Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 940
Makale : 64
Ebad : 4,8 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
   
Temmuz-Aralık 2016 - sayı 88

Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı - I

GENEL DEĞERLENDİRMEGenel BakışFütürolojik DeğerlendirmelerFelsefe, OntolojiBilim TarihiEğitimEKONOMİ VE SANAYİEkonomi


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Bilgi, İrfan ve Hikmet / Recep Tayyip Erdoğan [s.21]
Bilim Teknolojide Ar-Ge ve İnovasyonun Önemi / Binali Yıldırım [s.23]
Türkiye’de Bilgi Toplumu / Kemal Kılıçdaroğlu [s.28]
Yeniliğe (İnovasyona) Dayalı Bir Büyüme Modelini Sürdürülebilir Kılmalıyız / Faruk Özlü [s.30]
Güçlü Dış Politika ve Etkin Hizmet İçin Sağlam Bilişim Altyapısı / Mevlüt Çavuşoğlu [s.36]
Bölgesel Bir Güçten Küresel Bir Aktöre Dönüşürken Türk Savunma Sanayii / Fikri Işık [s.39]
Yeni Bir Gelecek Tasavvuru ve Türkiye Tecrübesi / Cevdet Yılmaz [s.106]
Türkiye’nin Teknolojik Gelişiminde Türksat’ın Rolü / Vecdi Gönül [s.113]
GENEL DEĞERLENDİRME
Bilgi Teknolojisi ve ABD İş Gücü: Otomasyon, Büyüme ve Dönüşüm / M.I.T. Raporu [s.125]
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine Information Technology and the U.S. Workforce: Automation, Augmentation and Transformation / M.I.T. Report [s.204]
Genel Bakış
Teknolojinin ‘Teknoloji’ Kavramı ve Değerlerle İlişkisi / Şafak Ural [s.295]
Dünya ve Türkiye’de Sanayi Devrimleri, Dijital Çağ: Dün, Bugün, Yarın / Faruk Ağa Yarman-Reha Denemeç [s.303]
Bilgi Çağında Bilginin Yönetimi / Coşkun Can Aktan-İstiklal Y. Vural [s.314]
Türkiye’nin Teknoloji Yolculuğu / Hamit Serbest [s.329]
Teknoloji ve İstiklal Savaşı / Esen Faruk Özsan [s.339]
Yeni Türkiye’nin Teknoloji Hedefleri / Bahattin Türetken [s.349]
Doğu-Batı Güç Dengesinde ÇHC’nin Teknolojik Gelişimi ve Dünyaya Etkisi / H. Halil Afşarata [s.351]
İleri Sanayi Toplumu ve Sınıf Yapıları / Mustafa E. Erkal [s.357]
Bilim, Teknoloji ve Türkçe / Atilla Aydınlı [s.362]
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) / Ahmet Cevat Acar [s.367]
Bağımsızlık Döneminde (1991-2015) Azerbaycan’da Bilimsel Araştırmaların Durumu / Hacali Necefoğlu [s.375]
Tarihin Derinliklerinden Günümüze Kırgızlarda Geleneksel Veteriner Hekimlik Bilimi / Hüseyin Karadağ-Askarbek Tülöbaev-Talantbek İsaev [s.380]
Fütürolojik Değerlendirmeler
Çağdaş Jeo-politik Dengeler, Mega Trendler ve Türkiye / Oya Akgönenç Muğisuddin [s.389]
‘21. Yüzyılın Yapıtaşları: Nano-Ölçekte Bilim ve Teknoloji Bütünleşmesine Doğru’ / Tarık Baykara [s.403]
Teknoloji Geleceği Nasıl Şekillendirecek? / Mustafa Oğuz Sezgin [s.414]
İletişim / Bilgi Çağında Endişeli Bir Hayalperestin Gözünden Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler / Mehmet Torunlar [s.417]
Einstein’n Gravitasyon Kuramı’nın Önümüzdeki On Yılı / Metin Gürses [s.435]
Next Ten Years of Einstein’s Theory of Gravitation / Metin Gürses [s.438]
Yeni Bir Medeniyet Açısından Bilim ve Teknoloji / Yakup Basmacı [s.441]
Gıda Bilimi 2050 Yılı Açlık Tehdidi ile Nasıl Savaşıyor? / Fulya Eren [s.451]
Geleceğin Dünyasında İnsan, Yaşam, Doğa, Teknoloji ve Mekatronik / Alper Özpınar-Burak Işık [s.455]
Felsefe, Ontoloji
Kant’ın Etik Anlayışı ve Örgütsel Adalet: Sarmal Bir İlişki / Celaleddin Sencer İmer-Zeliha Seçkin-Yavuz Demirel [s.469]
Teknoloji-Bilim İlişkisinin İnsan Yaşamında Yeri / Ahmet İnam [s.481]
Din-Bilim İlişkisi / Emre Dorman [s.491]
Kur’an-ı Kerim’in Demir Mucizesi / Zeki Çizmecioğlu [s.508]
Bilim Tarihi
Role of Science, Faith and Environment From İbn Avicenna (İbn Sina) Perspective / Zekâi Şen [s.535]
Batı Bilimine İslam Düşüncesinin Katkısı / Zekâi Şen [s.555]
İslam Bilim Geleneğinin Batı Bilim Geleneğinin Doğuşundaki Rolü Bilim Epistemolojisi ve Sosyolojisi Açısından Tarihi Bir Değerlendirme / Alparslan Açıkgenç [s.565]
Türkler ve Bilim: Dün, Bugün, Yarın / Metin Arık-Saleh Sultansoy [s.590]
Osmanlı Bilimi / Ekmeleddin İhsanoğlu [s.598]
Ottoman Science / Ekmeleddin İhsanoğlu [s.609]
18. Yüzyıl Osmanlı Sefaretnamelerine Göre Avrupa Bilimi ve Bilimsel Kurumları / Mehmet Alaaddin Yalçınkaya [s.621]
Cumhuriyet’in Başlarında Bilim ve Teknolojik Çeşitlemesine Haberleşme Örneği / Turan Akkoyun [s.628]
Ahmet Ali Özeken ve 1950 Öncesi Türkiye Kömür Ekonomisi / İskender Gökalp [s.642]
Eğitim
Bilim ve Teknoloji Eğitimine Genel Bir Bakış / Bahattin Karagözoğlu [s.652]
Batı Kültürü ve Türkçe Eğitim / Zekâi Şen [s.686]
Üniversite İlim ve Toplum / Ahmet Rumeli [s.694]
Yükseköğretim Sistemimiz Üzerine Düşünceler / Zafer Gül [s.705]
Üniversitelerde Bilgi Üretimi ve Aktarımı: Sorunlar ve Çözüm için Bir Model Önerisi / Ensar Gül [s.709]
Üniversite-Sanayi İşbirliğinde İş Dünyası Tarafından Kurulmuş Bir Örnek / Adem Şahin [s.712]
Üniversite ve Nobel / Adil Denizli [s.718]
Eğitim ve Öğretimde Teknolojinin Doğru Kullanımı ve 0-7 Yaş Çağındaki Çocuklarda Teknolojinin Etkisi / Süleyman Doğan [s.722]
Mimarlık Eğitiminde Teknolojik Gelişmelere ‘Geleneksel’ Yolu ile Bakış / S. İrem Dizdar [s.731]
Birey ve Grup Düzeylerinde Bilgi Elde Edilmesinde Mülakat ve Hikâyeler / Osman Yazıcıoğlu-Oğuz Borat [s.740]
EKONOMİ VE SANAYİ
Ekonomi
Equilibrium Bias of Technology / Daron Acemoğlu [s.747]
İktisat Kuramı Alanında Bir Öngörü Denemesi / Semih Koray [s.786]
Current Conditions in Global Economies and the Turkish Economy / Vefa Tarhan [s.822]
Bilgi Toplumu, Yeni Temel Teknolojiler ve Yeni Ekonomi / Coşkun Can Aktan-İstiklal Y. Vural [s.845]
Ekonomide Yeni Türkiye’ye Geçişin Temel Koşulları / Erdal Türkkan [s.869]
Rekabet Avantajı Yaratmada İki Temel Yaklaşım; Kaynak Tabanlı ve Endüstri Tabanlı Yönetim Modeli / Gönül Kaya Özbağ [s.888]
Toplumsal Cinsiyet Önemli midir? Türkiye Kırsal Kesiminde Hane Halkı Yapısı ve Tarım Dışı İş Gücü Piyasası Katılımı / Fatma Gül Ünal [s.900]
Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri / Berk Ayvaz-Ali Osman Kuşakçı-Oğuz Borat [s.921]
Sustainability of Science and Technology in Turkey / Mehmet G. Yalçın [s.929]
Effects of Monetary Integration on Economic Growth in SSA: The Issue of Transmission Channels and Resilience to Shocks / Issiaka Coulibaly-David Bicchetti [s.936]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye