Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 808
Makale : 65
Ebad : 4 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Aralık 2015 - sayı 74

Kafkaslar Özel Sayısı- IV

KAFKASYA’DA RUS EMPERYALİZMİRusya’nın Kafkaslarda Yayılma SiyasetiKafkasya’da İslâm, Tasavvuf ve TarikatlarKafkasya Bağımsızlık Mücadelesi ve Müridizm HareketiRusya’nın Kafkasya’yı İşgali ve Direniş HareketleriRusya’nın Kolonyalist PolitikasıKIRIM VE KAFKAS GÖÇLERİKırım GöçleriKafkas GöçleriKafkas Göçmenlerinin İskânıAnadolu’ya İnguş ve Oset Göçleri
 Rumeli-Balkanlar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

KAFKASYA’DA RUS EMPERYALİZMİ
Rusya’nın Kafkaslarda Yayılma Siyaseti
Nikolay İl’minskiy: Orta Volga Müslüman ve Türk Halkları Üzerindeki Siyaseti / Agnés Nilüfer Kefeli [s.7]
Rusya’nın Kafkasya’da Yayılma Siyaseti / Mustafa Budak [s.18]
Rusya’nın Kafkasya’ya İnişi ve Yaptığı Faaliyetler (16-18. Yüzyıllar Arası) / Rıza Karagöz [s.55]
Rus İhtilâlleri ve Türk Halkları - Sovyetler Birliği’nin Yayılma Siyaseti (1905-1991) / Timur Kocaoğlu [s.63]
Rus İmparatorluğu’nun Avrupa Yakasında Yaşayan Türklerin Demografik Dağılımı ve Çarlık Rusyası’nın Türklere Yönelik Politikaları / Seyit Sertçelik [s.88]
Kuzey Kafkasya Bölgesi’nde Rus Milliyetçiliği ve Etkileri / Merve Suna Özel [s.107]
Sovyetler Birliği’nin Milliyetler Politikası ve Kafkasya / Ali İhsan Aksamaz [s.117]
Çarlık Rusyası’nın Kafkasya Politikasının Kuzey Azerbaycan’ın Karabağ Bölgesinin Eğitim Sistemine Etkisi / Rena Bahişova [s.126]
Kafkasya’da İslâm, Tasavvuf ve Tarikatlar
Türk Dünyasını Müslümanlaştıran Manevî Dinamik: Tasavvuf ve Tarikatlar / Osman Türer [s.138]
19. Yüzyıla Kadar Kafkasya’nın Dinî Tarihine Genel Bir Bakış / Yusuf Yıldız [s.147]
Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Rusya’nın Azerbaycan’da Türkçülük ve İslâmcılıkla Mücadelesi / Musa Qasımlı [s.165]
Kafkasya Müslümanları ve Kafkasya’da İslâmî Hareketler / Yusuf Altan Altunok [s.184]
Rus İmparatorluğu’nun Batı Kafkasya’da İslâm Politikası / Naima Nefiyasheva [s.190]
Eski Devir Rus Edebiyatında Türkler ve İslâm / Asif Hacılı [s.207]
Kafkasya’nın İslâmlaşması’nda Altınordu-Memlûk İlişkilerinin ve Sûfîlerin Rolü / Mustafa Özsaray [s.223]
Sovyetler Birliği’nde Dine Bakış ve ‘Allahsız’ Dergisi / Vefa Kurban-Oktay Çanaklı [s.237]
Kafkasya Bağımsızlık Mücadelesi ve Müridizm Hareketi
Kafkasya’nın Bağımsızlık Mücadelesi ve Sûfîler / Mehmet Necmeddin Bardakçı [s.246]
İmam Şeyh Mansur’un Liderliğinde Kafkasya’da Millî Birlik Hareketi ve Rus İstilasına Karşı İlk Bağımsızlık Savaşı / Yılmaz Nevruz [s.259]
Kafkasya Müridizm Hareketi’nin Önderi İmam Mansur / Ahmet Akmaz [s.290]
Kafkas İstiklâl Mücadelesinde İslâmın ve Müridlik Hareketinin Rolü, Kafkasya’da Tarikat Faaliyetlerinin Kısa Tarihçesi / Yılmaz Nevruz [s.310]
Kuzey Kafkasya’da Müridizm Hareketi / Mehdi Nüzhet Çetinbaş [s.348]
Rusya’nın Kafkasya’yı İşgali ve Direniş Hareketleri
Rusya’nın Kafkasya’yı İşgali ve Kafkasya’da Direniş Hareketleri / Ufuk Tavkul [s.357]
Kafkasya’nın Rus İmparatorluğu Tarafından İşgali / Seyfeddin Buntürk [s.375]
Kafkasya’da Rus İstilası ve Direniş Hareketleri / Kezban Acar [s.385]
19. Yüzyılın Başlarında Rusya’nın Güney Kafkasya’ya Askerî Saldırısı / Nermine Emirbeyova [s.392]
Çarlık Dönemi’nden Günümüze Rusya ve Kuzey Kafkasya: Siyasî Davranış, Tehditler, Algılar / Didem Ekinci Sarıer [s.405]
Kuzey Azerbaycan’da Çarlık Rusyası’nın Göç Ettirme Politikası ve 1830’lu Yıllarda Demografik Durum / Hacı Nuroğlu Hesenov [s.414]
SSCB’nin Millî Siyaseti ve Sovyet Hâkimiyeti Döneminde ‘Dağlık Karabağ’ Meselesi / Aydın Mirzezade [s.418]
Kuzey Kafkasya Tarihinde Anahatları ile Kafkas-Rus Mücadelesi / Ali Barut [s.427]
Tarihten Günümüze Kafkaslarda Rus Emperyalizminin Kanlı İzleri... / Mehmet Koçak [s.435]
Rusya’nın Kolonyalist Politikası
V. Zubov’un Azerbaycan’a 1796’daki Saldırısı ve Neticeleri / Göher Memmedova [s.461]
Kuzey Batı Azerbaycan’da Rusya Müstemlekeciliğine Karşı Mücadele / İrade Aliyeva [s.468]
Rus İmparatorluğu’nun XI. Yüzyılda İzlediği Sömürgecilik Siyasetine Karşı Kafkasya Halklarının Mücadelesinde Azerbaycan Ilısu Sultanlığı’nın Rolü / Elvira Latifova [s.485]
Rus Çarlığının XVIII.-XIX. Yüzyıllarda Kuzey Kafkasya’da Çeçen ve İnguşlara Karşı Uyguladığı Politika Üzerine / Visan G. H. Tankiev [s.493]
Folklorun Klasik Şekilleri ve Çerkes Diasporasında Çağdaş Sosyokültürel Söyleminde Kafkasya Savaşı / Madina M. Paştova [s.504]
19. Yüzyıl Kafkasya Direnişinde Polonyalılar / Cem Kumuk [s.510]
KIRIM VE KAFKAS GÖÇLERİ
Kırım Göçleri
Kırım’dan Türkiye’ye Kırım Tatar Göçleri / Hakan Kırımlı [s.523]
Kırım ve Kafkasya’dan Osmanlı İmparatorluğuna Göçler / Safarov Rafik Firuzoğlu [s.530]
Rusya’nın Kırım’ı İlhak Sonrası Kırım’dan Göçler / Timuçin Mercanoğlu [s.542]
Kafkasya ve Kırım Halkları Sürgününün Sebebi Olarak İptal Edilen Savaş / Vladimir Polyakov [s.548]
Kırım ve Kafkasya Göçmenlerinin İskânında Meclis-i Tanzimat’ın Faaliyetleri / M. Yasin Taşkesenlioğlu [s.554]
Kafkas Göçleri
Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler / Yusuf Oğuzoğlu [s.569]
Kafkas Halklarının Mücadeleleri ve Göçleri / Cahit Aslan [s.579]
Ciddî Bir Zihinsel Zarar Örneği Olarak 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü / Gökhan Bolat [s.605]
Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler (1856-1914) / Hakan Asan [s.621]
Osmanlı Devleti’ne Yapılan 1864 Kafkas Göçü / Sedat Kanat [s.632]
Rus Arşiv Belgelerine Göre Kafkas Göçü ve Sonrası Gelişmeler (1860-1865) / Ömer Karataş [s.646]
21 Mayıs Çerkes Soykırım ve Sürgünü / Temel Taş [s.657]
Kuzey Batı Çerkeslerinin (Adigelerin) Osmanlı İmparatorluğu’na Göçü / Svetlana Kudaeva [s.659]
Adıge Folklorunda Sibirya Sürgünleri Ağıtı / Raye B. Unarokova – A. Alievna Khatueva [s.665]
Kafkas Göçmenlerinin İskânı
Kafkas Göçmenleri’nin Anadolu’da İskânları ve Osmanlı Devleti’nin Göçmenlere Yönelik Sosyal ve Ekonomik Politikaları / İsmail Yaşayanlar [s.670]
1864 Büyük Çerkez Sürgünü: Osmanlı İmparatorluğu’nun Göçmen Kafilelere Yönelik Sosyal ve Ekonomik Politikaları / Erdoğan Koç [s.680]
19. Yüzyılda Çerkes ve Nogay Göçmenlerin Anadolu’da İskânı Çabaları / Galip Çağ [s.693]
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Kafkasya’dan Osmanlı Memleketine Gelen Göçmenlerin Yaşadıkları Zorluklar / Mehmet Demirtaş [s.700]
Trabzon ve Samsun Limanlarına Gelen Kafkasya Muhacirlerinin Durumları ve Alınan Tedbirler / Ayşe Pul [s.719]
Çerkeslerin Uzunyayla’da İskânı-Kaynar Mahallesi Örneği / Fethi Güngör [s.735]
Kafkasya’dan Düzce Havalisine Gelen Muhacirlerin İskânı ve Kafkas Muhacirleri ile Yerli Halkın İlişkileri / İbrahim Bozbıyık [s.741]
Kafkasya’dan Anadolu’ya Çerkes Göçü ve Doğu-Güneydoğu Anadolu’ya İskânları / İhsan Satış [s.751]
Guvaz (Ğuaze) Gazetesi’ne Göre Kafkasya ve Buralardan Yapılan Göçler Üzerine Bir Değerlendirme (1911) / Neslihan Altuncuoğlu [s.762]
Çerkes Tehcirinin Medyaya Yankısı: Takvim-i Vekayi Gazetesi / Margarita Dobreva [s.779]
Anadolu’ya İnguş ve Oset Göçleri
XIX. Yüzyılda Türkiye’ye İnguş Yerleşimi / Marem Belanovna Dolgieva [s.789]
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında İnguşların Türkiye’ye Göçü / Zareta Rashidovna Dzumatova [s.798]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Osetler-Göçmenler / İslambek Temurkanoviç Merzoyev [s.803]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye