Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 1200
Makale : 94
Ebad : 6 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Mart-Haziran 2015 - sayı 70

Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı- V

Sırbistan, YugoslavyaSancakKaradağBosna-HersekHırvatistanSlovenyaRomanyaGagavuzlar-MoldovaMacaristan, PolonyaPomaklarTorbeşlerÇingenelerBALKANLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER, BARIŞ, GÜVENLİK VE İSTİKRARAB ve BalkanlarTürkiye’nin Balkan PolitikasıBalkanlarda Barış, İstikrar ve GelecekBalkanlarda GüvenlikÇEŞİTLEMELERAtatürk ve BalkanlarBalkanlar ve Medya
 Kafkaslar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Sırbistan, Yugoslavya
Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinde Trans-Atlantik Dış Politika Parametreleri (1990-1995) / Hüseyin Emiroğlu [s.5123]
Romanya ve Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı: Diplomatik Savaştan Kraliyet Bağlantısına (1919-1929) / Liliana Boscan Altın - Ömer Metin [s.5142]
Yugoslavya’nın Dağılması ve Türkiye’nin İzlediği Dış Politika / Mithat Atabay [s.5154]
Yugoslavya’da II. Dünya Savaşı’nda Ustaşa, Çetnik ve Partizan Mücadelesi / Demet Yener [s.5162]
Balkanlarda Umutları Yeşerten Hukukî Bir Mekanizma: Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi / Arda Özkan [s.5174]
Sancak
Osmanlı’dan Günümüze Sancak Bölgesi ve Boşnakları / Caner Sancaktar [s.5183]
Bağımsızlık, Özerklik, İkiye Bölünmüşlük Arasında Sancak:Geçmişten Günümüze Genel Bir Bakış / Didem Ekinci [s.5208]
Karadağ
Berlin Antlaşması Sonrası Karadağ ve Kosova Vilayeti Arasında Sınır Sorunları ve Hudud Tahdidi Çalışmaları / Hasan Babacan [s.5214]
Osmanlılar Döneminde Karadağ Coğrafyası ve Toplumsal Yapısı / İbrahim Yılmazçelik - Ali Gökçen Özden [s.5226]
Karadağ Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Süreci Kararlılığının Tarihsel Arkaplan Dinamikleri / Hüseyin Emiroğlu [s.5255]
XIX. Yüzyılda Karadağ’ın İdarî ve Sosyal Yapısı / Zafer Gölen [s.5273]
Karadağ’da İslâm Kültürel Kimliğinde Arap Harfinin Retoriği / Dragana Kujovic [s.5293]
Bosna-Hersek
Bosna Hersek’te Çok Kültürlü ve Etnik-kültürel Paradigmaların İncelenmesi / Muhiddin Mulalic [s.5299]
Çoklu Kimlikler ve Bosna: Bitmeyen Bir Savaşın Anatomisi / Rasim Özgür Dönmez - Burucu Albayrak Dönmez [s.5308]
Ahmet Cevdet Paşa’nın Hersek Teftişi / Hatice Akın Zorba [s.5321]
Boşnakların Çanakkale Meydan Muharebesine Katılımı / Refik Sadikoviç - Emina Sadikoviç [s.5333]
Batı Balkanlar’da Kırılgan Bir Fay Hattı: Republica Srpska ve Milorad Dodik’in Siyasal Retorigi / Murat Necip Arman [s.5337]
Bosna Hersek’te Yolsuzluk / Edita Dapo - Ognjen Ridic [s.5346]
Bosna Hersek’te Oydaşmacı Demokrasi ve Konsolidasyon Problemi / Adnan Seyaz [s.5352]
Hırvatistan
Osmanlı’nın Katolik Hududu: Hırvatistan / Osman Karatay [s.5364]
Dalmaçya’dan Atlantiğe Uzanan Çizgide Hırvatistan / Pınar Yürür [s.5372]
Hırvatistan-Slovenya Sınır Anlaşmazlığı ve Dış Politikaya Yansımaları: Piran Körfezi / Yiğit Anıl Güzelipek [s.5391]
Slovenya
Slovenya / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.5396]
Avrupa’nın Diğer Taraflarındaki Sloven Göçmen Yazarlar / Janja Zitnik Serafin [s.5421]
Romanya
Karadeniz’in Kuzeyinden Balkanlara: Aktav Tatarlarının Rumeli’ye Yerleşmesi / Nagy Pienaru - Sergean Osman [s.5430]
Hamdullah Suphi Bey’in Romanya Büyükelçiliği Döneminde Romanya Türkleri ile İlgili Çalışmaları / Selçuk Duman [s.5445]
Romanya’da Türk Azınlık / Nuray Bozbora [s.5453]
Adakale: Geçmişteki Bir Türk Adası / Eugenia Popescu-Judetz [s.5463]
Adakale’de Son Osmanlı Yönetimi ve Adakale Halkına Yapılan Yardımlar / H. Yıldırım Ağanoğlu [s.5480]
20.Yüzyılın Başlarında Romanya Ekonomisindeki Yabancı Sermaye Yatırımları / Daniela Buşa [s.5503]
Gagavuzlar-Moldova
Moldova’nın Transdinyester Sorunu ve Gagavuz Özerk Bölgesi / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.5512]
Gagauzlar / Mustafa Argunşah [s.5533]
Gagavuzlar / Harun Güngör [s.5547]
Gagauzlar / Dionis Tanasoğlu [s.5555]
Rusya-Avrupa Birliği Rekabetinde Transdinyester Sorunu / Erjada Progonati [s.5561]
Macaristan, Polonya
Macaristan’da Osmanlı-Habsburg Serhadı (1544-1699): Bir Mukayese / Gabor Agoston [s.5571]
Macar Mültecileri / György Csorba [s.5582]
Macar ve Polonyalı İhtilalcilerin Osmanlı Devleti’ne İlticası ve Diplomatik Kriz / Bayram Nazır [s.5593]
Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya / Volkan Marttin [s.5609]
Polonya’da Türk Unsurları / Öztürk Emiroğlu [s.5617]
Türk-Macar Münasebetleri Bağlamında Jeopolitik Bir Tez Olarak “Turancılık” / Erol Cihangir [s.5631]
Pomaklar
Kuman Peçenek Bakiyesi: Pomaklar / Ebubekir Sofuoğlu [s.5648]
Türk Kültür Coğrafyası Olarak Balkanlar ve Bir Balkan Topluluğu Olarak Pomakların Kimlik Algılamalarında Türklük İzleri / Ahmet Günşen [s.5657]
Balkanların Dağlı Türkleri: Pomaklar / Nazmi Avcı [s.5670]
Balkanlarda Unutulmuş Müslüman Bir Topluluk: Pomaklar / Cemile Şahin [s.5673]
Nerede-Nasıl: Pomaklar Üzerine / Büşranur Tarakcı [s.5684]
Torbeşler
Makedonya Türklüğünün Ayrılmaz Parçası: Torbeşler / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.5689]
Çingeneler
Osmanlı Balkanı’nda Çingeneler / Emine Dingeç [s.5696]
Osmanlılar Zamanında Rumeli Eyâleti’nde Çingeneler / İsmail Altınöz [s.5702]
BALKANLARDA ULUSLARARASI İLİŞKİLER, BARIŞ, GÜVENLİK VE İSTİKRAR
AB ve Balkanlar
Balkanların Batı Sistemine Dahil Olması / İrfan Kaya Ülger [s.5709]
Balkan Ülkelerinin Avrupa Birliği’ne Ekonomik Entegrasyonu ve Türkiye ile Karşılaştırılması / T. Mesut Eren - Aziz Murat Hatipağaoğlu [s.5725]
Avrupa Birliği’ne Üyelik ile Kültürel Asimilasyon Paradoksu Arasında Balkanlar / Olcay Özkaya Duman - Haktan Birsel [s.5735]
Bosna Hersek’in Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Süreci: Eleştirel Bir Bakış / Hüsamettin İnaç [s.5743]
Öteki ile Bütünleşme Çabaları: Avrupa Birliği’nin Batı Balkanlara Yönelik İşbirliği Faaliyetleri / Arif Bağbaşlıoğlu [s.5749]
Türkiye’nin Balkan Politikası
Balkanlarda Yeni Dinamikler: Sorunların Çözüm Sürecinden Karşılıklı Bağımlılığa / Hüseyin Emiroğlu - Turgay Kayalak [s.5760]
Büyük Güçlerin Mücadele ve Rekabet Alanı Balkanlar Jeopolitiği’nin Önemi, Balkanlarda Etnik Milliyetçilik ve Türkiye’nin Dış Politikası Açısından Bir Analiz / Nadire Filiz İrge [s.5798]
Atatürk’ün Milletlerarası İşbirliği ve Kolektif Güvenlik Anlayışına Bir Örnek: Balkan Antantı (1934) / Serdar Sakin [s.5826]
Balkan Antantı: Balkanlar’da İttifak Arayışları ve Türkiye / Nurgün Koç [s.5844]
Balkan Paktı (Ankara 1953 ve Bled 1954 Antlaşmaları) / Serdar Sakin - Mustafa Salep [s.5857]
Türkiye Gözüyle Batı Dünyasına Bağlanma Yolu Olan Balkanlar / Yaşar Özüçetin [s.5889]
Türkiye-Yugoslavya İlişkilerinde Lozan Barış Anlaşması ve Etkileri / Galip Çağ [s.5897]
Bosna-Hersek’te Osmanlı İzleri ve Bosna-Hersek Türkiye Cumhuriyeti İlişkileri / Didem Ekinci [s.5902]
Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD’nin ve Türkiye’nin Balkanlar Politikalarının Karşılaştırılması / Kader Özlem [s.5910]
Yeni Dönem Türk Dış Politikasında Balkan Jeopolitiği ve Çamerya Sorunu / Erjada Progonati [s.5927]
Türk Dış Politikasında Batı Balkanların Yeri ve Önemi / Muharrem Gürkaynak [s.5939]
Balkanların Türk Dış Politikasındaki Rolü / Hüseyin Kansu [s.5944]
Balkanlarda Barış, İstikrar ve Gelecek
Batı Balkanlarda İstikrarlı Barış ve Uzlaşma Süreci / Nazif Mandacı [s.5950]
Çatışma Bilimleri ve Çatışma Haritalaması Çerçevesinde Balkanlar / Sezai Özçelik [s.5966]
Balkanlarda Çatışma Kültüründen Barış İçinde Bir Arada Yaşama Kültürüne / Gülara Yenisey [s.5983]
Farklılıkların Esas ve Aynılıkların İstisna Olduğu Balkanlarda Birlikte Yaşama Modeli: Radikal Demokrasi / Gürbüz Özdemir [s.5987]
Batı Balkanların ve Din Odaklı Siyasal Partilerin Demokratikleştirilmesi / Miroljub Jevtic [s.6004]
Uluslararası İlişkilerde Politika Aracı Olarak Din: Balkanlar Örneği / Fatih Fuat Tuncer [s.6014]
Kısırdöngünün Kırılamadığı Balkanlar: Yeni Küresel Okumalar ve Bölgesel Dinamikler / Birgül Demirtaş [s.6036]
Geleceğin Balkanlarda Tahayyülü / Zuhal Mert Uzuner [s.6040]
2050 Yılına 38 Yıl Kala Balkanlar, Dünya ve Türkiye: Müzakere Yönetimi Yaklaşımı / Murat Yusuf Uçan [s.6050]
Balkanlarda Tersine Göç / Suat Güç [s.6059]
Balkanlarda Güvenlik
Balkanlar’da Güvenlik ve İstikrar Arayışları: Sorunlar Dönüşüyor / Mustafa Türkeş [s.6066]
Uluslararası Güvenliğin Değişen Sistematiği: Balkanlarda Güvenliğin Sağlanmasında Avrupa Birliği ve Türkiye’nin Rolü / Murat Yorulmaz [s.6076]
Bölgesel Silahların Kontrolü, Doğrulama ve Uygulamaya Yardım Merkezi’nin Balkanların Avrupa’ya Entegrasyon Sürecine Katkısı / İbrahim Arslan [s.6090]
Balkanlar’da Terörizm Tehdidi: Gerçek mi, Hayal mi? / Erhan Türbedar [s.6101]
ÇEŞİTLEMELER
“Yükselen Doğu ve Çöken Batı”: I. Dünya Savaşı ve Japon Faşizm İdeolojisi Olarak “Asyacılığın” Yükselişi / Tetsuya Sahara [s.6117]
Bosna ve Kosova Savaşlarında Özel Askeri Şirketler / Zekeriya Demir [s.6133]
Atatürk ve Balkanlar
Atatürk Devrinde Türkiye’nin Balkan Politikası / Ahmet Eyicil [s.6141]
Atatürk ve Balkan Barışı (1923-1938) / Necati Çayırlı [s.6156]
Mustafa Kemal Atatürk’ün Hocası Manastırlı Mehmet Tevfik Bilge Bey / İbrahim Ethem Atnur [s.6166]
Atatürk Dönemi Türk-Bulgar İlişkilerinin Siyasi, Sosyal ve Kültürel Boyutları / Bengül Salman Bolat [s.6175]
Mustafa Kemal Atatürk’ün İzlenimleri ile Sofya Günleri / Mahmut Bolat [s.6183]
Atamın Aşk Mektubu, Eleni Karinte’den Mustafa Kemâl’e... / Filiz Mehmetoğlu [s.6190]
Balkanlar ve Medya
Geç Dönem Osmanlı Türkiyesi ve Bulgar Basınında Balkan Federasyonu Fikri / Iordanka Bibina [s.6193]
“Osmanlı Telgraf Ajansı” Kayıtlarına Göre Balkanlardan Haberler / Ahmet Gündüz [s.6204]
George Nerkene Weldberg (Mehmet Zeki Bey)’in Müdafaa-i Milliye Gazetesi ve Balkanlar / Mehmet Ali Karaman [s.6239]
Latin Harflerine Geçiş Sürecinde Bulgaristan’daki Türk Basını’na Türkiye Cumhuriyeti’nin Yardımları / Bülent Yıldırım [s.6248]
Kosova’da Yayınlanan Türkçe Gazete ve Dergiler / Salih Okumuş [s.6254]
Balkan Savaşları Sürecinde Erciyes Gazetesi’nin Üstlendiği Rol / Haşim Erdoğan [s.6275]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye