Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 816
Makale : 66
Ebad : 4,1 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Aralık 2015 - sayı 77

Kafkaslar Özel Sayısı- VII

KARABAĞ VE AZERBAYCAN’DA ERMENİLERİN YAPTIKLARI KATLİAMLARErmenilerin Azerbaycan Topraklarına Yerleştirilmesi ve İlk SoykırımlarErmenilerin Bakü, Şamahı ve Zengezur KatliamlarıAzerbaycan Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi ve Hocalı KatliamıKarabağ Sorunu Üzerine Tespit ve ÖnerilerGÜRCİSTAN CUMHURİYETİGürcistan’da Kimlik, Ulus-Devlet İnşası ve Anayasal GelişimGürcistan Tarihi HakkındaGürcistan’ın Dış Politikası ve Stratejik SorunlarıGürcistan - Rusya İlişkileriTürkiye-Gürcistan İlişkileriAcaristan Özerk Cumhuriyeti ve AcaralarAbhazya Özerk Cumhuriyeti ve AbhazlarGüney Osetya Özerk Cumhuriyeti
 Rumeli-Balkanlar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

KARABAĞ VE AZERBAYCAN’DA ERMENİLERİN YAPTIKLARI KATLİAMLAR
Ermenilerin Azerbaycan Topraklarına Yerleştirilmesi ve İlk Soykırımlar
Ermenilerin Azerbaycan Topraklarına Yerleştirilmesi ve Sonuçları (1828- 1987) / Musa Qasımlı [s.7]
Tarihî Kökenleri, Gelişim Seyri ve Barış İnsiyatifleri Bağlamında Ermenistan’ın Azerbaycan’a Yönelik İşgal Politikaları (1987-2010) / Musa Qasımlı [s.26]
XVIII. Asırda Çarlık Rusyası’nın Azerbaycan Topraklarında Ermeni Devleti Kurma Politikası / Güntekin Necefli [s.50]
Ermenilerin 1905-1906 Yıllarında Güney Kafkasya’da Yaptıkları Katliamlar / Nazim Mustafa [s.77]
Ermenilerin Azerî Türklerine Karşı Terör ve Katliamları (XX. Yüzyıl Başları) / Sani Tofigoğlu Hacıyev [s.84]
Ermeni Silahlılarının Azerbaycan’ın Alman Nüfusuna Karşı Vahşetleri (1904-1918) / İkram Ağasiyev [s.100]
Azerbaycan’ın İşgal Altındaki Topraklarında Ermeni Vahşeti / Günay Haydarli [s.113]
Ermenilerin Bakü, Şamahı ve Zengezur Katliamları
1905 Yılında Bakü’de Kanlı Katliam: Sebep ve Sonuçları / Sevinç Ramizkızı Bağırova [s.121]
1917-1920 Yıllarında Azerbaycan Halkı Soykırımı / Yagub Mahmudov [s.133]
Bakü Katliamı Gerçeği (31 Mart-1 Nisan 1918) / Elçin Neciyev [s.150]
A. F. Novatski’nin Raporlarına Göre Ermenilerin Şamahı ve Çevresinde Türklere Yaptığı Mezalim / Nebahat Arslan [s.164]
Ermenilerin Erivan, Göyce, Zengezur Bölgelerinde Azerbaycan Türklerine Karşı Yürüttükleri Etnik Temizlik ve Soykırım Politikası (1918-1920) / Esed Kurbanlı [s.173]
1918-1920 Yıllarında Zengezur Kazasında Müslümanlara Karşı Ermeni Cinayetleri / Kamran İsmayılov [s.178]
Azerbaycan’ın Zengezur Bölgesinin Ermenistan Tarafından İşgali / İlgar Nifteliyev [s.197]
Azerbaycan Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi ve Hocalı Katliamı
Kafkasya’da Genel Durum ve Dağlık Karabağ Sorununun Tarihçesi / Kemal Çiçek [s.206]
Hocalı Katliamı ve Sonrası / Orhan Kavuncu [s.212]
Hocalı Katliamı ve Büyük Ermenistan Hayali / Ata Atun [s.223]
Ermenilerin Dağlık Karabağ’ı Azerbaycan’dan Koparma Faaliyetleri / Gaffar Çakmaklı Mehdiyev [s.230]
Ermeni-Azeri Çatışmasının İnsanî Yüzü / Reha Yılmaz [s.242]
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Hocalı Soykırımı Sonrası Yapılan Değerlendirmeler / Selçuk Duman [s.255]
Karabağ Sorunu Üzerine Tespit ve Öneriler
Güncel Gelişmeler Işığında Karabağ Sorunu Üzerine Tespit ve Öneriler / Aygün Attar [s.265]
Karabağ’da Çözümsüzlüğün Çözümü: Savaş mı Barış mı? / Nesrin Sarıahmetoğlu [s.270]
Ermenistan-Azerbaycan (Dağlık) Karabağ Sorunu ve Türkiye’nin Tavrı / Kasım Hacıyev [s.276]
Karabağ Meselesi ve Uluslararası Boyutu / Hakkı Büyükbaş [s.286]
Dağlık Karabağ Sorunu’nun Türkiye Azerbaycan İlişkilerine Etkisi / Giray Saynur Derman [s.295]
İki Kardeş Devletin Ortak Sorunu: Karabağ ve Ermeni Meselesi / Mustafa Gökçe [s.310]
Dağlık Karabağ’ın Statüsü: Dünyadaki Modeller / Erhan Şahinoğlu [s.321]
Self-Determinasyon, Kosova’nın Bağımsızlığı ve Dağlık Karabağ / Mürteza Hasanoğlu-Asim Memmedov [s.334]
Dağlık Karabağ Çatışması Analizi ve Barış Süreci / Sezai Özçelik [s.346]
Dağlık Karabağ Çekişmesinde Barışı Koruma Yöntemi: Silahlanma Altında Caydırıcılık Kuramı / Sergei Minasyan [s.355]
Rusya’nın Dağlık Karabağ Çatışmasına Yönelik Dış Politikasının Analizi / Murat Güneylioğlu [s.362]
Dağlık Karabağ Sorununa Coğrafî Bir Bakış Açısı / Aynur Musayeva - Mutlu Yılmaz [s.378]
Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ Sorunu’nun Rusya Tarihçiliğinde Yansıması / Halime Kazımova [s.387]
GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ
Gürcistan’da Kimlik, Ulus-Devlet İnşası ve Anayasal Gelişim
Kutsallık ve Kimlik: Gürcü Olay İncelemesi / Mariam Chkartishvili [s.401]
Gürcistan’ın Ulus-Devlet İnşasında Kafkas Topluluklarının Önemi / Keisuke Wakizaka [s.410]
Gürcistan’ın XX. Yüzyıl Boyunca Anayasal Gelişimi ve Siyasal Yapılara Etkisi / Mehmet Bülent Uludağ [s.428]
Gürcistan Tarihi Hakkında
Büyük Selçuklu-Gürcü İlişkileri / Nebi Gümüş [s.437]
Selçuklu-Gürcistan Münasebetleri / İsmail Hakkı Mercan [s.449]
Çarlık Rusya Yönetimine Kadar Gürcü Tarihi / Zeynep Topal Serdar [s.457]
19. Yüzyılın İlk Yarısında Gürcistan’da Politik ve Ekonomik Durum / Hayri Çapraz [s.467]
Gürcistan’ın Dış Politikası ve Stratejik Sorunları
21. Yüzyıl Başında Kafkasya’da Gürcistanlaştırma ve Ermenistanlaştırma Politikalarından Kalanlar / Alaeddin Yalçınkaya [s.473]
Soğuk Savaş Sonrası Gürcistan: Jeopolitiği ve Etnisite Sorunları / Şenol Kantarcı [s.481]
Gürcistan’ın AB ve NATO Hayali / Şahin Keskin [s.495]
Gürcistan’ın Değişen Ulusal Güvenlik Konseptine Kısa Bir Bakış / Toğrul İsmayıl [s.508]
Gürcistan: Avrupa mı? Asya mı? / Thomas V. Gamkrelidze [s.511]
Güzel Sanatlar Bakımından Batı ile Doğu Arasında Gürcistan / Nino Silagadze [s.514]
Gürcistan - Rusya İlişkileri
Rusya ve Uluslararası Hukukun Suistimali / Cenap Çakmak [s.520]
II. Irakli’nin Rusya ile İlişkileri / Sinem Özyücel [s.534]
Georgivesk Antlaşması Bağlamında Gürcistan-Rusya İlişkileri (1783) / Özgür Türker [s.546]
Rusya-Gürcistan İlişkilerinin Sorunları / Tamar Kiknadze [s.556]
Türkiye-Gürcistan İlişkileri
Türkiye-Gürcistan / Yelda Demirağ [s.560]
Türk-Gürcistan Kültürel İlişkilerinde Tarih ve Kimliğin Pürüzlü Noktaları: Tao-Klarjeti’de Mirasın Muhafazası / David Kitai [s.567]
XV-XVIII. Yüzyıllar Arası Türk (Osmanlı)-Gürcistan İlişkileri Hakkındaki Osmanlı Belgeleri / Tsisana Abduladze [s.577]
Gürcistan’da Sovyet Sonrası Ekonomik Dönüşüm ve Türkiye ile İlişkilerin Ekonomi Politiği / Mehmet Dikkaya - Onur Demirci [s.588]
XX. Yüzyılın Başlarında Türk-Gürcü İlişkileri / Zeynep Topal Serdar [s.613]
Acaristan Özerk Cumhuriyeti ve Acaralar
Gürcistan’da Kimlik Politikaları Kapsamında Müslüman Azınlıklar (Acaralılar, Borçalı Türkleri, Ahıska Türkleri) / Huriye Yıldırım [s.633]
Tarihten Günümüze Acaralılar / Huriye Yıldırım [s.646]
Abhazya Özerk Cumhuriyeti ve Abhazlar
Abhazya Cumhuriyeti’nin Yakın Geçmişine Genel Bir Bakış / Muhittin Ünal [s.650]
Antik Dünya Sisteminde Abhazya / Alik Gabelia [s.678]
Abhazya’da Yapılan Arkeolojik Araştırmaların Tarihçesi / Gül Ece Erdelovna Trapş [s.689]
XV.-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti Himâyesinde Abhazya Prensliği / Sadık Müfit Bilge [s.694]
Abhazya’da Osmanlı İzleri ve Osmanlıca Mezar Taşları (Sohumkale Hakkında) / Mahinur Tuna Papapha [s.708]
Sohumkale Tarihi (XV-XVIII. Yüzyıllarda) / Arkadi İvanoviç Capua – V. A. Nyushkov [s.713]
Abhaz Dili-Abhazca / Viyaçeslav A. Çirikba [s.722]
Abhaz Etnonimi ve XIX. Yüzyılda Abhaz İskânı / Timur A. Achugba [s.738]
Abhazya Nart Destanları / Zurab Cotobic Capua [s.749]
Güney Osetya Özerk Cumhuriyeti
Kafkasya’da Etnik Çatışmalar / Şenol Kantarcı [s.774]
Tarihsel Süreç İçerisinde Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya ile Olan Anlaşmazlıkları / Aynur Musayeva - Mutlu Yılmaz [s.804]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye