Abonelik Facebook sayfamız Twitter sayfamız

Sayfa
: 624
Makale : 51
Ebad : 3 x 19,5 x 27,5 cm
ISSN : 1300-4174
Cilt : 350 gr. kuşe
Fiyat : 80 TL
  
   
Kasım-Aralık 2017 - sayı 98

İslâm Dünyası Özel Sayısı- IV

Ülkemizde İslâm dünyasını tarihi, kültürü, sosyolojisi ve güncel sorunlarıyla ele alan bu özel sayımızın yeni araştırmalar için temel bir kaynak olacağını ve araştırmacıların da ufkunu açacağını ümit ediyoruz. Yeni Türkiye’nin İslâm Dünyası Özel Sayısı 9 ana bölüm ve 78 alt bölümden meydana gelmektedir. Yayınlanan 200 makale, 84’ü Türkiye’den ve 89’u da dört kıtadan olmak üzere toplam 173 yerli ve yabancı araştırmacı, uzman ve bilim adamınca kaleme alınmıştır.

YemenKuveytIranIrakSuriyeKAFKASYAAzerbaycanGürcistanKuzey KafkasyaAVUSTRALYA-YENİ ZELANDAAMERİKAABDKanadaGüney AmerikaÇEŞİTLEMELER


Önsöz İçindekiler Örnek Makaleler Değerlendirme Medya ve Biz

dördüncü cildin içindekiler / [s.]
Yemen
Geçmişten Günümüze Yemen / Nurhan Aydın - Elif Ergün [s.5]
Kuveyt
Kuveyt / Ahmet Kavas [s.28]
Iran
İran’da İslami Yönetim Deneyimi ve Rejimin Gelişimi (1980’ler-21. yy. Başları) / E. G. Vartanyan [s.35]
Irak
Irak’ın Mezhepsel Yapısı ve Etkileri / Yeşim Demir [s.43]
Suriye
Suriye’nin Mezhepsel Yapısı ve Etkileri / Yeşim Demir [s.51]
KAFKASYA
Azerbaycan
Azerbaycan’da İslâm: Tarihi Gelişim ve Modern Bağlantılar / Fazıl Mustafa [s.61]
İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik İlişkilerin Gelişmesinde Azerbaycan’ın Rolü / Masud Musayev [s.69]
Azerbaycan’da Devlet-Din İlişkileri / Aslan Habibov [s.80]
Çağdaş Azerbaycan’da Mezhepler Arası Hoşgörü / Aslan Habibov [s.87]
Güney Kafkasya’daki İslam Kuruluşlarının Ulusallaştırılması: Azerbaycan’ın Ulusal Kimliğinin Oluşumunda İslamiyet’in Rolü / Seiichi Kitagawa [s.96]
XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Rus-Kafkas Savaşlarında İslamiyetin Rolü / Ufuk Tavkul [s.108]
Gürcistan
Gürcistan’daki Müslüman Topluluğun Güncel Durumu / Conor Prasad [s.119]
Gürcistan’ın Din Siyaseti ve Müslüman Azınlıklar / Ali Asker [s.145]
Acaristan’da İslamiyet ve Dini Dönüşüm / Thomas Liles [s.163]
Tarihi Türk Yurdu Samtshe-Cavahet Türkiye-Gürcistan Politik İlişkilerine Etkisi / Murat Esedov [s.188]
Kuzey Kafkasya
Dağıstan’ın Yerel Yönetiminde İslam Politikası: Tarikat Kolları, Etnisite, Lokalizm ve Ruhani Kurul / Kimitaka Matsuzato - Magomed Rasul İbragimov [s.201]
Dağıstan’ın İslami Mega-Alana Yaklaşımı mı?: Cihatçılığın Potansiyeli ve Sınırı / Dmitriy Makarov [s.225]
Bağlamsallaştırılmış Şiddet: Dağıstan’da Siyaset ve Terör / Kimitaka Matsuzato - Magomed Rasul İbragimov [s.242]
Vaynahlarda Tarikat ve Selefilik / Ali Asker-İbrahim Fevzi Güven [s.262]
Çeçen Halkının Toplumsal Kimliğinin Yapısı / Seiichi Kitagawa [s.269]
Ekim 2005 Öncesi ve Sonrasında Kabardey Balkar’da İslam / A. H. Mukojev [s.290]
İslam’ın Kuzey-Batı ve Orta Kafkasya’da Yıyılma Tarihi / Kasbolat Fitseviç Jamikhov [s.302]
Sovyet Yönetimi Döneminde Kabardey-Balkar’da İslamiyet / A. H. Mukojev [s.309]
Çeçenistan’da ‘Resmi’ Mezhep: Kunta Hacı Virdi / Ali Asker-İbrahim Fevzi Güven [s.326]
AVUSTRALYA-YENİ ZELANDA
Antipot Ümmet: Avustralya ve Yeni Zelanda’daki Müslümanlar / Douglas Pratt [s.335]
Okyanusya’daki Müslüman Nüfusun İki Yüzyıllık Görünümü / Houssain Kettani [s.345]
Yeni Zelanda Müslümanları ve Müslüman Örgütleri / William Shepard [s.366]
İslam Adaları: Müslüman Azınlıklar (Asya-Avustralya) / Ünal Taşkın [s.392]
AMERİKA
ABD
Amerika’da Müslüman Olmak / Ayşe Şebnem Sarı Önerbay [s.401]
Müslüman Azınlığın Amerikan Toplumuna Entegrasyonu / Kamal Mohd Mohd Alastal [s.410]
Amerika’da Camiler / Ayşe Şebnem Sarı Önerbay [s.418]
Kanada
Kanada’da Müslümanlar Araştırması 2016 / Kemal Çiçek [s.424]
Güney Amerika
Güney Amerika’da Müslüman Nüfus: 1950-2020 / Houssain Kettani [s.445]
ÇEŞİTLEMELER
İslam’da Savaş ve Cihat Kavramları ve Haklı Savaş (Jus ad Bellum / Jus in Bello) Doktrini / Sezai Özçelik [s.458]
İslam Hukukunda Telfik, Çeşitleri ve Hükmü / Sayit Tahirov [s.469]
İslam Ülkeleri Enerji İşbirliği Çerçevesinde Trans Anadolu Boru Hattı Projesi (TANAP) ve Önemi / Erol Kapluhan [s.487]
İslam Ülkelerinde İstihbarat Kültürü / Çağatay Balcı [s.497]
İslâm Dinine Girerken Türk Dünyasında Denizciliğin Gelişimi Hakkında / Hüseyin Kayhan [s.502]
11 Eylül’ü Hatırlamak / Muhammet Örtlek [s.512]
Araplarda Müslüman Olmayan Türk İmgesi / Tansu Tepekule [s.516]
XVII. Yüzyılın İkinci Yarısından XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısına Hac Yolu Masrafları, Hizmetleri ve Urban Surreleri / Mustafa Karazeybek [s.525]
Hatay-Sivas Yatırları Etrafında Oluşan İnançlarda Mitolojik Bulgular / Yaşar Kalafat [s.539]
İslâmiyet’e Girerken Anadolu’da Oluşturulmuş İlk Kahramanlık Destanı Dânişmend-Nâme’nin Tarihi Değeri / Hüseyin Kayhan [s.550]
Türk Sanatında Hz. Ali Desenleri / Hacali Necefoğlu [s.558]
Süleymanşah ve Türbesi’nin Türk-İslam Dünyasındaki Yeri / Tugay Çömez [s.563]
Satuk Buğra Han / İlhami Durmuş [s.574]
II. Abdülhamid’in Eşraf ve İslam Birliği Politikasında Arap Bir Danışman: İzzet El-Abid / Özlem Hastürk [s.589]
Başkurdistan Cumhuriyeti’nin İnovasyon Potansiyeli: Değerlendirme ve Verimli Kullanımı / R. F Gataullin [s.596]
Tekafül ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi / Hassan Kinyua Omari [s.601]
Ilımlı İslamcılar ve Demokrasi / Abdulhamid al-Mousawi-Raghad Nsaif Jasim [s.608]
İslâm Medeniyeti’ni Yok Etmenin En Kestirme Yolu; Savaşı Vesile Edip Kütüphanelerini Yakmak / Nahide Şimşir [s.612]


Ana Sayfa | Süreli Yayınlar | Kitap Yayınları
Osmanlı Projesi | Türk Projesi | İletişim | Arama

Copyright © 2020 Yeni Turkiye