Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 672
Makale : 61
Ebad : 3,3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Aralık 2015 - sayı 80

Kafkaslar Özel Sayısı- X

Türkiye’de Kafkas-Çerkes YerleşimleriÇerkes MemlûklerKUZEY KAFKASYA TÜRKLERİDağıstan TürkleriKumuklarNogaylarKuzey Kafkasya (Stavropol) ve Astrahan TürkmenleriKaraçay-Malkar Türkleri
 Rumeli-Balkanlar
 Ortadoğu
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Türkiye’de Kafkas-Çerkes Yerleşimleri
Türkiye Adigeleri ve Sosyo-Kültürel Özellikleri / Tülay Sarar Kuzu [s.5]
Diyaspora Adigelerinin Basın Yayın Tarihçesi / Fethi Güngör [s.13]
Türkiye’de Çerkes Diasporasında Etno-Müzik Geleneği / Dijin Çurey Ali [s.22]
Çeraşe Tombot’un Penceresinden Düzce Adigelerine Bakış / Mira Khcemizova [s.37]
Uzunyayla Çerkeslerine Sosyolojik, Linguistik, Ekonomik ve Politik Yaklaşım / Hamit Yüksel [s.42]
Kayseri’ye (Aziziye-Pınarbaşı İskân Edilen Kafkas Göçmenleri ve 1927 Tarihli Nüfus İstatistiğine Göre Kayseri’de Çerkesler / Hava Selçuk [s.62]
Kayseri Pınarbaşı İlçesi’nde ‘Muhacirîn-i Çerakis’in İmar Faaliyetleri (Camiler) / Esra Gündoğan [s.68]
Kopuş-Birleşme Çizgisinde Kültürel Zenginlik ve Renklilik: Kafkasya- Afyonkarhisar / Turan Akkoyun [s.85]
Osmanlı Arşiv Vesikalarına Göre Kafkasya’dan Balıkesir ve Çevresine Göçen Nüfus / Nahide Şimşir [s.100]
Manisa Kazası’nda Kafkas Yerleşimleri / Ferhat Berber [s.117]
Kafkas Adıge Çerkeslerinin İskân Edildiği Bayındır Arıkbaşı ve Buruncuk Köylerindeki R. 1320 (1904 M) Yılı Son Osmanlı Nüfus Tahriri Kayıtları- Arıkbaşı Köyü İncelemesi / Necat Çetin [s.123]
Kafkas Sürgünü Sonrası Çerkeslerin İskân Edildiği Ödemiş Ertuğrul (İhsaniye) Köyü 1321 (1905) Yılı Son Osmanlı Nüfus Tahriri (Sayım-Yazım) / Necat Çetin - Melih Tınal [s.140]
Çerkes Memlûkler
Çerkes Memlukleri: Etno-Kültürel Özellikleri / Samir Hotko [s.147]
KUZEY KAFKASYA TÜRKLERİ
Dağıstan Türkleri
Kadim Türk Yurdu Derbend’in Rus İmparatorluğu Tarafından İşgalinden Sonraki Devirde Türk Ahalisinin Demografik Durumu (1806- 2015) / İkram Ağasiyev [s.157]
Dağıstan’da Millî Hareketler ve Türkler / Kemal Özden [s.167]
Dağıstan’ın Azerbaycan Türkleri / Sevinç Aliyeva [s.176]
Hasan Efendi Elgedari’nin ‘Âsari-Dağıstan’ Eserinde Dağıstan’ın, Türkiye, İran ve Rusya ile Münasebetlerine Dair / Şahin Ferzeliyev [s.182]
Dağıstan’da Eski Türk Yer Adları / Hasan M. Orazayev [s.190]
Kumuklar
Sovyet İdeolojisi ve Tarih Yazımında Kumukların Köken Meselesi / Kamil Aliyev [s.196]
Sovyet İktidarları ve Kumuk Türkleri / Kamil Aliyev [s.214]
XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısı - XX. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Kafkasya Üzerinden Yapılan Uluslararası Ticaretin Gelişiminde Kumuk Ovası’nın Önemi / Elmira Cahiyeva [s.221]
XVIII-XIX. Yüzyıllarda Kumukların Genel Sınırları / Elmira Cahiyeva [s.226]
Kumuklar / Aynur Gazanfer Kızı [s.231]
Kumuklar ve Kumuk Türkçesi / Kâmil Veli Nerimanoğlu [s.235]
Kumuklar ve Kumuk Türkçesi / Zeki Kaymaz [s.238]
XIX. Yüzyıl Sonundan XXI. Yüzyıl Başlarına Kadar Dağıstan Bölgesinin Etno-Linguistiğinde Kumuk Türk Dilinin Rolü / Magomed - Resul İbragimov - Hasan Orazayev [s.243]
Kumuk Türklerinin Dil ve Edebiyatı / Erol Öztürk [s.262]
Kafkasyalı Bir Türk Kavmi Olan Kumuklar’ın Türkçesi ve Edebiyatı / Sema Başar [s.268]
Kumuk Türkleri ve Kumuk Türkçesiyle Yazılmış Arap Harfli Bir Vaaz Kitabı: Gülbağça (Gül Bahçesi) / Hakan Akca [s.286]
XX. Yüzyılın Başlarında Dağıstan Tasavvufunun Türkçe Anıtları / Şamil Şıhaliyev [s.296]
Nogaylar
Nogay Türkleri / Sami Nogay [s.304]
Nogay Türklerine Genel Bir Bakış / Dilek Ergönenç Akbaba [s.313]
Yirminci Yüzyılın Başında Kafkasya’da Devletin Yeni Biçimlerinin Oluşmasında Nogayların Katkısı / Sevinç Aliyeva [s.320]
Rusya İmparatorluğu Astrahan Vilayetindeki Nogay-Karagaş Toplumunun Siyasî, Sosyal ve Etnokültürel Gelişimi (18. Yüzyıl Sonu-19. Yüzyıl İlk Yarısı) / Eldar İdrisov [s.333]
Nogay Türkleri / Nesrin Güllüdağ [s.343]
Nogaylar (Coğrafya, Tarih, Kültür ve Dil) / Ersin Teres [s.355]
Kafkasya’dan Anadolu’ya Nogaylar ve Nogayca / Ülkü Çelik Şavk [s.369]
Nogay Türkleri ve Edebiyatı / Nesrin Güllüdağ [s.377]
Nogay Türklerinin Gelenekleri Üzerine / Dilek Ergönenç Akbaba [s.391]
Kambar, Kambar Ata, Ilkışı Ata / İsa Suyunovich Kapayev [s.396]
Nogay Mitleri, Efsaneleri ve İnançları / İsa Suyunovich Kapayev [s.404]
Türkiye’de Yaşayan Nogay Türkleri / Hakan Benli [s.413]
Kumuk Publisistikasının Doğuşu ve Abusufyan Akeyev’in Yaratıcılığı / A. M. Sultanmuradov [s.431]
Kuzey Kafkasya (Stavropol) ve Astrahan Türkmenleri
Kuzey Kafkasya (Stavropol) Türkmenleri / Ali Duymaz [s.436]
Stavropol ve Astrahan Türkmenlerinin Dil ve Kültürleri Üzerine Notlar / Sema Aslan Demir [s.449]
Stavropol Türkmenlerinin Tarih, Kültür, Dil ve Edebiyatları Hakkında / Savaş Şahin [s.459]
Astrahan Eyaleti Müslümanlarında Sosyo-Politik Hareket ve Türkiye (1906-1913) / Marina İmaşyeva [s.472]
Karaçay-Malkar Türkleri
Tarihî ve Etnik Açıdan Karaçay-Malkar Türklerinin Kökeni / Ufuk Tavkul [s.484]
Karaçay-Balkar Türklerinin Kökeni / Adilhan Appa [s.497]
Rusya’nın Gölgesinde Üç Devir: Karaçay-Malkar Halkının Siyasî Kaderi / Ufuk Tavkul [s.522]
Rus ve Osmanlı İmparatorlukları Arasında Karaçay / Zarema Kipkeyeva [s.553]
Batı Gürcistan Dağlılarının (Svanların) Etnik Dünya Görüşlerinde Karaçay-Balkarlar / Rüstem Begeulov [s.562]
Karaçay-Malkar Mitolojisi ile Oğuznâme’deki Tanrısal Yargılamanın İki Aracı: ‘Sıncır Töre’ ve ‘Dîv Qayası’ / Mehmet Aça [s.576]
Kafkas Halklarının Sosyal ve Kültürel İlişkilerinde Folklorun Önemi / Hasan Halkoç [s.583]
Karaçay-Malkar Dili ve Edebiyatı / Ufuk Tavkul [s.589]
Sovyet Dönemi Karaçay-Malkar Edebiyatı / M. Said Arbatlı [s.605]
Karaçay-Malkar Nart Destanları / Ufuk Tavkul [s.616]
Karaçay-Malkar Türklerinde Nart Destanları / Adilhan Adiloğlu [s.629]
Kafkasya’da Demografinin Söyledikleri / Hayati Bice [s.346]
Karaçaylı Edibin Kazan’da Yazdığı Şiir / Hasan Halkoç [s.652]
Karaçay-Balkar Türklerinin Dili ve Kültürü / Vedat Balkan [s.672]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye