Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 830
Makale : 71
Ebad : 4,2 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Ocak-Haziran 2016 - sayı 82

Ortadoğu Özel Sayısı - I

GENEL DEĞERLENDİRMEOrta Doğu’ya Genel BakışOrta Doğu’da Türk VarlığıOrta Doğu’da Jeopolitik ve StratejiOrta Doğu’da Güvenlik ve GelecekOrta Doğu’da EnerjiORTA DOĞU’DA DİNİslâmiyet ve TürklerMüslüman Türklerde Din İlmi ve TasavvufHilâfet ve Mukaddes EmanetlerOsmanlı’nın İslâm Birliği SiyasetiArap MilliyetçiliğiOrta Doğu’da Çeşitli Dinî Gruplar
 Rumeli-Balkanlar
 Kafkaslar
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Türkiye, Ortadoğu’nun Tek Gerçek Dostudur / Recep Tayyip Erdoğan [s.21]
GENEL DEĞERLENDİRME
Müreffeh ve İstikrarlı Bir Ortadoğu / Mevlüt Çavuşoğlu [s.25]
Orta Doğu’ya Genel Bakış
Ülkelerin Bakış Açıları: Orta Doğu Neresidir? / Ramazan Özey [s.27]
Orta Doğu’nun Coğrafî Şahsiyeti / Ramazan Özey [s.36]
Orta Doğu: Tanımı ve Hududu / Serdar Sakin [s.58]
100 Tanımlamada Orta Doğu / Ufuk Süslü [s.65]
Orta Doğu’nun Sosyo-Politik Yapısı / Hasan Duran-Çağatay Özdemir [s.93]
Türkiye’den Orta Doğu’ya Bakmak / Necmettin Tozlu [s.107]
Orta Doğu’dan Geçerken: Sosyal, Kültürel ve İlmî Hayata Dâir İzlenimler / Zeliha Öteleş [s.110]
Orta Doğu Coğrafyasında Turizm / Ali Osman Kocalar [s.117]
Geleneksel İslâm Kenti ve Yeni Çevresel Dünya Düzeninin Gelişi / Hamza Zeghlache-Nadir Alikhodja [s.126]
Orta Doğu’nun Batı Merkezli Kavramsal İnşası: Bir Mekânı-Coğrafyayı Nesneleştirme Çabası / Bilgehan Emeklier [s.137]
Orta Doğu’da Türk Varlığı
Orta Doğu’da Türk/Türkmen Varlığı / Hasan Celâl Güzel [s.144]
Orta Doğu’daki Türk Varlığı / Bilgehan Atsız Gökdağ [s.151]
Türkmenler / Cem Tüysüz [s.167]
Orta Doğu’da Bir Yurt: Türkmeneli Coğrafyası / Haşim Erdoğan-Enes Öz [s.206]
Orta Doğu’dan Türkiye’ye Yönelen Tehditler ve Türkmenler / Mahir Nakip [s.217]
Orta Doğu Türkmenleri / Erşat Hürmüzlü [s.222]
Türk Dış Politikasında Orta Doğu Türkleri: Yeni Bir Stratejik Vizyon İhtiyacı / Serhat Erkmen [s.227]
Orta Doğu’da Jeopolitik ve Strateji
Jeopolitik ve Stratejik Açıdan Orta Doğu / H. Ömer Budak [s.234]
Orta Doğu’nun Jeopolitik Önemi, Büyük Orta Doğu Projesi ve Arap Baharı / Ramazan Özey [s.253]
Küresel ve Bölgesel Dinamikler Işığında Orta Doğu’yu Anlamak / Arif Behiç Özcan [s.262]
Muhkem ve Müteşabih Kimliklerden Ölümcül ve Ölümsüz Kimliklere, Orta Doğu’dan Kimlik Fragmanları / Hasan Hüseyin Güneş [s.277]
Teo-politik ve Teo-stratejik Açıdan Orta Doğu ve Türkiye / Halil Mutioğlu [s.298]
Latin Amerika ve Orta Doğu: Benzerlikler ve Farklılıklar / Sezai Özçelik [s.306]
Orta Doğu’da Pandemik Kaos ve Paradigmatik Çıkmaz / Murat Silinir [s.315]
Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Bir Dış Politika ve Strateji Dergisi: Ortadoğu / Uğur Matiç [s.320]
Orta Doğu’da Güvenlik ve Gelecek
Orta Doğu’da Son Yüzyılın Yansımaları ve Geleceğe Dair Ciddî Endişeler / İsmail Kapan [s.354]
Orta Doğu’nun Sonu Ne Olacak? / Nejat Tarakçı [s.373]
Avrupa Güvenlik Algısında Doğu Akdeniz / Serdar Kesgin [s.384]
Orta Doğu’da Su Savaşı İhtimali / Hamza Ateş-Mücahit Bektaş [s.392]
Körfez Ülkelerinde Ekonomi Politik: Rejim Güvenliğinden Ekonomik Güvenliğe (2010-2016) / Recep Ulusoy- Necmettin Acar [s.404]
Dış Politikada Yönlendirici Bir Güç Olarak İstihbarat: Orta Doğu Bölgesinde Türkiye, ABD ve İsrail Gizli Servisleri / M. Ozan Şahin [s.417]
Orta Doğu’da Enerji
Ortadoğu’da İktisadi Nüfuz Mücadelesi: Chester Projesi / İsmet Türkmen [s.431]
Orta Doğu Coğrafyasında Enerji Stratejileri / Mehmet Ünlü [s.443]
Dünya Enerji Kaynakları Açısından Orta Doğu Petrolleri ve Önemi / Erol Kapluhan [s.452]
Orta Doğu’da Tarihin Oluşumunda Petrol Unsuru / Arife Cibil Yıldırım [s.462]
Fırat ve Dicle Akarsuları Bağlamında Türkiye-Suriye-Irak Arasında Su Sorunu / Ebru Gençalp [s.474]
ORTA DOĞU’DA DİN
İslâmiyet ve Türkler
Türklerin Müslüman Oluşu / Zekeriya Kitapçı [s.487]
İdil Havzasındaki İlk İslâm Devleti: İdil Bulgar Devleti / Zufar Z. Miftakov [s.498]
Türkler ve İslâm Dünyası / Mevlüt Koyuncu [s.509]
Emevîler Dönemi Sonuna Kadar Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri / İrfan Aycan [s.530]
Abbâsîler Dönemi Türklerin Siyasî Faaliyetleri / Mahmut Kırkpınar [s.539]
Abbâsîler Döneminde Türklerden Oluşturulan Ordu: Hassa Ordusu / Mehmet Azimli [s.554]
VIII. - X. Yüzyıllarda Abbâsî Ordusundaki Türk Muhafızların Sayısı ve Onlar İçin Yapılan Harcamalar / Farda Asadov [s.569]
Fâtımîler Devleti’nde Türkler / Aydın Çelik [s.577]
İslâm’ın Başlangıcı ve Erken Evrimine Dair Alışılmışın Dışında Modern Bir Teori / Marcin Grodzki [s.586]
Müslüman Türklerde Din İlmi ve Tasavvuf
Türk Kültür Tarihinde Ebu Mansur Muhammed Mâtüridî’nin Yeri ve Etkisi / Ahmet Vehbi Ecer [s.594]
Ahmet Yesevî: Hayatı, Eserleri, Fikir ve Tesirleri / Ahmet Turan Yüksel [s.607]
XVIII. Yüzyılda İmparatorluğun Merkezinde ve Eyaletlerinde İslâmî İlim / Stefan Reichmuth [s.616]
Müslüman Türklerde Tasavvuf / Mehmet Demirci [s.625]
Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mezheplerin ve Tarikatların Yeri / M. Saffet Sarıkaya [s.637]
Mevlevîliğin Yayılma Gayretleri / Hüseyin Kayhan [s.651]
Mevlevî Sultan Dîvânî’nin Orta Doğu Seyahatleri ve Orta Doğu Mevlevîhânelerine Kısa Bir Bakış / Yusuf Ilgar [s.661]
Türk-İslâm Devletlerinde Şûrâ / Ali Galip Gezgin [s.670]
Hilâfet ve Mukaddes Emanetler
Osmanlılar ve Hilâfet / Azmi Özcan [s.679]
Osmanlılar ve Mukaddes Emanetler / Süleyman Beyoğlu [s.691]
Hırka-i Saadet Dairesi ve Mukaddes Emanetlerimiz / Hilmi Aydın [s.699]
Osmanlı’nın İslâm Birliği Siyaseti
II. Abdülhamid ve Osmanlı Devleti’nin İslâm Birliği Siyaseti / Cezmi Eraslan [s.707]
Osmanlı Son Dönem Dinî Politikasının Jeopolitik Yapıya Yansımaları / Türkan Polatçı Demirkol-Ahmet Nazif Ünalmış [s.715]
Arap Milliyetçiliği
Arap Milliyetçiliğinin Osmanlı Devleti’nde Gelişim Süreci / Ş. Tufan Buzpınar [s.730]
Asabiyyeden Pan-Arabizme: Arap Milliyetçiliği / Murat Kılıç [s.743]
Arap Milliyetçileri, Cemal Paşa’nın İzlediği Politikaların Arap Bağımsızlık Hareketlerine Etkileri / Mithat Atabay [s.753]
Arap Milliyetçiliği ve Amerikalı Misyonerler / Ahmet Uçar [s.761]
Orta Doğu’da Çeşitli Dinî Gruplar
Orta Doğu’da Protestan Misyonların Kurulması ve İlk Faaliyetleri / Serkan Gül [s.774]
Orta Doğu Coğrafyasında Süryanîler: Süryanîlerin Türkiye’den Avrupa’ya Göçleri / Yelda Tutar Serter [s.781]
Orta Doğu’da (Y)ezîdlik ve (Y)ezidîler / Yaşar Kaplan [s.787]
İngiliz Belgelerine göre Orta doğu’daki Dürzi Toplumu / Behçet Kemal Yeşilbursa [s.798]
The Druze Commualty in the Middle East According to Brittish Documents / Behçet Kemal Yeşilbursa [s.805]
Anadolu’da Bir Varoluş Mücadelesi: Beytüşşebap’ta Keldanîler ve Sosyo-Kültürel Yaşantıları / Kasım Ertaş [s.813]
Suriye’de Alevîler / Hakan Mertcan [s.822]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye