Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 808
Makale : 65
Ebad : 4 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Aralık 2015 - sayı 74

Kafkaslar Özel Sayısı- IV

KAFKASYA’DA RUS EMPERYALİZMİRusya’nın Kafkaslarda Yayılma SiyasetiKafkasya’da İslâm, Tasavvuf ve TarikatlarKafkasya Bağımsızlık Mücadelesi ve Müridizm HareketiRusya’nın Kafkasya’yı İşgali ve Direniş HareketleriRusya’nın Kolonyalist PolitikasıKIRIM VE KAFKAS GÖÇLERİKırım GöçleriKafkas GöçleriKafkas Göçmenlerinin İskânıAnadolu’ya İnguş ve Oset Göçleri
 Rumeli-Balkanlar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Yeni Türkiye’nin ‘Kafkaslar Özel Sayısı’nı sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu sayımız birçok bakımdan rekorlara imza attı. Evvelâ şu hususu ifade edelim ki, 11 cilt ve 8.500 sayfalık bir dergi sayısı herhalde bugüne kadar hiç yayınlanmamıştır. Kafkaslar özel sayımızda tam 700 araştırma ve inceleme yazısı, 292’si yurt dışından olmak üzere toplam 742 bilim adamı ve uzman tarafından hazırlandı. Bu yazıların büyük çoğunluğu arşiv kaynaklarına dayalı orijinal bilimsel çalışmalardan meydana geliyor. Bir uluslararası araştırma mahiyetinde olan bu eserimizde, başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere, ABD, Rusya, Almanya, Japonya, Fransa, Kanada, Bulgaristan, Moldova, Litvanya, İran, Gürcistan, Ermenistan, Abhazya, Astrahan, Dağıstan, Çeçenistan, İnguşetya, Adige, Karaçay-Çerkes, Kabartay-Balkar ve Osetya’dan akademisyenlerin yazıları yer alıyor.

Bu çalışmamızda, bugüne kadar lâyıkı vechile bilinmeyen Kafkas ülkelerinin tarih, kültür ve dilleriyle siyasî ve sosyo-ekonomik durumları ele alınmış; özellikle Kafkas Türklüğü zaviyesinden derinlemesine tahlillere yer verilmiştir. Zira, arkeolojik devirlerden itibaren Kafkas coğrafyasında Türk varlığı hâkimiyetini sürdürmüştür. Slavlar, Ruslar Kafkasya’da ancak 18. asırdan sonra varlık gösterebilmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı’nda olduğu gibi, Kafkaslar Özel Sayısı’nda da değerli yazılarıyla bizleri şereflendirmişlerdir. Türkiye’nin Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu coğrafyasıyla yakın münasebetini en iyi değerlendiren ‘Yeni Türkiye’nin Lideri’ Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Gelecek sayımızda inşaallah Orta Doğu’yu çalışacağız. Gene 2016 yılı programımızda Afrika, Türk Dünyası ve İslâm Dünyası da bulunuyor. Ayrıca, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na da değerli yazıları için şükranlarımızı sunuyoruz.

Kafkas sayımızda birbirinden değerli çalışmalarıyla Can Azerbaycan’ın bilim adamları ön plâna çıktı. Azerbaycan’dan 174 makale geldi. Gene Gürcistan ve Kuzey Kafkasya üniversitelerinden de çok sayıda akademik çalışma temin ettik. Başta Musa Qasımlı olmak üzere Azerbaycan’ın en önemli bilim adamlarından akademik yazılar geldi. Azerbaycan yazılarını İrade Memmedova koordine etti. Ayrıca desteklerini esirgemeyen Yakup Mahmudov, Musa Qasımlı, Kâmil Veli Nerimanoğlu, Cebi Bahramov ve Aygün Attar’a da şükran borçluyuz.

Türkiye’den de özellikle Ufuk Tavkul’a, ayrıca Hasan Oktay, Muhittin Ünal, Mustafa Budak, Fethi Güngör ve Erdoğan Altınkaynak’a teşekkür ediyoruz.

Bu dev eserin ortaya çıkmasında en büyük emek YTSAM Genel Müdürü Murat Tazegül’ündür. Ayrıca, sabahlara kadar çalışan Elnur Ağaoğlu (Ağayev)’na da şükran borçluyuz.

Sevgili okuyucular,

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kafkasya: Canımızdan Bir Parça’ isimli başyazısı, onbir ciltlik eserimizi en iyi şekilde özetliyor. Cumhurbaşkanımızın şu cümlesi Türk Milleti’nin Kafkasya hakkındaki duygularını çok güzel terennüm ediyor: ‘Türkiye’nin bu geniş coğrafyadaki kardeşleriyle münasebetleri, herhangi bir çıkar ilişkisine değil, tarihî ve kültürel ortak geçmişten kaynaklanan bir insanî duyarlılığa dayalıdır’.

Binlerce kilometrelik mesafeden gelerek sırf kendi çıkarları için masum sivil halkı bombalamayı marifet sayanların kulakları çınlasın... Sayın Başbakanımızın dediği gibi, “Türkiye’nin dış politikasını binlerce yıllık tarihimizdeki ‘stratejik derinlik’ belirler.” Yoksa, Korkunç İvan ile Deli Petro karışımından oluşan yeni despotlar değil...

Sayın Cumhurbaşkanımız, rahmetli Haydar Aliyev’in Türkiye ile Azerbaycan’ın ‘bir millet, iki devlet’ vecizesini ifade ettikten sonra Ermenistan hakkında da şu tarihî tespitleri yapıyor: ‘Bizim tarihimizde asla Ermenistan’ın iddia ettiği türden utançlar yoktur. Dolayısıyla, bu sebeple dilenecek bir özrümüz, ödeyecek bir tazminatımız, vazgeçecek tek bir karış toprağımız da mevcut değildir. Biz, Ermeni terör çetelerinin yaptıklarını geride bırakarak, Osmanlı döneminde asırlarca dost olarak yaşadığımız Ermeni halkına tekrar kucak açmaya hazırız. Bunun için Ermenistan’ın mesnetsiz, iddialarından vazgeçmesi ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekiyor’.

Dünya tarihinin en büyük katliamları, soykırımları ve etnik temizlikleri ne yazık ki bu acılı coğrafyada uygulanmıştır. Tataristan ve Türkistan katliamlarından sonra, hem Çarlık Rusya, hem de Sovyetler döneminde Kafkasya işgal edilmiş ve bu bölgede görülmemiş bir vahşetle katliamlar yapılmıştır. Bu katliamların hedefinde öncelikli olarak Kafkasya’daki Müslüman, Türk, Çerkes, Dağıstanlı vs. nüfus vardır. Kafkas kartallarının; Şeyh Şamil, İmam Mansur ve diğer mücahidlerin direnmelerine rağmen, 19. asır boyunca Rusya’nın Kafkaslardaki bu etnik temizlik politikası devam etmiş; özellikle 1864’deki büyük Kafkas sürgününde 2 milyon kişi Osmanlı topraklarına (1,5 milyonu Anadolu’ya) zor şartlar altında sürgün edilmiştir. Bu süreçte 2 milyondan fazla Kafkas Müslümanın şehid edildiğini de kaydetmemiz gerekir. Nihayet Sovyet döneminde Kafkasya sınırları tamamen ayrılıkçı bir anlayışla çizilmiş sözde özerk (aslında Rusya’nın peyki olan) cumhuriyetlere bölünmüştür.

Hele 1944’teki Kırım ve Ahıska sürgünlerini unutmak mümkün müdür? Stalin döneminde milyonlarca Türk’ün vahşiyane bir şekilde katledilmesi soykırım değil de nedir?...

Tarihe kayıt düşüren bu çalışmanın hazırlanmasında gece gündüz çalışan Ali Taştepe, Sabiha Sungur, İclâl Özgen, Zülfikâr Mert ve Meral Tanatar’a teşekkür ediyoruz.

Son olarak şunu belirtmeliyiz ki, Türkiye’yi düşünürken Balkanları, Kafkasları ve Orta Doğu’yu unutmamalıyız. Artık, Türkiye’nin tarihî ve kültürel derinliklerinden gelen ‘kadîm bir Cihan Devleti’ olduğu idrak edilmelidir.

Selam, sevgi ve saygılarımla.

Hasan Celâl GüzelAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye