Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 864
Makale : 66
Ebad : 4,5 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Temmuz-Aralık 2015 - sayı 71

Kafkaslar Özel Sayısı- I

KAFKASLAR: GENEL DEĞERLENDİRMEKafkaslara Genel BakışKafkasya ve TürklükKafkasya’nın JeopolitiğiKafkasya’dan Sosyo-Kültürel ÇizgilerTürkiye’nin Kafkas PolitikasıRusya, Türkiye ve KafkaslarABD, İngiltere, Almanya, Ukrayna ve KafkasyaAvrasya ve Kafkaslar
 Rumeli-Balkanlar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

KAFKASLAR: GENEL DEĞERLENDİRME
Kafkasya: Canımızdan Bir Parça / Recep Tayyip Erdoğan [s.39]
Güney Kafkasya / Mevlüt Çavuşoğlu [s.41]
Kafkaslara Genel Bakış
Etnik ve Siyasî Sorunlar Denkleminde Kafkasya / Ufuk Tavkul [s.43]
Kafkaslar: Mekân ve Nüfus / M. Murat Yüceşahin [s.56]
Kafkaslar (Tarihsel, Kültürel, Etno Sosyal, Politik Araştırma) / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.70]
Linguistik ve Genetik Yapı Etrafında Şekillenen Kafkasya’da Etnik Topluluklar ve Kafkasyalı Kimliği / Ufuk Tavkul [s.93]
Kafkasya’nın Türkiye İçin Önemi / Mehmet Saray [s.107]
1990 Sonrası Dönemde Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Devletin Yeniden Yapılandırılması / Fulya Akyıldız [s.112]
Kafkasya ve Türklük
Kafkasya, Türklük ve Türkiye / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.132]
Kafkaslarda Müslüman Türklerin Bıçak Sırtında Var Olma Mücadelesi ve Stratejileri / Özcan Yeniçeri [s.142]
Kafkas Dillerinde Türkçe Kelimeler / Ufuk Tavkul [s.168]
Ortak Halk Kültürü Kodları İtibariyle Kafkasya (Kırım-Kuzey ve Güney Kafkasya) Anadolu / Yaşar Kalafat [s.176]
2. Dünya Savaşı Sırasında ‘Dilde, Fikirde ve İş’te Birlik’ Düşüncesinin Kafkas Federasyonu ve Türk Birliği Kurulması Çalışmalarına Etkileri / Mithat Atabay [s.183]
Tarihî Süreçte Kafkasya-Anadolu Türk Sanatı İlişkileri / Hamza Gündoğdu [s.193]
Kafkaslardaki Türk Dili ve Kültürünün Etkisi; Yumuşak Güç ve Kamu Diplomasisi Açısında Bölgedeki Siyasî Projeksiyonlar / Ayhan Nuri Yılmaz - Gökmen Kılıçoğlu [s.212]
Türk Diline Hizmet Eden Kafkasyalılar / Sedat Maden [s.242]
Çarlık Rusyası’nda Yaşayan Türklerin Tek Gazete ile Temsil Edildiği Yirmi Yılda (1883-1903) ve Sonraki Beş Yılda (1903-1908) Kafkasya / Nazım Muradov [s.271]
Türkiye’de Konuşulan Kafkas Kökenli Dilere Yönelik MEB Politikaları ve Geliştirilen Öğretim Programları / Serdar Arhan [s.289]
Kafkasya Üniversiteler Birliği (KUNİB) / Ramazan Korkmaz [s.315]
Türkiye’de Kafkasya ile İlgili Yapılan Dil ve Kültür Konulu Çalışmalar Üzerinde Bir Değerlendirme / Mehmet Furkan Çelik [s.319]
Kafkasya’nın Jeopolitiği
Kafkasya Bölgesi Su Kaynakları / Yakup Basmacı [s.326]
Kafkasya: Buluşmalara ve Ayrılıklara Kavşak Olan Bölge / Birsen Karaca [s.340]
Kafkasya: Ekonomik ve Politik Değişimlerin Bir Analizi / Bülent Açma - Kübra Yenişen [s.348]
Kafkasya’nın Değişen Jeopolitiği: Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ile Kafkasya’da Jeopolitiğin Yeniden Doğuşu / Mehmet Seyfettin Erol - Elşan İzzetgil [s.363]
Kafkasya Jeopolitiğinin Bölge Politikalarına Etkisi / Halil Erdemir [s.378]
NATO’nun Kafkaslar Politikası / Sertif Demir [s.395]
Kafkasya Çatışmalarında Çözüm Teknikleri, Pozitif Barış Çabaları ve Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları / Sezai Özçelik [s.410]
Hazar Havzası’nın Çözülemeyen Hukukî Statü Sorunu / Evren Kemer [s.416]
Kafkasya’nın Değişen Jeopolitiği: Yeni Güç Dengesinin Kafkasya’nın İstikrar ve Güvenliğine Etkileri / Uğur Yasin Asal [s.426]
Türk Dünyası’na Komşu Kafkaslarda Çevre Sorunları ve Hasarı / Figen Erkoç - Mustafa Keten [s.436]
Kafkasya’dan Sosyo-Kültürel Çizgiler
Kafkas Dilleri ve Avrasya Dünyasında Yeri / Batyrbiy Bersirov [s.444]
‘Kafkas Evi’ni Kurmanın Folklordan Geçen Yolu / Muhtar Kazımoğlu [s.450]
XIX. Yüzyılın Sonları XX. Yüzyılın Başlarında Kafkasya Nüfusunun Konfesyonel Yapısı / Kerim Şükürov [s.456]
İda Pfaiffer’in Kafkasya Seyahati / Giorgi Sosiashvili [s.462]
Köle Kaynağı Bakımından Kafkasya’nın Önemi / Zübeyde Güneş Yağcı [s.467]
Kafkasya ile Türkiye Arasında Kültür Bağı Olarak Mevlid Geleneği / Seyfettin Erşahin [s.483]
Kafkaslıların Beslenme Alışkanlıkları ve Bunun Yaşam Sürelerine Yansıması / Meral Aksoy [s.498]
Türkiye’nin Kafkas Politikası
Anahatlarıyla Türklerin Kafkasya Politikaları / Enis Şahin [s.506]
XIX. ve XX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kafkasya Politikaları / İbrahim Yılmazçelik [s.515]
Millî Mücadele’de Türkiye’nin Kafkas Politikası ve Mustafa Suphi / Bayram Bayraktar [s.549]
Millî Mücadele Dönemi Kafkas Cumhuriyetleri ile İlişkiler / Sadık Erdaş - Nilgün Erdaş [s.569]
Türk Dış Politikasının Bölgeselleşme Yönetimi ve Kafkasya Algılaması / Tuğrul Veli [s.583]
Türkiye’nin Kafkasya Siyasetinde Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Önemi / Güner Özkan [s.588]
AK Parti Dönemi Türkiye’nin Kafkasya Politikası / Nurhan Aydın - Bahar Şentürk [s.598]
Rusya, Türkiye ve Kafkaslar
Karadeniz’de Rusya ve Türkiye / Alla Alekseevna Yazkova [s.609]
Karadeniz Enerji Jeopolitiğinin Rus Bölge Politikasına Etkisi / Halil Erdemir [s.616]
Rusya Federasyonu’nun Güney Kafkasya Politikası / Yelda Demirağ [s.627]
Rusya’nın Güney Kafkasya Politikası ve Türkiye’nin Bölge Stratejisi / Sabir Askeroğlu [s.643]
I. Petro’nun Islahatları / Seyfeddin Buntürk [s.651]
Çarlık Rusyası Döneminde Kafkasya Üzerine Araştırmalar Yayımlayan Bir Dergi: Sbornik Materialov dlya Opisaniya Mestnostey i Plemyon Kavkaza / Serdar Karaca [s.660]
Üçüncü Dünya Devrimlerinin Önderi ve Mazlum Ulusların Kuramcısı Sultan Galiyev / Demirhan Fahri Erdem [s.669]
Rusya-Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Rus Devlet Duması’nda XX. Yüzyıl Başlarında Müslüman Grupların Faaliyetleri / Diljara Usmanova [s.682]
Türk Sovyet İlişkilerinde Makû Problemi (1920-1921) / İbrahim Ethem Atnur [s.687]
Kafkaslar Bağlamında Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Türk-Rus İlişkileri / Muzaffer Ercan Yılmaz [s.698]
Rusya’nın Suriye Müdahalesi’nin Gerekçesi: Kuzey Kafkasya’da Irak Şam İslâm Devleti (IŞİD-DAEŞ) ve Kafkasya Emirliği Tehdidi / Salih Yılmaz [s.706]
ABD, İngiltere, Almanya, Ukrayna ve Kafkasya
ABD’nin Kafkasya Politikası ve Türkiye / Hatem Cabbarlı [s.725]
Bolşevik İhtilali’nden Sonra Kafkasya’da Alman Nüfuzu / Güler Yarcı [s.741]
Bakü Petrol Savaşı’nda Kayzer Almanyası: Sömürge-Direniş Tarihi / İ. V. Turitsin [s.758]
Kafkasya ve Türkistan’da İngiliz-Rus Mücadelesi (1856-1869) / Yılmaz Karadeniz [s.770]
‘Ukrayna’nın Kurtuluşu Birliği’nin Birinci Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı İmparatorluğundaki Faaliyetleri / Hakan Kırımlı [s.782]
Ukrayna’daki Azerbaycan Diyasporası / Hatıra Kahramanova [s.801]
Avrasya ve Kafkaslar
Değişen Türk Dış Politikasının Avrasya’ya Yansımaları (2003-2013) / Bekir Günay [s.806]
Rusya’nın Yeni Entegrasyon Anlayışında ‘Avrasya Birliği’: Türk Dünyası’na Olası Etkileri ve Öneriler / Aidarbek Amirbek - Almasbek Anuarbekuly [s.819]
Rusya’nın Avrasya Siyaseti, Terör ve Kafkaslar- ‘Aşil’in Topuğu’ / Ufuk Süslü [s.831]
Avrasyacılık Düşüncesinde Diller ve Dilbilim / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.847]
Avrasyacılık Akımının Türk Dünyası’ndaki Yeri / Erel Tellal [s.861]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye