımının Üretimi / Evangelia Balta [s.4202]
Erken Cumhuriyet Döneminde Muhacir İskân Faaliyetlerinin Hukukî Zemini / Ferhat Berber [s.4212]
Yunanistan’dan Ahali Mübadelesi Suretiyle Gelen Mübadiller İçin Açılan Misafirhaneler: Mahiyet ve Faaliyetleri Bakımından Bir Değerlendirme / Ercan Çelebi [s.4220]
Yunanistan’dan Gelen Mübadillere Sunulan Sağlık Hizmetleri: Hilâl-i Ahmer İmdat Sıhhî Heyetleri ve Faaliyetleri / Ercan Çelebi [s.4226]
Türk-Rum Nüfus Mübadelesi ve Muğla Örneği / Bayram Akça [s.4231]
Mübadele: Türkiye ve Yunanistan Arasında Nüfus Değişimi ve İstanbul Basınına Yansıması / Cahide Zengin Atabay [s.4245]
Cumhuriyet Döneminde Yaşanan Mübadele Hareketleri Bağlamında Kobakizade İsmail Hakkı Bey’in “Bir Mübadilin Hatıraları” İsimli Kitabı / Muzaffer Çandır [s.4255]
990 Sonrası Türk Romanında Türk-Yunan Mübadelesi / Harun Doğruyol [s.4262]
“Hasret” Romanında Ayrılık Olgusu / Can Bağcı [s.4288]
2510 Sayılı İskân Kanunun Çerçevesinde Romanya ve Bulgaristan’dan İntepe (Erenköy)’e İskân Edilen Göçler / Mithat Atabay [s.4294]
Torbalı Nüfus Esas Defter Kayıtlarında Rumeli-Balkan (Mübadile, Romanya-Bulgaristan) Göç Kayıtları (1927-1940) / Necat Çetin [s.4299]
BALKAN ÜLKELERİ BÖLGELER VE HALKLAR
Bulgaristan
Bulgar Millî Bilincinin Doğuşunu ve Gelişmesini Besleyen İç Faktörler / Arzu Taşcan [s.4349]
Erken Dönem Bulgar Milliyetçiliği / Vedat Gürbüz [s.4368]
Bulgaristan Kralı I. Ferdinand’ın İstanbul Seyahati (1910) / Yasemin Avcı [s.4385]
1913’de İstanbul’da İmzalanan Bulgar-Türk Antlaşması ve Bulgaristan’da Türk-Müslüman Nüfusun Hakları / Cengiz Hakov [s.4394]
Prenslik ve Krallık Dönemlerinde Bulgaristan Türklerinin Hakları (1878-1944) / Erhan Vatansever [s.4399]
Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı / Hüseyin Memişoğlu [s.4410]
Asimilasyon, Göç ve Demokratik Dönem Azınlık Sorunları Bağlamında Bulgaristan Türkleri / Kader Özlem [s.4423]
Bulgaristan’da Demokrasi Döneminde Türkçe Öğretimi Meselesi / Muammer Nurlu - Mehmet Emre Çelik [s.4431]
Bulgaristan’da Türkçe Eğitimin Serencamı / Bayram Çolakoğlu [s.4439]
Türk Harf İnkılâbı’nın Bulgaristan Türklerine Yansıması / Hüseyin Memişoğlu [s.4445]
Bulgaristan’da Türk Muallimler Birliği Cemiyeti’nin Kuruluşu, Amacı ve Çalışmaları (1906-1934) / Hüseyin Memişoğlu [s.4469]
Türkiye-Bulgaristan İlişkileri / Buket Ünal [s.4502]
Yunanistan
Türkiye ile Yunanistan Arasında Lozan’dan Arta Kalan Sorunlar ve Çözümleri / Mithat Atabay [s.4517]
Yunanistan’ın Ermeni Politikası ve Atina Hınçak Komitesi / Güler Yarcı [s.4523]
Rum Çetelerinin Türklere Karşı Faaliyetleri (1912-1922) / Azmi Yıldırım [s.4546]
İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali (15 Mayıs 1919) / Mustafa Turan [s.4559]
Unutulan Soykırım: Batı Anadolu’da Yunan Mezalimi / Metin Ayışığı [s.4570]
Yunan Mezaliminin Uluslararası Alanda Tescili / Selçuk Ural [s.4588]
Türk-Yunan İlişkilerinde Düşmanlıktan Dostluğa Karşılıklı İlk Ziyaretler / Ömer Erden [s.4603]
Türk-Yunan İlişkilerindeki Sorunlarda Yunanistan’ın Üçüncü Ülkeler ve Örgütler Stratejisi / Alaeddin Yalçınkaya [s.4621]
Yunanistan’ın Türkiye’ye Yönelik Terör Faaliyetlerine Desteği Hakkında Bir Çalışma / Galip Alçıtepe [s.4630]
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya-Yunanistan İlişkileri / Fatma Çoban [s.4638]
Batı Trakya
Batı Trakya Türkleri / Mehmet Müezzinoğlu [s.4646]
Garbî Trakya Hükümet-i Muvakkatesi/Batı Trakya Geçici Hükümetinin Kurulması ve Sona Ermesi / Burcu Çalıkuşu Aykanat [s.4650]
Gümülcine’nin İdarî Yapısı ve Nüfusu (1831-1900) / Emine Gümüşsoy [s.4665]
Batı Trakya’dan Türkiye’ye Göç (1923-1950) / Hikmet Öksüz [s.4678]
Dünden Bugüne Batı Trakya Meselesi / Metin Ayışığı [s.4694]
Batı Trakya Türkleri / Zerrin Balkan [s.4719]
“Bölgeler Avrupası” Kavramı Açısından Batı Trakya / Fatih Demir [s.4742]
Yunanistan’da Müslüman Türk Azınlığın Sorunları, Türk-Yunan Dengesi ve Çözüm Yolları / Turgay Cin [s.4753]
Balkanlarda Azınlıklar ve Siyasal Katılım Hakkı: Batı Trakya (Yunanistan) Örneği / Ali Hüseyinoğlu [s.4777]
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın Batı Trakya Türkleri Üzerine Etkileri / Nurettin Gülmez - Melih Akdeniz [s.4787]
Makedonya
Kimlikleşme ve Kültürel Kimlik Oluşumunda Makedonya / Esat Arslan [s.4794]
Ulus Devletler, Komitacılık ve Büyük Devletler Üçgeninde Makedonya / Özlem Şahin [s.4807]
Makedonya Türkleri / Necati Çayırlı [s.4821]
Balkanlarda Ulusal Kimliğin Yeniden Tanımlanması ve Küreselleşme, Makedonya ve Makedon Rumenlerinin Kimlik İnşası-Rumen Bakış Açısı / Sorin Mitulescu [s.4835]
Kolektif Güvenlik, Önleyici Barış Gücü Konuşlandırma ve Makedonya Çatışması Analizi / Sezai Özçelik [s.4844]
Balkanlar’da Soğuk Savaş Sonrasının Devlet Modeli Makedonya Örneği / Gözde Kılıç Yaşin [s.4853]
Makedonya’da Yayınlanan İlkokul Tarih Kitaplarında Türkler / Sevin Arslan [s.4862]
Makedonya’da İstikrar, Balkanlar ve Avrupa’da İstikrar / Gönül Tezcan [s.4871]
Evlâd-ı Fâtihan Diyarı Balkanlar / Hüseyin Bürge [s.4882]
Arnavutluk
XVIII. Yüzyılda İki Sicilya Krallığı’nın Arnavutluk Konsolosluğu / Mehmet Demiryürek [s.4884]
Avusturya-Macaristan Krallığı ve İtalya’nın Arnavut Sorunu Hakkındaki Duruşu (Ekim-Kasım 1912) / Fehari Ramadani [s.4897]
“Kartalın Oğlu” - Berlin Kongresi (1878)’nden Londra Konferansı (1913)’na kadar Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişimi / Rafet Kuş [s.4905]
Osmanlı Devleti’nin İşkodra Vilayeti’ndeki Eğitim Politikası (1876-1908) / Mustafa Gençoğlu [s.4919]
İkinci Dünya Savaşından Sonra Arnavutluk-SSCB İlişkileri ve Sosyalist Arnavutluk’un Dış Politikası / Rafet Kuş [s.4928]
Arnavutluk’ta Komünizm ve Enver Hoca / Ali Özkan [s.4941]
1990-2013 Yılları Arasında Arnavutluk’ta Siyasal Hayat / Tayfun Atmaca [s.4964]
Krasniqi Bir İngiliz Şairin Gözünden Bir Balkan Ülkesi / Seniha Gülderen [s.4982]
İtalya’nın Balkan Paktı’na Bakışı ve Arnavutluk ile İlişkileri (1930-1934) / Ercan Haytoğlu [s.4988]
Kosova
Osmanlı Sonrası Kosova Türklerinin Temel Sorunları / Ergin Jable - Cevdet Şanlı [s.4999]
Kosova Türklerinin Dil(sizliği) ve Hak(sızlık)ları / Ergin Jable [s.5008]
Balkanlarda Sırp ve Arnavut Milliyetçiliği Arasında Kosova Türkleri / Didem Ekinci [s.5013]
Kosova: Bir Etnik Sorunun Anatomisi / Mehmet Öcal [s.5023]
Osmanlı Devleti’nin Kosova’da Kan Davalarını Önleme Çalışmaları (1878-1912) / Adem Ölmez [s.5036]
Kosova’nın Statüsü Sorunu ve Çözüm Olasılıkları / Hüseyin Emiroğlu [s.5045]
Soğuk Savaş Sonrası NATO Askerî Müdahaleleri ve Türkiye’nin Rolü: Kosova Krizi ve Müdahale Süreci / Alptekin Molla [s.5059]
Kosova Meselesi ve Çin’in Tutumu / Fatma Çoban [s.5076]
Kosova İlköğretiminde Türkçe Dersi Öğretim Programlarında Gelişmeler ve Değişmeler / Suzan Canhasi - Serdan Kervan [s.5082]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye