Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 704
Makale : 73
Ebad : 3,5 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Aralık 2015 - sayı 79

Kafkaslar Özel Sayısı- IX

KUZEY KAFKASYA: GENEL DEĞERLENDİRMEKuzey Kafkas Cumhuriyetlerine Genel BakışKuzey Kafkasya’daki Türk Topluluklarına Genel BakışKuzey Kafkasya’da Stratejik Bazı TespitlerKafkas Dillerinin Akrabalığı ve Kafkaslarda Bazı Sosyo-Kültürel TespitlerDAĞISTAN ÖZERK CUMHURİYETİDağıstan TarihiDağıstan’da İslâmiyet, Ulema ve MücahitlerÇEÇENİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİÇeçenya’da İslâmiyet ve Sosyo-Politik DurumÇeçenlere Rusların Uyguladıkları Soykırım ve Çeçen Bağımsızlık HareketleriÇeçen Sanatına Bir ÖrnekİNGUŞETYA ÖZERK CUMHURİYETİSiyasî ve Sosyo-Ekonomik MeselelerEğitim, Folklor ve Türkiye’deki İnguş KahramanlarKUZEY OSETYA CUMHURİYETİKABARTAY-BALKAR, KARAÇAY-ÇERKES VE ADİGE CUMHURİYETİÇERKESLERKafkas Çerkeslerinin Tarihinden SayfalarKafkas Çerkeslerin Sosyo-Ekonomik Yapısı Hakkında TespitlerÇerkeslerin Dilleri ve Sosyo-Kültürel Özelliklerine Dair
 Rumeli-Balkanlar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

KUZEY KAFKASYA: GENEL DEĞERLENDİRME
Kuzey Kafkas Cumhuriyetlerine Genel Bakış
Kuzey Kafkas Cumhuriyetlerine Genel Bakış / Cahit Aslan - Cihan Candemir [s.7]
Kuzey Kafkasya Dağlı Halklarının Yaşam Alanlarında Yeni Yerel İktidarların Oluşturulması / Alexander A. Semenov [s.17]
Kuzey Kafkasya Dağlılarının XIX. Yüzyıl Sonu ve XX. Yüzyıl Başlarında Yönetim Yapısı: Esas Aşamaları, Özellikleri ve Zorlukları / M. S. Arsanukaeva [s.28]
Kuzey Kafkasya’daki Türk Topluluklarına Genel Bakış
Kuzey Kafkasya’daki Türk Toplulukları / Sami Nogay [s.34]
XVI-XX. Yüzyıllarda Kumuklar, Karaçay, Balkarlar ve Nogayca ile İlişkilerin Tarihi / Y. M. İdrisov [s.61]
Tolstoy’un ‘Hacı Murat’ında Kafkasya ve Dağlılar / Yücel Oğurlu [s.70]
Tolstoy’un Kısa Hikayelerinden ‘Kafkas Mahkûmu’ / Yücel Oğurlu [s.75]
Kuzey Kafkasya’da Stratejik Bazı Tespitler
Kuzey Kafkasya’daki Soykırım Dünyaca Tanınmalıdır / Sönmez Can [s.80]
Demiryolu İnşası ve Transkafkasya Bölgesinin Sosyo- Ekonomi Hayatına Etkisi / Almaz İsmailova Musayevna [s.89]
Kafkas Dillerinin Akrabalığı ve Kafkaslarda Bazı Sosyo-Kültürel Tespitler
Kuzey Kafkas Dillerinin Akrabalığının Leksikolojik Karşılaştırma Yoluyla İspatı / Yücel Oğurlu [s.97]
Kuzey Kafkas Dillerinde Kök Kelimelerden Üç Rakamın (1, 2 ve 10) Leksikolojik ve Semantik Açıdan Karşılaştırılması / Yücel Oğurlu [s.106]
Kuzey Kafkasya’da Ssosal-Ekonomik-Hukukî Yapının Kaynağı Olarak Xabze / Yunus Emre Özsaray [s.109]
Xabze’nin Felsefî Temelleri / Nahit Serbes [s.117]
Dağlı Kafkasya’da Dağlıların Kan Davası Meselesi / İoseb Alimbarashvili [s.128]
DAĞISTAN ÖZERK CUMHURİYETİ
Dağıstan Tarihi
Antik ‘kent’ Bashly Bir Efsane / İmperiyat Arslanbekovna Halipaeva [s.137]
Son Orta Çağ Derbent’in Tarihsel ve Siyasal Coğrafyası / Vagif Z. Piriyev [s.143]
Evliya Çelebi ve Âşık Mehmed’in Gözünden 16. ve 17. Yüzyıllarda Dağıstan’ın Siyasî ve Sosyo-Kültürel Yapısı / Reyhan Şahin Allahverdi [s.151]
Kurmaca ile Gerçek Arasında Evliya Çelebi’nin Dağıstan Sosyal / Kerim İlker Bulunur [s.165]
XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Derbent / Metanet V. Behremova [s.175]
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı ve XX. Yüzyılın Başlarında Derbent’in Nüfusu ve Ekonomik Gelişimi / E. M. Dalgat [s.181]
Dağıstan’ın Kısa Tarihi / Gülreyhan Sutanrıkulu [s.185]
Dağıstan’da İslâmiyet, Ulema ve Mücahitler
İmam Şamil ve Hicretteki Dağıstan / Cafer Barlas [s.190]
İdris Al-İndirî (Auh Naibi) / İ. İ. Hanmurzayev [s.208]
Abd al-Rahman-Hacı el Sughuri-Nakşibendî Tarikatı’nın Tasavvuf İdelogu ve Şeyhi / Zainab Ahmeddibirovna Magomedimova [s.213]
XIX. Yüzyılın Kafkas Savaşında Nakşibendî Şeyhleri: Şeyh Hacı Taçava Örneği / İ. İ. Hanmurzayev [s.223]
1917’den Günümüze Dağıstan’da Din Eğitimi / Musa Kâzım Gülçür [s.233]
Dibir Kadı el, Hunzaki el Dağıstanî’nin Büyük Farsça-Arapça- Türkçe Sözlüğü (18. Yüzyıl) / Patimat M. Alibekova [s.260]
Dağıstan Muhaciri Nakşibendî Şeyhlerinden Mürşid-ı Kâmil Şeyh Şevafeddin Zeynel Abidin Hazretlerinin Bilinmeyen Yönleri / Cafer Barlas [s.265]
ÇEÇENİSTAN ÖZERK CUMHURİYETİ
Çeçen Millî Marşı / [s.286]
Rusya’nın Kafkasya ve Eski Sovyet Cumhuriyetleri Üzerindeki Planı / Cehar Dudayev [s.287]
Çeçenya’da İslâmiyet ve Sosyo-Politik Durum
Çeçenya’da İslâmın Sûfî Bileşeni / Mairbek Vatchagaev [s.289]
Şâmil’in İmametinde Çeçenya’nın Rolü / Mairbek Vatchagaev [s.295]
2003-2007 Yıllarında Çeçen Cumhuriyeti Sosyo-Politik Durum / A. D. Osmayev [s.301]
Pankisi Vadisi Sorununun Etnik ve Dinî Arka Planı / Seichi Kitagawa [s.322]
Çeçenlere Rusların Uyguladıkları Soykırım ve Çeçen Bağımsızlık Hareketleri
1944 Yılında Çeçenlerin Sürgünü-Çeçen Soykırımı / Mairbek Vatchagaev [s.334]
Dünden Bugüne Çeçenistan / Mustafa Budak [s.340]
Kuzey Kafkasya Çatışmaları: Çeçenistan ve Dağıstan Örnek Olayları / Sezai Özçelik [s.359]
Kafkas Coğrafyasında Çeçen Bağımsızlık Hareketleri / Ergün Öz Akçora [s.369]
Çeçen Sanatına Bir Örnek
Kafkasya’nın Bilinmeyen Yapıları: Çeçen Kule Mimarisi / Erol Yıldır [s.405]
İNGUŞETYA ÖZERK CUMHURİYETİ
Siyasî ve Sosyo-Ekonomik Meseleler
Kafkasya İnguşetya Haritası (XVIII. Yüzyıl) / M. M. Kartoev [s.443]
1905-1907 Devriminden Sonra İnguşetya’da Toprak Sorunu / Timur Husenovich Matiev [s.449]
İnguş Dünyası’nın Problemi: Neo-Stalinizm / Boris Muhammed - Greevich Harsiev [s.453]
Eğitim, Folklor ve Türkiye’deki İnguş Kahramanlar
Türkiye’deki İnguş Kahramanlar / Marem Ahmetovna Yalharoeva [s.460]
İnguşetya’nın Müslüman Eğitimcileri / Marem Dolgieyva - Boris Harsiyev [s.464]
İnguş Ailelerinde Çocukların Eğitim Yöntemleri ve Yetişme Aşamaları / Lemka Agiyeva Tuganova [s.470]
İnguşların Büyülü Masalında Nartlar / L. H. Tankiyeva [s.481]
İnguş Kahramanlık Destanlarında Etnografik Gerçekler / Muhammedbeşir A. Matiev [s.487]
KUZEY OSETYA CUMHURİYETİ
Tarihten Günümüze Osetler / Tekin Aycan Taşçı [s.497]
İnguş-Oset Çatışması Tarihinde Rusya’nın Rolü / Tekin Aycan Taşçı [s.507]
Ölüm Evleri / Jale Kuşhan [s.518]
Vladikavkaz Sünnî Camii / Zalina Kanukova - J.Puhatı [s.522]
Osetya Folklorunda Arabulucu Figür: Kız-Kuşun Görüntüsü / Diana V. Sokaeva [s.526]
KABARTAY-BALKAR, KARAÇAY-ÇERKES VE ADİGE CUMHURİYETİ
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Kabartaylarda Alternatif Sosyal Düşünceler / V. H. Kazharov [s.531]
Sovyet Dönemi Kabardey Edebiyatında İslâm İmajı / Özlem Güngör [s.538]
Kabardeyce Dinî Şiirler / Özlem Güngör [s.572]
Adigey Sosyo-Ekonomik Hayatında Kadınların Yeri / Shalyaho Dariko Saferovna [s.576]
Adigelerin Ritüel Kültürleri Kapsamında Düğün Folklorü / Raye B. Unarokova - E. H. Khakunova [s.580]
Kültür Adamı Utij Boris ve Adige Yazım Dili Hakkındaki Düşünceleri / Özlem Güngör [s.586]
Ebu Shalyaho Çalışmalarında Adige Diasporası-Muhacir Edebiyat / Tamara Shovgenova [s.590]
ÇERKESLER
Kafkas Çerkeslerinin Tarihinden Sayfalar
Adıgelerin Rus İşgali Öncesinde Dış Dünya ile Münasebetleri ve Birlik Teşebbüsleri / Fethi Güngör [s.596]
‘Kafkas-Çerkesya Millî Meclisi’, ‘Çerkesya Hükûmeti’ (1861-1844) Kafkasya’nın Rusya İmparatorluğu Tarafından İşgali / Sefer E. Berzeg [s.609]
Çerkeslerin İslâmlaşma Tarihi Hakkında / Zarema A. Tseeva [s.620]
Şamil’in İmametliği ile Çerkeslerin Etkileşiminde Muhammed Emin ve Sefer Bey Zanoko Etkeni / Asker Paneş [s.620]
Kafkas Çerkeslerin Sosyo-Ekonomik Yapısı Hakkında Tespitler
XVII. Yüzyılda Çerkesya’nın Sosyo-Ekonomik Sistemi İçin Bir Anahtar: V. H. Kajarov’un ‘Adige Mülkü’ Eseri / Fatima Anatolevna Ozova [s.630]
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Çerkesya’nın Etnik Yapısı / Zarema Adzinova [s.637]
XX. Yüzyılın Başında Batı Çerkesleri Arasında Eğitimin Geliştirilmesi İçin Cedid Kültürel Programının Etkisi / Azamet K. Bouzar [s.642]
Çerkeslerin Dilleri ve Sosyo-Kültürel Özelliklerine Dair
Adığe (Çerkes) Dili / Necdet Hatam [s.647]
Kuzey Kafkasya (Adige) Çerkeslerinin Ahlakî Deneyimleri / Ruslan Khanakhu [s.654]
Çerkes (Adige) Halk Kültürü: Durum Tespiti ve Öğrenme Perspektifi / R. B. Unarokova - M. M. Pasthova (Mizhaeva) [s.659]
Çerkes Konukevi: Evrensel ve Yerel Kültürel - Tarihsel Formların Araştırma Tecrübesi / Madina M. Pasthova [s.666]
Çerkeslerde Kozmogonik Mitler / Mihail M. Mijayev [s.677]
Adige Ninnilerinde İdeal Kahramanın Nesnelleştirilmesi / R. B. Unarokova - M. A. Şhabatseva [s.693]
Çerkeslerin İnce ve Dekoratif Geleneklerinin Arketipleri / Maryet Gissovna Kuek [s.697]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye