Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 840
Makale : 101
Ebad : 4,3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Aralık 2016 - sayı 90

Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı - III

TEMEL BİLİMLERMatematikFizikKimyaBiyolojiBİLİM, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİKElektrik-Elektronik ve MühendislikBilgisayar MühendisliğiMakina ve Malzeme Mühendisliğiİnşaat MühendisliğiMimarlıkJeoloji MühendisliğiÇevre MühendisliğiSistem MühendisliğiEndüstri MühendisliğiGıda MühendisliğiMücevherat MühendisliğiSAĞLIK BİLİMLERİTıpMoleküler Biyoloji ve GenetikFarmakolojiÇEŞİTLEMELER


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TEMEL BİLİMLER
Matematik
Mathematical Modelling and Pitch Attitude Hold Design for a Wingi-in-Ground (WIG) Effect Vehicle / Abdul Ghafoor-Raha Shabani-Kemal Leblebicioğlu [s.9]
On the Optimal Average Run Length of the Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Control Chart For Equally Correlated Variables / Edokpa Idemudia Waziri-Salisu S. Umar [s.20]
Kesirli Dereceli Kontrol Sistemleri / Nusret Tan [s.28]
Fizik
Radyasyon Fiziğinin Güncel Sorunları / Rehim Medetov Selimoğlu [s.46]
Süper Yoğun Madde: Kuark-Gluon Plazma / Elşen Veli-Jale Y. Süngü [s.51]
Türkiye’nin Aktif Ortaklığında Yeni Nesil Agata İz Sürme Dedektörleri ve Radyasyon İz Sürme Teknikleri / Serkan Akkoyun [s.71]
Terahertz Teknolojisi / Eyüp Özkan [s.82]
Süperiletkenliğin Tarihsel Gelişimi ve Magnezyum Dibörür (MgB2) Süperiletkeni / Özge Erdem-Ekrem Yanmaz [s.86]
Magnezyum Dibörür (MgB2) Süperiletkenin Üretim Teknikleri / Özge Erdem-Ekrem Yanmaz [s.103]
Gözde Bilim ve Teknoloji Alanı: Esaslı Süperiletkenler / Ali Gencer [s.119]
Kimya
Synthesis and Dye Sensitized Solar Cell Applications of Bodipy Derivatives With Bis-dimethylfluorenyl Amine Donor Groups / Yusuf Çakmak-Safacan Kolemen-Muhammed Büyüktemiz-Yavuz Dede-Şule Erten Ela [s.128]
Microwave Promoted Microfluidic Reactor for Continuous Nanoparticle Fabrication / Mustafa Kemal Bayazıt-Asterios Gavriilidis-Junwang Tang [s.137]
Biyoloji
Elektrik-Elektronik Bütün Cihazların Oluşturduğu Kesinleşmiş Biyolojik Zararları / Selim Şeker [s.140]
Tuz Stresinin Domates’de (Solanum Iycopersicum L.) Fide Gelişimi, Klorofil ve Antioksidan Enzim Üzerine Etkisi / Kadriye Uruç Parlak [s.175]
Türkiye’de Temel Bilimler / Ekrem Savaş [s.180]
BİLİM, TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK
Elektrik-Elektronik ve Mühendislik
Entegre Devre Geliştirme Kabiliyetlerini Arttırmak İçin Tespitler / Tufan C. Karalar [s.189]
Height Estimation for Ballistic Platforms Using Differential Measurements / Aydın Vural-Orhan Şengül-Şimşek Demir-Altunkan Hızal [s.195]
Characterisation of an off Grid Hybrid System: Modelling and Simulation / Sana Charfi-Imene Yahyaoui-Mahmoud Ammous-Maher Chaabene [s.203]
Experimental and Numerical Estimation of the Temperature Field Around the Borehole Heat Exchanger Using Buried Temperature Sensors / Bakytzhan Akhmetov-Tannur Amanzholov-Amankeldi Toluekhanov-Abzal Seitov-Aleksander Georgiev [s.209]
Kompanzasyon Nedir ve Nasıl Yapılır? / Eyüp Özkan [s.214]
Dynamic Model to Follow the State of Charge of a Lead- Acid Battery Connected to Photovoltaic Panel / Dalia Fendrı-Maher Chaabene [s.217]
Practical Technique for Improving all-Fiber Chorent Combination of Multistage High-Power Ytterbium Fiber Amplifiers / Shuoqin Wang-Metin S. Mangır- Phillip Nee [s.226]
Switched Multiplexer Design Using Parallel Coupled Line Three Ports / Bülent Alicioğlu-Nevzat Yıldırım [s.234]
Synthesis Techniques for Some Tunable Notch Filter Topologies / Sacit Oruç- Bülent Alicioğlu- Nevzat Yıldırım [s.239]
Synthesis of Bandstop Filters With Ultra Wide Upper Passbands / Nevzat Yıldırım [s.243]
Vaka-B ve Biçimsel Yöntemin Geribildirimi ile Dinamik Yönlendirme Protokolleri Değerlendirmesi / Jawid Ahmad Baktash-Tomokazu Nagata-Mursal Dawodi-Sayed Abdul Basir Samimi [s.249]
Dynamic Routing Protocols Evaluation With the Feedback of Event-B and Formal Method / Jawid Ahmad Baktash- Tomokazu Nagata- Mursal Dawodi -Sayed Abdul Basir Samimi [s.255]
On Miniaturization and Performance Improvement of Planar Wideband Bandpass Filters / Bülent Alicioğlu-Nevzat Yıldırım [s.261]
Simultaneous Compressive Sensing and Optical Encryption of Signals and İmages / Ertan Atar-Okan K. Ersoy- Lale Özyılmaz [s.268]
Bir Mikro Şebeke Sistemi Tasarımı ve Analizi / Ercan Nurcan Yılmaz [s.275]
Detecting PEM Fuel Cell Hydrogen Leak Using EIS Method / Ghassan Mousa-Farid Golnaraghi-Jake De Vall-Alan Young [s.285]
Bilgisayar Mühendisliği
Kredi Skorunun Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağları ve Karar Ağaçlarının Kullanımı: Bir Model Önerisi / Ferdi Sönmez [s.295]
Distributed Subgradient Methods For Convex Optimization Over Random Networks / Ilan Lobel-Asuman Özdağlar [s.307]
İnsanî Duyguların Sınıflandırılması için Destek Vektör Makinesi ve Gabor Filtresi Kullanımını Geliştirilen Otomatik Yöntem / Yaser Daanial Khan-Muhammad Khalid Mahmood-Hassan Shabir [s.322]
An Automated Method for Classification of Human Emotions Using Gabor Filters and Support Vector Machine / Yaser Daanial Khan-Muhammad Khalid Mahmood-Hassan Shabir [s.328]
Güvenilir Dağıtık Hesaplama / Wenbing Zhao [s.334]
Dependable Distributed Computing / Wenbing Zhao [s.342]
Makina ve Malzeme Mühendisliği
İki Serbestlik Derecesi Esnek Anten İçin Uygulanan Kontrol Yöntemi ve Temas Belirlemesi / Claudia F Castillo-Berrio [s.350]
Appraising The Share of Science, Reserarch And Technolgy in The Price Of Products / Ömer Cebeci [s.358]
Karabük Bölgesi Silis Kumunun Seramik Sağlık Gereçleri İşletme Çamurunda Kullanımının Araştırılması / Nazım Kunduracı -Tuna Aydın [s.363]
Critical Raw Materials and Recycling: A Review / Burçak Ebin [s.368]
MgO / Al Kompozitlerin İnfiltrasyon Yöntemi ile Üretilmesinde MgO Miktarının İnfiltrasyon Mesafesine Etkisi / Recep Çalın-Ramazan Çıtak [s.373]
Peridynamics: A Novel Approach for Material and Structural Modelling / Erkan Oterkus-Selda Oterkus [s.378]
Amorphous Semiconductor Material Optimization for Photovoltaic Device Application / Abdulkadir S. Kavasoğlu -A. Osman Kodolbas [s.382]
Yarıiletken’de Ne Yapılabilir? / Hakan Doğan [s.387]
Kimyasal Savaş Ajanları ile Mücadelede Amaçlı Yeni Nesil Dekontaminasyon Malzemeleri / Melek Erol [s.393]
Design and Implementation of a low-Cost Computer Controlled Monochromator Power Supply for Photovoltaic Experiments / Abdulkadir S. Kavasoğlu-Neşe Kavasoğlu [s.400]
Borik Asit Takviyeli YYPE ve PA Kompozitlerin Üretimi ve Isı İletim Katsayılarının İncelenmesi / Zühtü Onur Pehlivanlı [s.404]
İnşaat Mühendisliği
Güncel Teknoloji Kullanarak Yapılan Baraj Yıkılması Taşkın Simülasyonu / Gökmen Tayfur [s.409]
Dam Break Flood Simulations Using Up-to-Date Technology / Gökmen Tayfur [s.418]
Türkiye’de Doğal Kaynaklar Kullanılarak Bina Yalıtımlarının Arttırılması: Betonarmede Perlit ve Bentonit Kullanımına İlişkin Isıl Analiz / Serdar Çelik-Rama Mudunuri [s.424]
Building Insulation Enhancement in Turkey Using Natural Resources: Thermal Analysis of Perlite and Bentonite Used in Reinforced Concrete / Serdar Çelik-Rama Mudunuri [s.430]
Endüstriyel Yan Ürünlerin İnşaat Sektöründe Kullanılmasının Araştırılması / Khalifa S. Al-Jabri [s.436]
Studies on The Utilization of Industrial By-Products in the Construction Industry / Khalifa S. Al-Jabri [s.444]
Mimarlık
Enerji Verimli Binaların Yerleşim ve Tasarım Esasları / Ümit Doğay Arınç [s.452]
Mimar Sinan’ın Taş Köprü ve Kemerlerde Kullandığı Hesap Metodu (Birim Daire Metodu) / Vahit Okumuş [s.458]
Architect Sinan’s Calculation Method for Historical Masonry Arches and Bridges / Vahit Okumuş [s.475]
Yüksek Yapı Tasarımında Sürdürülebilirlik Kriterleri ve Mimarlık Eğitimindeki Yeri / Murat Polat-Yaprak Arıcı Üstüner-Tülay Erenoğlu [s.490]
Jeoloji Mühendisliği
A Synchronous Last Glacial Maximum Across the Anatolian Peninsula / Naki Akçar-Vural Yavuz-Serdar Yeşilyurt-Susan Ivy-Ochs-Regina Reber-Cihan Bayrakdar-Peter W. Kubik-Conradin Zahno-Fritz Schlunegger-Christian Schlüchter [s.498]
4B Sismik Verilerden Gözeneklilik ve Geçirimlilik Hesabı / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.513]
Yüksek Hızlı Trenlerde Deprem Erken Uyarı Sistemi / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.518]
Petrol Aramada Yerbilim Odaklı İşletme Yönetimi / Binnur Gürül-Ali Osman Öncel [s.525]
Petrol Arama Stratejisinde Sismik Bilginin Değeri / Binnur Gürül-Ali Osman Öncel [s.530]
4B Sismik Tomografi ve Su Enjeksiyonu / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.534]
Deprem Sonrası Sismik Hızın Kabukta 4B Değişimi / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.540]
CO2 Depolama ve 4B Sismik İzleme: Norveç’ten Örnek / Hamza Birinci-Ali Osman Öncel [s.544]
Çevre Mühendisliği
Sürdürülebilirliğin Jeoteknik Yapıya Aşılanması / Tuncer B. Edil [s.549]
Infusing Sustainability Into Geotechnical Construction / Tuncer B. Edil [s.558]
Development of Composite Iron Matrix Based Water Filter for the Removal of Arsenic and Heavy Metals From Groundwater to Make Potable Water / Tuğrul İmer-Oğuzhan Gök-Abdul K. M. Munir-Abdul Hussam [s.567]
Improvement of PV / T based Reverse Osmosis Desalination Planet Performances Using Fuzzy Logic Controller / Mahmoud Ammous-Sana Charfi-Ahmad Harb-Maher Chaabene [s.571]
Transition From Simple, Complicated to Complex Systems / Mustafa M. Aral [s.585]
Sistem Mühendisliği
Büyük Ölçekli Kompleks Software Sistemleri İçin Bütüncül Bir Yaşam Döngüsü / Osman Balcı [s.592]
A Holistic Life Cycle for Large-Scale Complex Software / Osman Balcı [s.606]
Emergency Logistics Planning in Natural Disasters / Linet Özdamar-Ediz Ekinci-Beste Küçükyazıcı [s.620]
Endüstri Mühendisliği
Bulanık Sistemde Son İlerlemeler, Tam Tip 2 Bulanıklığı / İ. Burhan Türkşen-İbrahim Özkan [s.641]
Mücevherat Mühendisliği
Dünyada Bir İlk! ‘Mücevherat Mühendisliği’ / Zeki Çizmecioğlu [s.659]
SAĞLIK BİLİMLERİ
Tıp
Doctoral Education in Health Sciences in Turkey: A Critical Appraisal Through Bibliometric Data / Hakan S. Orer [s.672]
Nöro-çağında Yaşamak Beyni Bilmek Neden En Önemli Meşgalemiz Olmalı / Sinan Canan [s.677]
PAIR vs Örmeci Technique for the Treatment of Hydatid Cyst / Necati Örmeci [s.682]
Kanser Tedavisinde Radyoterapi / Gökhan Özyiğit [s.692]
A Preoperative Prognostic Model Predicting Recurrence-free Survival for Patients With Kidney Cancer / Özgür Yaycıoğlu-Saadettin Eskiçorapçı-Erdem Karabulut-Bülent Soyupak-Çağatay Göğüş-Taner Divrik-Haluk Özen- Levent Türkeri-Sertaç Yazıcı [s.699]
Kanser Tedavisinde Yeni Umutlar / Ranan Gülhan Aktaş [s.707]
Elektromanyetik Dalgaların İnsanlar Üzerindeki Etkileri / Eyüp Özkan [s.717]
Fuzz Relational Approach To Diabetics Diagnosis / Fairouz Tchier-Sharifa Al-Garni [s.721]
Pankreas Kanserinde Sitokinlerin Rolü / Sibel Bayıl Oğuzkan [s.741]
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Yaşam ve Sağlık Bilimlerindeki Atılımların 21. Yüzyılda İnsan Yaşamına ve Global Ekonomilere Etkileri / Ömer Güllülü-Uygar Halis Tazebay [s.745]
Future Perspectives on Biomedical Materials / Vasif Hasırcı [s.753]
Understanding and Targeting İnflammation in Common Human Disorders / Gökhan Çıldır [s.756]
Farmakoloji
İlaçlar, Farmakoepidemiyoloji, Büyük Veri... Neredeyiz, Nereye Gidiyoruz? / Sinem Ezgi Gülmez [s.759]
Kişinin Genetik Yapısına Özel Bireysel İlaç Tedavileri: Farmakogenetik / Belgin Süsleyici [s.765]
Pharmacogenomics and Personalized Medicine-Current Practices and Challenges / Sabina Semiz [s.767]
Doğal Ürün Olarak Arı Ürünleri ve İnsan Sağlığına Katkıları / Sevgi Kolaylı [s.770]
Yapıya Dayalı İlaç Tasarımında Uzay Çağı / Elif Eren [s.777]
ÇEŞİTLEMELER
Aziz Sancar: Bilime Adanmış Bir Hayatın Portresi / Mehmet Öztürk [s.782]
Teknoloji ve İnternetin Gelişimiyle Yaşanan Hukuki Bir Sorun Kişisel Verilerin Dijital Hafızalardan Silinmesi Talebi: Unutulma Hakkı / Selda Akgül Yücesoy [s.785]
Bilgi Toplumunda Hayat Boyu Öğrenme / Oğuz Borat-Osman Yazıcıoğlu [s.797]
Teknoloji, Bilişim, Yazılım ve Türkiye / Murat Fatih Yalburdak [s.819]
New Trend Technology Companies: A Case of Airbnb / Ayşe Şebnem Sarı Önerbay [s.831]
Dünyanın Bilim ve İnovasyon Başkenti Boston / M. Furkan Burak [s.834]
Paris Pişmiş Acem / Engin Yılmaz [s.837]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye