Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 860
Makale : 79
Ebad : 4,4 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Aralık 2016 - sayı 89

Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı - II

SanayiUçak ve Gemi SanayiiUzay BilimleriTEKNOLOJİBilim ve Teknoloji PolitikalarıİnovasyonAr-GeTeknoparklarTeknoloji TransferiBilişim TeknolojileriNanoteknolojiENERJİEnerjiEnerji ÇeşitleriNükleer Enerji


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

Sanayi
‘Bilim, Teknoloji ve Toplum’ Perspektifinden: Sanayi 4.0 / Hacer Ansal [s.7]
Endüstri 4.0 ve Toplumsal Dönüşüm / Ercan Öztemel [s.14]
Türkiye’nin Bilim, Teknoloji, Sanayi ve Kalkınma Stratejisi / Hakkı Çiftçi [s.20]
Uçak ve Gemi Sanayii
Milli Muharip Uçak Geliştirilmesi Projesi / M. Emre Yazıcı [s.34]
Sabit Kanatlı İHA İçin Çevik Kontrolcü Tasarımı ve Uçuş Denemeleri / Ferit Çakıcı-M. Kemal Leblebicioğlu [s.38]
Bir İnsansız Sualtı Gözlem Aracının (Saga) Akustik ve Görüntüleme Temelli Yer Tespiti ve Sistem Tanılaması / Seda Karadeniz Kartal-M. Kemal Leblebicioğlu-Emre Ege [s.44]
Aging of Aircraft Cable Systems and Accident Overview / Faruk Aras [s.54]
The Wavy Leading Edge Performance at Very Low Reynolds Numbers / Adson Agrico de Paula [s.59]
Havacılık Malzemelerinde Türkiye Perspektifi Tespitler ve Öneriler / Sinan Fidan [s.65]
Uzay Bilimleri
Uzay Bilimlerinde Gelişmeler / Halil Kırbıyık [s.72]
Arjantin’de Uzay Politikası. Bir Çevresel Devlette Yüksek Teknolojik Gelişme / Daniel Blinder [s.85]
Space Policy in Argentina. High Technological Deveolopement in a Peripheral State / Daniel Blinder [s.90]
TEKNOLOJİ
Bilim ve Teknoloji Politikaları
Türk Bilim ve Teknoloji Politikasının Dünü, Bugünü ve Yarını / Sami Turgut Tümer [s.97]
Bir Devlet Politikası Olarak Bilim Teknoloji / Türkan Uğur Dai-İnci Tarı [s.105]
Türkiye’de Teknolojiye Dair Politika Perspektifi ve Kalkınma Planları / Yusuf Bayraktutan-Hanife Bıdırdı [s.123]
Çin’in İnovasyon Ekonomisinin Yükselişi: İmalat’da Olgunluk, İnovasyona Dayalı Ekonomik Büyüme ve İşgücü Piyasası Dinamikleri için ‘Açılım’ Politikası / Yongda Yu-Junbo Yu-Xinglin Pan-Roger Stough [s.137]
The Rise of China’s Innovation Economy: ‘Opening Up’ Policy to Manufacturing Matuirty, and on to Innovation Based Economic Growth and Labor Market Dynamics? / Yongda Yu-Junbo Yu-Xinglin Pan-Roger Stough [s.154]
The Issue of Technology & The Role of The Government in the Development of the ‘National and Regional Innovation Ecosystem’ With the Case in the United States / Sabahattin Tuğrul İmer [s.171]
Türkiye’nin Bilim-Teknoloji Politikalarında Kütüphane Kurumuna Yaklaşım / Bülent Yılmaz-Ömer Dalkıran [s.184]
The Role of Information and Communication Technology in Development of Afghanistan’s Governance and Educational Sectors: Recent Progress and Challenges Ahead / Mohammad Naser Amini [s.204]
İnovasyon
Research to Business (R2B) Transformation: Pathways to Effective Commercial Innovation / Kenneth A. Gabriel [s.214]
Why Turkey Needs an Empirically Informed Innovation Policy and Strategic Foresight Research, and How Best to Do it? / Türkan Uğur Dai-Vural Özdemir [s.220]
İnovasyon Ekonomisine Geçiş Dönemi İçin Öneriler / Tarık Özkul [s.228]
Ülkemizde Ulaştırma Sisteminin Genel Değerlendirmesi, Son Onbeş Yıldaki Gelişmeler ve Gelecek Perspektifi / Mustafa Ilıcalı [s.243]
Ar-Ge İnovasyon ve Eğitim Denkleminde Dünyada Başarı Örnekleri ‘Güney Kore ve Finlandiya’ / Mesud Ünal [s.251]
Bilim ve Teknolojide Yeni Ürün Geliştirme Süreçleri ve TRIZ Metodu ile Ürün Geliştirme Yöntemi / İsmail Ekmekçi [s.254]
Dünyada ve Türkiye’de İnovasyon Göstergelerinin Analizi / Filiz Ersöz-Tuğrul Bayraktar-Taner Ersöz [s.281]
Ar-Ge
R&D Policies and Economic Growth / Ufuk Akcigit [s.288]
Ar-Ge, Yenilik ve Teknoloji Ekosistemimizin Stratejik Analizi / Cevahir Uzkurt [s.295]
Havelsan-1982’den 2016’ya 34 Yıllık Başarı Öyküsü / Ahmet Hamdi Atalay [s.311]
KÜSİ Vizyonunda Giresun Modeli-Silikon Yaylası / Osman Sirkeci [s.315]
Rekabetçi Yeni Ürünler Geliştirme-Neden ve Nasıl? / Paşa Yayla [s.326]
Yerli Ürün Tanımında Paradigma Değişikliği / Yunus Çengel [s.336]
En Stratejik ‘Strateji’: Gelişmiş Ülkelerin Ar-Ge Altyapıları ve Türkiye için Öneriler / Saleh Sultansoy [s.355]
Bilimsel Gelişme, Buluş ve Keşiflerin Ülkelere Göre Dağılımı / Ümit Dülger [s.365]
Teknoparklar
Türkiye ve Dünyada Teknopark Uygulamaları: Teknopark İstanbul Örneği / Serap Tepe-A. Halim Zaim [s.380]
Ana Sanayilerin ve Uluslararası İş Ortaklıklarının Geliştirilmesi Bakımından Bilim Parkları Dönüşüm Modeli-Hsinchu Bilim Parkı Örneği / Andrea T. J. Hsu [s.393]
Transformation Model of Science Parks in Terms of Cultivation of Key Industries and International Alliances-A Case Study on the Hsinchu Science Park / Andrea T. J. Hsu [s.401]
Türk Dünyasında Teknolojik İşbirliğinin Önemi ve Teknoparklar / Ahmet Burçin Yereli [s.409]
Teknoloji Transferi
Üniversite-Sanayi İlişkilerinde Teknoloji Transfer Arayüzlerinin Stratejik Rolü / Onur Tolga Okan [s.417]
Teknolojinin Gelişim ve Teknoloji Transferi Olgusu / Kadir Celep [s.424]
Bilişim Teknolojileri
Kalkınma Paradigmasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Kavramsal Bir Çerçeve / İrfan Kalaycı [s.449]
Dijital Çağ Okuryazarlığı Bağlamında Yeni Medya Becerileri / Zuhal Topçu-M. Sezai Türk [s.459]
Yazılımın, Ekonomik ve Toplumsal Süreçlerde Kendine Özgü Oluşu / Hüsnü Erkan [s.467]
Normal Cihazlardan Vazgeçilmesi: Düşük Teknolojili İletişimin Geri Dönüşü ve İstihbarat Toplama Bakımından Sonuçları / Joseph Fitsanakis [s.471]
The Return of Low-Tech Communications and its Consequences for Intelligence Collection / Joseph Fitsanakis [s.486]
Telefon Dinlemelerini Mümkün Kılan 5 Popüler Yöntem / Eyüp Özkan [s.500]
Büyük Veri Nedir / Ümit Dülger [s.503]
Büyük Veri ve Büyük Verinin Analizi / Hasan Erbay-Hakan Kör [s.509]
Yeni Nesil Bilgisayar Sistemleri: İki ekranlı Dokunmatik Bir Sistem Prototipi - h2C / Hüseyin Gürüler [s.518]
Azerbaycan’da Bilgi Toplumunun Oluşum Etkeni Olarak Entelektüel Sermaye / Lala F. Mustafayeva [s.525]
Nanoteknoloji
Bilimlerin Buluşma Noktası: Nanoteknolojiye Kısa Bir Bakış / Necdet Sağlam-Ezgi Emül-Feza Korkusuz-Hakan Ateş [s.530]
21. YY. da Radyoaktivite ve Nükleer Enerjinin Nanoteknoloji Uygulamalarındaki Yeri / Hasan Kılıç [s.535]
21. Y da Nanoteknoloji Uygulamalarında Fizikokimya’nın Yeri / Hasan Kılıç [s.546]
Türk Savunma Sanayiinde Nanoteknoloji Edinim Politikası Önerisi / Hüseyin Duman [s.565]
Facile Synthesis of Nanostructured Materials / Muhammad Aslam-Mazhar Mehmood [s.580]
ENERJİ
Enerji
Enerji Sektörünün Geleceğine Bir Bakış / Saltuk Düzyol [s.591]
Türkiye’nin Enerji Politik Seçenekleri / A. Beril Tuğrul [s.601]
2023 Vizyonu Kapsamında Türkiye’nin Enerji Potansiyeli / Furkan Dinçer-Şaban Yılmaz [s.608]
TANAP Projesi ve Türkiye Ekonomisi İçin Önemi / Saltuk Düzyol [s.613]
Yeni Türkiye’nin Enerjide Çözüm Yolu: Akıllı Şebeke / Asım Kaygusuz [s.622]
Enerji Çeşitleri
A Comparative Study of MPPT Techniques For PV Systems / Sana Charfi-Maher Chaabene [s.631]
Renewable Energy Management based on Timed Hybrid Petri Net Approach for an Isolated Chalet Application / Dalia Fendri-Maher Chaabene [s.639]
Sizing Optimization of a Wind Pumping Plant: Case Study in Sfax, Tunisia / Nabiha Brahmi, Maher Chaabene [s.650]
Modelling and Cost Analysis for Different PV / Battery / Diesel Operating Options Driving a Load in Tunisia, Jordan and KSA / Sana Charfi -Ahmad Atieh-Maher Chaabene [s.670]
Sizing Optimization Tool for Wind / Photovoltaic / Battery Plant Considering Potentials Assessment and Load Profile / Nabiha Brahmi-Maher Chaabene [s.679]
Modelling & Performance Analysis of Integrated Small Scale Hybrid (PV / Wind) System With Electric Distribution Grid / Zeid Al Qaisi-Ahmad Harb [s.685]
Model Based Characterization Tool of a Grid Connected Hybrid System / Nabiha Brahmi-Maher Chaabene [s.691]
ANN Based Parameters Estimation of Weibull: Application to Wind Energy Potential Assessment of Sfax, Tunisia / Nabiha Brahmi-M. Chaabene [s.697]
Hybrid System of Hot Water With Solar Collectors in Tajikistan / M. A. Kudusov-U. Madvaliev [s.701]
Sudan Plazma Gaz Üretimi ve KOYP’de Uygulanması / Beycan İbrahimoğlu-Çiğdem Kanbeş Dindar-Gizem Genç [s.706]
Nükleer Enerji
Dünyada, Bölgemizde ve Türkiye’de Günümüz Nükleer Enerji Üretiminin Risk ve Fizibilite Değerlendirmesine Yönelik Olarak Dikkate Alınacak Temel Gerçekler ve Denklemler / Tolga Yarman [s.713]
Basic Facts and Equations to be Considered, To Reevaluate the Risk and the Feasibility of Actual Nuclear Energy Production, in the World, in the Region, and in Turkey / Tolga Yarman [s.720]
Candidate Structural Materials for Fusion Energy Reactors / Sümer Şahin [s.727]
Nükleer Enerjinin Dünü Bugünü ve Yarını / Abdulkadir Akil-Orhan İçelli [s.822]
Türkiye’de Nükleer Enerji Konusunda Gelişmeler / Funda Parlaktürk [s.833]
Nükleer Güç ve Yeni Türkiye: Ülkemizin İlk Fotonükleer Deneyi / İsmail Boztosun [s.838]
Gelecekteki Dairesel Hızlandırıcılar için Dedektör Teknolojileri (FCC-Future Circular Collider at CERN) / Yaşar Önel [s.844]
Radyoaktif Atıklar / Niyazi Meriç [s.852]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye