Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 816
Makale : 63
Ebad : 4,1 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Aralık 2015 - sayı 72

Kafkaslar Özel Sayısı- II

KAFKASYA TARİHİArkeolojik DönemlerKafkasya’da Eski TürklerSelçuklular ve KafkasyaMoğollar ve KafkasyaAltın Orda, Timurlular ve KafkasyaKarakoyunlular, Akkoyunlular, Safevîler ve KafkasyaAzerbaycan Hanlıkları ve Atabegleri
 Rumeli-Balkanlar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

KAFKASYA TARİHİ
Arkeolojik Dönemler
Tarihî ve Etnik Yapısıyla Kafkasya / Ufuk Tavkul [s.7]
Arkeoloji Ortak Paydasında Doğu Anadolu ve Güney Kafkasya Kültür Bölgeleri / Mehmet Işıklı - Ayhan Yardımcıel [s.37]
Güney Kafkasya’da Kurgan Kültürü (Yığma Taş Mezarlar) / Ayhan Yardımcıel [s.42]
Antik Çağın Sonunda Doğu Roma’nın Güney Kafkasya (Transkafkasya) Politikası / Hatice P. Erdemir [s.47]
Transkafkasya Arkeolojisi Kapsamında Ardahan / Sami Patacı [s.56]
2014 ve 2015 Yılları Kars-Iğdır İl ve İlçeleri Yüzey Araştırmaları Işığında Güney Kafkasya Orta ve Son Tunç Çağı’na İlişkin Veriler / Akın Bingöl - Ayhan Yardımcıel [s.91]
Kafkasya’da Eski Türkler
Ön ve Orta Asya, Kafkasya, Karadeniz’in Kuzeyi, İdil-Ural ve Batı Sibirya’daki Eski Türkler / Mir Fatih Zekiyev [s.97]
Kafkaslar ve Çevresinde İlk Türkler / İlhami Durmuş [s.108]
Kimmerler ve Sakalar / İlhami Durmuş [s.121]
İskitler / Abdülhaluk M. Çay - İlhami Durmuş [s.133]
İskitler: İlkçağ’da Orta Asya Steplerinden Balkanlara ve Ortadoğu’ya Yayılan Halk / Kâmil Levent Zoroğlu [s.161]
İslamiyet’ten Önce Kafkasya’da Türkler / Zekiye Tunç [s.167]
Siraklar / İlhami Durmuş [s.181]
Kafkasya’da Hunlar / Umut Üren [s.190]
463-700 Sonrasında Var Olan Kuzey Kafkasya Hun Beyliği, Güney Kafkasya ve İran’da Hunlar / Yusuf Gedikli [s.199]
Kafkaslarda Göktürk ve Hazarlar / Osman Karatay [s.214]
Belge, Destan ve Rivayetlere Göre Alp Er Tonga / İlhami Durmuş [s.224]
Selçuklular ve Kafkasya
Büyük Selçuklular ve Kafkasya / Mustafa Alican [s.237]
Büyük Selçuklu Sultanlarının Kafkasya’ya Yönelik Siyasî, Ekonomik ve Dinî Politikalarının Esasları / Yaşar Bedirhan [s.244]
Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan’ın Kafkasya Politikası / Savaş Eğilmez [s.265]
Büyük Selçuklu Devleti’nde Mihver Bir Şahsiyet: Nizamû’l-Mülk / Ali Ertuğrul [s.276]
Kafkasya Türkiye Selçukluları İçin Ne İfade Eder? / Mehmet Ersan [s.292]
XII. Yüzyılda Anadolu Selçuklu Sultanlarının Kafkasya ve Kafkas Elleriyle Münasebetleri / Yaşar Bedirhan [s.296]
Merâga Atabegleri Aksungurlular (1116-1209) / Hüseyin Kayhan [s.314]
Selçuklular Devrinde Azerbaycanlı Mimarlar / Hüseyin Kayhan [s.323]
Moğollar ve Kafkasya
Moğollar Kafkasya’ya İlk Kez Ne Zaman Geldi? / Hasan Oktay [s.331]
Moğolların Kafkasya İstilası ve Yakındoğu Üzerindeki Tesirleri / Muammer Gül [s.337]
Moğol Hâkimiyeti Döneminde Kuzeybatı Kafkasya (XIII-XIV. Yüzyıllar / Aleksandr Şaydatoviç Kadırbayev [s.349]
Moğollar Devrinde Azerbaycan’ın Şeki Bölgesi / Şirinbey Aliyev [s.358]
Kafkasya’da Moğol Kökenli Bir Halk: Kalmuklar / Oktay Berber [s.363]
Altın Orda, Timurlular ve Kafkasya
Altın-Orda Hanlığı / Mustafa Kafalı [s.378]
‘Altın Ordu’ / Uli Schamiloğlu [s.397]
Altın Orda’nın Rusya’ya Etkileri / İlyas Kemaloğlu (Kamalov) [s.420]
Altınordu Hanlığı’nın Resmî Yazışma Geleneği / A. Melek Özyetgin [s.430]
Celâyirîlerin Hâkimiyeti Döneminde Derbent Şehri / Sevinç Rahimova [s.446]
Timurlular / İsmail Aka [s.451]
Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safevîler ve Kafkasya
Karakoyunlular: Tarih Sahnesine Çıkışları ve Kökenleri / İlhan Erdem - Mustafa Uyar [s.473]
Karakoyunlular ve Batı Azerbaycan / Süleyman Memmedov [s.484]
Akkoyunlular: Akkoyunluların Tarih Sahnesine Çıkışları / İlhan Erdem - Mustafa Uyar [s.489]
Akkoyunlular: Aşiret, Beylik ve Devlet (1403-1502) / İlhan Erdem - Kâzım Paydaş [s.501]
Akkoyunlularda Devlet Teşkilâtı / Kâzım Paydaş [s.527]
Ak-Koyunlular’ın Kafkaslarda Gürcülere Karşı Gerçekleştirdikleri Seferler / Kâzım Paydaş [s.539]
Türk Hâkimiyet Tecrübesine XV. Yüzyıldan Bir Örnek: Akkoyunlu Hâkimiyet Anlayışı ve Yönetim Yapısı / Seyfettin Erşahin [s.548]
Akkoyunlu Devri Mimarisi / Hamza Gündoğdu [s.565]
Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Safevî Devletlerindeki Mülkî ve Askerî Teşkilâta Bakış / Oktay Efendiyev [s.578]
Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmenlerin Edebî Faaliyetleri / Muhsin Macit [s.587]
Safevîler Dönemine Ait Farsça Metinlerde Türkçe Askerî Terimler / Ziver Hüseynli [s.595]
Şah İsmail’in Eserleri ve Şairliği Üzerine / Muhsin Macit [s.603]
Azerbaycan Hanlıkları ve Atabegleri
Azerbaycan’da Müstakil Hanlıklar Devrine Umumî Bir Bakış / Mehmet Ali Çakmak [s.611]
Güney Kafkasya’da Hâkimiyetin Siyasî Kurumlarından Biri Olarak Azerbaycan Hanlıkları / Elmira Memmedova [s.621]
Baku Hanlığı / Merziye İskenderova [s.631]
Beylerbeylikten Hanlığa: Gence-Karabağ / Hüsamettin Memmedov [s.649]
Karabağ Hanları: Soyun Kökeni ve Karabağ Hanlığının Kuruluşu / Eldar Elhanoğlu İsmailov [s.658]
İrevan (Revan) Türk Hanlığı ve Osmanlı Devleti ile İlişkileri / Saide Hacieva [s.665]
Şeki Hanlığı ve Osmanlı İmparatorluğu ile İlişkileri / Rakif Hüseynoğlu İbadov [s.677]
Guba Hanlığı / Tofiq Teyyuboğlu Mustafazade [s.689]
Talış (Lenkeran) Hanlığı / İrade Memmedova [s.705]
Tebriz Hanlığı / Aynur Emenova [s.720]
Maki Hanlığı / Ruhengiz A. Sultanova [s.733]
Urmiye Hanlığı / Gövher N. Memmedova [s.747]
Azerbaycan Atabegleri İldenizliler (1141-1225) / Hüseyin Kayhan [s.769]
Azerbaycan Atabegleri İldenizliler Devleti’nde Dinî Hayat / Hüseyin Kayhan [s.788]
Azerbaycan Atabegleri İldenizlilerin Paraları / Hüseyin Kayhan [s.793]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye