Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 830
Makale : 71
Ebad : 4,2 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Ocak-Haziran 2016 - sayı 82

Ortadoğu Özel Sayısı - I

GENEL DEĞERLENDİRMEOrta Doğu’ya Genel BakışOrta Doğu’da Türk VarlığıOrta Doğu’da Jeopolitik ve StratejiOrta Doğu’da Güvenlik ve GelecekOrta Doğu’da EnerjiORTA DOĞU’DA DİNİslâmiyet ve TürklerMüslüman Türklerde Din İlmi ve TasavvufHilâfet ve Mukaddes EmanetlerOsmanlı’nın İslâm Birliği SiyasetiArap MilliyetçiliğiOrta Doğu’da Çeşitli Dinî Gruplar
 Rumeli-Balkanlar
 Kafkaslar
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Değerli Okuyucular,

Yeni Türkiye olarak, 'Osmanlı Coğrafyası'nın çoğunluğunu ihata eden Rumeli-Balkanlar ve Kafkaslar konulu uluslararası araştırmalarımızı gerçekleştirmiştik. Siz değerli okuyucularımıza iftiharla takdim ettiğimiz Orta Doğu konusundaki bu uluslararası araştırmamızla birlikte 'Balkanlar-Kafkaslar-Orta Doğu' külliyatımızı tamamlamış olduk. Bugüne kadar benzeri yayınlanmamış bu külliyat yaklaşık 20.000 sayfalık ve 22 ciltlik dev bir eser oldu. Bu eserimizde 'Osmanlı Coğrafyası' diye adlandırılan 24 milyon km²'lik mesahanın en önemli kısmını akademik ve bilimsel yazılarla inceledik. Bir zamanlar atalarımızın at koşturduğu bu coğrafyayı biz de 1574 bilim adamı ve uzmanın birbirinden kıymetli yazılarıyla sahiplenmeye çalıştık.

Yeni Türkiye'nin 'Orta Doğu Özel Sayısı', toplam 5.000 sayfalık 6 ciltlik bir külliyattan meydana geliyor. Orta Doğu sayımızda, 303 yerli, 56 yabancı 359 bilim adamı ve uzman toplam 396 akademik yazılarıyla yer alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Balkanlar ve Kafkaslar Özel Sayılarımızda olduğu gibi Orta Doğu Özel Sayımızda da çok değerli yazılarıyla bizi şereflendirmişlerdir. Engin bir tarih şuuruna sahip olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve çalışkan Dışişleri Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, Türkiye'deki üniversitelerden ve çeşitli yabancı üniversitelerden makalelerini gönderen değerli akademisyenlerimize de çok teşekkür ediyoruz.

Yeni Türkiye Orta Doğu Özel Sayısı'nın Birinci Cildinde Orta Doğu'nun genel değerlendirmesi yapılmakta; Orta Doğu'da Jeopolitik, Strateji, Enerji, Güvenlik ve Gelecek ile birlikte Türk varlığına temas edilmektedir. Ayrıca, her Orta Doğu ülkesi incelenirken tarihî ve kültürel nokta-i nazardan Türk varlığı ele alınmıştır. Birinci Ciltte Orta Doğu'da Din başlığı altında, İslâmiyet ve Türkler, Din İlmi ve Tasavvuf, Hilâfet ve Mukaddes Emanetler, Osmanlı'nın İslâm Birliği Siyaseti, Arap Milliyetçiliği ve Orta Doğu'da Çeşitli Dinî Gruplar incelenmiştir. İkinci Ciltte, aslında büyük ölçüde Türk tarihinin bir parçası mahiyetinde olan Orta Doğu'da İlk Müslüman Türk Devletleri, Moğollar ve Haçlılar, Selçuklular, Osmanlılar, I. Dünya Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti Dönemi tetkik edilmiştir. Eserin Üçüncü, Dördüncü ve Beşinci Ciltlerinde Orta Doğu Ülkeleri ve Halkları incelenmiştir. Bu cümleden olarak Üçüncü Cilt'te Irak, Suriye ve Lübnan; Dördüncü Ciltte İran, Suudî Arabistan, Ürdün, Yemen; Beşinci Cilt'te Mısır, Filistin, İsrail, Kıbrıs devlet olarak ele alınmış; ayrıca Orta Doğu'daki Kürtler ve Zazalar da tetkik edilmiştir. Beşinci Ciltin sonunda ise PKK terörü gözden geçirilmiştir. Son cilt olan Altıncı Ciltte Orta Doğu'da Uluslararası İlişkiler ve Son Gelişmeler dinamik analizler şeklinde incelenmiştir. Bu genel başlık altında Türkiye'nin Orta Doğu Politikası, ABD, Rusya ve İngiltere'nin Orta Doğu politikaları, Orta Doğu'da Ayrılıkçı ve Terörist Unsurlar, Arap Baharı, Suriye Krizi ve Mülteci Sorunu ele alınmıştır.

Orta Doğu'nun diğer coğrafyalardan çok önemli bir farkı vardır; burada mensubiyetiyle şeref duyduğumuz İslâmiyet'in ve dünyanın en mukaddes mekânları bulunmaktadır. Lâkin ne yazık ki, bu Orta Doğu Coğrafyası Osmanlı hâkimiyetinin dışına çıktığından beri bir türlü huzura kavuşamadı, rahata erişemedi ve istikrar sağlayamadı. Bütün medeniyetlerin kaynağı olan bu kutsal topraklarda kan ve gözyaşı bir türlü son bulmadı. 'Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar', burada yaşayan mazlumların sadece petrol kuyularıyla meşgul oldu. 19. Asrın emperyalist sömürgecilik anlayışı günümüzde Orta Doğu'nun yegâne geçerli kaidesi ve modern kolonyalizmin petrol merkezli çıkarlarıdır. 'Türkiye, Ortadoğu'nun Tek Gerçek Dostudur' başlıklı yazısıyla eserimizi şereflendiren Sayın Cumhurbaşkanımız bakınız ne güzel söylüyor: "Batılı ülkeler bu bölgede her zaman yerin üstündeki insanlarla değil, yerin altındaki petrolle ilgilenmişlerdir. Nitekim 100 yıldır Ortadoğu, istikrarsızlık, çatışma, şiddet ve fakirlik olarak bu çarpık bakış açısının bedelini ödemektedir."

Sayın Cumhurbaşkanımızın şu tespitleri özellikle önemlidir: "Türkiye, Ortadoğu'daki tüm insanları, tarihi ve kültürel olarak kardeşi gibi gören bir ülkedir. Devletlerimiz arasındaki sınırlar, mesafeler ve tel örgüler bizi kardeşlerimizden koparmak için yeterli değildir. Şartlar ne olursa olsun, hiçbir çıkar hesabı yapmadan tamamen insanî duygularla bölge insanına kucak açan ülkemiz, bu tavrını gelecekte de sürdürecektir.

Ortadoğu'ya emperyalistlerin gözlüğüyle bakanlar, “Ortadoğu Bataklığı” ifadesini kullanıyorlar. Tarihiyle, kültürüyle, medeniyet değerleriyle bölgeye aidiyet hisseden hiç kimse, Ortadoğu için böyle bir tabiri kabul edemez. Bu bölgeyi istikrarsızlaştıranlar, bölge insanını kargaşaya ve sefalete mahkûm edenler, aynı zamanda bu coğrafyayı “bataklık” olarak tasvir ediyorlar."

1948'de Filistin toprakları üzerinde İsrail'in kurulması ise bu istikrarsızlık haritası üzerinde halen kanayan bir 'çıban başı' oluşturdu. Bir yandan dikta heveslisi devlet başkanları, diğer yandan da gene dış mihraklar tarafından oluşturulan ve desteklenen selefî akımların terörizme dönüşmesi, bu topraklardaki istikrarsızlıkları körükledi ve nihayet Orta Doğu başta, ABD, İngiltere ve Rusya olmak üzere çıkar çekişmesi yapan devletlerin güç gösterisi arenası hâline getirildi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın şu tespitlerine de aynen katılıyoruz: "Bugün Ortadoğu’da, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, sınırlar yeniden çizilmeye, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü yok edilmeye, bölge bir kez daha baştan aşağı dizayn edilmeye çalışılıyor. Burada hedef, daha rahat sömürülebilir, kolayca kontrol edilebilir, parçalı bir yapı oluşturmaktır. Türkiye, Ortadoğu'nun toprak bütünlüğünü, istikrarını, huzurunu samimiyetle savunan tek ülkedir.Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de Ortadoğu'da istikrarın teminatıdır.

Önümüzdeki süreçte Rusya'nın kendi çıkarları uğruna Esed rejimini ayakta tutmaya çalışması netice vermeyecektir. Bölgede hesabı olan herkese hizmet veren DAEŞ terör örgütünün ömrü de uzun sürmeyecektir. PYD-YPG terör örgütünün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştığı yapı da, kesinlikle amacına ulaşamayacaktır. PKK terör örgütünün sınırlarımız içindeki teşebbüsü gibi, bu senaryolar da boşa çıkacaktır. Türkiye, sadece Suriye ve Irak halkıyla değil, Ortadoğu'daki tüm kardeşleriyle tarih ve kader birliği içinde olmayı sürdürecektir. Ülke ve millet olarak daha huzurlu ve müreffeh bir Ortadoğu’nun tesisi ve idamesi için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağız."

Şu hususu aslâ aklımızdan çıkarmamalıyız ki, Orta Doğu'da huzur ve istikrar sağlanmadan Dünya barışını tesis etmek mümkün değildir. Geleceğin Orta Doğusunu ümitle bekliyor ve bir an önce "paxottomana" benzeri bir barış nizamının kurulmasını ümit ediyoruz.

Selam, sevgi ve saygılarımla,

Hasan Celâl GüzelAna Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye