Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 780
Makale : 59
Ebad : 4,0 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Ocak-Haziran 2016 - sayı 86

Ortadoğu Özel Sayısı - V

ORTA DOĞU ÜLKELERİ VE HALKLARIMısırMısır Tarihi ÜzerineFilistinİsrailKıbrısKürtlerZazalarPKK Terörü
 Rumeli-Balkanlar
 Kafkaslar
 Azerbaycan

Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

ORTA DOĞU ÜLKELERİ VE HALKLARI
Mısır
Mısır’ın Ekonomi-Politik Dönüşümü Üzerine Bazı Dikkatler / İrfan Kalaycı [s.7]
Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arasında Afyon Sorunu ve Bu Sorunun İki Ülke İlişkilerine Yansımaları / Mithat Atabay [s.16]
Değerli Türk-Mısır Siyasî ve Kültürel İlişkileri (1923-1938) / Esra Sarıkoyuncu [s.23]
Müslüman Kardeşler Terör Örgütü Değildir - Mısır’dan ABD’ye Müslüman Kardeşleri Terör Örgütü İlân Etme Girişimleri / Muhammet Örtlek [s.38]
Mısır Tarihi Üzerine
Mısır Memlûkleri (1250-1517) / Kâzım Yaşar Kopraman [s.44]
Osmanlı-Memlûk Münasebetleri / Kâzım Yaşar Kopraman [s.81]
Memlûk Toplumunda Kadın / Samira Korkantamer [s.103]
Osmanlı Mısırı’nda Memlûk Nostaljisi / Jane Hathaway [s.112]
Çerkezler Nasıl Memlük Çerkezlerine Dönüştü? / Samir Hamidoviç Hatko [s.121]
Osmanlı Hâkimiyetine Girişinden XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Mısır’da İdarî Durum / Özen Tok [s.135]
Hadım Hafız Ahmed Paşa’nın Mısır’daki Evkafı (XVII. ve XVIII. Yüzyıldaki Durumu) / Meryem Kaçan Erdoğan-Meral Bayrak (Ferlibaş) [s.149]
Ferdinand de Lesseps’in Süveyş Kanal Projesi (1854-1856) / Özlem Şahin [s.164]
Hidiv İsmail Paşa Döneminde Bâbıâli-Mısır-Avrupa İlişkileri / Sevda Özkaya [s.171]
Mısır’da Cemal Abdül Nasır Dönemi ve Pan-Arabizm Politikası: Bölgesel ve Küresel Etkileri Bağlamında Bir Analiz / Bülent Akkuş-Berat Ali Yavuz [s.179]
Mısır’daki Siyasî Değişimler ve Osmanlıların Mimarî Üzerindeki Etkileri / Seif El Rashidi [s.190]
Osmanlı Dönemi Mısırı’nda Mimarî Değişimler / Ahmet Ali Bayhan [s.206]
Filistin
Orta Doğu Serüveninde Filistin ve İsrail / Ramazan Özey [s.216]
Filistin’e Yahudi Göçü Karşısında Osmanlı Devleti’nin Tavrı: II. Abdülhamid Yönetiminin İsrail Devleti’nin Kurulmasını Önleme Çabaları / Levent Düzcü [s.234]
Osmanlı Arşivi’nin Arap Dünyası Araştırmaları Açısından Önemi ve Belgelere Göre Osmanlı Döneminde Filistin / Önder Bayır [s.251]
Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Döneminde Filistin’de Kilise Politikaları / Hasan Babacan-Servet Avşar [s.270]
Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin’deki Nili Ajanlarının Faaliyetleri / Mehmet Mert Çam [s.286]
Filistinli Tutsak Çocukların Maruz Kaldığı Ağır Hak İhlalleri / Fethi Güngör [s.295]
Filistin Sorunu ve Uluslararası Alana Yansıması / Z. Deniz Altınsoy [s.307]
UCM’nin Cezasızlığa Son Verme Konusundaki Başarısızlığı: Örnek Vaka Olarak İsrail-Filistin Uyuşmazlığı / Malaka M. Shwaikh [s.314]
İsrail
Osmanlı İmparatorluğu’nda Yahudi Milleti / Stanford Shaw [s.322]
II. Abdülhamid Dönemi’nde Filistin’e Yahudi Göçü Meselesi (1878-1908) / Ş. Tufan Buzpınar [s.340]
II. Abdülhamid Döneminde Yabancıların Toprak Sahibi Olmaları Konusunda Osmanlı Kaygıları / Fikret Adanır [s.351]
Türkiye’nin İsrail ile İlişkileri (1948-2001) / Çağrı Erhan [s.359]
1967 Arap-İsrail Savaşı’nın Sonuçları / Sabit Duman [s.371]
Demokrat Parti Dönemi Türkiye-İsrail İlişkileri / İlyas Topçu [s.379]
I. Arap-İsrail Savaşı’nın Türkiye’nin Arap Ülkelerine Yönelik Politikasına Etkisi / Arda Baş [s.392]
İsrail’in İslâm Dünyası ile İlişkileri / Esma Özdaşlı-Timuçin Kodaman [s.401]
Talmud: Yahudilik ve Yahudilerin Yaşayan Sünneti / Mehmet Sait Toprak [s.409]
Kıbrıs
Kıbrıs’ın Fethi / Recep Dündar [s.429]
İki Toplumlu Bir Şehirde Adalet Arayışları: Lefkoşa Mahkemesinde Rumlar ve Türkler (1698-1726) / Kemal Çiçek [s.445]
Kıbrıs Eyâletinde Müslim-Gayrimüslim İlişkileri / Nuri Çevikel [s.465]
Kıbrıslı Türkler’in Kökeni ve Adaya Yerleşmesi / Hüseyin Kanyılmaz [s.476]
Atatürk Dönemi Kıbrıs Politikası (1923-1938) / Ali Ata Yiğit [s.486]
Kıbrıs Bunalımı ve Barış Harekâtı (1963-1974) / Galip Alçıtepe [s.495]
Kürtler
Ortaçağ Kaynaklarına Göre Kürdistan / Muammer Gül [s.504]
İçimizden/Bizden Biri Kürtler / Safiye Dündar [s.519]
Türkler, Kürtler, Zazalar / Ali Tayyar Önder [s.532]
Tarihî Dönemler İçerisinde Kürt Tarihinin Gelişimi Üzerine Bazı Tespitler / İbrahim Yılmazçelik [s.545]
Mervanoğullarının Kuruluşu ve Selçuklu Devleti’nin Hâkimiyetine Girişi / Sıddık Ünalan [s.554]
Doğu Anadolu’nun Osmanlı Hâkimiyetine Girişi / Göknur Göğebakan [s.569]
Doğu Anadolu’da Osmanlı-Rus Rekabeti ve Kürtler / Suat Akgül [s.583]
Kürt Adı Altında Birleştirilen Toplulukların Kökeni / Rahim Cevadbeyli [s.595]
Şeyh Sait İsyanı / Yavuz Özdemir [s.613]
Devrilmeyen Domino Taşları: Orta Doğu’da Kürt Siyasal Yapılarının Güncel Rekabeti / Burak Bilgehan Özpek-Kadir Akalın [s.628]
Türkiye’de Konuşulan Orta Doğu Kökenli Dillere Yönelik MEB Politikaları ve Geliştirilen Öğretim Programları / Serdar Arhan [s.637]
Zazalar
İran-Anadolu Kültür Coğrafyaları Arasında Sofistik Bir Köprü Goranlar/Zazakiler/Dimililer/Dersimliler / Yaşar Kalafat [s.663]
Zazalar Hakkında Bazı Notlar / Ercan Çağlayan [s.684]
Dünya Dili Türkçe İçerisinde Anadolu Dillerinden Zazaca’nın Yerine Dair Görüşler / Yaşar Kalafat [s.693]
PKK Terörü
Türkiye’nin Terörle İmtihanı / Nihat Ali Özcan [s.705]
Orta Doğu’da Tarihî Gerçeklerin Işığı Altında Türkiye’nin Küresel Terörizme Karşı Alması Gereken Tedbirler / İbrahim Yılmazçelik [s.716]
Kürdistan Toplulukları Birliği (KCK) Sistemi: Devletlik, Federalizm, KCK Uygulamaları ve Uluslararası Gelişmeler Üzerinden Bir Değerlendirme / Serkan Kekevi [s.733]
Etnik Çatışmanın Dinamikleri Üzerine; Suriye / Recep Cengiz [s.754]
Orta Doğu’da ‘PKK Çocuk Askerler’ Savaş Suçunun İncelenmesi: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Savaş Suçları ve Lubanga Yargılanması / Sezai Özçelik [s.762]
Rusya’nın Orta Doğu’da Kürt Kozu ve PYD Politikası / Salih Yılmaz [s.773]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye