Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 750
Makale : 56
Ebad : 3,8 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Temmuz-Aralık 2016 - sayı 92

Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı - V

TARİH BOYUNCA TÜRKLERİN DÜŞÜNCE, BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARIKlâsik Dönemde Osmanlılarda BilimYenileşme Döneminde Osmanlılarda DüşünceYenileşme Döneminde BilimYenileşme Döneminde EğitimCumhuriyet Döneminde Bilim


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

TARİH BOYUNCA TÜRKLERİN DÜŞÜNCE, BİLİM VE TEKNOLOJİYE KATKILARI
Klâsik Dönemde Osmanlılarda Bilim
Osmanlı İmparatorluğu’nda Klâsik Bilim Geleneğinin Tarihçesi / Ekmeleddin İhsanoğlu- Mustafa Kaçar [s.5]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Bilimsel Faaliyetler / Avner Ben-Zaken [s.32]
XVI. Asır Osmanlı İlmî Hayatına Genel Bir Bakış / Ahmet Turan Arslan [s.58]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Matematik Bilimi / Mehmet H. Oryan [s.66]
Osmanlılarda Matematik / Melek Dosay Gökdoğan [s.75]
Osmanlı Astronomisine Genel Bir Bakış / Yavuz Unat [s.89]
Osmanlı Devleti’nde Küçük Gözlemevleri Muvakkıthaneler / Salim Aydüz [s.100]
Osmanlılarda Güneş Saatleri / Nusret Çam [s.114]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kepernik Sistemi / Avner Ben-Zaken [s.119]
Melhameler ve Bir Onyedinci Yüzyıl Osmanlı Âlim ve Edîbi Cevri Çelebi’nin Melhanesi / Remzi Demir [s.145]
Ali Kuşçu / Tofiqh Heidarzadeh [s.158]
Osmanlı-Türk Tıbbı / İlter Uzel [s.170]
Osmanlı Devleti’nde Hekimbaşılık / Ali Haydar Bayat [s.176]
Osmanlı-Türk Diş Hekimliği / İlter Uzel [s.181]
Türk Tıp Kurumları / Yağmur Say [s.198]
Türklerin Tarih Boyunca Dermotoloji ve Veneroloji Alanında Dünya Tıbbına Katkıları / Arslan Terzioğlu [s.234]
Osmanlı Darüşşifalarında Meslek Ahlâkı / Nil Sarı [s.244]
Osmanlı Devleti’nde Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Faaliyetleri / Abdullah Özen [s.273]
Osmanlı Döneminde Çiflikât-ı Hümâyünlar (Haralar) ve Hayvancılık / Aşkın Yaşar [s.281]
Osmanlılarda Harita / Fikret Sarıcaoğlu [s.296]
Osmanlılarda Coğrafya / Ramazan Şeşen [s.309]
Pîrî Reis (1470?-1554) / Mahmut Ak [s.315]
Osmanlılarda Mantık Bilimi İçeriği Medrese Eğitimindeki Yeri ve Osmanlı Mantıkçıları / Abdulkuddus Bingöl [s.323]
Osmanlı Hukuk Sistemi ve Usulü Fıkıh Üzerine Değerlendirmeler / Süleyman Akdemir-Hasan Özket [s.339]
Osmanlı İlim Hayatında Bir Bürokrat: Hızır Bey / Salih Sabri Yavuz [s.350]
Yenileşme Döneminde Osmanlılarda Düşünce
Osmanlı Uleması / Mehmet İpşirli [s.355]
Az Bilinen Osmanlı’da Bir Aydınlanma Hareketi / Kazım Sarıkavak [s.365]
Yenileşmeden Cumhuriyet’e Osmanlı İktisat Düşüncesi / Ahmet Güner Sayar [s.372]
Yenileşme Döneminde Bilim
Yenileşme Döneminde Osmanlı Bilim ve Eğitimi / Ekmeleddin İhsanoğlu-Salim Aydüz [s.378]
Osmanlı Batılılaşma ve Bilimler / Korkut Tuna [s.399]
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Bilimsel Literatürü / Emre Dölen [s.414]
Osmanlılardaki Bilimsel Çalışmalara Genel Bir Bakış / Esin Kahya [s.422]
XVIII. Yüzyılda İmparatorluğun Merkezinde ve Eyaletlerinde İslâmi İlim / Stefan Reichmuth [s.434]
Osmanlı Teknolojisine Genel Bir Bakış / Yavuz Unat [s.443]
İbrahim Müteferrika ve İlk Türk Matbaası / Mustafa Akbulut [s.464]
Osmanlı Matbaacılığı / Hidayet Nuhoğlu [s.474]
Osmanlılarda Batılılaşma Döneminde Matematik / Melek Dosay Gökdoğan [s.482]
Osmanlılarda Fizik Çalışmaları / Hüseyin Gazi Topdemir [s.491]
Modern Fiziğin Türkiye’ye Girişinde Başhoca İshak Efendi’nin Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziye Adlı Çalışmasının Önemi / Hüseyin Gazi Topdemir [s.511]
Modern Kimyanın Türkiye’ye Girişi / Emre Dölen [s.524]
Osmanlılar ve Metre Sistemi / Feza Günergun [s.536]
Takîyüddîn’in Cerîde El-Dürer ve Harîde El-Fiker Adlı Yapıtında Bulunan Onluk Trigonometrik Cetveller (Düzenleniş ve Kullanılışları) / Remzi Demir [s.546]
Çağdaş Astronominin Türkiye’ye Girişi / Yavuz Unat [s.560]
Osmanlı Dönemi’nde Eczacılık ve Eczacılar / Turhan Baytop [s.571]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Eczacılık / Eriş Asil-Gülbin Özçelikay [s.581]
Osmanlı Dönemi’nde Türkiye’ye Modern Botaniğin Girişi ve Gelişmesi / Asuman Baytop-Feza Günergun [s.589]
Osmanlı Denizlerinde Mesaha Çalışmaları / Şakir Batmaz [s.601]
Yenileşme Döneminde Eğitim
Osmanlı İmparatorluğu’nda Mühendishanelerin Kuruluşu / Mustafa Kaçar [s.606]
Türkiye’de Çağdaş Anlamda Öğretmenlik Mesleğinin Doğuşu / Yahya Akyüz [s.627]
Mesleki ve Teknik Eğitimin Gelişimi / Tayyip Duman [s.642]
Osmanlı İmparatorluğu’nda Tıp Eğitiminin Batılılaşması / Arslan Terzioğlu [s.657]
Osmanlılarda Modern Anlamda Tıp Eğitiminin Başlaması ‘Tıbhâne-i Âmire’ / Ayten Altıntaş [s.668]
Cumhuriyet Döneminde Bilim
Cumhuriyet Döneminde Bilim / Esin Kahya-Hüseyin Gazi Topdemir [s.687]
Cumhuriyet Döneminde Sosyal Bilimler / Mehmet Öz [s.719]
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Astronomi Çalışmaları / Yavuz Unat [s.727]
Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Eczacılık / Afife Mat [s.741]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye